Atmosfēras oglekļa piesaistīšana augsnē, īstenojot oglekļa lauksaimniecību

Klimata krīze prasa steidzamus risinājumus, un tāpēc mums jārīkojas jau tagad, lai samazinātu SEG emisiju koncentrāciju atmosfērā.

eAgronom oglekļa programma sniedz lauksaimniekiem iespēju saņemt samaksu par oglekļa kredītiem, kas ģenerēti, īstenojot videi draudzīgas lauksaimniecības prakses.

Uzņēmumi var izlīdzināt savas oglekļa emisijas, lai sasniegtu klimata mērķus un atbalstītu ilgtspējīgu lauksaimniecību.

LAUKSAIMNIEKIEM

Uzlabo savu lauku augsnes un saņem samaksu par to!

“Es jau kādu laiku domāju par starpkultūru audzēšanu pēc ziemas rapša, lai izvairītos no augsnes erozijas un bagātinātu augsni. eAgronom oglekļa programma man ļauj to īstenot, jo ienākumi, kas gūti no oglekļa kredītiem, sedz sēklas un darba izmaksas” – Ruberts, 1,400 ha lauksaimnieks.

 

 • Iespēja nodrošināt saimniecības nākotni ar daudzveidīgiem ienākumu avotiem
 • Auglīgākas augsnes
 • Mazākas emisijas
 • Mazākas resursu izmaksas
 • Lielāka peļņa
 • Spēcīgākas vietējās kopienas

Uzzini, kā iegūt oglekļa kredītus

OGLEKĻA KREDĪTU PIRCĒJIEM

Izlīdzini savas oglekļa emisijas, lai sasniegtu klimata mērķus

“Šobrīd ik gadu atmosfērā nonāk ļoti daudz oglekļa dioksīda – vairāk nekā 26 miljardi tonnu. 20 tonnu uz katru amerikāni. Savukārt uz katru nabadzīgo valstu iedzīvotāju tā ir mazāk nekā 1 tonna. Vidēji tās ir aptuveni 5 tonnas uz katru zemeslodes iedzīvotāju. Mums ir jāīsteno pārmaiņas, kas šos rādītājus samazinās līdz nullei.” – Bills Geitss

 • Balstīts zinātnē
 • Augstas kvalitātes oglekļa kredīti
 • Iespēja izlīdzināt oglekļa vienības ar vietējās saimniecības palīdzību
 • Ilgstoši ekosistēmas ieguvumi
 • Novērsta divkāršā uzskaite

 

Uzzini vairāk par oglekļa emisiju izlīdzināšanu

 

Lauksaimniecība sniedz ievērojamu iespēju samazināt gaisa piesārņojumu un veidot oglekļa krātuves

 • Lauksaimniecības nozare (atskaitot mājlopu audzēšanu) rada 15 % pasaules oglekļa piesārņojuma, bet to iespējams samazināt, ieguldot tehnoloģijās un konservējošās lauksaimniecības metodēs.
 • Augsne ir otrā lielākā oglekļa krātuve pēc okeāniem.
 • Oglekļa atdalīšanai būs izšķiroša nozīme, lai izvairītos no katastrofālākajām klimata pārmaiņu sekām.

 

Oglekļa lauksaimniecība palīdz glābt mūsu planētu

 • Uzlabotas augsnes un veselīgāka pārtika
 • Samazinātas oglekļa emisijas
 • Palielināta oglekļa uztveršana
 • Samazināts piesārņojuma līmenis un ķīmisko resursu izmantošana
 • Lielāka sugu daudzveidība

Kā darbojas brīvprātīgā oglekļa izlīdzināšana?

1. Lielie uzņēmumi vēlas samazināt savu oglekļa dioksīda pēdu

 • Uzņēmumam vispirms jādara viss iespējamais, lai samazinātu savas SEG emisijas. Pēcāk tas izlīdzina atlikušās oglekļa vienības.
 • Uzņēmumus izlīdzināt oglekļa vienības pamudina:
  • uzņēmuma vērtības un pienākuma apziņa;
  • sabiedrības spiediens;
  • arvien stingrāki valdības noteikumi un nodokļu slogs.
 • Kļūstot par oglekļa-neitrālu vai oglekļa-pozitīvu uzņēmumu, tiek uzlabots uzņēmuma tēls.

2. Uzņēmumi vēlas finansēt oglekļa kredītu projektus, kuros tiek samazinātas emisijas vai piesaistīts ogleklis

 • Piemēram, atbalstīt vējparku Indijā, koku stādīšanu Brazīlijā vai ilgtspējīgu lauksaimniecību Eiropā, Austrālijā vai Ziemeļamerikā.

3. Trešā puse verificē projektus

 • Tā nodrošina papildināmības un nemainīguma standartu ievērošanu.

4. Korporācijas maksā oglekļa projektu īpašniekiem

 • Cena ir atkarīga no tā, cik daudz ir gatavi maksāt pircēji, kā arī no verifikācijas un administrēšanas izmaksām.
 • Ir paredzams, ka nākotnē cenas pieaugs.
hraboš a české zemědělství

Oglekļa kredīti lauksaimniekiem

Lauksaimnieki var iegūt oglekļa kredītus, uzlabojot oglekļa piesaisti un samazinot oglekļa emisijas

Piesaisti augsnē vairāk oglekļa 

 • Vairāk tauriņziežu augu sekā
 • Starpkultūras un pasēja
 • Atstāj salmus un/vai kūtsmēslus uz lauka

Samazini emisijas – saglabā vairāk oglekļa augsnē

 • Samazini augsnes apstrādi
 • Kontrolē augsnes sablīvēšanos
 • Optimizēta un precīza minerālmēslojuma izmantošana
 • Samazini degvielas izmantošanu

Uzzini vairāk par oglekļa programmu

Oglekļa izlīdzināšana uzņēmumiem

Uzņēmumi var izlīdzināt savas oglekļa emisijas, lai sasniegtu klimata mērķus un atbalstītu ilgtspējīgu lauksaimniecību

 • Iegādājies kredītus, kuri ir balstīti zinātnē
 • Verificēti kredīti – drīz būs pieejama sertifikācija
 • Atbalsti ilgtspējīgu lauksaimniecību
  • Mazāks piesārņojums
  • Tīrāka pārtika
  • Lielāka sugu daudzveidība
 • Iegādājies vietējos kredītus no lauksaimnieka savā apkaimē

Sāc izlīdzināt savas emisijas

 

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā tiek radīti oglekļa kredīti?

