NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE PROSTO Z POLA

Archiwizacja danych

Zapisana w programie historia pól dostarcza wszystkich informacji o polach: od wielkości i zastosowanych upraw przez agrochemiczne wskaźniki określające stan gleby, po listę wykonywanych zabiegów agrotechnicznych na polu.

Analiza zbiorów

Porównujesz różne uprawy i pola, dzięki temu gołym okiem widzisz jak wydajne są Twoje pola. Łatwo określisz, które zabiegi pomogły w osiągnięciu planowanych plonów i powtórzysz sukces w kolejnych sezonach.

Z programem do zarządzania gospodarstwem podejmujesz przemyślane decyzje, a w przyszłych sezonach masz dokładniejsze prognozy dotyczące planowania, co pozwala uniknąć kosztów i wpływa na lepsze zbiory.

PLAN NAWOŻENIA AZOTEM I  EWIDENCJA NAWOŻENIA AZOTEM

eAgronom szybko generuje Plan nawożenia azotem i Ewidencję nawożenia azotem zgodne z Dyrektywą Azotanową, bo program w dużej mierze sam przelicza i generuje niezbędne dane na podstawie wcześniej wprowadzonych informacji. Plan i Ewidencję nawożenia azotem w formie raportu w pliku Excel są tworzone automatycznie przez eAgronom.

Dodając każdy zabieg agrotechniczny, możesz sprawdzić planowany bilans Azotu, aby uniknąć nadmiernego nawożenia. W oprogramowaniu widać podsumowanie makroelementów oraz mikroelementów dla każdego pola.

Jak przygotować plan nawożenia azotem?

OKREŚLANIE ILOŚCI ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

Płodozmian

Funkcja płodozmianu, na podstawie historii zbiorów, automatycznie szacuje aktualny bilans próchnicy oraz prognozuje jak będzie zmieniał się w przyszłości pod wpływem różnych zabiegów na polu. Upewnij się, że planujesz mądrze poprawiając żyzność gleby i produktywność na polu, a także zmniejszając koszty nawozów i wykorzystanych środków ochrony roślin.

Planowanie Środków Ochrony Roślin

Twórz plan ochrony upraw dostosowany do konkretnych działek i pól. Projektujesz dokładny plan, rodzaj produktu, dawki i okresy stosowania, a następnie sprawdzasz koszty każdego z tych planów.

Możesz wprowadzać plan swoich upraw na następne kilka sezonów rolnych i planować produkty potrzebne do nawożenia i opryskiwania. Wszystko można łatwo zmienić, przepisać i edytować. Dane agrochemiczne z poszczególnych nawozów zostaną wykorzystane jako podstawa do obliczenia przybliżonych wartości na polach. W programie możesz śledzić czy w danym sezonie dawka azotu nie została przekroczona.

 

Wypróbuj eAgronom teraz

MONITORING CAŁEGO GOSPODARSTWO W TELEFONIE

Z aplikacją rolniczą na telefon wykonujesz pracę tylko raz:

  • Aplikacja mobilna eAgronom działa nawet kiedy nie masz zasięgu sieci. Możesz sprawdzić jakie historię i aktualne uprawy oraz zabiegi stojąc na danym polu.
  • Możesz dodawać i przydzielać zabiegi agrotechniczne swoim pracownikom i na bieżąco sprawdzać ich status.
  • Podczas żniw dodajesz informacje o transporcie i uzyskanych plonach bezpośrednio z pola, dzięki temu po powrocie do biura nie musisz już przepisywać żadnych informacji! W ten sposób oszczędzasz czas i nigdy nie zapominasz szczegółów dotyczących wybranego pola.

Przez 7 dni za darmo testujesz nasz program do prowadzenia gospodarstwa. Sam przekonaj się jak eAgronom może ułatwić Ci pracę!

 

Załóż darmowe konto w eAgronom