Lietošanas noteikumi

Atjaunots: 11.04.2022.

Laipni lūdzam www.eagronom.com. Šie Noteikumi kopā ar mūsu Privātuma politiku iekļauj noteikumus, kas nosaka visu mūsu tīmekļvietnes un pakalpojumu izmantošanu, kā arī visu saturu un pakalpojumus, kas ir pieejami Platformā vai ar tās starpniecību (kopā ‒ “eAgronom pakalpojumi” vai “Pakalpojums”).

OÜ E-Agronom ir Igaunijas uzņēmums (turpmāk kopā ar saistītajiem uzņēmumiem ‒ “eAgronom”), reģ. Nr. 14092394, kas vada Platformas darbību, lai palīdzētu lauksaimniecības uzņēmumiem pārvaldīt savas saimniecības, proti, veikt vēsturisko lauksaimniecības datu un darbību uzskaiti, plānot jaunas darbības, administrēt resursus, pasūtīt produktus, iegūt informāciju par klimatiskajiem apstākļiem, aprēķināt izmaksas un izmantot citus pakalpojumus, kas ir pieejami ar Platformas palīdzību.

Mēs apzināmies, ka noteikumu lasīšana var būt ilga un garlaicīga un svarīga informācija bieži tiek nozaudēta juridiskajā žargonā. Tāpēc šeit tiek sniegts īss pārskats par to, kas, mūsuprāt, jūs interesē visvairāk.

Kam jūs piekrītat?

Personas dati. eAgronom ir apņēmies darboties mūsu Klientu interesēs. Tāpēc vēlamies apliecināt, ka bez jūsu skaidras atļaujas neizpaužam jūsu datus (tostarp uzņēmējdarbības datus un personas datus) nekāda cita iemesla dēļ, kā tikai tādēļ, lai uzlabotu eAgronom pakalpojumus jums vai sadarbotos ar citiem uzņēmumiem, lai piedāvātu jaunus pakalpojumus lauksaimniecības uzņēmumiem.

Lietotāja konts. Konts tiek izveidots, aizpildot pieteikuma reģistrācijas formu. Vienam klienta kontam var būt vairāki lietotāji, ja klients tiem devis pilnvaru rīkoties savā vārdā.

Licence. eAgronom piešķir Klientam un tā Lietotājiem nenododamas tiesības izmantot eAgronom Pakalpojumus vienu gadu (vairāk skatīt turpmāk sadaļā “eAgronom Pakalpojumu izmantošana”).

Citas vienošanās. Ja esat noslēdzis ar mums atsevišķu līgumu ar nosacījumiem, kas atšķiras no šiem Noteikumiem, priekšroka tiek dota šādam atsevišķajam līgumam (skatiet turpmāk Īpašos noteikumus).

Samaksa. eAgronom Pakalpojuma izmantošana ir par maksu. Konkrēta summa ir norādīta šeit (saite). Maksa tiek iekasēta no Klienta vienu reizi gadā uz priekšu par nākamo licencēšanas periodu. Licencēšanas periods ir viens kalendārais gads. Ja Klients līdz licencēšanas perioda beigām mums nepaziņo par savu vēlmi neturpināt izmantot mūsu pakalpojumus un Platformu, licence tiek automātiski atjaunota uz nākamo kalendāro gad (plašākai informācijai skatīt sadaļu Samaksa un Maksājums, kas pieejams dokumenta beigās)

Atbildība. eAgronom neuzņemas atbildību par Jūsu saimnieciskās darbības rādītājiem vai lēmumiem, ko Jūs pieņemat veicot uzņēmējdarbību.

Atteikuma tiesības. Ja vēlaties beigt izmantot mūsu Pakalpojumu, par to ir jāpaziņo mums vismaz trīs mēnešus pirms licencēšanas perioda beigām, pretējā gadījumā jums tiks automātiski izrakstīts rēķins par nākamo licencēšanas periodu.

Datu saglabāšana. Izbeidzot šo Līgumu, jūsu konts tiks slēgts, tomēr eAgronom saglabā jūsu datus vēl trīs gadus gadījumam, ja vēlaties tiem piekļūt vēlāk. Ja nevēlaties, lai mēs saglabātu jūsu datus pēc konta slēgšanas, jums par to ir jāziņo mums uz e-pasta adresi [email protected] un dzēsīsim visus jūsu datus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka sīkāks visu jūsu tiesību un pienākumu apraksts, izmantojot mūsu Pakalpojumus, ir sniegts turpmāk. Iesakām to laiku pa laikam apskatīt, lai saņemtu jaunāko informāciju par grozījumiem, kādus mēs varētu veikt.

Noklikšķinot uz lauciņa “Es piekrītu noteikumiem un privātuma politikai” vai cita līdzīga lauka pieteikuma formā, Jūs piekrītat šiem noteikumiem un apstiprināt, ka esat iepazinies ar šeit esošajiem noteikumiem un tos sapratis.

eAgronom ir izveidojis un pārvalda  eAgronom mobilo lietotni (turpmāk tekstā “Lietotne”) un mājas lapu www.eagronom.com kopā ar tās apakšdomēniem  (turpmāk tekstā “Vietne”), kas iekļauj programmatūru, datu bāzes, saskarnes, saistītos plašsaziņas līdzekļus,  dokumentāciju, atjauninājumus, jaunas versijas un  citus komponentus vai materiālus, kas fiziski tajos iestrādāti vai integrēti (turpmāk tekstā kopīgi saukti “Platforma”)

eAgronom Pakalpojumi un Platforma Jums tiek piedāvāti saņemot Jūsu piekrišanu, ja netiek veikti labojumi (izņemot Īpašos Nosacījumus), visos šeit un mūsu Vietnē minētajos noteikumos kā arī citās politikās (ieskaitot mūsu Privātuma Politiku) un cenu politikas informāciju, kas piedāvāta Klientam personīgi vai mūsu mājas lapā, un visos turpmāk veiktajos labojumos, kas periodiski var tikt  veikti mūsu Platformā vai piedāvāti Jums caur eAgronom Pakalpojumiem (kolektīvi saukti “Noteikumi”) .

