Zaktualizowano: 22.01.20

Twoje dane w eAgronomie są bezpieczne

Nie ujawniamy ani nie udostępniamy twoich danych osobowych stronom trzecim spoza grupy eAgronom, w tym agencjom państwowym, chyba że o to poprosisz lub jeśli nie będzie to konieczne do zapewnienia Ci najlepszej usługi. eAgronom nie udostępni Twoich danych stronom trzecim w celach reklamowych lub marketingowych. Ochrona danych osobowych użytkowników jest dla nas ważna, a podczas gromadzenia lub przesyłania informacji wykorzystujemy technologie i procedury bezpieczeństwa, które chronią dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.

Dokładamy wszelkich starań, aby skutecznie chronić naszych klientów i użytkowników, a także wspólną komunikację przed nieautoryzowanym dostępem w dowolnym momencie. Podane przez ciebie dane są wykorzystywane wyłącznie przez eAgronom, aby lepiej dostarczać usługi, odpowiadając na twoje pytania, dostarczając informacje, ulepszając usługi. O ile eAgronom korzysta z usług stron trzecich wymaganych do realizacji umowy z naszymi klientami, te strony trzecie są zobowiązane do przestrzegania tego samego poziomu standardów ochrony danych, jak stosowane przez eAgronom. Aby zapewnić wysoki poziom ochrony naszych klientów, eAgronom podpisał umowy przetwarzania danych ze wszystkimi naszymi zewnętrznymi dostawcami usług.

Aby uzyskać bardziej szczegółowy przegląd tego, jak chronimy i używamy twoich danych osobowych, przeczytaj Politykę prywatności poniżej. Od czasu do czasu zmienimy tę Politykę, a wszelkie zmiany w tej Polityce prywatności zaczną obowiązywać po ich opublikowaniu.

Poniższe jest umową między eAgronom (OÜ E-Agronom) a Tobą (“Ty”, “Twój”, “Klient” lub “Użytkownik (Użytkownicy)”), użytkownikiem naszej witryny lub Usługi. “My”, “nas” i “nasz” w niniejszej Umowie odnoszą się do grupy spółek eAgronom, właściciela i operatora www.eagronom.com, oprogramowania do zarządzania gospodarstwem rolnym. Niniejsza Umowa jest prawnie wiążąca i reguluje korzystanie z naszej Witryny i Usługi. Korzystając lub uzyskując dostęp do jakiejkolwiek części naszej Witryny lub Usługi, zgadzasz się na przestrzeganie naszych Zasad i warunków oraz Polityki prywatności. Użytkownicy naszej Usługi muszą być w wieku powyżej 16 lat. Jeśli masz mniej niż 16 lat, zaprzestań korzystania z naszej witryny i usługi natychmiast i nie przesyłaj nam żadnych informacji, chyba że skontaktowałeś się z nami za pomocą [email protected] i zwolniono Cię z tego wymagania.

 

1. Definicje

 1. 1.1. Dane osobowe – dane osobowe, które eAgronom posiada w poufności, to wszelkie informacje, które uzyskały podczas oferowania swoich usług i umożliwiają identyfikację klienta.
 2. 1.2. Klient – osoba prawna lub fizyczna korzystająca z usług eAgronom, w tym osoby fizyczne, które korzystają z eAgronom w imieniu osoby prawnej (np. Pracownicy klientów).
 3. 1.3. Przetwarzanie danych – wszelkie czynności wykonywane z danymi osobowymi, w tym zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, przechowywanie, zmiana, ujawnianie, udzielanie dostępu do danych osobowych, konsultacje i wyszukiwanie, wykorzystanie danych osobowych, komunikacja, wykorzystywanie, łączenie, zamykanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych lub kilku wyżej wymienionych operacji, niezależnie od sposobu przeprowadzania operacji lub wykorzystywanych środków.

 

2. Ogólne

 1. 2.1. Niniejsze warunki przetwarzania danych (zwane dalej “Polityką prywatności”) regulują przetwarzanie danych osobowych przez OÜ E-Agronom, numer rejestracji 14092394, pod adresem Järvekalda 10, wieś Veibri, powiat Tartuuma, 62220, Estonia (dalej: razem ze wszystkimi spółkami grupy eAgronom). eAgronom ponosi odpowiedzialność za zgodne z prawem przetwarzanie danych klienta.
 2. 2.2. Polityka prywatności dotyczy eAgronom OU i każdej osoby korzystającej z usług eAgronom. Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych przez pracowników eAgronom i stron trzecich działających w imieniu eAgronom lub spółek należących do jej grupy. Polityka obejmuje zbiory danych osobowych przechowywanych przez eAgronom i / lub wzajemne wykorzystywanie zbiorów danych zawierających dane osobowe przez inne instytucje i firmy.
 3. 2.3. eAgronom przetwarza dane klientów na bazie kontraktu między klientem a eAgronom. Inny kontrakt może obowiązywać jeśli klient używa urządzenia mobilnego.
 4. 2.4. Polityka Prywatności jest nieodłączną częścią Regulaminu, eAgronom ma prawo zakładać, że Klient zapoznał się z Polityką Prywatności. eAgronom odnosi się do Polityki Prywatności przy zawieraniu umowy z Klientem i oferowaniu usług Klientowi. Polityka prywatności nie dotyczy usług oferowanych przez inne firmy, w tym w przypadkach, w których usługi te są dostępne za pośrednictwem usług eAgronom.
 5. 2.5. Jako firma ściśle przestrzegamy przepisów ustawowych, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

