Publicēts: 07.05.2019

Jūsu dati ir drošībā

Mēs neizpaužam un neizplatām Jūsu personiskos datus trešajām personām ārpus eAgronom uzņēmuma, tostarp valsts aģentūrām, ja to paši nepieprasāt, vai ja tas ir nepieciešams pakalpojumu uzlabošanai. eAgronom neatklāj Jūsu datus trešajām personām reklāmas vai mārketinga nolūkos. Jūsu personisko datu aizsardzība ir mums svarīga un, lai apkopotu vai nodotu informāciju, mēs izmantojam drošības tehnoloģijas un procedūras, kas aizsargā Jūsu personisko informāciju no neatļautas piekļuves, izmantošanas vai izpaušanas.

Mēs darām visu iespējamo, lai efektīvi aizsargātu savus klientus no neatļautas piekļuves datiem. Jūsu sniegtos datus izmanto tikai eAgronom, lai sniegtu atbildi uz Jūsu jautājumiem, sniegtu informāciju vai uzlabotu pakalpojumus, kā arī, lai sadarbotos ar citām organizācijām kopīgu projektu īstenošanai. eAgronom izmanto trešo personu pakalpojumus, kas nepieciešami līguma izpildei ar mūsu klientiem, šīm trešajām personām ir jāievēro tikpat augsts datu aizsardzības standartu līmenis, ko piemēro eAgronom. Lai nodrošinātu augsta līmeņa aizsardzību mūsu klientiem, eAgronom ir parakstījis datu apstrādes līgumus ar visiem mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem.

Lai iegūtu detalizētāku pārskatu par to, kā aizsargājam un izmantojam Jūsu personiskos datus, lūdzu, izlasiet tālāk norādīto konfidencialitātes politiku. Ņemiet vērā, ka mēs laiku pa laikam veicam izmaiņas konfidencialitātes politikā, un šīs konfidencialitātes politikas izmaiņas stājas spēkā līdz ar pārskatītās konfidencialitātes politikas publiskošanu.

Šis ir līgums starp eAgronom (OÜ E-Agronom) un Jums (“Jūs”, “Jūsu”, “klients” vai “lietotājs (i)”), mūsu tīmekļa vietnes vai pakalpojuma lietotāju. “Mēs”, “mums” un “mūsu” šajā līgumā attiecas uz eAgronom uzņēmumu grupu, www.eagronom.com īpašnieku un operatoru, saimniecības pārvaldības programmatūru. Šis Līgums ir juridiski saistošs un nosaka Jūsu Vietnes un Pakalpojuma izmantošanu. Izmantojot vai piekļūstot jebkurai mūsu vietnes vai pakalpojuma daļai, Jūs piekrītat mūsu noteikumiem un nosacījumiem, un Lietošanas noteikumiem. Mūsu pakalpojuma lietotājiem jābūt virs 16 gadu vecuma. Ja neesat sasniedzis 16 gadu vecumu, lūdzu, pārtrauciet izmantot mūsu tīmekļa vietni un pakalpojumus nekavējoties un neiesniedziet mums jebkādu informāciju, ja vien neesat sazinājies ar mūsu datu aizsardzības inspektoru ([email protected]) un ir veikts izņēmums.

1. Vispārīgā informācija

1.1. Šie datu apstrādes noteikumi (turpmāk “Konfidencialitātes Politika”) regulē personas datu apstrādi ar OÜ E-Agronom, juridiskās personas kods 14092394, adrese Järvekalda 10, Veibri ciems, Tartu novads, 62220, Igaunija (turpmāk eAgronom). eAgronom ir atbildīgs par klienta datu likumīgu apstrādi.

1.2. Konfidencialitātes politika attiecas uz eAgronom un ikvienu personu, kas izmanto eAgronom pakalpojumus. Konfidencialitātes politika attiecas uz personas datu apstrādi, ko veic eAgronom darbinieki un trešās personas, kas darbojas eAgronom vārdā vai kādā no tā grupas uzņēmumiem. Politika aptver personas datu kopumus, ko uztur eAgronom un/vai datu kopumus, kuros ir personas dati citās iestādēs un uzņēmumos.