Ja akceptējat šos Noteikumus, tie veido juridiski saistošu līgumu starp jums un eAgronom. Ja pieņemat šos Noteikumus juridiskas personas, piemēram, sava darba devēja vai uzņēmuma, kurā strādājat, vārdā, jūs apliecināt, ka jums ir juridiskas pilnvaras uzņemties saistības šai juridiskajai personai.

Ja reģistrējaties eAgronom Pakalpojumu bezmaksas izmēģinājumam, uz šo bezmaksas izmēģinājumu attieksies piemērojamie šo Noteikumu nosacījumi.

1. DEFINĪCIJAS

Lietotāja konts –  primārais līdzeklis piekļuvei eAgronom Pakalpojumiem un to izmantošanai, par ko ir jāmaksā izvēlētajā Plānā norādītā maksa;

Atļaujas  – tiesību un privilēģiju kopums Vietnē, ko Lietotājam ir piešķīris Klients;

Klients – fiziska vai juridiska persona, kas ir akceptējusi šos eAgronom Noteikumus;

Klienta Saturs noteikti dati un informācija par konkrēto Klientu, tostarp teksti, attēli, fonogrammas, video, prezentācijas, tabulas, shēmas, komentāri, saites, statistika un citi materiāli, ko ir pievienojis Klients vai eAgronom pēc Klienta pieprasījuma;

Saturs – jebkuri dati un informācija, kas ir pieejama, izmantojot eAgronom Pakalpojumus, vai ir iekļauta Sistēmas struktūrā, raksti, dokumenti, datubāzes, prezentācijas, attēli, fotoattēli, audiovizuālie darbi, citi informatīvie materiāli un jebkādi komentāri, kas nav Klienta saturs;

Bezmaksas Izmēģinājums –  pagaidu piekļuve, lai izmēģinātu Vietni un eAgronom Pakalpojumus saskaņā ar jebkuru izvēlētu maksājumu plānu, nemaksājot maksu;

eAgronom Materiāli – vizuālās saskarnes, grafikas, dizains, sistēmas, metodes, informācija, datora kods, programmatūra, pakalpojumi, satura, datubāzu organizācija, sagatavošana, kods, dati un visi pārējie eAgronom Pakalpojumu un Platformas elementi;

eAgronom Pakalpojumi – Vietne, Sistēma, Saturs, Platforma un viss saturs, pakalpojumi un/vai produkti, kas ir pieejami Platformā vai ar tās starpniecību;

Plāns – dažādi kritēriji saistībā ar eAgronom Pakalpojumu lietošanu un funkcionalitāti un uz kuriem tiek attiecināta maksa;

Tālākpārdevējs – trešās personas organizācija, kas (i) iegādājas eAgronom Pakalpojumus no eAgronom un pārdod šādus eAgronom Pakalpojumus tālāk Klientiem, un (ii) tieši izraksta rēķinus šādiem Klientiem;

Īpašie Nosacījumi –  jebkura rakstveida informācija, specifikācijas un nosacījumi, ar kuriem puses ir vienojušās atkāpties no šiem Noteikumiem;

Sistēma – integrēts mākoņa skaitļošanas risinājums eAgronom Pakalpojumu nodrošināšanai, tostarp lietotnes, programmatūra, datubāzes, saskarnes, saistītie datu nesēji, dokumentācija, atjauninājumi, jaunas versijas vai citi līdz ar to nodrošināti komponenti vai materiāli;

Lietotājs – fiziska persona, kurai ir piešķirts Pilnvarojums lietot Kontu Klienta vārdā;

Vietne – visu tīmekļa dokumentu (tostarp attēlu, php un html datņu) apkopojums, kas ir pieejams, izmantojot www.eagronom.com vai tā apakšdomēnus, vai domēnus ar identiskiem nosaukumiem citos populārākajos domēnos un kas pieder eAgronom

2. PILNVARA NOSLĒGT ŠO LĪGUMU AR  EAGRONOM

2.1. Lai izmantotu eAgronom Pakalpojumus, ir jāpiekrīt šiem Noteikumiem. Lai noslēgtu līgumu, jums ir jābūt vismaz 18 gadus vecam vai ir jābūt derīgai jūsu likumīgā pārstāvja vai aizbildņa atļaujai. Ja esat juridiska persona, jums ir jābūt pienācīgi reģistrētai un jābūt pilnai tiesībspējai..

2.2. Noteikumi tiek akceptēti, tiklīdz notiek pirmais no šādiem gadījumiem::

a. persona ir saņēmusi no eAgronom apstiprinājumu par Konta izveidi un nepieciešamos akreditācijas datus, lai pieteiktos savā Kontā, vai

b. tiem eAgronom Pakalpojumiem un Vietnes daļām, kuru izmantošana nav atkarīga no Konta izveidošanas,‒ no brīža, kad tiek iegūta piekļuve šādiem pakalpojumiem.

2.3. Bez eAgronom iepriekšējas rakstveida piekrišanas nedrīkstat piekļūt eAgronom pakalpojumiem (i) ražošanas nolūkos, (ii) ja esat eAgronom konkurents vai rīkojaties konkurentu vārdā vai (iii) lai sekotu eAgronom Pakalpojumu pieejamībai, darbībai vai funkcionalitātei, vai (iv) lai izmantotu jebkuru Kontā pieejamo Saturu, lai nostiprinātu juridisku prasību pret eAgronom, vai (v) citiem etalona atskaites vai konkurences nolūkiem.

