Termeni și condiții

Bine ați venit www.eagronom.com. Acești termeni și condiții, împreună cu politica noastră de confidențialitate, conțin termenii care reglementează întreaga utilizare a site-ului și serviciilor noastre web și întreg conținutul și serviciile disponibile pe sau prin intermediul platformei (denumite colectiv, „serviciile eAgronom” sau „serviciul”).

OÜ E-Agronom este o entitate estoniană (denumită în continuare împreună cu filialele sale „eAgronom”), cu codul de înregistrare 14092394, care operează platforma de suport al întreprinderilor agricole în administrarea fermelor lor, și anume să țină evidența datelor istorice și activităților agricole, să planifice noi activități, să administreze resursele, să comande produse, să obțină informații despre condițiile climatice, să calculeze costurile și să utilizeze alte servicii puse la dispoziție prin intermediul platformei.

Știm că termenii și condițiile pot fi o lectură îndelungată și plictisitoare, iar informațiile importante se pierd deseori în limbajul juridic. Așadar, iată o scurtă prezentare generală a ceea ce considerăm noi că vă interesează cel mai mult.

Ce conveniți?

–       Datele dumneavoastră. eAgronom se angajează să acționeze în interesul clienților noștri. Astfel, dorim să vă asigurăm că, fără permisiunea dumneavoastră explicită, nu împărtășim datele dumneavoastră (inclusiv datele privind activitatea și datele cu caracter personal) pentru orice alt motiv decât pentru a îmbunătăți serviciile eAgronom pentru dumneavoastră sau pentru a coopera cu alte companii astfel încât să oferim servicii noi întreprinderilor agricole.

–       Contul. Contul este creat prin completarea formularului de înregistrare https://farm.eagronom.com/users/new. Clientul poate avea mai mulți utilizatori prin același cont dacă le acordă autorizația de a acționa în numele clientului.

–       Licența. eAgronom acordă clientului și utilizatorilor săi un drept netransferabil de a utiliza serviciile eAgronom timp de un an (detalii suplimentare mai jos, la Utilizarea Serviciilor eAgronom).

–       Diferite acorduri. Dacă ați încheiat un acord separat cu noi cu termeni diferiți de prezenții Termeni, atunci acel acord separat prevalează (a se vedea Termenii speciali de mai jos).

–       Comisionul. Utilizarea serviciului eAgronom face obiectul unui comision. Valoarea specifică este disponibilă aici (https://eagronom.com/ro/pricing/). Comisionul este facturat de la client o dată pe an, în avans pentru următoarea perioadă de licențiere. Perioada de licențiere este de un an calendaristic. In cazul în care clientul nu ne notifică înainte de sfârșitul perioadei de licențiere cu privire la dorința sa de a nu continua să folosească serviciile și platforma noastră, licența va fi reînnoită automat pentru anul calendaristic următor (pentru mai multe detalii consultați secțiunea Comisionul și plata mai jos).

–       Răspunderea. eAgronom nu își asumă responsabilitatea pentru performanța fermei dumneavoastră sau a deciziilor comerciale pe care le luați.

–       Încetarea. Când doriți să încetați utilizarea serviciului nostru, trebuie să ne informați cu cel puțin 3 luni înainte de încheierea perioadei dumneavoastră de licențiere, în caz contrar, vi se va facturata automat pentru următoarea perioadă de licențiere.

–       Păstrarea datelor. Contul dumneavoastră va fi închis la încetarea prezentului acord, cu toate acestea, eAgronom păstrează datele dumneavoastră timp de încă 3 ani, pentru cazul în care doriți să îl accesați ulterior. Dacă nu doriți ca noi să păstrăm datele dumneavoastră după închiderea contului, atunci trebuie să ne anunțați la adresa de e-mail [email protected] și vom șterge toate datele dumneavoastră.

Vă rugăm să aveți în vedere că descrierea mai detaliată a tuturor drepturilor și obligațiilor care vă revin atunci când utilizați serviciile noastre este prezentată mai jos. Că recomandăm să o consultați din când în când pentru a fi la curent cu modificările pe care le-am putea opera. Dând clic pe caseta „Sunt de acord cu Termenii și Politica de confidențialitate.“ sau pe alt buton similar din formularul de înscriere sunteți de acord să respectați de acești Termeni și confirmați că ați citit acești Termeni de mai jos și l-ați înțeles.

eAgronom deține și operează aplicația mobilă (denumită în continuare „aplicația”) și site-ul www.eagronom.com și subdomeniile sale (denumit în continuare „website”), inclusiv software-ul, bazele de date, interfețele, suportul asociat, documentația, actualizările, noile versiuni și alte componente sau materiale incluse în acestea sau integrate în acestea (denumite în continuare „platformă”).

Serviciile și platforma eAgronom vă sunt oferite sub rezerva acceptului dumneavoastră, fără modificări (altele decât Termenii speciali) ale tuturor termenilor și condițiilor conținute aici și pe website-ul nostru, toate celelalte politici (inclusiv Politica noastră de confidențialitate disponibilă pe https://eagronom.com/ro/privacy-policy/ și politica de preț disponibilă la https://eagronom.com/ro/pricing/) și orice modificări viitoare ale acesteia care pot fi publicate din când în când pe platformă sau puse la dispoziția dumneavoastră pe sau prin serviciile eAgronom (colectiv, „Termenii”). Când sunt acceptați de dumneavoastră, prezenții Termeni formează un acord opozabil legal între dumneavoastră și eAgronom. Dacă acceptați acești Termeni în numele unei entități, cum ar fi angajatorul dumneavoastră sau compania pentru care lucrați, declarați că aveți autoritatea legală de a obliga respectiva entitate.

