Jak utrzymać azot w glebie?

Zatrzymywanie azotu w w rolnictwie jest istotne zarówno z punktu widzenia uzyskiwania plonów o odpowiedniej wielkości i jakości, jak i zapewnienia odpowiedniego stanu środowiska. Okazuje się bowiem, że ponad 30-55% azotu pochodzącego z nawozów mineralnych jest narażone na straty. Główne przyczyny to spływ powierzchniowy i podpowierzchniowy, wymywanie w głąb profilu glebowego oraz ulatnianie do atmosfery. … Continue reading Jak utrzymać azot w glebie?