3. LIETOTĀJA KONTS

3.1. eAgronom Pakalpojumu iezīmes, funkcijas vai elementus var izmantot vai tiem var piekļūt tikai Konta īpašnieki. Personai, kura vēlas izveidot Kontu, ir:

a. jāaizpilda reģistrācijas veidlapa Vietnē un;

b. jāapstiprina šie Noteikumi uzklikšķinot uz lauciņa “Es piekrītu Lietošanas noteikumiem un Privātuma Politikai” vai cita līdzīga lauka.

3.2. Ja Klienta vārdā Konts ir jāizmanto vairākām personām, Klientam šīs personas ir jānorāda kā Lietotāji. Uz katru šādu Lietotāju attiecas šajos Noteikumos noteiktie ierobežojumi.

3.3. Ja Klients ir norādījis Lietotājus un piešķīris tiem Pilnvarojumu, šie Lietotāji tiks uzskatīti par pilnvarotiem rīkoties Klienta vārdā, lietojot Kontu. eAgronom nav atbildīgs un neuzņemas atbildību pārbaudīt jebkura Lietotāja Pilnvarojuma derīgumu. Tomēr eAgronom pēc saviem ieskatiem var pieprasīt papildinformāciju vai pierādījumus par personas pilnvarām. Ja eAgronom nav pārliecināts, ka Lietotājam ir piešķirts Pilnvarojums, eAgronom var pēc saviem ieskatiem liegt šādam Lietotājam piekļūt eAgronom pakalpojumiem.

3.4. Lietotājs var būt saistīts ar vairākiem Klientiem un Kontiem. Lietotāja dzēšana no viena Konta neizraisīs Lietotāja dzēšanu no Platformas, ja viņš(-a) ir savienots(-a) ar vairākiem Kontiem..

4. SAMAKSA

4.1. Konta izmantošana ir par maksu. Maksa tiek iekasēta no Klienta vienu reizi gadā uz priekšu par nākamo licencēšanas periodu, kas ir viens kalendārais gads. Ja Klients turpina lietot eAgronom Pakalpojumus pēc licencēšanas gada beigām un nav lauzis šo Pakalpojumu līgumu vismaz trīs mēnešus pirms tā licencēšanas perioda beigām, Klienta licence tiek automātiski atjaunota un par to tiek iekasēta maksa.

4.2. lietošanas maksas aprēķins pamatojas uz eAgronom norādīto cenu brīdī, kad Klients reģistrējās eAgronom Pakalpojumam. Minimālā maksa mainās atkarībā no tirgus, kurā atrodas Klienta dzīvesvieta. Cenu aprēķināšanas politika saskaņā no izvēlētā Plāna.

4.3. Kamēr Klients izmanto pakalpojumus tāda paša lieluma reģistrētai zemei, lietošanas maksa viņam paliek nemainīga, ja vien eAgronom nepaziņo par maksas koriģēšanu. eAgronom ir tiesības jebkurā laikā paaugstināt maksu par Pakalpojumu par atsevišķām vai visām daļām, ievērojot četru nedēļu iepriekšēja brīdinājuma termiņu. Cenas paaugstināšana nedrīkst pārsniegt Plānā norādīto limitu, ja šāds limits Plānā ir norādīts.

4.4. Ja ar Klientu ir noslēgti Īpašie noteikumi, attiecībā uz daļām, kas atšķiras no šiem Noteikumiem, piemēram, cenu aprēķināšanas politiku, noteicošie ir šie Īpašie noteikumi.

5. MAKSĀJUMS

5.1. Klientam ir pienākums maksāt maksu, pamatojoties uz rēķinu, atkarībā no Klienta Kontā noteiktā samaksas veida.

5.1.1. Elektroniskais rēķins. Pirms katra licences perioda beigām Klientam tiks izrakstīts elektronisks rēķins maksas par nākamo licences periodu samaksai. Klientam ir jāsamaksā rēķins līdz rēķinā norādītajam samaksas termiņam.

5.1.2.  Kredītkaršu maksājumi. Veicot maksājumu ar kredītkarti, eAgronom var pieprasīt ūsu kredītkartes konta iepriekšēju autorizāciju pirms eAgronom pakalpojumu iegādes, lai pārbaudītu, vai kredītkarte ir derīga un vai tajā ir pieejami nepieciešamie līdzekļi vai kredīts jūsu pirkuma maksas segšanai. Klients atļauj šādam kredītkartes kontam samaksāt jebkādas šeit minētās summas un pilnvaro eAgronom iekasēt no šāda kredītkartes konta visas Noteikumos minētās summas. Kredītkaršu maksājumi tiek veikti eAgronom Igaunijas uzņēmumam OÜ E-Agronom. Ja Klients neatļauj maksājumu ar kredītkarti vai uz kredītkartes nav pieejami pietiekami līdzekļi, vai ir citi apstākļi, kuru dēļ maksājumu ar kredītkarti nevar veikt, Klienta Konts var tikt iesaldēts.

5.1.3. Tiešā debeta maksājumi. Ja Klients izvēlas, eAgronom var izmantot arī tiešā debeta maksājumu. Šādos gadījumos eAgronom ievēro visus spēkā esošos valsts noteikumus saistībā ar tiešā debeta maksājumiem.

5.1.4. Tirdzniecības vietas terminālis.

5.2. Bezmaksas izmēģinājums. Jaunam Klientam var būt tiesības uz Bezmaksas izmēģinājumu. Bezmaksas izmēģinājuma periodā Klientam nav jāiesniedz kredītkartes vai norēķinu informācija. Ja Bezmaksas izmēģinājuma periods ir beidzies, Konts tiks automātiski pazemināts uz Platformas bezmaksas versiju. Lai nepieļautu Konta pazemināšanu vai atkārtoti aktivizētu Kontu, Klientam ir jāizvēlas piemērots maksājumu Plāns un jāsamaksā pirmā licences maksa.

5.3. Papildus pašreizējam maksājumu Plānu klāstam eAgronom var piedāvāt īpašas atlaides un motivēšanas plānus (piemēram, maksas par atsauksmju sniegšanu u. c.).