3. Dane klienta

 1. 3.1. W celu ulepszenia naszych usług dla klienta lub analizy działań marketingowych eAgronom, chcielibyśmy dostosować naszą nawigację i informacje nawet bardziej do potrzeb naszych użytkowników. Nasza strona internetowa wykorzystuje różne technologie, które pozwalają nam zoptymalizować przyjazność dla użytkownika naszej strony głównej na podstawie analizy wzorców zachowań użytkowników.
 2. 3.2. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, związki osób fizycznych z firmami rolnymi, zachowanie klienta podczas korzystania z usług eAgronom, błędy klientów napotkanych na naszej stronie internetowej oraz dane potrzebne w celu ich naprawy, rozmowy telefoniczne z obsługą klienta eAgronom, dane rozliczeniowe, dane urządzenia, adresy IP, dane otrzymane od stron trzecich (informacje od podmiotów stowarzyszonych w naszej grupie korporacyjnej, naszych partnerów lub innych osób, których używamy do ulepszania naszych własnych informacji przydatne), dane o lokalizacji, strony odsyłające / wyjściowe i adresy URL, wiadomości na czacie oraz treść wiadomości e-mail wysłanych do eAgronom, niektóre informacje związane z firmą, którą reprezentujesz, takie jak liczba pracowników i typ branży.
 3. 3.3. Kiedy korzystasz z Usługi za pomocą urządzenia mobilnego lub za jego pośrednictwem, możemy uzyskać dostęp do, gromadzić, monitorować i / lub zdalnie przechowywać “dane o lokalizacji”, które mogą zawierać współrzędne GPS (np. szerokość i / lub długość geograficzną) lub podobne informacje dotyczące lokalizacji twojego urządzenia mobilnego. Dane o lokalizacji mogą być używane w połączeniu z danymi osobowymi. Dane o lokalizacji w aplikacji mobilnej nie są udostępniane nikomu poza pracodawcą użytkownika, jeśli jest on umownym klientem eAgronom. Dane lokalizacyjne są zaszyfrowane i niewidoczne dla pracowników eAgronom.
 4. 3.4. Klient zdaje sobie sprawę, że dzwoniąc pod numer działu obsługi klienta eAgronom, jego połączenie zostanie zarejestrowane, aby zapewnić lepszą obsługę klienta.

 

4. Cele przetwarzania danych

 1. 4.1. Dane osobowe przekazywane i zbierane przez eAgronom będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Używamy informacji, które zbieramy na naszej stronie lub za jej pośrednictwem, aby:
  1.      4.1.1. zapewniać usługi i dostarczać informacje, o które prosisz;
  2.      4.1.2. odpowiadać na komentarze i pytania i w inny sposób zapewniać wsparcie dla użytkowników, w tym wysyłanie wiadomości e-mail. Możemy wysyłać e-maile związane z usługami klienta i administracyjne. Możemy również skontaktować się z Klientem, aby poinformować go o zmianach w naszych usługach, warunkach użytkowania, aktualizacjach usług lub zaproszeniu klientów na nasze szkolenia. Te wiadomości e-mail i wiadomości są uważane za część usług i Klient nie może ich zrezygnować.
  3.      4.1.3. zapewniać obsługę, utrzymanie, ulepszania wszystkich funkcji naszej witryny. Utrzymujemy jakość usług eAgronom i analizujemy zagrożenia bezpieczeństwa. Analizujemy zachowania i preferencje użytkowników podczas korzystania z naszych usług w celu zrozumienia i ulepszenia naszych usług oraz opracowania nowych produktów. Tworzymy również “Informacje zbiorcze”, które są połączeniem i analizą informacji z wielu źródeł, które pomagają zidentyfikować lub stworzyć trendy, testy porównawcze, metryki podsumowujące lub algorytmy predykcyjne, pod warunkiem że podejmiemy uzasadnione kroki, aby zebrać informacje, aby zapobiec jakimkolwiek danym. być powiązanym z powrotem do konkretnej osoby. Będziemy tworzyć zagregowane informacje z informacji, które inni klienci decydują się udostępnić nam wraz z Twoimi danymi.
  4.      4.1.4. do celów rozliczeń i zarządzania kontem. Możemy również skontaktować się z Tobą w celach administracyjnych lub uzyskać opinię na temat naszego produktu.
  5.      4.1.5. do celów marketingowych. Możemy również wykorzystywać informacje o Kliencie do celów marketingowych lub reklamowych eAgronom. Klient może zrezygnować z tej opcji w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]
  6.      4.1.6. Do celów szkoleniowych pracowników eAgronom.
 2. 4.2. Niniejsza polityka nie ogranicza korzystania z danych klienta w zanonimizowanej formie.