Dacă vă înregistrați pentru o perioadă de încercare gratuită a serviciilor eAgronom, prevederile aplicabile ale acestor Termeni vor respectiva perioadă de probă gratuită

1. DEFINIȚII

Contul – mijlocul principal de accesare și utilizare a serviciilor eAgronom, sub rezerva plății unui comision stabilit în planul selectat;

Autorizație – setul de drepturi și privilegii de pe website, atribuite unui utilizator de către un client;

Clientul – persoana fizică sau juridică care a acceptat acești Termeni cu eAgronom;

Conținutul clientului – anumite date și informații privind un anumit client, inclusiv texte, imagini, fonograme, videoclipuri, prezentări, tabele, scheme, comentarii, link-uri, statistici și alte materiale adăugate de client sau de eAgronom la cererea clientului;

Conținut – orice date și informații disponibile prin intermediul serviciilor eAgronom sau incluse în structura sistemului, articole, documente, baze de date, prezentări, fotografii, imagini, opere audiovizuale, alte materiale informaționale și orice comentarii care nu reprezintă conținutul clientului;

Perioada de încercare gratuită – accesul temporar în scopul încercării website-ului și a serviciilor eAgronom în conformitate cu orice plan de plată selectat, dar fără plata unui comision;

Materialele eAgronom – interfețele vizuale, grafica, proiectarea, sistemele, metodele, informațiile, codul de computer, software-ul, serviciile, organizarea, compilarea conținutului, bazele de date, codul, datele și toate celelalte elemente ale serviciilor și platformei eAgronom;

Serviciile eAgronom – site-ul, sistemul, conținutul, platforma și întregul conținut, serviciile și / sau produsele disponibile pe sau prin intermediul platformei;

Planul – diverse criterii legate de utilizarea și funcționalitatea serviciilor eAgronom și pe care se bazează comisionul;

Distribuitorul – entitate terță parte (i) achiziționează servicii eAgronom de la eAgronom și revinde aceste servicii eAgronom către clienți și (ii) facturează direct acestor clienți;

Termeni speciali – orice particularități, specificații și condiții în scris prin care părțile au convenit să se abată de la prezenții Termeni;

Sistemul – soluția integrată de cloud computing pentru furnizarea serviciilor eAgronom, inclusiv aplicații, software, baze de date, interfețe, suporturi asociate, documentație, actualizări, versiuni noi și alte componente sau materiale furnizate cu acestea;

Utilizator – persoană fizică căreia ii este acordată autorizația de a utiliza contul în numele unui client;

Website – compilarea tuturor documentelor online (inclusiv imagini, fișiere php și html) puse la dispoziție prin www.eagronom.com sau subdomeniile sau domeniile acestuia cu nume identice sub alte domenii de top și deținute de eAgronom.

2. AUTORITATEA DE A ÎNCHEIA PREZENȚII TERMENI CU EAGRONOM

2.1. Utilizarea serviciilor eAgronom face obiectul acceptării acestor Termeni. Pentru a încheia acordul, trebuie să aveți minim vârsta de 18 ani sau să aveți o autorizație valabilă din partea reprezentantului legal sau a tutorelui. Dacă sunteți o persoană juridică, trebuie să fiți legal înființată și să aveți capacitate juridică deplină.

2.2. Termenii sunt acceptați imediat ce intervine una dintre următoarele situații:

    1. persoana a primit confirmarea creării contului și a datelor de identificare necesare de la eAgronom pentru a se conecta la contul său; sau
    2. pentru acele servicii eAgronom și părți ale website-ului a căror utilizare nu depinde de crearea unui cont, în momentul obținerii accesului la astfel de servicii.

2.3. Nu puteți, fără acordul prealabil în scris al eAgronom, să accesați serviciile eAgronom (i) în scopuri de producție, (ii) dacă sunteți un concurent al eAgronom sau acționați în numele concurenților sau, (iii) pentru a monitoriza disponibilitatea, performanța sau funcționalitatea serviciilor eAgronom sau (iv) pentru a utiliza orice conținut disponibil prin cont pentru a consolida o pretenție legală împotriva eAgronom sau (v) în alte scopuri comparative sau concurențiale.

3. CONTUL

3.1. Caracteristicile, funcțiile sau elementele serviciilor eAgronom pot fi utilizate sau accesate doar de către titularii unui cont. Persoana care dorește să creeze un cont trebuie să:

a. completeze formularul de înscriere pe website; și

b. accepte prezenții Termeni dând clic pe caseta „Sunt de acord cu Termenii și Politica de confidențialitate”. sau pe alt buton similar.

3.2. Dacă mai multe persoane au nevoie să utilizeze un cont în numele clientului, clientul trebuie să desemneze aceste persoane ca utilizatori. Fiecare astfel de utilizator este supus restricțiilor stabilite în prezenții Termeni.