5.4. eAgronom ir tiesības iesaldēt Platformas Klienta vai Lietotāja Kontu Klienta maksājumu kavējumu gadījumā. Iesaldēšana var izraisīt to, ka piekļuve visai Platformai vai atsevišķiem komponentiem vairs nav iespējama vai atsevišķas funkcijas vairs nevarēs izmantot ar esošo piekļuvi. Iesaldēšana neietekmē pienākumu maksāt lietošanas maksu.

6. EAGRONOM PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA

6.1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem un samaksājot attiecīgo Pakalpojuma maksu, eAgronom piešķir Klientam un tā pilnvarotajiem Lietotājiem neekskluzīvu, nenododamu, tālāk nelicencējamu licenci izmantot eAgronom Pakalpojumus, lai:

a. apkopotu, uzglabātu un kārtotu Klienta saturu, piemēram, pievienotu jaunus lietotājus un organizācijas, finanšu plānus, valsts subsīdijas, darbības uz lauka, piešķirtu strādniekiem uzdevumus, uzraudzītu savus darbiniekus un izpildītos uzdevumus, veiktu vēsturisko lauksaimniecības darbību uzskaiti, sekotu klimatiskajiem apstākļiem, administrētu resursus, aprēķinātu izmaksas un izmantotu citus pakalpojumus, kas ir pieejami, izmantojot Platformu;;

b. mainītu un dzēstu Klienta saturu;

c.  bez maksas saņemtu no eAgronom saprātīgu palīdzību un norādījumus par eAgronom Pakalpojumu izmantošanu..

6.2. Pakalpojuma izmaiņas. eAgronom patur tiesības laiku pa laikam bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt eAgronom Pakalpojumus vai jebkuru to daļu vai elementu, tostarp bez ierobežojumiem

a. mainīt eAgronom Pakalpojumu zīmolu pēc saviem ieskatiem;

b.  pārtraukt jebkuras konkrētas eAgronom pakalpojuma funkcijas vai Platformas daļas vai elementa nodrošināšanu vai attīstību uz laiku vai pastāvīgi;

c. pēc saviem ieskatiem veikt tādas darbības, kas ir nepieciešamas, lai saglabātu eAgronom tiesības jebkurā eAgronom Pakalpojumu izmantošanā, ko var pamatoti interpretēt kā eAgronom intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu vai nelikumīgu darbību.

6.3. Attiecīgā gadījumā Klients par šādām izmaiņām var tikt informēts pa e-pastu vai piesakoties Kontā.

6.4. Ja Klients nepiekrīt izmaiņām, Klientam par to ir jāinformē eAgronom vai Tālākpārdevējs pirms izmaiņu spēkā stāšanās datuma, un Līgums tiek izbeigts. Ja Klients turpina izmantot eAgronom Pakalpojumus vai jebkuru to daļu vai elementu pēc izmaiņu spēkā stāšanās datuma, tas norāda uz Klienta piekrišanu izmaiņām.

7. EAGRONOM PIENĀKUMI

7.1. Lai nodrošinātu eAgronom Pakalpojumus, eAgronom:

a. padara eAgronom Pakalpojumus, Sistēmu, Saturu un Klienta saturu pieejamus Klientam saskaņā ar šiem Noteikumiem;

b. sniedz Klientam un tā Pilnvarotajam lietotājam piemērojamu saprātīgu tehnisko atbalstu eAgronom Pakalpojumiem bez papildmaksas. Uz Klienta atbalsta pieprasījumiem Agronom atbild saprātīgā termiņā, izmantojot Sistēmā norādīto kontaktinformāciju;

c. pieliek komerciāli pamatotas pūles, lai padarītu eAgronom Pakalpojumus pieejamus 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, izņemot (i) plānoto dīkstāvi (par kuru eAgronom iepriekš elektroniski paziņo) un (ii) jebkuru nepieejamību, ko izraisa apstākļi ārpus eAgronom saprātīgas kontroles, tostarp, piemēram, interneta pakalpojumu sniedzēja kļūme vai aizkavējums vai pakalpojumatteices uzbrukums.

7.2. Platformas būtisku izmaiņu gadījumā eAgronom ir pienākums nodrošināt Klientam videomācības, un eAgronom piedāvā seminārus par Pakalpojumiem vismaz divas reizes gadā.

7.3. Klientu datu aizsardzība. EAgronom uzturēs administratīvos, fiziskos un tehniskos aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta datu drošību, konfidencialitāti un integritāti. Šie drošības pasākumi iekļaus pasākumus, lai eAgronom darbinieki nevarētu piekļūt Klienta datiem, izmantot, mainīt vai izpaust tos, izņemot, (i) lai sniegtu eAgronom Pakalpojumus un novērstu vai risinātu pakalpojumu vai tehniskas problēmas, (ii) kā to pieprasa likums, vai (iii) kā to nepārprotami atļauj Klients vai Lietotājs. Piemēram, klientu atbalsta dienests redzēs jūsu datus, ja viņiem būs jāpiedāvā jums atbalsts, vai izstrādātājs, kurš novērš tehnisko kļūdu jūsu Kontā, redzēs jūsu datus. Visi mūsu darbinieki un apakšuzņēmēji ir noslēguši konfidencialitātes līgumus. Turklāt viss Klienta saturs mūsu sistēmā tiek glabāts šifrētā veidā, tas nozīmē, ka tas nav lasāms bez autorizācijas atslēgas.

7.4. Piekrītot šiem Noteikumiem, Klients piešķir uzņēmumam eAgronom vispārīgu pilnvaru Regulas (ES) Nr. 2016/679 28. panta 2. punkta izpratnē piesaistīt apstrādātājus eAgronom Pakalpojumu sniegšanai. Klientam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no eAgronom apstrādātāju sarakstu.