 

5. Udostępnianie i ujawnianie danych

 1. 5.1. eAgronom nie udostępnia Twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim bez Twojej zgody prócz podmiotów wymienionych w tej polityce prywatności. Udostępniamy Twoje dane osobowe tylko następującym osobom:
 2. 5.2. Dostawcom usług i agentom, z których korzystamy podczas świadczenia naszych usług. eAgronom pozostaje kontrolerem danych w odniesieniu do danych Klienta. Mamy pisemne umowy przetwarzania danych zawarta ze wszystkimi zewnętrznymi dostawcami usług. eAgronom korzysta z zewnętrznych narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics i Auryc Analytics, w celu lepszego zrozumienia korzystania z Usługi. Wiele z tych narzędzi zbiera informacje wysyłane przez przeglądarkę w ramach żądania strony internetowej, w tym pliki cookie serwisu i adres IP użytkownika. Te narzędzia analityczne również otrzymują te informacje, a ich używanie jest regulowane przez ich politykę prywatności.
 3. 5.3. Firmom należącym do grupy eAgronom.
 4. 5.4. Osobom i organizacją, którym należy ujawnić dane w celu świadczenia naszych Usług na rzecz Klienta, jeśli Klient o to poprosił (np. Państwowe instytucje rolne).
 5. 5.5. Z innymi podmiotami w przypadku wspólnej działalności pomiędzy eAgronom i innym podmiotem.
 6. 5.6. Osobom, którym ujawnienie danych klienta jest wymagane przez prawo.
 7. 5.7. Osobom, które są niezbędne w celu ochrony i obrony praw przysługujących eAgronom.

 

6. Pliki cookie

 1. 6.1. Plik cookie to bardzo mały plik pobrany na urządzenie podczas odwiedzania witryny. Możemy używać zarówno plików cookie sesji, jak i trwałych plików cookie. Plik cookie sesji znika po zamknięciu przeglądarki. Trwały plik cookie pozostaje po zamknięciu przeglądarki i może być używany przez przeglądarkę podczas kolejnych wizyt w naszych witrynach. eAgronom wykorzystuje pliki cookie do rejestrowania logowania użytkownika i ustawień. Na przykład, gdy zabraniasz plików cookie, użytkownik powinien logować się ponownie za każdym razem, gdy strona się zmienia. Ponadto używamy plików cookie w celu zapewnienia obsługi klienta, aby każdy klient mógł komunikować się z obsługą klienta za pośrednictwem okna czatu. Ponadto zbieramy dane, aby analizować zachowania użytkowników i zbierać statystyki na temat odwiedzających na naszych stronach, dzięki czemu jesteśmy w stanie uczynić eAgronom bardziej przyjaznym dla użytkownika. Na przykład możemy zobaczyć, czy naprawdę znajdujesz to, czego szukasz, czy też musimy jeszcze ulepszyć nasz program. Żadne inne dane niż plik cookie nie są dostępne z urządzenia klienta bez jego wyraźnej zgody. Możemy korzystać z plików cookie stron trzecich w związku z naszą witryną.
 2. 6.2. Użytkownik może odmówić użycia ciasteczek w przyszłości (tzw. opt-out) lub zablokować go, wybierając w dowolnym momencie odpowiednie ustawienia przeglądarki, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku użytkownik może nie może korzystać z pełnej funkcjonalności witryny eAgronom. Więcej informacji o plikach cookie, z których korzystamy, można znaleźć na tutaj .

 

7. Jak długo eAgronom przechowuje dane osobowe

 1. 7.1. O ile nie zażądasz usunięcia swoich danych, jak to opisano w sekcji poniżej. Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub jeśli jest to konieczne w celu obrony interesów prawnych eAgronom. Jeśli zamkniesz swoje konto, przechowujemy dane związane z Twoim kontem przez 3 lata na wypadek, gdybyś chciał wrócić za pomocą naszych Usług.
 2. 7.2. Przechowujemy dane klienta przez okres dłuższy niż 3 lata, jeśli jest to wymagane prawem lub potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych.
 3. 7.3. Nagrania rozmów telefonicznych do działu obsługi klienta będą przechowywane przez rok.