3.3. In cazul în care clientul a desemnat utilizatori și le-a acordat autorizația, acești utilizatori vor fi considerați autorizați să acționeze în numele clientului atunci când folosesc contul. eAgronom nu este responsabilă și nu ii va reveni nicio răspundere pentru verificarea validității autorizației oricărui utilizator. Cu toate acestea, eAgronom poate solicita, la latitudinea sa, informații suplimentare sau dovada datelor de identificare ale persoanei. Dacă eAgronom nu este sigură că un utilizator a primit autorizație, eAgronom poate, la latitudinea sa, să împiedice respectivul utilizator să acceseze serviciile eAgronom.

3.4. Un utilizator poate fi asociat mai multor clienți și conturi. Ștergerea unui utilizator dintr-un cont nu îl va elimina pe utilizator de pe platformă dacă acesta este conectat la mai multe conturi.

4. COMISIONUL

4.1. Utilizarea unui cont face obiectul unui comision. Comisionul este facturat de la client o dată pe an, în avans pentru următoarea perioadă de licențiere de un an calendaristic. In cazul în care clientul continuă să folosească serviciile eAgronom după expirarea anului de licențiere și clientul nu a reziliat prezentul contract de servicii cu cel puțin 3 luni înainte de sfârșitul perioadei de licențiere, licența sa se reînnoiește automat și face obiectul unui comision.

4.2. Calculul prețului pentru comisionul de utilizare se bazează pe prețul specificat de eAgronom la momentul la care clientul s-a înregistrat pentru serviciul eAgronom Comisionul minim variază în funcție de piața care reprezintă domiciliul clientului. Politica de calcul al prețurilor în conformitate cu planurile, valabilă la orice moment dat este disponibilă aici (link).

4.3. Atâta timp cât clientul folosește servicii pentru aceeași suprafață a terenului înregistrat, comisionul de utilizare rămâne neschimbat pentru acesta, cu excepția cazului în care eAgronom îi notifică ajustarea comisionului.eAgronom are dreptul să majoreze comisioanele serviciilor pentru componente individuale sau pentru toate componentele, în orice moment, sub rezerva unei perioade de notificare de patru săptămâni. Creșterea prețului nu trebuie să depășească limita indicată în plan dacă o astfel de limită este indicată în plan.

4.4. Dacă există Termeni speciali încheiați cu clientul, atunci respectivii Termeni speciali vor prevala în ceea ce privește părțile care diferă de prezenții Termeni, cum ar fi politica de calcul al prețurilor.

5. PLATA

5.1. Clientul va fi obligat să plătească comisionul pe baza unei facturi, în funcție de metoda de plată stabilită în contul clientului.

5.1.1.      Factura electronică. Înainte de sfârșitul fiecărei perioade de licență, clientul va primi o factură electronică pentru plata comisionului aferent perioadei următoare de licențiere. Clientul trebuie să plătească factura până la data scadentă indicată pe factură.

5.1.2.      Plățile cu cardul de credit. La plata cu card de credit, eAgronom poate solicita autorizarea prealabilă a contului cardului dumneavoastră de credit înainte ca dumneavoastră să achiziționați serviciilor eAgronom, pentru a verifica dacă respectivul card de credit este valabil și dispune fondurile necesare sau creditul disponibil pentru a acoperi achiziția. Clientul autorizează un astfel de cont de card de credit să plătească orice sume descrise în prezentul document și autorizează eAgronom să perceapă toate sumele descrise în Termeni pe un astfel de cont de card de credit. Plățile cu cardul de credit se efectuează către compania estonă eAgronom OÜ E-Agronom. In cazul în care clientul nu autorizează plata cu cardul de credit sau dacă nu există suficiente fonduri disponibile pe cardul de credit sau dacă există alte circumstanțe pentru care nu se poate efectua plata cu card de credit, atunci contul clientului poate fi înghețat.

5.1.3.      Plățile prin debit direct. In cazul în care clientul alege, eAgronom poate folosi și plata prin debit direct. În astfel de cazuri, eAgronom trebuie să respecte toate normele și reglementările naționale aplicabile referitoare la plățile prin debit direct.

5.1.4.      Terminal punct de vânzare.

5.2. Perioada de probă gratuită. Un nou client poate avea dreptul la o perioadă de probă gratuită. Clientul nu este obligat să furnizeze nicio informație de card de credit sau informații de facturare în perioada de probă gratuită. Dacă perioada de probă gratuită a expirat, contul va fi declasat automat la versiunea gratuită a platformei. Pentru a preveni declasarea sau reactivarea contului, clientul trebuie să selecteze un plan de plată adecvat și să plătească primul comision de licență.

5.3. Pe lângă colectarea actuală a planurilor de plată, eAgronom poate oferi reduceri speciale și scheme de motivare (de exemplu, comisioane pentru trimitere, etc.).

5.4. eAgronom are dreptul să înghețe contul clientului sau al utilizatorului platformei în cazul restanțelor de plată din partea clientului. Înghețarea poate avea ca efect faptul că accesul la întreaga platformă sau la componente individuale nu mai este posibil sau că anumite funcții nu mai pot fi utilizate odată cu accesul existent. Înghețarea nu afectează obligația de plată a taxelor de utilizare.