1.3. eAgronom apstrādā Klienta datus, balsoties uz Līgumu starp Klientu un eAgronom. Citāda juridiska bāze var būt norādīta, ja Klients izmanto mobilo ierīci.

1.4. Konfidencialitātes Politika ir nešķirama terminu un nosacījumu daļa, un eAgronom ir tiesības pieņemt, ka klients ir lasījis konfidencialitātes politiku. eAgronom atsaucas uz konfidencialitātes politiku, slēdzot līgumu ar klientu un piedāvājot pakalpojumus klientam. Konfidencialitātes politika neattiecas uz pakalpojumiem, ko piedāvā citi uzņēmumi, tostarp gadījumos, kad šie pakalpojumi ir pieejami, izmantojot eAgronom pakalpojumus.

1.5. Kā uzņēmums mēs stingri ievērojam tiesību aktu noteikumus, jo īpaši vispārīgo datu aizsardzības regulu.

2. Definīcijas

2.1. Personas dati – personas dati, kurus eAgronom glabā konfidenciāli, ir jebkāda veida informācija, ko tā ieguvusi, piedāvājot savus pakalpojumus, un kas ļauj identificēt klientu.

2.2. Klients – juridiska vai fiziska persona, kas izmanto eAgronom pakalpojumus, tostarp fiziskā persona, kas eAgronom lieto juridiskās personas vārdā (piemēram, Klientu darbinieki).

2.3. Datu apstrāde – jebkurš akts, kas veikts ar personas datiem, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, organizēšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izpaušanu, piekļuvi personas datiem, apspriešanu un izgūšanu, personas datu izmantošanu, saziņu, savstarpēju lietošanu, apvienošanu, slēgšanu, dzēšanu vai personas datu iznīcināšanu, vai vairākām iepriekšminētajām darbībām neatkarīgi no tā, kādā veidā tiek veiktas darbības vai izmantoti līdzekļi.

3. Klienta dati

3.1. Lai uzlabotu mūsu pakalpojumus klientam un analizētu eAgronom mārketinga darbības, mēs vēlamies pielāgot sniegto informāciju mūsu lietotāju vajadzībām. Tāpēc mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas dažādas tehnoloģijas, kas ļauj optimizēt mājas lapas funkcionalitāti, pamatojoties uz lietotāju uzvedības modeļu analīzi.

3.2. Mēs apstrādājam šādus personas datus: vārdu, adresi, e-pastu, tālruņa numuru, fizisko personu saistību ar lauksaimniecības uzņēmumiem, klienta rīcību, izmantojot eAgronom pakalpojumus, kļūdas, kas klientiem rodas mūsu tīmekļa vietnē, un datus kas to nosaka, tālruņa zvanus eAgronom klientu atbalsta centram, norēķinu datus, ierīces datus, IP adreses, datus, kas saņemti no trešajām personām (informācija no filiālēm mūsu korporatīvajā grupā,  mūsu partneriem vai citām trešajām partijām, kuras mēs piesaistām, lai padarītu mūsu informāciju labāku vai noderīgāku), atrašanās vietas datus, atsauces/izejas lapas un saites, tērzēšanas ziņojumus un e-pasta ziņojumus, kas tiek sūtīti uz eAgronom, konkrētu informāciju, kas saistīta ar uzņēmumu, piemēram darbinieku skaitu un kompānijas nozari.

3.3. Izmantojot pakalpojumu mobilajā ierīcē, mēs varam piekļūt, apkopot, pārraudzīt un/vai attālināti saglabāt “atrašanās vietas datus”, kas var ietvert GPS koordinātes (piemēram, platumu un/vai garumu) vai līdzīgu informāciju par mobilās ierīces atrašanās vietu. Atrašanās vietas datus var izmantot kopā ar personu identificējošu informāciju. Atrašanās vietas dati mobilajā lietotnē nav koplietoti ar nevienu, izņemot lietotāja darba devēju, ja šāds darba devējs ir eAgronom līgumklients. Atrašanās vietas dati ir šifrēti un nav redzami eAgronom darbiniekiem.

3.4. Klients apzinās, ka, zvanot uz eAgronom klientu atbalsta numuru, viņa/viņas zvans tiks ierakstīts, lai nodrošinātu labāku klientu atbalstu.

