Co sprawia, że eAgronom istnieje?

Każdego dnia nasz zespół składający się z ponad 40 osób, budzi się z gotowością do działania. To my codziennie stoimy za tworzeniem eAgronom – programu komputerowego dla rolników. Są wśród nas inteligentni inżynierowie i projektanci, rolnicy i naukowcy, doradcy i szkoleniowcy. To co nas łączy, to wspólne działania kierujące świat ku lepszej przyszłości. Przyszłości, w której każda osoba na Ziemi będzie cieszyć się zdrowym i niedrogim posiłkiem oraz oddychać czystym powietrzem. Marzymy o świecie, w którym rolnicy będą mieć więcej czasu dla swoich rodzin i będą mogli spokojnie podejmować decyzje, a ich zarobki będą adekwatne do włożonej pracy i wysiłku.

Co robimy, żeby to osiągnąć?

Naszym celem jest dostarczanie dostępnych nowych technologii, każdemu rolnikowi na świecie. Wiemy, że nakład pracy rolników nie idzie w parze z ich zarobkami. Dlatego, dajemy rolnikom więcej informacji o tym co dzieje się na ich polach, aby podejmowali lepsze decyzje w następnych sezonach. Wiemy, że prowadzenie gospodarstwa rolnego może być stresujące. Chcemy zapewnić narzędzia, które pozwolą rolnikom na spędzanie więcej czasu z rodziną, na naukę i relaks nawet w czasie żniw. Dzięki automatycznemu raportowaniu, zmniejszamy stres związany z przestrzeganiem przepisów i regulacji rządowych, a nasze kompleksowe narzędzia analityczne pozwalają na szczegółową analizę danych zbieranych przez rolników.

Na czym się obecnie skupiamy?

Od dwóch lat wspólnie z rolnikami pracujemy nad realizacją naszej wizji i będziemy kontynuować jej udoskonalanie każdego dnia w przyszłości. eAgronom nieustannie się rozwija i staramy się, aby działał coraz lepiej i urzeczywistniał naszą wizję. Według rolników, trzy główne zalety pracy z programem dla rolników eAgronom to:

LEPSZA ANALIZA, BO DAJE WIĘCEJ CZASU NAWET W TRAKCIE SEZONU 

  • Ty jako rolnik podejmujesz te same decyzje co wcześniej z tą różnicą, że potrzebujesz znacznie mniej danych. Możesz to robić jeszcze przed sezonem, bo duża część programu wykorzystuje automatyczną analizę wszystkich wpisanych informacji, co umożliwia prognozę przyszłej sytuacji na polach rolnych.

WIESZ CO DZIEJE SIĘ W TWOIM GOSPODARSTWIE – TU i TERAZ

  • Dla gospodarzy i agronomów oznacza to wgląd w działanie całego gospodarstwa rolnego w danym momencie. Dla operatorów traktorów, dostęp do pełnej listy nadchodzących zabiegów. Dla księgowych, informacje o inwentaryzacjach itd.

NIGDY NIE JESTEŚ SAM, BO ZAWSZE CI POMOŻEMY

  • Od pierwszego dnia zapewniamy profesjonalny program szkoleniowy i wsparcie klienta – opcja uwielbiana przez rolników. Czasami to my odwiedzamy rolników, innym razem to oni przyjeżdżają do nas.

Jakie są nasze cele?

Wiemy, że przed nami długa droga i dlatego chcemy na bieżąco aktualizować nasz plan. Obiecujemy, że cel pozostanie niezmieniony i będziemy dalej rozwijać eAgronom, tak aby nasza wizja stała się rzeczywistością. Obecnie nasze siły są skoncentrowane na realizacji poniższych działań:

  • Planowanie i analiza kosztów zarówno w zł / ha, jak również zł / uprawa,
  • Redukcja kosztów produktów i produkcji w celu zwiększenia przychodów
  • Automatyczne wypełnianie dokumentów prawnych i przypomnienia, aby unikać kar
  • Oprogramowanie dla rolnictwa precyzyjnego przedstawione w prosty sposób i w jednym miejscu, aby zmniejszać koszty i negatywny wpływ na środowisko
  • Lepsze zarządzanie godzinami pracy operatora w celu zmniejszenia kosztów zarządzania
  • Integracje maszyn, analiza i planowanie obsługi maszyn dla ograniczenia zarządzania i redukcji kosztów