6.  UTILIZAREA SERVICIILOR EAGRONOM

6.1. Sub rezerva acestor Termeni și a plății comisionului aplicabil serviciului, eAgronom acordă clientului și utilizatorilor săi autorizați o licență neexclusivă, netransferabilă, ne-sublicențiabilă pentru a utiliza serviciile eAgronom pentru:

a.   colectarea, stocarea și organizarea conținutul clientului, cum ar fi adăugarea de noi utilizatori și organizații, planuri financiare, subvenții de stat, activități pe terenuri, atribuirea de sarcini pentru lucrători, monitorizarea lucrătorilor și a sarcinilor finalizate, păstrarea evidenței activităților agricole istorice, monitorizarea condițiilor climatice, administrarea resurselor, calcularea costurilor și utilizarea altor servicii puse la dispoziție prin intermediul platformei;

b.   modificarea și ștergerea conținutului clientului;

c.   primirea de ajutor și îndrumare rezonabilă de la eAgronom cu privire la utilizarea serviciilor eAgronom, gratuit.

6.2. Modificări ale serviciului. eAgronom își rezervă dreptul de a modifica serviciile eAgronom sau orice parte sau element al acestora din când în când, fără notificare prealabilă, inclusiv fără limitare la:

a. rebranding-ul serviciilor eAgronom, la latitudinea sa;

b. încetarea furnizării sau întreruperea dezvoltării oricărei funcții particulare a serviciului eAgronom sau a unei părți sau a unui element al platformei, temporar sau permanent;

c. la latitudinea sa, luarea măsurilor necesare pentru păstrarea drepturilor eAgronom cu privire la orice utilizare a serviciilor eAgronom care poate fi interpretată în mod rezonabil drept încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale eAgronom sau drept activitate ilegală.

6.3. După caz, clientul poate fi notificat cu privire la aceste modificări prin e-mail sau la logarea sa în cont.

6.4. In cazul în care clientul nu acceptă modificarea, clientul va notifica eAgronom sau distribuitorul înainte de data intrării în vigoare a modificării, iar acordul încetează. Utilizarea continuă de către client a serviciilor eAgronom sau a oricărei părți sau element al acestora, după data intrării în vigoare a unei modificări, va fi considerat drept consimțământul clientului pentru modificări.

7. OBLIGAȚIILE EAGRONOM

7.1. Pentru furnizarea serviciilor eAgronom, eAgronom va:

a. pune la dispoziția unui client, serviciile, sistemul, conținutul eAgronom și conținutul clientului, în conformitate cu prezenții Termeni;

b. furniza asistența tehnică rezonabilă aplicabilă serviciilor eAgronom, clientului și utilizatorului său autorizat, fără costuri suplimentare. eAgronom trebuie să răspundă solicitărilor de asistență ale unui client într-un timp rezonabil, utilizând datele de contact specificate în sistem.

c. depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru ca serviciile eAgronom să fie disponibile 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, cu excepția: (i) timpului de nefuncționare planificat (cu privire la care eAgronom va transmite notificare electronică prealabilă) și (ii) oricărei indisponibilități cauzate de circumstanțe care excedă controlului rezonabil al eAgronom, incluzând, de exemplu, probleme sau întârzieri ale furnizorului serviciilor de internet sau atac cu blocarea accesului.

7.2. În cazul modificărilor semnificative aduse platformei, eAgronom este obligată să pună la dispoziția clientului instruire video și eAgronom oferă seminarii despre servicii cel puțin de două ori pe an.

7.2. Protecția datelor clientului. eAgronom va menține garanții administrative, fizice și tehnice pentru protejarea securității, confidențialității și integrității datelor clientului. Aceste garanții vor include măsuri pentru prevenirea accesului, utilizării, modificării sau divulgării datelor clientului de/ către personalul eAgronom, cu excepția situațiilor (i) pentru furnizarea serviciilor eAgronom și prevenirea sau abordarea depanării sau problemelor tehnice, (ii) conforme obligativității legale sau (iii) în care clientul sau utilizatorul permite în mod expres. De exemplu, personalul de asistență pentru clienți va vizualiza datele dumneavoastră dacă trebuie să vă ofere asistență sau un dezvoltator care rezolvă o eroare tehnică pe contul dumneavoastră vă va vizualiza datele dumneavoastră. Toți angajații și subcontractanții noștri au încheiat acorduri de confidențialitate. De asemenea, întregul conținut al clientului este păstrat în format codificat pe sistemul nostru, ceea ce înseamnă că acesta nu poate fi citite fără o cheie de autorizare.

7.3. Prin acceptarea prezenților Termeni, clientul acordă eAgronom o autorizație generală în sensul articolului 28 alineatul (2) din regulamentul (UE) 2016/679 pentru a angaja entități de prelucrare date în scopul furnizării serviciilor eAgronom. Clientului ii revine dreptul de a solicita o listă a entităților de prelucrare date de la eAgronom în orice moment.

