Najświeższe dane prosto z pola

Archiwizacja danych

Zapisana w programie historia pól dostarcza wszystkich informacji o polach: od wielkości i zastosowanych upraw przez agrochemiczne wskaźniki określające stan gleby, po listę wykonywanych zabiegów agrotechnicznych na polu.

Analiza zbiorów

Porównujesz różne uprawy i pola, dzięki temu gołym okiem widzisz jak wydajne są Twoje pola. Łatwo określisz, które zabiegi pomogły w osiągnięciu planowanych plonów i powtórzysz sukces w kolejnych sezonach.

Z programem do zarządzania gospodarstwem podejmujesz przemyślane decyzje, a w przyszłych sezonach masz dokładniejsze prognozy dotyczące planowania, co pozwala uniknąć kosztów i wpływa na lepsze zbiory.

Lepsze planowanie i redukcja kosztów

Plan nawożenia azotem i ewidencja nawożenia azotem

  • Automatycznie tworzysz Plan nawożenia azotem i Ewidencję nawożenia azotem zgodne z Dyrektywą Azotanową
  • Program w dużej mierze sam przelicza i generuje niezbędne dane, dlatego jest to bardzo proste
  • Możesz sprawdzić planowany bilans Azotu, aby uniknąć nadmiernego nawożenia

Płodozmian

Funkcja płodozmianu, na podstawie historii zbiorów, automatycznie szacuje aktualny bilans próchnicy oraz prognozuje jak będzie zmieniał się w przyszłości pod wpływem różnych zabiegów na polu.

Planowanie Środków Ochrony Roślin

Twórz plan ochrony upraw dostosowany do konkretnych działek i pól. Projektujesz dokładny plan, rodzaj produktu, dawki i okresy stosowania, a następnie sprawdzasz koszty każdego z tych planów.

Monitoring całego gospodarstwa dzięki aplikacji rolniczej

Z aplikacją rolniczą na telefon wykonujesz pracę tylko raz:

  • Aplikacja mobilna eAgronom działa nawet kiedy nie masz zasięgu sieci. Możesz sprawdzić jakie historię i aktualne uprawy oraz zabiegi stojąc na danym polu.
  • Możesz dodawać i przydzielać zabiegi agrotechniczne swoim pracownikom i na bieżąco sprawdzać ich status.
  • Podczas żniw dodajesz informacje o transporcie i uzyskanych plonach bezpośrednio z pola, dzięki temu po powrocie do biura nie musisz już przepisywać żadnych informacji! W ten sposób oszczędzasz czas i nigdy nie zapominasz szczegółów dotyczących wybranego pola.

 

Korzyści z aktualnego wglądu w działanie Twojego gospodarstwa? Oszczędzasz czas, planujesz wydajniej i redukujesz koszty!

 

Już teraz rozpocznij okres próbny z eAgronom