Zarabiaj uprawiając rolnictwo węglowe

Przystąpienie do programu węglowego to niepowtarzalna okazja do zabezpieczenia przyszłości gospodarstwa

Uczestnicząc w programie eAgronom Carbon:

 • Poprawisz jakość gleby – Zachowasz więcej składników odżywczych w glebie i zwiększysz zdolność zatrzymywania wody
 • Zmniejszysz koszty — zoptymalizujesz zużycie paliwa i nawozów
 • Zarobisz na wygenerowanych kredytach węglowych.

Oszacuj swoje zyski

Rolnictwo to klucz do walki ze zmianami klimatu

Rolnictwo daje nam ogromną szansę na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i stworzenie możliwości pochłaniania dwutlenku węgla.

 • Rolnictwo (inne niż hodowla zwierzęca) generuje 15% światowego zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla. Można to zmienić dzięki inwestycjom w nowe technologie i zmianę praktyk rolniczych.
 • Gleba, poza oceanami, pochłania najwięcej dwutlenku węgla.
 • Usuwanie dwutlenku węgla będzie miało kluczowe znaczenie dla zminimalizowania najbardziej katastrofalnych skutków zmiany klimatu.

Program węglowy przeznaczony dla rolników

Rozumiemy, że rolnictwo jest złożone i nieprzewidywalne. Trudno decydować się na długoterminowe zobowiązania, gdy przyszłość wydaje się niepewna. Dlatego opracowaliśmy elastyczną propozycję dla rolników, który sprawia, że ​​uczestnictwo w Programie Węglowym jest tak bezproblemowe, jak to tylko możliwe.

Długoterminowa szansa na zwiększenie wydajności gospodarstwa

 

 • Zwiększ żyzność gleby, zmniejsz koszty nakładów i uzyskaj dodatkowy dochód.
 • Im dłużej zostaniesz w programie, tym więcej zyskasz.

Elastyczne uczestnictwo

 

 • Pola do programu możesz dodawać przez cały czas
 • W każdej chwili możesz usunąć pola lub wyjść z programu
 • Jeśli Twoje gospodarstwo nie dostarczy jednostek usuwania dwutlenku węgla – nic się nie stanie

Wspierane przez naukowców

 

 • Nasza metodologia jest opracowywana wspólnie z czołowymi światowymi naukowcami zajmującymi się glebą i węglem oraz uniwersytetami rolniczymi.

Zweryfikowane kredyty

 • eAgronom zaangażuje zewnętrznego audytora do weryfikacji jednostek usuwania dwutlenku węgla (CRU) zgodnie z wytycznymi.
 • Sam wybierasz, kiedy sprzedać swoje kredyty. eAgronom może pomóc pośredniczyć w sprzedaży nabywcom kredytów węglowych

Doradztwo najlepszych ekspertów ds. węgla w rolnictwie i agronomii

 

 • W ramach programu eAgronom Carbon będziesz
  • Otrzymywać szczegółowy audyt dotyczący aktualnej sytuacji
  • Współpracować z naszymi ekspertami, aby poprawić sekwestrację dwutlenku węgla i zmniejszyć emisje (zalecane)

Technologia, która pomoże zmaksymalizować korzyści i uprościć pracę

 

 • Śledzenie śladu węglowego za pomocą eAgronom jest łatwe
 • Obsługiwane przez zintegrowane mapy satelitarne
 • Planowanie płodozmianu oparte na sztucznej inteligencji pomaga wygenerować najbardziej optymalny plan upraw

Jak zredukować węgiel atmosferyczny dzięki rolnictwu?

Sekwestruj więcej węgla w glebie

 • Stosuj więcej roślin strączkowych w płodozmianie
 • Zainwestuj w uprawy okrywowe i poplony
 • Zostaw słomę i/lub obornik na polu

Zmniejsz emisje – zatrzymaj więcej węgla w glebie

 • Zminimalizuj orkę
 • Zarządzaj zagęszczaniem gleby
 • Zoptymalizuj i stosuj precyzyjne nawożenie mineralne
 • Zmniejsz zużycie paliwa

Korzyści wynikające z zastosowania praktyk rolnictwa regeneracyjnego

 • Więcej składników odżywczych w glebie sprzyjających wzrostowi roślin
 • Potencjał dalszej optymalizacji wykorzystania nawozów, a tym samym obniżenia kosztów
 • Poprawiona zdolność zatrzymywania wody (wilgotność dłużej pozostaje w glebie)
 • Poprawiona zdolność wychwytywania składników odżywczych (zdrowa gleba wychwytuje więcej składników odżywczych)
 • Zdrowa gleba jest mniej zwarta – łatwiej na niej uprawiać rośliny
 • Kredyt węglowy to jedynie dodatek do wszystkich innych korzyści

Jak działa program eAgronom Carbon?

 

1.  Rolnik potwierdza zainteresowanie przystąpieniem do programu podpisując umowę wstępną.

2. eAgronom przeprowadza wstępny audyt węglowy gospodarstwa.

3. Rejestruje dane historyczne i proponuje dodanie nowych praktyk.

 • Zespół doradztwa rolniczego eAgronom współpracuje z rolnikiem w celu opracowania całościowego planu, którego celem jest osiągnięcie najlepszych wyników finansowych, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i zwiększenie poziomu węgla w glebie.
 • Rolnik decyduje czy skorzystać z proponowanego planu lub przyjąć własne praktyki.