Oglekļa kredīti tiek radīti, kad oglekļa projekts var pierādīt, ka ir sasniegti oglekļa ieguvumi salīdzinājumā ar sākotnējo līmeni, un kad rezultāti ir verificēti.

Kā tiek pārdoti oglekļa kredīti?

 • Kad oglekļa atdalīšanas vienības ir verificētas (un ir radīti oglekļa kredīti), lauksaimnieks var izvēlēties, kad pārdot oglekļa kredītus.
 • Var būt iespējams pārdot oglekļa kredītus potenciālajiem pircējiem arī iepriekš (pirms verifikācijas).

Vai pasaulē pastāv oglekļa modeļa standarts?

Nē – bet mēs izmantosim zinātniski visatzītākos modeļus – RothC un FAO (Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas).

Vai ES pieņems vienotu oglekļa kredītu standartu un pirmajiem projekta dalībniekiem tas būs neizdevīgi?

 • Tas ir maz ticams, jo jau ir izveidoti daudzi sertificēti standarti, piemēram, Gold Standard un Verra.
 • Pat, ja ES pieņemtu vienotu standartu, mēs nodrošinātu iespēju pāriet uz jauno metodoloģiju.

Cik lielus ienākumus šis projekts nesīs lauksaimniekiem? Kāds ir maksimālais oglekļa kredītu (OK) daudzums, ko varu ģenerēt gadā uz hektāra, lai tos pārdotu?

 • Oglekļa kredītu cena tiek noteikta līgumos ar kredītu pircējiem.
 • Tas, cik daudz CO2 izlīdzināšanas vienību saimniecība var radīt, ir atkarīgs no katras saimniecības. Papildus saimniecības var ietaupīt naudu, optimizējot mēslošanas līdzekļu un degvielas izmantošanu. Precīzus aprēķinus iespējams iegūt audita laikā.
 • Uzzini vairāk Oglekļa lauksaimniecības lapā

Kādas papildu iespējas un ieguvumus šī programma sniedz lauksaimniekiem?

 • Tava saimniecība gūs labumu, palielinot organiskās vielas saturu augsnē:
  • Vairāk minerālvielu augsnē kultūraugu augšanai
  • Iespēja vēl vairāk optimizēt mēslošanas līdzekļu izmantošanu, tādējādi samazinot izmaksas
  • Uzlabota ūdens noturēšanas spēja (augsnē ilgāk paliek mitrums)
  • Uzlabota minerālvielu piesaistīšanas spēja (veselīgas augsnes spēj piesaistīt vairāk minerālvielu no produktiem)
  • Veselīga augsne ir mazāk sablīvējusies
  • Oglekļa kredīti ir papildu bonuss
 • Uzzini vairāk Oglekļa lauksaimniecības lapā

ES ir paziņojusi, ka KLP (kopējās lauksaimniecības politikas) maksājumiem būs savstarpējā atbilstība, lai iekļautu oglekļa lauksaimniecību, paredzot, ka 40 % budžeta būs saistīti ar klimatu. Kā tas ietekmēs kredītu tirdzniecību, ja īstenot oglekļa lauksaimniecību būs noteikts ar likumu?

 • Lielbritānija jau ir mainījusi likumus, un Parīzes klimata nolīgums un Zaļais kurss liecina par to, ka arī ES mainīs savu virzienu.
 • ES nolūks nav noteikt oglekļa lauksaimniecību ar likumu, bet gan atbalstīt dabai draudzīgas saimniekošanas metodes tā, lai lauksaimnieki var turpināt iesaistīties oglekļa programmās.

Es esmu lauksaimnieks un vēlos iesaistīties oglekļa programmā. Kas man būtu jādara?

 • Mums prieks to dzirdēt un esat laipni gaidīti iesaistīties eAgronom oglekļa programmā! Mēs iesakām vispirms iepazīties ar informāciju lapā “Oglekļa kredīti lauksaimniekiem”. Pēcāk aizpildiet veidlapu, lai mūsu oglekļa eksperti var ar Jums sazināties un pastāstīt, kā Jūsu saimniecība var gūt vislielāko labumu no programmas.

Es pārstāvu uzņēmumu, kas meklē veidus, kā izlīdzināt oglekļa emisijas. Kas man būtu jādara?

 • Iesākumā pateicamies Jums par centieniem palīdzēt novērst klimata pārmaiņas! Mēs iesakām vispirms iepazīties ar informāciju lapā “Oglekļa kredītu pircēji” un aizpildīt veidlapu. Mūsu oglekļa eksperti ar Jums sazināsies, lai palīdzētu atrast Jūsu uzņēmumam piemērotāko risinājumu, kā izlīdzināt emisijas.

Ar ko sākt?

Uzzini vairāk par to, kā iegūt oglekļa kredītus kā lauksaimniekam vai izlīdzināt uzņēmuma radītās emisijas.

 

Iegūsti oglekļa kredītus Izlīdzini oglekļa emisijas