8. CONFIDENȚIALITATEA

8.1. eAgronom ia foarte în serios confidențialitatea clienților și utilizatorilor săi. Politica de confidențialitate a eAgronom disponibilă pe https://eagronom.com/ro/privacy-policy/ este inclusă în prezenții Termeni prin trimitere la aceasta. Vă rugăm să citiți cu atenție politica de confidențialitate, deoarece aceasta reglementează colectarea, utilizarea și divulgarea de către eAgronom a informațiilor personale ale clientului sau utilizatorului. Vă rugăm să rețineți de asemenea că, în baza prezenților Termeni, încheiați cu eAgronom un contract de prelucrare a datelor, după cum este specificat în secțiunea 11.

  1. CONȚINUTUL CLIENTULUI

9.1. În mare măsură, eAgronom nu cunoaște ce date și informații sunt de fapt stocate sau puse la dispoziție de către client pe platformă sau către serviciile eAgronom și nu accesează în mod direct aceste informații sau date decât dacă este autorizat de către Client sau dacă după cum este necesar pentru a furniza servicii către client. Cu excepția celor prevăzute în secțiunea 10.3., eAgronom nu utilizează, deține sau controlează niciun conținut al clientului stocat sau prelucrat de către client pe platformă sau prin serviciile eAgronom, adică numai clientul sau utilizatorii au dreptul să acceseze, să recupereze și să direcționeze. utilizarea unor astfel de informații.

9.2. În cazul în care clientul adaugă conținutul său pe platformă sau la serviciile eAgronom, atunci orice tip de prelucrare a unui astfel de conținut al clientului trebuie să fie în conformitate cu Termenii, bunele practici ale platformei și legea aplicabilă. Clientul trebuie să se asigure că:

9.2.1.      conținutul clientului este corect, exact și relevant;

9.2.2.      clientul și oricare dintre utilizatorii asociați contului nu creează, transmit, afișează sau nu pun altfel la dispoziție niciun conținut de client care încalcă drepturile eAgronom, altor clienți sau utilizatori sau care este dăunător (de exemplu, viruși, viermi și alte coduri distructive), ofensator, amenințător, invaziv cu viața privată a altei persoane sau ilegal;

9.2.3.      clientul și toți utilizatorii asociați contului dispun de drepturile necesare pentru a utiliza conținutul clientului, inclusiv pentru a-l adăuga pe platformă sau serviciilor eAgronom și de a-l prelucra prin intermediul contului;

9.2.4.      eAgronom este autorizat să prelucreze suplimentar conținutul clientului în conformitate cu secțiunea 10.3. sau să acționeze ca entitate de prelucrare autorizată a conținutului clientului în numele clientului, în scopul execuției prevăzute de Termeni.

9.3. Clientul își păstrează toate drepturile de proprietate asupra conținutul său. eAgronom nu garantează exactitatea în ceea ce privește informațiile incluse în orice conținut al clientului. Clientul înțelege că toate informațiile incluse în conținutul clientului sunt responsabilitatea exclusivă a persoanei de la care a provenit respectivul conținut al clientului. Aceasta înseamnă că clientul, și nu eAgronom, este în întregime responsabil pentru întregul conținut al clientului pe care îl încarcă, postează, transmite sau pe care îl pune altfel la dispoziție prin intermediul platformei sau al serviciilor eAgronom, precum și pentru orice acțiuni întreprinse de eAgronom sau alți clienți sau utilizatori ca urmare a unui astfel de conținut al clientului.

9.4. eAgronom nu este obligată ca, din proprie inițiativă, să verifice sau filtreze în prealabil niciun conținut al clientului sau acțiuni de prelucrare a conținutului efectuate de către client pentru a descoperi orice caracter ilegal al respectivului conținut. Cu toate acestea, în cazul în care un astfel de conținut ilegal de client sau acțiunea ilegală de prelucrare a conținutului este descoperită sau adusă la cunoștința eAgronom, eAgronom are dreptul de a (i) notifica clientul cu privire la un astfel de conținut ilegal; (ii) refuza inserarea sau publicarea acestui conținut pe platforma sau serviciile eAgronom; (iii) solicita clientului să pună în acord conținutul ilegal cu Termenii, bunele practici sau legea aplicabilă; (iv) elimine temporar sau definitiv conținutul ilegal al clientului de pe platformă sau din cont, să restricționeze accesul la acesta sau îl șteargă.

9.5. În cazul in care clientul a solicitat rezilierea acordului, eAgronom va închide contul în termen de 30 de zile de la primirea respectivei solicitări. Conținutul clientului rămâne stocat timp de 3 ani, iar clientul poate solicita accesul la acesta după închiderea contului. De asemenea, clientul poate solicita ștergerea imediată a datelor sale, caz în care conținutul clientului care nu este anonim, va fi șters într-un termen rezonabil, iar clientul va fi notificat cu privire la ștergerea datelor.

9.6. După închiderea contului, eAgronom permite clientului să descarce conținutul clientului timp de 3 ani. Solicitarea de descărcare a datelor trebuie făcută pe [email protected] iar eAgronom va trimite conținutul clientului într-un termen rezonabil.