8. PRIVĀTUMS

8.1. eAgronom ļoti nopietni uztver savu Klientu un Lietotāju privātumu. Šajā vietnē esošā eAgronom Privātuma politika ar šo tiek iekļauta šajos Noteikumos ar atsauci. Lūdzu, rūpīgi izlasiet Privātuma politiku, jo tā nosaka eAgronom Klienta vai Lietotāja personiskās informācijas apkopošanu, izmantošanu un izpaušanu. Lūdzu, ņemiet vērā arī to, ka ar šiem Noteikumiem jūs noslēdzat datu apstrādes līgumu ar eAgronom, kā ir norādīts 11. sadaļā.

9. KLIENTA SATURS

9.1. eAgronom lielā mērā nezina, kādus datus un informāciju Klients faktiski glabā vai dara pieejamus Platformā vai eAgronom Pakalpojumiem, un tieši nepiekļūst šādai informācijai vai datiem, izņemot, ja Klients to ir atļāvis vai ja tas ir nepieciešams, lai sniegtu Pakalpojumus Klientam. Izņemot 10.3. punktā paredzētos gadījumus, eAgronom neizmanto, tam nepieder un tas nekontrolē nekādu Klienta saturu, ko Klients glabā vai apstrādā Platformā vai ar eAgronom Pakalpojumu starpniecību, t. i., tikai Klientam vai Lietotājiem ir tiesības piekļūt, izgūt un noteikt šādas informācijas izmantošanu.

9.2. Ja Klients pievieno Klienta saturu Platformai vai eAgronom Pakalpojumiem, jebkura veida šāda Klienta satura apstrādei ir jāatbilst Noteikumiem, Platformas paraugpraksei un spēkā esošajiem tiesību aktiem. Klientam ir jānodrošina, ka::

9.2.1. Klienta saturs ir pareizs, precīzs un atbilstošs;

9.2.2. Klients un katrs no ar Kontu saistītajiem Lietotājiem neveido, nepārraida, nerāda vai citādi nedara pieejamu Klienta saturu, kas pārkāpj eAgronom, citu Klientu vai Lietotāju tiesības vai ir kaitīgs (piemēram, vīrusi, tārpi un citas destruktīvas programmas), aizskarošs, draudošs, iejaucas citas personas privātumā vai ir citādi nelikumīgs;

9.2.3.  Klientam un visiem ar Kontu saistītajiem Lietotājiem ir nepieciešamās tiesības izmantot Klienta saturu, tostarp pievienot to Platformai vai eAgronom Pakalpojumiem un apstrādāt to ar Konta palīdzību;

9.2.4. eAgronom ir atļauts tālāk apstrādāt Klienta saturu saskaņā ar 10.3. punktu vai darbojoties kā pilnvarotam Klienta satura apstrādātājam Klienta vārdā, lai rīkotos saskaņā ar Noteikumiem.

9.3.  Klients saglabā visas īpašuma tiesības uz savu Klienta saturu. eAgronom negarantē precizitāti attiecībā uz informāciju, kas ir iekļauta jebkurā Klienta saturā. Klients saprot, ka par visu Klienta saturā esošo informāciju ir atbildīga tikai tā persona, no kuras šāds Klienta saturs ir radies. Tas nozīmē, ka Klients, nevis eAgronom, ir pilnībā atbildīgs par visu Klienta saturu, ko tas augšupielādē, ievieto, pārsūta vai kā citādi dara pieejamu, izmantojot Platformu vai eAgronom Pakalpojumus, kā arī par visām darbībām, ko veic eAgronom vai citi Klienti vai Lietotāji šāda Klienta satura rezultātā.

9.4. eAgronom nav pienākuma pēc savas iniciatīvas iepriekš pārbaudīt vai filtrēt jebkuru Klienta saturu vai tā apstrādes darbības, ko ir veicis Klients, lai atklātu jebkādu pretlikumīgu tā raksturu. Tomēr, ja šāds nelikumīgs Klienta saturs vai tā nelikumīgas apstrādes darbība tiek atklāta vai tai tiek pievērsta eAgronom uzmanība, eAgronom ir tiesības (i) informēt Klientu par šādu nelikumīgu Klienta saturu; (ii) aizliegt tā ievietošanu vai publicēšanu Platformā vai eAgronom Pakalpojumos; (iii) pieprasīt, lai Klients nodrošinātu nelikumīgā Klienta satura atbilstību Noteikumiem, paraugpraksei vai spēkā esošajiem tiesību aktiem; (iv) uz laiku vai neatgriezeniski izņemt nelikumīgo Klienta saturu no Platformas vai Konta, ierobežot piekļuvi tam vai dzēst to.

9.5. Ja Klients ir pieprasījis Līguma izbeigšanu, eAgronom slēdz Kontu 30 dienu laikā pēc šāda pieprasījuma saņemšanas. Klienta saturs tiek glabāts trīs gadus, un Klients var pieprasīt piekļuvi tam pēc Konta slēgšanas. Klients var arī lūgt nekavējoties dzēst savus datus, un tādā gadījumā Klienta saturs, kas nav anonīms, saprātīgā termiņā tiek dzēsts un Klients tiek informēts par datu dzēšanu.

9.6. Pēc Konta slēgšanas eAgronom ļauj Klientam lejupielādēt Klienta saturu trīs (3) gadus. Datu lejupielādes pieprasījums ir jāiesniedz, rakstot uz adresi [email protected], un eAgronom nosūta Klienta saturu saprātīgā termiņā.

10. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

10.1.  Platforma, eAgronom Pakalpojumi, eAgronom materiāls un saturs (izņemot Klienta saturu) un jebkuras to daļas vai elementi ir tikai un vienīgi uzņēmuma eAgronom un tā trešo personu pārdevēju un partneru īpašumā un pārvaldībā. Visas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp, bet neaprobežojoties ar prečzīmēm, pakalpojumu zīmēm un preču nosaukumiem, kas ir iekļauti Saturā (izņemot Klienta saturu), pieder eAgronom, tā saistītajiem uzņēmumiem un/vai trešo personu licences devējiem. Platformas vai eAgronom Pakalpojumu izmantošana nepiešķir Klientam īpašumtiesības uz Saturu vai eAgronom Materiāliem (izņemot Klienta saturu), kam tas var piekļūt Platformā vai eAgronom Pakalpojumos, vai ar to starpniecību. Jebkura Satura vai eAgronom Materiālu (izņemot Klienta saturu) komerciāla vai reklāmas izplatīšana, publicēšana vai izmantošana ir stingri aizliegta, ja vien nav saņemta eAgronom vai cita attiecīgā tiesību īpašnieka iepriekšēja rakstveida atļauja. eAgronom patur visas tiesības uz Saturu un eAgronom Materiāliem (izņemot Klienta saturu), kas nav skaidri piešķirtas Noteikumos. Fakts, ka Klients izmanto vai ir izmantojis eAgronom Pakalpojumus, netiek uzskatīts par Klienta komercnoslēpumu.

10.2. Klients skaidri apliecina, ka tas neiegūst nekādas īpašumtiesības vai intelektuālā īpašuma tiesības, lejupielādējot Saturu vai eAgronom Materiālus (izņemot Klienta saturu) no Platformas vai Pakalpojumiem, vai ar to starpniecību. Klients nedrīkst kopēt, izplatīt un publicēt Saturu, eAgronom Materiālus vai jebkādu informāciju, kas ir iegūta vai atvasināta no tiem, izņemot, ja to atļauj eAgronom vai kā citādi pieļauj spēkā esošie tiesību akti.

10.3. Klients saglabā visas īpašumtiesības un intelektuālā īpašuma tiesības uz Klienta saturu. Iesniedzot Klienta saturu eAgronom, izmantojot Platformu vai eAgronom Pakalpojumus, Klients ar to piešķir uzņēmumam eAgronom un tā saistītajiem uzņēmumiem, apakšlicences īpašniekiem, partneriem, pilnvarotajiem un eAgronom pakalpojumu pārņēmējiem visā pasaulē neekskluzīvu, pilnībā apmaksātu, no autoratlīdzības atbrīvotu, beztermiņa, neatsaucamu, apakšlicencējamu un nododamu licenci izmantot, reproducēt, izplatīt, modificēt, sagatavot atvasinātus darbus un citādi izmantot Klienta saturu un tā atvasinājumus, lai uzlabotu eAgronom Pakalpojumus vai sadarbotos ar citiem uzņēmumiem kopuzņēmumu vai produktu izveidei. Tostarp, bez ierobežojumiem, lai (i) sniegtu jums pakalpojumus, kurus esat izvēlējies, (ii) veidotu statistiku par Platformas un Pakalpojumu izmantošanu, dažādu veidu Klientu pārvaldīto saimniecību īpašībām un šāda veida Klientu veiktajām lauksaimnieciskajām darbībām, (iii) analizētu un koplietotu Klientu saturu ar citām struktūrām, lai īstenotu sadarbības projektus, un (iv) anonimizētā veidā veiktu visu eAgronom Pakalpojumu vai to daļas (un to atvasināto darbu) tirgvedību un/vai popularizēšanu jebkuros plašsaziņas līdzekļu formātos.

10.4. Tikai un vienīgi Klients ir atbildīgs par savu Klienta saturu un tā publicēšanas sekām. Saistībā ar Klienta saturu Klients apliecina un garantē, ka (i) Klientam vai nu pieder Klienta saturs, vai viņam ir nepieciešamās licences, tiesības, piekrišana un atļaujas, lai izmantotu un atļautu eAgronom parādīt vai citādi izmantot Klienta saturu saskaņā ar visiem patentiem, prečzīmēm, autortiesībām vai citām īpašumtiesībām uz Klienta saturu tādā veidā, kas atbilst paredzētajām Platformas vai eAgronom Pakalpojumu funkcijām un šiem noteikumiem. Klients apliecina, ka tas var piešķirt tiesības un licenci, kas ir paredzētas 10.3. punktā, un (ii) eAgronom vai tā licenciāts, izmantojot šādu Klienta saturu saskaņā ar Noteikumiem, un Agronom vai kāds no tā licenciātiem, īstenojot licences tiesības, kas ir noteiktas 10.3. punktā, (a) nepārkāpj un nepārkāps nekādas trešās personas tiesības, tostarp autortiesības, prečzīmi, patentu, komercnoslēpumu, morālās tiesības, tiesības uz privātumu, tiesības uz publicitāti vai jebkuras citas intelektuālā īpašuma vai īpašumtiesības; vai (b) nepārkāpj spēkā esošos tiesību aktus; (c) nepieprasa saņemt licenci no eAgronom vai maksāt jebkādas maksas un/vai autoratlīdzību, vai īstenot jebkādas Noteikumos piešķirtās tiesības.

10.5. Atsauksmes. Ja Klients vai Lietotājs sniedz eAgronom jebkādus komentārus, ziņojumus par kļūdām, atsauksmes vai modifikācijas attiecībā uz eAgronom pakalpojumiem (“Atsauksmes”), eAgronom ir tiesības izmantot šādas Atsauksmes pēc saviem ieskatiem, tostarp, bet ne tikai, iekļaujot šādas ierosinātās izmaiņas eAgronom Pakalpojumos. Klients vai Lietotājs (kā attiecīgi piemērojams) ar šo piešķir eAgronom pastāvīgu, neatsaucamu, neekskluzīvu bezatlīdzības licenci iekļaut, reproducēt, modificēt, izplatīt, sagatavot atvasinātus darbus un izmantot Atsauksmes jebkādiem mērķiem. eAgronom lūdz Klienta piekrišanu Atsauksmju publiskai parādīšanai vai publicēšanai neanonimizētā veidā.