4. Datu apstrādes mērķi

4.1. eAgronom iesniegtā un apkopotā personiskā informācija tiks izmantota šajā konfidencialitātes politikā norādītajos nolūkos. Mēs izmantojam personas datus tikai līguma īstenošanai. Mēs izmantojam informāciju, kas tiek apkopota mūsu tīmekļa vietnē vai caur to, lai:

4.1.1. sniegtu pieprasīto informāciju un pakalpojumus;

4.1.2. atbildētu uz komentāriem un jautājumiem, kā arī, lai sniegtu atbalstu lietotājiem, tostarp sūtot e-pastus. Mēs varam sūtīt ar klientu pakalpojumu saistītus un administratīvus e-pasta ziņojumus. Mēs varam arī sazināties ar klientu, lai informētu viņu par izmaiņām mūsu pakalpojumos, lietošanas noteikumos, pakalpojuma jauninājumos, kā arī lai uzaicinātu klientus uz mūsu apmācībām. Šie e-pasta ziņojumi tiek uzskatīti par daļu no pakalpojumiem un klients nevar atteikties no tiem.

4.1.3. Mēs pārskatām, saglabājam, uzlabojam un sniedzam visas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas. Mēs saglabājam eAgronom pakalpojumu kvalitāti un analizējam drošības riskus. Mēs analizējam lietotāju uzvedību un vēlmes, lai izprastu un uzlabotu mūsu pakalpojumus un attīstītu jaunus produktus. Mēs izveidojam arī “Apkopotu informāciju”, kas ir vairāku avotu informācijas apvienojums un analīze, kas palīdz identificēt vai izveidot tendences, etalonus, kopsavilkuma metriku un algoritmus ar nosacījumu, ka mēs veicam drošības pasākumus, apkopojot informāciju tā, lai nepieļautu, ka dati tiek saistīti ar konkrētu personu. Mēs izveidosim “Apkopotu informāciju” ar datiem, ko citi klienti izvēlas koplietot ar mums kopā ar Jūsu datiem.

4.1.4. Norēķinu un kontu pārvaldība. Mēs varam sazināties ar Jums administratīvu mērķu vadīti vai lai saņemtu atsauksmes par mūsu produktu.

4.1.5. Mārketings. Mēs varam izmantot arī Klienta informāciju eAgronom mārketinga vai reklāmas nolūkos. Klients jebkurā laikā var atteikties no tā, nosūtot e-pastu uz [email protected]

4.1.6. eAgronom darbinieku apmācība. Šī politika neierobežo klienta datu izmantošanu anonīmā formā.

4.2. Konfidencialitātes Politika neierobežo Klienta Datu izmantošanu anonīmā formā.

5. Datu koplietošana un izpaušana.

5.1. eAgronom bez Jūsu piekrišanas neizpauž Jūsu personiskos vai darbības datus ar trešajām personām, ja vien tās nav Konfidencialitātes Politikā uzskaitītās personas. Mēs kopīgojam Jūsu personas datus tikai ar šādām personām:

5.1.1. Pakalpojumu sniedzēji un aģenti, ko izmantojam, sniedzot mūsu pakalpojumus. eAgronom paliek datu kontrolieris attiecībā uz klienta datiem. Mēs esam izveidojuši datu apstrādes līgumus, kas noslēgti ar visiem ārējo pakalpojumu sniedzējiem. eAgronom izmanto trešo personu analīzes rīkus, piemēram, Google Analytics un Heap Analytics, lai atvieglotu pakalpojuma izmantošanas paradumu izpratni. Daudzi no šiem rīkiem apkopo Jūsu pārlūkprogrammas nosūtīto informāciju kā tīmekļa lapas pieprasījuma daļu, ieskaitot pakalpojuma sīkfailus un IP adresi. Šie analīzes rīki arī saņem ievākto informāciju un to izmantošanu regulē viņu konfidencialitātes politika.

5.1.2. eAgronom grupas uzņēmumi.

5.1.3. eAgronom sadarbības partneri Personas un organizācijas, kurām ir jāatklāj dati, lai sniegtu klientam pakalpojumus, ja klients to ir pieprasījis (piemēram, valsts lauksaimniecības iestādes).