  1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

10.1.    Platforma, serviciile eAgronom, materialul și conținutul eAgronom (cu excepția conținutului clientului) și orice părți sau elemente ale acestora sunt deținute și operate exclusiv și doar de eAgronom și de furnizorii și partenerii terți ai acesteia. Toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv dar fără limitare la mărci comerciale, mărci de servicii și nume comerciale incluse în conținut (cu excepția conținutului clientului), sunt proprietatea eAgronom, a afiliaților săi și / sau terților licențiatori. Utilizarea de către client a platformei sau serviciilor eAgronom nu îi conferă acestuia dreptul de proprietate asupra niciunui conținut sau materiale eAgronom (cu excepția conținutului clientului) pe care le poate accesa pe sau prin intermediul platformei sau serviciilor eAgronom. Orice distribuție, publicare sau exploatare comercială sau promoțională a conținutului sau a materialelor eAgronom (cu excepția conținutului clientului) este strict interzisă, cu excepția cazului în care există o aprobare expresă în scris prealabilă din partea eAgronom sau a titularului drepturilor aplicabile altfel. eAgronom își rezervă toate drepturile asupra conținutului și materialelor eAgronom (cu excepția conținutului clientului) care nu sunt acordate expres în Termeni. Faptul că clientul utilizează sau a utilizat serviciile eAgronom nu este considerat secret de afaceri al clientului.

10.2.    Clientul confirmă în mod expres că nu dobândește niciun drept de proprietate sau drepturi de proprietate intelectuală prin descărcarea oricărui conținut sau materiale eAgronom (cu excepția conținutului clientului) de pe sau prin intermediul platformei sau serviciilor. Clientul nu poate copia, distribui sau publica niciun conținut, materiale eAgronom sau orice informații obținute sau derivate din acestea, cu excepția cazului în care este permis de eAgronom sau este permis altfel prin legea aplicabilă.

10.3.    Clientul păstrează toate drepturile de proprietate și proprietate intelectuală asupra conținutului clientului. Prin trimiterea conținutului clientului la eAgronom prin intermediul platformei sau serviciilor eAgronom, clientul acordă astfel eAgronom și afiliaților, sub-licențiaților, partenerilor, reprezentanților săi și cesionarilor serviciilor eAgronom, o licență la nivel mondial, neexclusivă, integral plătită, fără redevențe, perpetuă, irevocabilă, sub-licențiabilă și transferabilă pentru a utiliza, reproduce, distribui, modifica, pregăti lucrări derivate și exploata altfel conținutul clientului și derivatele acestora pentru îmbunătățirea serviciilor eAgronom sau pentru a colabora cu alte companii în vederea realizării de parteneriate comerciale sau dezvoltare de produse, inclusiv dar fără limitare la (i) furnizarea serviciilor pe care le-ați ales (ii) generarea de statistici privind utilizarea platformei și serviciilor, caracteristicile fermelor gestionate de diferite tipuri de clienți și activitățile agricole desfășurate de astfel de tipuri de clienți, (iii) analizarea și împărtășirea conținutului clienților cu alte entități pentru derularea proiectelor de colaborare și (iv) într-o formă anonimizată, realizarea marketingului și / sau promovare unei părți sau a tuturor serviciilor eAgronom (și lucrări derivate ale acestora) în orice format media.

10.4.    Clientul este singurul responsabil pentru propriul conținut al clientului și consecințele publicării acestuia. În legătură cu conținutul clientului, clientul declară și garantează că: (i) fie deține conținutul clientului sau are licențele, drepturile, acordurile și permisiunile necesare pentru a utiliza și autoriza eAgronom să afișeze sau să utilizeze altfel conținutul clientului în conformitate cu toate brevetele, mărcile comerciale, drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate asupra și aferente conținutului clientului într-un mod concordant cu caracteristicile preconizate ale platformei sau serviciilor eAgronom, și prezenții Termeni. Clientul declară faptul că poate acorda drepturile și licența prevăzută în secțiunea 10.3 iar (ii) utilizarea de către eAgronom sau licențiatii acesteia a unui astfel de conținut al clientului în baza Termenilor, și exercitarea de către eAgronom sau oricare din licențiații acesteia a drepturilor de licență stabilite în secțiunea 10.3, acum și în viitor: (a) nu încălcă sau contravine niciunui drept de terță parte, inclusiv niciun drept de autor, marcă, brevet, secret comercial, drept moral, drept de confidențialitate, drept de publicitate sau orice alt drept de proprietate intelectuală sau drept de proprietate; sau (b) nu încalcă legea aplicabilă: (c) nu necesită obținerea unei licențe de la eAgronom sau plata oricăror taxe și / sau redevențe de către eAgronom sau pentru exercitarea oricăror drepturi acordate prin prezenții Termeni.

10.5.    Reacții de răspuns. Dacă un client sau un utilizator furnizează către eAgronom orice comentarii, rapoarte de probleme și erori, reacții de răspuns sau modificări pentru serviciile eAgronom („reacții de răspuns”), eAgronom va avea dreptul să utilizeze aceste reacții de răspuns, la latitudinea sa, inclusiv dar fără limitare la încorporarea acestor modificări sugerate în serviciile eAgronom. Clientul sau utilizatorul (după caz) acordă eAgronom o licență perpetuă, irevocabilă, neexclusivă, fără redevențe pentru a încorpora, reproduce, modifica, distribui, pregăti lucrări derivate din și a folosi reacțiile dumneavoastră de răspuns în orice scop. eAgronom solicită acordul clientului pentru afișarea publică sau publicarea reacțiilor de răspuns într-o formă care nu este anonimizată.