11.  DATU APSTRĀDES LĪGUMS  

11.1. Regulas (ES) Nr. 2016/679 28. panta izpratnē šie Noteikumi veido datu apstrādes līgumu starp Klientu kā datu pārzini un eAgronom kā datu apstrādātāju. Ar šo Klients uzdod eAgronom apstrādāt datus, kā ir aprakstīts šajos Noteikumos. eAgronom nodrošina arī datu apstrādes līguma parakstītu eksemplāru apmaiņu.

11.2.  Apstrādes raksturs. eAgronom nodrošina Platformu, kurā Klients kā datu pārzinis var vākt, uzglabāt un kārtot Klienta noteikto datu subjektu personas datus. eAgronom apstrādāto datu veidi ir uzskaitīti Privātuma politikā, tostarp tiek apstrādāti Klienta darbinieku atrašanās vietas dati. Platforma ir izstrādāta tā, lai tā darbotos kā saimniecības pārvaldības rīks, taču, ciktāl to nereglamentē šie Noteikumi, Klients izlemj, kā izmantot Platformu.

11.3. Ilgums. eAgronom apstrādās datus Klienta vārdā līdz eAgronom Pakalpojumu izbeigšanai saskaņā ar šiem Noteikumiem. Pēc izbeigšanas eAgronom glabās Klienta datus trīs gadus, ja Klients vēlētos atkārtoti atvērt Kontu, lai atsāktu eAgronom Pakalpojumu izmantošanu vai eksportētu datus, ja vien Klients nav norādījis citādi. eAgronom dzēš vai atdod pārzinim visus personas datus pēc ar apstrādi saistīto pakalpojumu sniegšanas un dzēš esošās kopijas, ja vien dalībvalsts tiesību akti neparedz personas datu glabāšanu.

10.4.Pušu tiesības un pienākumi. Klienta tiesības un pienākumi attiecībā uz Klienta saturu ir izklāstīti šo Noteikumu 4. līdz 10. sadaļā. eAgronom nodrošina, ka personas, kas ir pilnvarotas apstrādāt personas datus, ir apņēmušās ievērot konfidencialitāti vai uz tām attiecas atbilstošs likumā noteiktais pienākums ievērot konfidencialitāti. eAgronom veic visus pasākumus, kas ir nepieciešami saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/679 32. pantu. eAgronom apņemas darīt pieejamu pārzinim visu informāciju, kas ir nepieciešama, lai pierādītu savu pienākumu izpildi un atļautu un veicinātu auditus, tostarp pārbaudes, ko veic vai atļauj Klients kā datu pārzinis.

12. ATBILDĪBA

12.1. eAgronom nav atbildīgs attiecībā uz Klientu vai Lietotāju par jebkādām sekām, ko ir radījušas:

a. jebkādas izmaiņas šajos Noteikumos, eAgronom Pakalpojumos vai jebkurā to daļā vai elementā (tostarp, bet neaprobežojoties ar Kontu), tostarp jebkuras kļūdas, pastāvīgs vai īslaicīgs pārtraukums, pārtraukšana, apturēšana vai cita veida eAgronom Pakalpojumu nepieejamība;

b. pašreizējā Plāna paaugstināšana vai pazemināšana;

c. jebkādu Klienta vai jebkura pilnvarota Lietotāja pieteikšanās akreditācijas datu izpaušana, nozaudēšana vai neatļauta izmantošanu saistībā ar to, ka Klients nav saglabājis to konfidencialitāti;

d. veids, kādā Klients vai jebkurš Lietotājs vāc, darbojas, izpauž, izplata vai citādi apstrādā Klienta saturu, tostarp tajā esošos personas datus;

e. jebkāda tiesiskās aizsardzības līdzekļu piemērošana pret Klientu vai pilnvarotajiem Lietotājiem no eAgronom puses, piemēram, ja Klients vai Lietotājs ir izdarījis noziegumu vai pārkāpis spēkā esošos tiesību aktus, izmantojot eAgronom Pakalpojumus vai kādu to daļu vai elementu, vai pārkāpis eAgronom intelektuālā īpašuma tiesības;

f. piekļuvei Platformai un eAgronom Pakalpojumiem izmantoto tehnoloģiju nesaderība, piemēram, ja noteiktas eAgronom Pakalpojumu iezīmes, funkcijas, daļas vai elementi ir paredzēti lietošanai personālajā datorā vai klēpjdatorā un nedarbojas mobilajā platformā vai planšetdatorā;

g. Klienta datu apakšlicencēšana, ja tie ir anonīmi dati, un sekas ir tikai attāli saistītas ar apakšlicences piešķiršanu.

12.2. Turklāt eAgronom un tā saistītie uzņēmumi nav atbildīgi attiecībā uz Klientu par jebkādām Lietotāja, organizācijas vai trešo personu prasībām pret Klientu, kas izriet no tā, ka Klients:

a. nesniedz eAgronom precīzu informāciju par Klientu, Lietotājiem vai Kontu;

b. nepaziņo eAgronom par jebkādiem iemesliem, kuru dēļ Lietotājam nav tiesību izmantot Kontu Klienta vārdā;

c. nenodrošina produktus, ko tas ir apņēmies nodrošināt šādai personai vai organizācijai;

d. nenodrošina Klienta satura likumību;

e. neievēro jebkuru no šajos Noteikumos minētajiem ierobežojumiem.

12.3. Atbildības ierobežojums. eAgronom un tā saistīto uzņēmumu kopējā atbildība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir ar tiem saistīta, nekādā gadījumā nepārsniedz kopējo summu, ko Klients saskaņā ar šiem Noteikumiem ir samaksājis par eAgronom Pakalpojumiem. Iepriekšminētais ierobežojums tiks piemērots neatkarīgi no tā, vai prasība ir pēc līguma vai delikta, un neatkarīgi no atbildības teorijas.