5.1.4. Citas personas sadarbības projektu gadījumos starp eAgronom un trešajām personām.

5.1.5. Personas, kurām saskaņā ar likumu ir jāatklāj Klienta dati.

5.1.6. Personām, kurām tas ir nepieciešams, lai aizsargātu un aizstāvētu eAgronom tiesības.

6. Sīkdatnes

6.1. Sīkdatne ir ļoti mazs fails, kas tiek lejupielādēts ierīcē, apmeklējot tīmekļa vietni. Mēs varam izmantot gan sesijas sīkfailus, gan nepārtrauktus sīkfailus. Pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas pazūd sesijas sīkdatne. Pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas saglabājas nepārtrauktā sīkdatne, un to var izmantot pārlūkprogrammā turpmākajos mūsu vietnes apmeklējumos. eAgronom izmanto sīkdatnes, lai saglabātu lietotāju pieteikšanos un iestatījumus. Piemēram, aizliedzot sīkdatnes, lietotājam katru reizi pārlādējot lapu, ir jāpiesakās vēlreiz. Tāpat mēs izmantojam sīkdatnes, lai sniegtu klientu atbalstu un lai ikviens klients varētu sazināties ar klientu atbalstu, izmantojot tērzēšanas logu. Turklāt mēs apkopojam datus, lai analizētu lietotāju uzvedību un apkopotu statistiku par apmeklētājiem mūsu lapās, pateicoties tam mēs varam padarīt eAgronom lietotājam draudzīgāku. Piemēram, mēs varam redzēt, vai Jūs tiešām atrodat to, ko meklējat vai programmā ir nepieciešami uzlabojumi. No klienta ierīces nav pieejami citi dati un sīkdatnes bez viņa skaidras piekrišanas. Mēs varam izmantot trešo personu sīkdatnes saistībā ar mūsu tīmekļa vietni.

6.2. Jūs varat atteikties no sīkdatņu turpmākās izmantošanas vai novērst to, jebkurā laikā izvēloties atbilstošos iestatījumus pārlūkprogrammā, tomēr, lūdzu, ievērojiet, ka, ja to izdarīsiet, iespējams, nevarēsiet izmantot pilnu eAgronom tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Vairāk par sīkfailiem, ko izmantojam šeit, varat lasīt šeit.

7. Cik ilgi eAgronom glabā personu datus

7.1. Ja vien jūs neesat pieprasījis, lai jūsu dati tiktu dzēsti, kā norādīts 10.1.5. sadaļā, eAgronom glabās personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķiem, kuru nolūkā dati tika vākti, vai ja tas nepieciešams, lai aizstāvētu eAgronom tiesiskās intereses. Arī gadījumā, ja konts tiek dzēsts, eAgronom saglabās ar jūsu kontu saistītos datus 3 gadus, gadījumā, ja vēlaties atsākt izmantot eAgronom Pakalpojumu.

7.2. Mēs glabājam klienta datus ilgāk par 3 gadiem, ja to pieprasa tiesību akti vai ir nepieciešams aizstāvēt vai turpināt tiesiskās prasības.

7.3. Tālruņa zvanu ieraksti klientu atbalsta numuram tiks saglabāti vienu gadu.

8. Kā aizsargāt Jūsu personas datus

8.1. eAgronom uzskata, ka klienta un personas datu aizsardzība ir ļoti svarīga. Mēs izmantojam organizatoriskus, fiziskus un tehniskus drošības pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu datu integritāti, pieejamību un konfidencialitāti.

8.2. Šie pasākumi ietver konfidencialitātes līgumus ar eAgronom darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem, datu šifrēšanu, darbinieku ierīču, citu tehnisko ierīču informācijas aizsardzību, IT infrastruktūras un iekšējo tīklu izmantošanu.

