Sertifikācija: ilgtspējīgs lauksaimnieks

Saimniecības SEG* novērtējums

 • Lauksaimniekam būtu jāizmanto eAgronom SEG novērtēšanas rīks attiecībā uz emisiju avotiem un oglekļa piesaistītājiem saimniecībā.
 • Jāievada reālie dati eAgronom programmatūrā, kas aprēķina attiecīgās emisijas un sekvestrācijas saimniecībā.
 • Ja enerģijas emisijas (ieskaitot degvielu) veido vairāk nekā 20% no kopējām emisijām no viengadīgo kultūru audzēšanas darbības, šīm emisijām vajadzētu būt 10% samazinājuma trajektorijā piecu gadu perspektīvā.

* SEG – siltumnīcefekta gāzes (piemēram, CO2, N2O, CH4)

Augseka un augsnes pārklājums

 • Vismaz piecu gadu augseka, ieskaitot vienu pākšaugu (zirņi, pupas u. c.) audzēšanas gadu. Vairāksugu seguma kultūra tiek uzskatīta par vienu kultūru.
 • Vismaz 75% no dzīvo augu pārklājuma indeksa. Tas nozīmē, ka vidēji laukos vajadzētu būt kultūrām, kas aug vismaz deviņus mēnešus gadā. Lai sasniegtu šo kultūru segumu, var izmantot ziemājus un virsaugus.
 • Atlikumi būtu jāatstāj uz lauka vai attiecīgi jāaizstāj ar kūtsmēsliem, lai izvairītos no barības vielu zuduma.

Augsnes apsaimniekošana

 • Novērsiet augsnes sablīvēšanos, izvairoties no satiksmes uz slapjiem laukiem. Tas nozīmē, ka darbības uz lauka jāveic savlaicīgi, pirms vai pēc pārmērīga mitruma periodiem (stāvošs ūdens uz lauka).
 • Kūdrāji nebūtu jākultivē, lai izvairītos no organiskā oglekļa zuduma augsnē. Šādi mitrāji jāsaglabā tādi, kādi tie ir, vai jāpārveido par zālājiem.
 • Uzturiet ilggadīgos zālājus. Zemei, uz kuras bijis zālājs piecus vai vairāk gadus pēc kārtas, tādai arī jāpaliek.

Barības vielu pārvaldība un augu aizsardzība

 • Minerālā slāpekļa iestrādei tiek izmantota precīza mēslošana. Ņemot vērā augsnes analīzi, ražas kartes un citu lauka informāciju.
 • Kūtsmēsli tiek iestrādāti augsnē, tos injicējot (šķidrmēsli) vai vienas stundas laikā (kūtsmēsli).
 • Netiek palielināts izmantoto augu aizsardzības līdzekļu daudzums (kopā vai katram kultūraugu veidam uz platības vienību), salīdzinot ar gada vidējo bāzes rādītāju, kas noteikts slīdošā piecu gadu bāzes periodā.

Citas prasības klimatam draudzīgam lauksaimniekam

Plašāku aprakstu par prasībām klimatam draudzīgam lauksaimniekam skatiet sadaļā Noteikumi un nosacījumi.