12.4.  Izrietošu un saistītu zaudējumu izslēgšana. Nekādā gadījumā neviena no pusēm vai tās saistītie uzņēmumi neuzņemas nekādu atbildību, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir ar tiem saistīta, par jebkādu zaudētu peļņu, ieņēmumiem, nemateriālo vērtību vai netiešiem, īpašiem, nejaušiem uzņēmējdarbības pārtraukumiem vai sodošiem zaudējumiem neatkarīgi no tā, vai prasība tiek celta pēc līguma vai delikta un neatkarīgi no atbildības teorijas, pat ja puse vai tās saistītie uzņēmumi ir tikuši informēti par šādu zaudējumu iespējamību. Iepriekšminētā atruna netiks piemērota apmērā, kādā to aizliedz likums.

13. TĀLĀKPĀRDEVĒJI

13.1. eAgronom var izmantot trešo personu pakalpojumu sniedzējus, lai reklamētu Platformu un eAgronom Pakalpojumus, iekasētu maksas un veicinātu saziņu starp Klientu un eAgronom (turpmāk ‒ “Tālākpārdevējs”).

13.2. Klientam ir tiesības izvēlēties piemērotu Klienta teritorijā pieejamu Tālākpārdevēju un samaksāt maksu tieši Tālākpārdevējam, kurš pēc tam norēķinās ar eAgronom. Visus Tālākpārdevējam iesniegtos maksājumu atmaksas pieprasījumus administrē Tālākpārdevējs.

13.3. Tālākpārdevējs nav atbildīgs un nav atbildīgs attiecībā pret Klientu par jebkādu uz eAgronom attiecināmo saistību izpildi saskaņā ar Noteikumiem, tostarp Platformas un eAgronom Pakalpojumu funkcionalitātes nodrošināšanu.

14. LĪGUMA PĀRTRAUKŠANA

14.1.Noteikumu darbību var pārtraukt jebkurā laikā pēc Klienta ieskata, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz mūsu klientu atbalsta dienesta kontaktinformāciju. Izbeidzot Līgumu, Klientam netiek atmaksāta summa par jau samaksāto kalendārā gada licenci. Ja Klients nevēlas automātiski atjaunot licenci un Līgumu uz vēl vienu gadu, Klientam ir jāizbeidz Līgums trīs mēnešus pirms licencēšanas perioda beigām. Izbeigšanas termiņš ir pieejams Plānu lapā (saite) vai ar Klientu noslēgtajos Īpašajos noteikumos, un šādā gadījumā priekšroka tiek dota Īpašajiem noteikumiem.

14.2. Noteikumu darbību var izbeigt (i) jebkura Puse nekavējoties, ja otra Puse pārkāpj savas saistības, kā ir piemērojams saskaņā ar Noteikumu 2., 4. vai 7.–10. sadaļu; (ii) jebkura Puse nekavējoties, ja tiek uzsākts otras Puses likvidācijas vai maksātnespējas process vai sarunu ceļā tiek noslēgts izlīgums ar otras Puses kreditoriem, vai otras Puses vārdā tiek veikta cesija par labu kreditoriem; (iii) neskartā Puse, rakstveidā paziņojot otrai Pusei, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā deviņdesmit (90) dienas.

15. LIKUMA UN JURISDIKCIJAS IZVĒLE

15.1. Visus jautājumus saistībā ar Noteikumiem, kas nav tieši vai netieši atrisināti Noteikumos iekļautajos nosacījumos, regulē un interpretē saskaņā ar Igaunijas Republikas tiesību aktiem, nepiemērojot tiesību aktu kolīzijas principus.

15.2. Visi strīdi, kas izriet no Līguma, tiek risināti sarunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, ‒ Igaunijas Republikas Tartu apgabaltiesā.

16. CITI NOTEIKUMI

16.1. Pušu attiecības. EAgronom un Klients darbosies tikai kā neatkarīgi darbuzņēmēji. Noteikumi nav interpretējami kā aģentūras, personālsabiedrības, kopuzņēmuma vai jebkāda cita veida juridiskas saistības izveidošana starp Klientu un eAgronom. Noteikumi nav paredzēti par labu trešām personām.

16.2. Nodalāmība. Ja kāds Noteikumu noteikums, nosacījums vai norma jebkāda iemesla dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu, neizpildāmu vai pilnīgi vai daļēji nelikumīgu, šis noteikums tiek izpildīts maksimāli pieļaujamajā apmērā, lai īstenotu Pušu nodomus. Pārējo noteikumu, nosacījumu vai normu, vai to daļu spēkā esība un izpildāmība netiks ietekmēta.

16.3. eAgronom ir tiesības turpmāk vienpusēji mainīt un/vai grozīt šos Noteikumus. Par grozījumiem Klients var tikt informēts elektroniski pirms grozījumu stāšanās spēkā. Ja Klients neiebilst pret jaunajiem Noteikumiem divu nedēļu laikā pēc rakstveida paziņošanas (iebildumu termiņš), tiek uzskatīts, ka Klients ir akceptējis pārskatītos Noteikumus. Iebildumu gadījumā Klients var turpināt lietošanu saskaņā ar iepriekšējo Noteikumu redakciju, tomēr eAgronom ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem izbeigt līgumattiecības svarīga iemesla dēļ.

17. AR KO JŪS SLĒDZAT LĪGUMU

Tālākpārdevējs, ar kuru Klients slēdz līgumu ir atkarīgs no Klienta pastāvīgās dzīves vietas. eAgronom nosaka Klienta dzīves vietu balstoties uz valsti, kas norādīta rēķina adresē vai Lietotāja, kurš Klienta vārdā noslēdz šīs vienošanās, IP- adresi.  Piekrītot šiem Noteikumiem, Klients noslēdz līgumu ar Klienta rēķinā norādīto pakalpojumu sniedzēju vai Tālākpārdevēju.