4. Nowe praktyki są wdrażane w gospodarstwie i rejestrowane za pomocą oprogramowania eAgronom.

5. Oblicz wpływ — eAgronom oblicza ilość kredytów węglowych generowanych w gospodarstwie na podstawie zmniejszonej emisji CO2 i zwiększonego poziomu węgla w glebie.

6. Rolnik otrzymuje pieniądze – Kredyty są sprzedawane nabywcom korporacyjnym i innym organizacjom. Rolnik otrzymuje zapłatę za kredyty węglowe.

Często zadawane pytania

Co to jest dekarbonizowanie?

Dekarbonizowanie to proces w wyniku którego jedna tona dwutlenku węgla (CO2), została usunięta z atmosfery przez co najmniej 10 lat.

Co to jest kredyt węglowy?

Kredyt węglowy to kompensata kupowana przez firmy jako jeden ze sposobów zmniejszenia ich negatywnego wpływu na środowisko. Firmy podejmują na dużą skalę narzucane na nie zobowiązania do drastycznego zmniejszenia swojego śladu węglowego dlatego chcą kupować kredyty węglowe – które reprezentują usunięte gazy cieplarniane.

Jak powstają kredyty węglowe?

Kredyty węglowe są tworzone, gdy w projekcie węglowym można wykazać, wygenerowane korzyści węglowe w stosunku do wartości odniesienia. Dodatkowo, wyniki te są odpowiednio weryfikowane.

Co muszę zrobić, aby kwalifikować się do płatności z tytułu kredytów węglowych?

 • Zastosuj lub rozwiń co najmniej jedną nową praktykę z zakresu uprawy węgla: dodawanie upraw okrywowych, zwiększanie różnorodności upraw okrywowych lub okresu wzrostu, ograniczanie orki lub stosowania nawozów, dywersyfikację płodozmianu.
 •  Praktykuj sekwestrację dwutlenku węgla i zmniejsz emisje gazów cieplarnianych w swoim gospodarstwie, zgodnie z ustaleniami eAgronom.

Jakie praktyki musiałbym zastosować w gospodarstwie?

 • Dodanie upraw okrywowych (po raz pierwszy, wydłużenie czasu trwania lub urozmaicenie mieszanki)
 • Zróżnicowanie płodozmianu
 • Zmniejszenie lub całkowite pozbycie się orki
 • Redukcja nawozu (redukcja azotu lub przejście na wtrysk)

Czy zostanie przeprowadzony pełny audyt śladu węglowego mojego gospodarstwa?

Tak, robią to specjaliści eAgronom przeszkoleni w zakresie agronomii węglowej.

Jakie informacje będę musiał podać by uczestniczyć w projekcie?

Dane historyczne z prowadzenia gospodarstwa z ostatnich 3 lat oraz aktualne dane sezonowe o terminach sadzenia i zbioru, rodzajach nawozów, ilościach i terminach stosowania oraz rodzajach i terminach uprawy. Również informacje o rodzajach roślin okrywowych, terminach oraz nasadzeniu, zmianach organicznych (w stosownych przypadkach).

Ile wart jest kredyt węglowy?

Cena kredytu węglowego zależy od podaży i popytu. eAgronom będzie kierował oferty do potencjalnych nabywców i negocjował cenę. Cena zależy od tego, ile kupujący są skłonni zapłacić oraz od kosztów weryfikacji i administracji.

Ile kredytów CO2 może wytworzyć gospodarstwo, zależy od jego indywidualnej sytuacji. Ponadto, gospodarstwa oszczędzają pieniądze dzięki zoptymalizowanemu zużyciu nawozów i paliw. Szacunkowe zarobki poznasz podczas audytu.

Co się stanie po przystąpieniu do programu węglowego?

 • Stworzony zostanie plan pobierania próbek gleby (które pola i ile próbek) z firmą pobierającą próbki gleby dla projektu węglowego.
 • Z pól zgłoszonych do projektu zostaną pobrane podstawowe próbki gleby.
 • Odpowiednie dane i wykonywane zadania (takie jak płodozmian, zużycie paliwa i nawozów) są wprowadzane do oprogramowania do zarządzania gospodarstwem eAgronom, które raportuje postępy w tworzeniu jednostek usuwania dwutlenku węgla (CRU).
 • Rozpoczniesz wdrażanie indywidualnego projektu (zgodnie z planem praktyki węglowej). Pozostawiamy Tobie decyzję które praktyki zastosujesz.
 • Będziesz mieć również możliwość skorzystania z usługi Carbon Consulting od eAgronom. Pomoże Ci to uzyskać najlepsze wyniki w zakresie 1) rentowności gospodarstwa, 2) plonów i 3) dochodu z kredytu węglowego. dla klientów Carbon Consulting oferujemy specjalne warunki.
 • Kredyty węglowe można wygenerować tylko po każdej rundzie pobierania próbek gleby (co 3-5 lat), ale niektórzy nabywcy mogą nabyć kredyty z wyprzedzeniem.

Czy muszę używać oprogramowania eAgronom jako uczestnik programu węglowego?

Odpowiednie dane i wykonane zadania (takie jak płodozmian, zużycie paliwa i nawozów) należy wprowadzić do oprogramowania do zarządzania gospodarstwem rolnym (FMS) eAgronom, które będzie raportować postępy w tworzeniu jednostek usuwania dwutlenku węgla (CRU).

Rolnik nie musi korzystać z pełnego programu do zarządzania swoim gospodarstwem. W najbliższym czasie powstanie specjalny pakiet oprogramowania eAgronom dla rolników, którzy nie są zainteresowani pełnym rozwiązaniem.