 

8. W jaki sposób chronimy twoje dane osobowe

 1. 8.1. Bardzo ważne dla nas są zagadnienia z prywatności klienta i ochrony danych osobowych. Używamy środków bezpieczeństwa organizacyjnych, fizycznych i technicznych niezbędnych do zapewnienia integralności, dostępności i poufności danych.
 2. 8.2. Środki te obejmują umowy poufności ze wszystkimi pracownikami i dostarczycielami usług oraz umowy procesowania danych z dostarczycielami usług, stosowanie szyfrowania, szyfrowanie odpoczynku, ochronę urządzeń pracowników, innych urządzeń technicznych, informacji, infrastruktury IT i sieci wewnętrznych.
 3. 8.3. Celem działań zapewniających bezpieczeństwo jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, łagodzenie i zapobieganie zagrożeniom.

 

9. Międzynarodowy transfer danych

 1. 9.1. Wszystkie nasze usługi są kontrolowane i obsługiwane w UE. Twoje dane mogą być dostępne w każdym kraju UE, w którym mamy zakłady lub w które angażujemy dostawców usług. Należy jednak pamiętać, że możemy korzystać z zewnętrznych dostawców usług, na przykład narzędzi analitycznych, które nie są zlokalizowane na terenie UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub kraju, w którym Komisja Europejska nie wydała decyzji, że kraj zapewni odpowiednią poziom ochrony danych. Przesyłając dowolne dane, robimy to zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i polegamy w stosownych przypadkach na Ramach Tarczy Prywatności UE-USA lub korzystamy z zatwierdzonych standardowych klauzul umownych lub innych wiążących reguł korporacyjnych, w tym umów, wewnętrznych zasad i zasad, lub w razie potrzeby inne mechanizmy prawne, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony.

 

10. Prawa klienta

 1. 10.1. Klient może w dowolnym momencie wysłać do nas e-mail na adres [email protected] w sprawie korzystania z jego praw. Masz prawo w każdej chwili:
 2.      10.1.1. dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie. Masz prawo zażądać kopii swoich danych osobowych. Żądanie takie musi mieć formę pisemną. Możesz skorzystać z tego prawa, pisząc do nas na [email protected] Pamiętaj, że to prawo nie ma charakteru absolutnego i możemy nie być w stanie przekazać ci pewnych informacji, jeśli podanie go naruszałoby prawa innej osoby (na przykład, gdy podanie informacji o Tobie posiadamy ujawni informacje o innej osobie) lub gdy inne zastosowanie ma zwolnienie.
 3.      10.1.2. poprawienia niedokładnych danych osobowych bez nieuzasadnionej zwłoki;
 4.      10.1.3. wymagania zmiany niekompletnych danych osobowych z uwzględnieniem celów przetwarzania;
 5.      10.1.4. odbierania i przesyłania danych osobowych. Jeśli o to poprosisz, dostarczymy Tobie lub osobie trzeciej wskazanej przez Ciebie kopię Twoich danych osobowych w uporządkowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie. Jeśli jest to technicznie wykonalne, prześlemy Twoje dane bezpośrednio do strony trzeciej na Twoje żądanie.
 6.      10.1.5. sprzeciwiania się przetwarzaniu danych osobowych. Możesz również zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych w celach marketingu bezpośredniego. W takim przypadku uznamy, że zrezygnowałeś z otrzymywania informacji marketingowych.
 7.      10.1.6. wymagania usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika bez nieuzasadnionej zwłoki.
 8. 10.2. Pamiętaj, że będziemy wymagać od Ciebie weryfikacji tożsamości przed odpowiedzeniem na każde żądanie.
 9. 10.3. W przypadku, gdy Klient uważa, że ​​przetwarzanie danych osobowych narusza jego prawa, Klient ma prawo zwrócić się do organu nadzorującego ochronę danych lub do sądu.
 10. 10.4. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje, w tym dane osobowe, które przesyłasz w usługach generowanych przez użytkowników, takich jak publikowanie pytań lub odpowiedzi w dowolnej publicznej części platformy.
 11. 10.5. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek praktyki stron trzecich.

 

11. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

 1. 11.1. eAgronom może okresowo zmieniać niniejszą Politykę prywatności, publikując nowe wersje na naszej stronie internetowej lub powiadamiając Klienta poprzez e- Poczta. Jeżeli Klient nadal korzysta z naszych usług po wprowadzeniu zmian, Klient zgadza się na zmienioną politykę.

 

12. Informacje kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki prywatności lub praktyk eAgronom, skontaktuj się z nami. Możesz skontaktować się z nami pod adresem [email protected] lub skorzystać z poniższych informacji kontaktowych

Dział Prawny,
OÜ E-Agronom,
Kastani 42, 50410 Tartu, Estonia