Czym są wskaźniki NDVI i jak używać teledetekcyjnej oceny upraw?

Najpopularniejszym wskaźnikiem teledetekcji stosowanym w rolnictwie jest NDVI. Stosowany skrót, pochodzący z języka angielskiego Normalized Difference Vegetation Index, oznacza znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji, który pokazuje rozwój rośliny na podstawie odbitych wiązek światła przez tkanki roślinne. Zdrowa, dobrze rozwinięta roślina pochłania czerwone światło i odbija światło bliskiej podczerwieni, a odwrotnie dzieje się z chorą lub słabo … Continue reading Czym są wskaźniki NDVI i jak używać teledetekcyjnej oceny upraw?