Piekļūstiet labākiem aizdevuma nosacījumiem

Kļūstiet par eAgronom sertificētu klimatam draudzīgu lauksaimnieku, un Jums būs pieejami labāki aizdevuma nosacījumi.

 • Saskaņota ES taksonomija – pamatojoties uz 2020. gada marta Taksonomijas ziņojumu
 • Lauksaimniekiem, kuri ievēro vai sāk īstenot klimatam draudzīga lauksaimnieka principus
 • Uzraudzītājs un izsniedzējs eAgronom

Reģistrējieties

Gatavi mērķrādītājam 55% un ES taksonomija

Komisija 2019. gada 11. decembrī nāca klajā ar Eiropas zaļo kursu – izaugsmes stratēģiju, kuras mērķis ir līdz 2050. gadam padarīt Eiropu par pirmo klimatneitrālo pasaules daļu. Gatavi mērķrādītājam 55% attiecas uz ES nākamo lielo mērķi, proti, samazināt siltumnīcefekta gāzu neto emisijas vismaz par 55% salīdzinājumā ar 1990. gadu.

ES taksonomija sniedz uzņēmumiem, investoriem un politikas veidotājiem atbilstošas definīcijas, kuru ievērošanas gadījumā saimnieciskās darbības var uzskatīt par vidiski ilgtspējīgām.

Lauksaimniecība vēl nav daļa no Taksonomijas regulas, bet tā tika aptverta 2020. gada marta Taksonomijas ziņojumā. Tajā aprakstīta lauksaimniecības prakse, kas būtiski veicina klimata pārmaiņu mazināšanu. Lauksaimnieku, kurš ievēro šo praksi, eAgronom uzskata par klimatam draudzīgu lauksaimnieku.

Ilgtspējīga lauksaimnieka principi

Lauksaimniekam būtu jāizmanto eAgronom SEG novērtēšanas rīks attiecībā uz emisiju avotiem un oglekļa piesaistītājiem saimniecībā. Jāievada reālie dati eAgronom programmatūrā, kas aprēķina attiecīgās emisijas un sekvestrācijas saimniecībā.

 • Daudzgadu augseka un ikgadējais augsnes segums
 • Pārdomāta augsnes apsaimniekošana
 • Precīza barības vielu pārvaldība un augu aizsardzība
 • Cita klimatam draudzīga prakse

Sīks apraksts par klimatam draudzīga lauksaimnieka principiem.

Uzraudzītājs un izsniedzējs eAgronom

 • eAgronom lauka dienasgrāmata ziņošanai par uzdevumiem
 • Satelītnovērošana, lai pārbaudītu augseku un augsnes segumu
 • Integrācija ar transportlīdzekļu telemātiku, lai pārbaudītu lauksaimniecības praksi
 • Attiecīgā gadījumā – fiziski lauka apmeklējumi
 • Sertifikāts tiek izsniegts reizi gadā
 • Sertifikācija maksā 0,50 EUR par hektāru gadā (minimums 350 EUR gadā) – eAgronom programmatūras klientiem 50% atlaide

Sīks apraksts par klimatam draudzīga lauksaimnieka sertifikācijas procesu.

Reģistrējieties