8.3. Drošības nodrošināšanas darbību mērķis ir piemērot attiecīgus drošības pasākumus, mazināt un novērst riskus.

9. Starptautiskā datu pārsūtīšana

9.1. Visi mūsu pakalpojumi tiek kontrolēti un darbojas ES. Jūsu dati var būt pieejami jebkurā ES valstī, kurā ir uzņēmumi vai kuros mēs iesaistām pakalpojumu sniedzējus. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varam izmantot trešo personu pakalpojumu sniedzējus, piemēram, analīzes rīkus, kas neatrodas ES vai Eiropas Ekonomikas zonā, vai valstī, par kuru Eiropas Komisija nav pieņēmusi lēmumu, ka valsts nodrošinās pietiekamu datu aizsardzības līmeni. Pārsūtot jebkuru no Jūsu datiem, mēs to darām saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem un paļaujamies uz ES un ASV privātuma vairoga sistēmu, attiecīgā gadījumā izmantojot apstiprinātus standarta līguma pantus vai citus saistošus korporatīvos noteikumus, tostarp līgumus, iekšējos noteikumus un politiku, vai citus juridiskus mehānismus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu pienācīgu aizsardzības līmeni. Varat sazināties ar iepriekš minēto datu aizsardzības inspektoru, lai saņemtu datu pārsūtīšanas līguma kopiju vai citu informāciju par attiecīgajiem drošības pasākumiem.

10. Klienta tiesības

10.1. Klients jebkurā laikā var nosūtīt mums pieprasījumu uz e-pastu [email protected] par viņa tiesību izmantošanu. Jums ir tiesības jebkurā laikā:

10.1.1. Piekļūt Jūsu personas datiem. Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu personas datu kopiju. Šāds pieprasījums jāiesniedz rakstiski. Jūs varat izmantot šīs tiesības, rakstot mums uz [email protected] Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs tiesības nav absolūtas, un mēs varam nesniegt Jums noteiktu informāciju, ja, sniedzot to, tas varētu traucēt citas personas tiesībām (piemēram, ja sniegtā informācija par Jums atradīs informāciju par citu personu) vai arī, ja ir kādi citi ierobežojumi.

10.1.2. Pieprasīt nepareizu personas datu labošanu bez nepamatotas kavēšanās;

10.1.3. Pieprasīt grozīt nepilnīgus personas datus, ņemot vērā apstrādes mērķus;

10.1.4. Saņemt un nosūtīt personas datus. Mēs nodrošināsim Jūs vai Jūsu norādīto trešo personu ar personas datu kopiju strukturētā, vispārpieņemtā un digitāli lasāmā formātā. Ja tas ir tehniski iespējams, mēs pēc Jūsu pieprasījuma nosūtīsim Jūsu datus tieši trešajām pusēm.

10.1.5. Iebilst pret personas datu apstrādi. Jūs varat arī iebilst pret mūsu datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, tādā gadījumā mēs uzskatīsim, ka esat izvēlējies nesaņemt mārketinga paziņojumus.

10.1.6. Pieprasīt izdzēst ar Jums saistītus personas datus bez nepamatotas kavēšanās.

10.2. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirms jūsu atbildes uz visiem pieprasījumiem mums būs jāpārbauda Jūsu identitāte.

10.3. Gadījumā, ja Klients uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības, Klientam ir tiesības vērsties pie datu aizsardzības uzraudzības iestādes vai tiesā.

10.4. Mēs neesam atbildīgi par informāciju, tostarp personīgo informāciju, ko Jūs iesniedzat jebkurā lietotāja radītajā satura pakalpojumos, piemēram, jautājuma vai atbildes publicēšana jebkurā platformas publiski pieejamā daļa.

10.5. Ja vien nav paredzēts likumā, mēs neesam atbildīgi un neuzņemamies atbildību par trešo pušu darbību.

11. Izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā

eAgronom laiku pa laikam var mainīt šo Konfidencialitātes politiku, publicējot jaunas versijas mūsu vietnē vai paziņojot Klientam e-pastu. Ja Klients turpina izmantot mūsu pakalpojumus pēc šo izmaiņu spēkā stāšanās, Klients piekrīt pārskatītajai politikai.

Kontaktinformācija

Lūdzu, sazinieties ar mums, ja Jums rodas jautājumi par eAgronom konfidencialitātes politiku vai praksi. Jūs varat sazināties ar mums juridiskā adrese: [email protected] vai izmantot šādu kontaktinformāciju:

Juridiskais departaments,
E-Agronom OÜ,
Kastani 42, 50410 Tartu, Igaunija.