Ilgtspējīga lauksaimnieka sertifikācijas process

 • eAgronom lauka dienasgrāmata ziņošanai par uzdevumiem
 • Satelītnovērošana, lai pārbaudītu augseku un augsnes segumu
 • Integrācija ar transportlīdzekļu telemātiku, lai pārbaudītu lauksaimniecības praksi
 • Attiecīgā gadījumā – fiziski lauka apmeklējumi
 • Sertifikāts tiek izsniegts reizi gadā
 • Sertifikācija maksā 0,50 EUR par hektāru gadā (minimums 350 EUR gadā)

  • eAgronom programmatūras klientiem 50% atlaide

Reģistrācijas process

 • Reģistrējiet savu kontu šeit
 • Rakstiet eAgronom klientu atbalsta dienestam, ka vēlaties pieteikties klimatam draudzīga lauksaimnieka sertifikācijai

  • Jūs varat piekļūt eAgronom klientu atbalstam, nospiežot uz oranžās klientu atbalsta pogas labajā apakšējā stūrī
 • Saņemiet un apmaksājiet rēķinu
 • Saņemiet programmatūras apmācības materiālus no eAgronom
 • Sāciet ziņot informāciju eAgronom

eAgronom lauka dienasgrāmata

 • eAgronom lauka dienasgrāmata ir visaptverošs saimniecības ziņošanas rīks lauksaimniekiem
 • Lauksaimniekam programmatūrā jāievada reālie lauka prakses dati, pamatojoties uz eAgronom datu pilnīguma ziņojuma pieprasījumiem
 • Datus var nosūtīt pārskatīšanai, izmantojot programmatūrā pieejamo datu pilnīguma ziņojumu
 • Lauksaimniekam ir pieejams klientu atbalsts
 • To pašu programmatūru par papildu samaksu var izmantot saimniecības pārvaldībai un valsts pārskatu iesniegšanai

Datu pārbaude

 • Lauksaimniekam eAgronom programmatūrā ir jāievada reālie lauka prakses dati
 • eAgronom patur tiesības pārbaudīt sniegto datu pareizību
 • Datu pārbaudei var izmantot satelītnovērošanu, transportlīdzekļu integrāciju, lauku apmeklējumus un papildu informācijas pieprasījumus
 • Lauksaimniekam 14 dienu laikā ir jānosūta papildu pierādījums, ja to pieprasa eAgronom

Sertifikāta izsniegšana

 • Lauksaimniecības sezonas sākumā lauksaimnieks apņemas ievērot klimatam draudzīga lauksaimnieka principus
 • Lauksaimnieks sāk ievērot vismaz 50% principu, vēlākais, pirmajā pilnajā lauksaimniecības sezonā pēc pieteikšanās klimatam draudzīga lauksaimnieka sertifikācijai
 • Lauksaimnieks sāk ievērot 100% principu, vēlākais, otrajā pilnajā lauksaimniecības sezonā pēc pieteikšanās klimatam draudzīga lauksaimnieka sertifikācijai
 • Lauksaimnieks reizi gadā var nosūtīt iepriekšējās sezonas prakses datus eAgronom un saņemt klimatam draudzīgiem lauksaimniekiem paredzētu konsultāciju – atgriezenisko saiti par papildu datu prasībām, atbilstību un neatbilstību klimatam draudzīga lauksaimnieka principiem, kā arī ieteikumus par to, kā kļūt par klimatam draudzīgu lauksaimnieku

Cenas

 • Sertifikācija maksā 0,50 EUR par hektāru gadā
 • Minimālās gada izmaksas ir 350 EUR gadā
 • eAgronom programmatūras klientiem 50% atlaide
 • Cenā ietilpst

  • piekļuve ierobežotai eAgronom programmatūras versijai, lai paziņotu datus;
  • piekļuve eAgronom programmatūras apmācības materiāliem un klientu atbalstam;
  • klimatam draudzīga lauksaimnieka konsultēšana reizi gadā.

   • Nosūtiet mums saimniecības datus, izmantojot datu pilnīguma ziņojumu par pēdējo lauksaimniecības sezonu.
   • Saņemiet atgriezenisko saiti par papildu datu prasībām, atbilstību un neatbilstību klimatam draudzīga lauksaimnieka principiem, kā arī ieteikumus par to, kā kļūt par klimatam draudzīgu lauksaimnieku.
  • Klimatam draudzīga lauksaimnieka ziņojums un sertifikācija reizi gadā

   • Emisijas un sekvestrācija saimniecībā, pamatojoties uz Jūsu iesniegtajiem datiem
   • Atbilstība klimatam draudzīga lauksaimnieka principiem