11.  CONTRACTUL DE PRELUCRARE A DATELOR

11.1.    În sensul articolului 28 din regulamentul (UE) 2016/679, prezenții Termeni constituie contractul de prelucrare a datelor încheiat de client în calitate de operator de date și eAgronom în calitate de procesator de date. Prin prezenta, clientul direcționează eAgronom să proceseze datele astfel cum este descris în prezenții Termeni. De asemenea, eAgronom permite schimbul de copii semnate ale contractului de prelucrare a datelor.

11.2.    Caracterul prelucrării. eAgronom furnizează platforma unde clientul, în calitate de operator de date, poate colecta, stoca și organiza datele cu caracter personal ale persoanelor vizate determinate de client. Tipurile de date prelucrate de eAgronom sunt enumerate în politica de confidențialitate, inclusiv prelucrarea datelor de locație ale angajaților clientului. Platforma a fost proiectată să funcționeze ca instrument de gestionare a fermelor dar, în măsura în care nu este reglementat de prezenții Termeni, clientul decide modul în care utilizează platforma.

11.3.    Durata. eAgronom va prelucra datele în numele clientului până la încetarea serviciilor eAgronom în conformitate cu prezenții Termeni. La încetare, eAgronom va stoca datele clientului pentru o perioadă de 3 ani, în cazul în care clientul dorește să redeschidă contul pentru a relua utilizarea serviciilor eAgronom sau pentru a exporta datele, cu excepția cazului în care clientul a specificat altfel. eAgronom șterge sau returnează toate datele cu caracter personal, operatorului, după încheierea furnizării serviciilor referitoare la prelucrare și șterge copiile existente, cu excepția cazului în care legislația statului membru impune stocarea datelor cu caracter personal.

11.4.    Drepturile și obligațiile părților. Drepturile și obligațiile clientului cu privire la conținutul clientului sunt prevăzute în secțiunile de la 4 la 10 din prezenții Termeni. eAgronom se asigură că persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat să respecte confidențialitatea sau că le revine obligația statutară de confidențialitate adecvată. eAgronom ia toate măsurile necesare în conformitate cu articolul 32 din regulamentul (UE) 2016/679. eAgronom se angajează să pună la dispoziția operatorului toate informațiile necesare pentru a demonstra conformitatea cu obligațiile sale și pentru a permite și a contribui la audituri, inclusiv inspecții, efectuate sau mandatate de client în calitate de operator de date.

12. RĂSPUNDEREA

12.1.   eAgronom nu va fi răspunzătoare față de client sau utilizator pentru orice consecințe care rezultă din:

a.   orice modificări ale acestor Termeni, serviciilor eAgronom sau oricărei părți sau element al acestora (inclusiv dar fără limitare la cont), inclusiv orice eroare, întrerupere permanentă sau temporară, încetare, suspendare sau alt tip de indisponibilitate a serviciilor eAgronom;

b.  upgradarea sau retrogradarea planului actual;

c.   orice divulgare, pierdere sau utilizare neautorizată a informațiilor de autentificare ale clientului sau ale oricărui utilizator autorizat, din cauza eșecului clientului de a le păstra confidențialitatea;

d.   modul în care clientul sau orice utilizator colectează, manipulează, divulgă, distribuie sau prelucrează altfel conținutul clientului, inclusiv datele cu caracter personal din acesta;

e.   aplicarea oricărui remediu împotriva clientului sau a utilizatorilor autorizați de către eAgronom, de exemplu, în cazul în care clientul sau utilizatorul a comis o infracțiune sau o încălcare a legii aplicabile prin utilizarea serviciilor eAgronom sau a oricărei părți sau element al acestora sau a încălcat drepturile de proprietate intelectuală ale eAgronom;

f.   incompatibilitatea tehnologiilor utilizate pentru accesarea platformei și a serviciilor eAgronom, de exemplu dacă anumite caracteristici, funcții, părți sau elemente ale serviciilor eAgronom sunt proiectate pentru a fi utilizate pe un computer personal sau laptop și nu funcționează pe o platformă mobilă sau o tabletă.

g.   Sub-licențierea datelor clientului dacă ar fi date anonime, iar consecințele sunt legate doar vag de sub-licențiere.

12.2.    În plus, eAgronom și afiliații săi nu vor fi răspunzători față de client pentru nicio pretenție a oricărui utilizator, organizație sau terțe părți împotriva clientului, care rezultă din incapacitatea clientului:

a.   de a furniza către eAgronom informații exacte despre client, utilizatori sau cont;

b.   de a notifica eAgronom cu privire la motivele pentru care un utilizator nu are dreptul de a utiliza contul în numele clientului;

c.   de a furniza orice produse pe care a convenit să le furnizeze unei astfel de persoane sau organizații;

d.   de a asigura legalitatea conținutului clientului;

e.   de a respecta oricare dintre restricțiile descrise în prezenții Termeni

12.3.    Limitarea răspunderii În niciun caz, răspunderea colectivă a eAgronom și a afiliaților săi care decurge din sau în legătură cu prezenții Termeni nu depășește suma totală plătită de clientul pentru serviciile eAgronom, conform prezentului document. Limitarea de mai sus se va aplica dacă o acțiune este contractuală sau delictuală și indiferent de teoria răspunderii.

12.4.    Excluderea daunelor indirecte și daune conexe. In niciun caz, niciuna dintre părți sau afiliații săi nu vor avea nicio răspundere care rezultă din sau în legătură cu prezenții Termeni pentru orice pierderi de profit, venit, clientelă sau întreruperi indirecte, speciale, incidentale, comerciale sau pentru daune punitive, indiferent dacă o acțiune este contractuală sau delictuală și indiferent de teoria răspunderii, chiar dacă o parte sau afiliații acesteia au fost informați despre posibilitatea unor astfel de daune. Declinarea de mai sus nu se va aplica în măsura interzisă prin lege.

13. DISTRIBUITORI

13.1.    eAgronom poate utiliza furnizorii terți de servicii pentru a promova platforma și serviciile eAgronom, pentru a încasa taxele și pentru a facilita comunicarea dintre Client și eAgronom (denumiți în continuare „distribuitor”).

13.2.    Clientul are dreptul să aleagă un distribuitor adecvat disponibil pe teritoriul clientului și să plătească taxa direct către distribuitor, care va deconta plata cu eAgronom. Orice solicitări de rambursare a plăților efectuate distribuitorului sunt administrate de către distribuitor.

13.3.    Distribuitorul nu este responsabil sau răspunzător față de client pentru îndeplinirea oricăror obligații care se pot atribui eAgronom în conformitate cu Termenii, inclusiv punerea la dispoziție a funcționalității platformei și serviciilor eAgronom

  1. ÎNCETAREA ACORDULUI

14.1.    Termenii pot fi reziliați prin denunțare unilaterală de către client oricând, trimițând o notificare relevantă la datele noastre de contact pentru asistență clienți. La rezilierea acordului, clientul nu primește rambursarea licenței din anul calendaristic deja plătit. Clientul trebuie să rezilieze acordul cu 3 luni înainte de sfârșitul perioadei de licențiere, dacă nu dorește să reînnoiască licența și acordul automat pentru încă un an. Termenul de reziliere se găsește pe pagina Planuri (link) sau în Termenii speciali încheiați cu clientul, caz în care Termenii speciali prevalează.

14.2.    Termenii pot fi reziliați (i) imediat de oricare dintre părți dacă cealaltă parte își încalcă obligațiile, după cum este aplicabil în conformitate cu secțiunile 2. 4 sau 7-10 din Termeni; (ii) imediat de către oricare dintre părți, dacă se inițiază proceduri pentru lichidarea sau insolvența celeilalte părți sau se încheie o tranzacție negociată cu creditorii celeilalte părți sau se realizează o cesiune în numele celeilalte părți în beneficiul creditorilor. (iii) de către partea neafectată, prin notificare în scris trimisă celeilalte părți dacă un caz de forță majoră durează mai mult de nouăzeci (90) zile

  1. LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

15.1.    Orice întrebări referitoare la Termeni care nu sunt soluționate expres sau implicit prin prevederile Termenilor vor fi reglementate și interpretate în conformitate cu legile Republicii Estonia, fără a se aplica niciun principiu al conflictului legilor.

15.2.    Orice litigii care decurg din acord vor fi soluționate prin negocieri sau, dacă acest lucru nu este posibil, de Tribunalul Județean Tartu din Republica Estonia.

  1. DIVERSE

16.1.    Relația părților. eAgronom și client vor acționa exclusiv in calitate de contractanți independenți. Termenii nu vor fi interpretați drept creând o agenție, un parteneriat, o societate mixtă sau orice altă formă de asociere legală între client și eAgronom. Termenii nu sunt în beneficiul oricăror terțe părți.

16.2.    Separabilitate. In cazul în care orice termen, condiție sau prevedere a Termenilor este considerată drept nulă, inaplicabilă sau ilegală, total sau parțial, din orice motiv, respectiva prevedere va fi pusă în aplicare în măsura maximă admisă, astfel încât să se îndeplinească intenția părților. Valabilitatea și forța executorie a celorlalți termeni, condiții sau prevederi, sau a unor părți ale acestora, nu va fi afectată.

16.3.    eAgronom are dreptul să modifice și / sau să amendeze unilateral acești Termeni cu efect pentru viitor. Clientul poate fi notificat cu privire la modificări, printr-un mijloc electronic, înainte de intrarea în vigoare a amendamentelor. În cazul în care clientul nu se opune noilor Termeni în două săptămâni de la notificare (perioada de contestare), în scris, Termenii revizuiți vor fi considerați ca fiind acceptați de către client. În cazul unei obiecții, clientul poate continua utilizarea în conformitate cu versiunea anterioară a Termenilor, cu toate acestea, eAgronom, la latitudinea sa, are dreptul să înceteze relația contractuală dintr-un motiv important.

17. CINE ESTE CEALALTĂ PARTE CONTRACTANTĂ

17.1. Furnizorul de servicii contractat de client depinde de domiciliul clientului. eAgronom determină domiciliul clientului în funcție de țara indicată în adresa de facturare sau adresa IP a utilizatorului care acceptă prezenții Termeni în numele clientului. Prin acceptarea prezenților Termeni, clientul contractează furnizorul de servicii sau distribuitorul indicat pe factura clientului.