Oglekļa kredīti lauksaimniekiem – saņem samaksu par savu lauku augsnes uzlabošanu

Pievienojoties oglekļa programmai tagad, Tu iegūsi lielisku iespēju nodrošināt savas saimniecības nākotni  

Iesaistoties eAgronom oglekļa programmā, Tu:

 • Uzlabosi savu lauku augsnes kvalitāti – saglabā augsnē vairāk minerālvielu un uzlabo augsnes ūdens noturēšanas spēju
 • Samazināsi resursu izmaksas – optimizē savu degvielas un mēslošanas līdzekļu izmantošanu
 • Saņemsi samaksu par ģenerētajiem oglekļa kredītiem

 

Aprēķini savu peļņu

Lauksaimniekiem ir izšķiroša loma cīņā pret klimata pārmaiņām

Lauksaimniecība sniedz ievērojamu iespēju samazināt gaisa piesārņojumu un veidot oglekļa krātuves

 • Lauksaimniecības nozare (atskaitot mājlopu audzēšanu) rada 15 % pasaules oglekļa piesārņojuma, bet to iespējams samazināt, ieguldot tehnoloģijās un konservējošās lauksaimniecības metodēs.
 • Augsne ir otrā lielākā oglekļa krātuve pēc okeāniem.
 • Oglekļa atdalīšanai būs izšķiroša nozīme, lai izvairītos no katastrofālākajām klimata pārmaiņu sekām.

Oglekļa kredītu programma, kas izveidota lauksaimniekiem

Mēs saprotam, ka lauksaimniecība ir sarežģīta un neparedzama nozare. Ir grūti uzņemties ilgtermiņa saistības, ja nākotne šķiet neskaidra. Tāpēc mēs esam izveidojuši programmu ar elastīgiem nosacījumiem, kas ļauj lauksaimniekiem iesaistīties programmā ar pēc iespējas mazāk sarežģījumiem.

Ilgtermiņa iespēja uzlabot saimniecības rezultātus

 • Uzlabo augsnes auglīgumu, samazini resursu izmaksas un gūsti papildu ienākumus
 • Jo ilgāk Tu piedalīsies programmā, jo vairāk iegūsi

Elastīgi dalības nosacījumi

 

 • Tu vari jebkurā laikā pievienot laukus
 • Tu vari jebkurā laikā izslēgt laukus no programmas vai pārtraukt dalību programmā
 • Tev netiks piemērots sods, ja Tava saimniecība neģenerēs oglekļa atdalīšanas vienības (OAV)

Balstīts zinātnē

 

 • Mūsu metodoloģija ir izstrādāta kopā ar pasaules līmeņa augsnes un oglekļa pētniekiem un lauksaimniecības universitātēm

Verificēti kredīti

 

 • eAgronom piesaistīs ārēju auditoru, lai tas verificētu oglekļa atdalīšanas vienības (OAV) atbilstoši vadlīnijām
 • Izlem, kad pārdot savus kredītus. eAgronom var palīdzēt kā starpnieks darījumos ar oglekļa kredītu pircējiem
 • Sertifikācija ir procesā

Oglekļa lauksaimniecības un agronomijas ekspertu konsultācijas

 

 • eAgronom oglekļa programmas ietvaros Tu:
  • saņemsi detalizētu pašreizējās situācijas auditu
  • sastrādāsies ar mūsu ekspertiem, lai uzlabotu oglekļa piesaisti un samazinātu emisijas (ieteicams)

Tehnoloģijas, kas palīdz palielināt ieguvumus un atvieglot darba procesu

 

 • Ar eAgronom sekot līdzi oglekļa pēdai ir vienkārši un pārskatāmi
 • Integrēto satelītu karšu izmantošana
 • Augu sekas plānošana, izmantojot mākslīgo intelektu, ļauj izveidot optimālu kultūraugu sekas plānu

Kā lauksaimniecības nozare var samazināt oglekļa daudzumu atmosfērā?

Piesaisti augsnē vairāk oglekļa 

 • Vairāk tauriņziežu augu sekā
 • Starpkultūras un pasēja
 • Atstāj salmus un/vai kūtsmēslus uz lauka

Samazini emisijas – saglabā vairāk oglekļa augsnē

 • Samazini augsnes apstrādi
 • Kontrolē augsnes sablīvēšanos
 • Optimizēta un precīza minerālmēslojuma izmantošana
 • Samazini degvielas izmantošanu

Kādus ieguvumus sniedz reģeneratīvās lauksaimniecības metodes?

 • Lielāks organiskās vielas saturs augsnē
 • Vairāk minerālvielu augsnē kultūraugu augšanai (veselīgas augsnes spēj piesaistīt vairāk minerālvielu no produktiem)
 • Iespēja vēl vairāk optimizēt mēslošanas līdzekļu izmantošanu, tādējādi samazinot izmaksas
 • Uzlabota ūdens noturēšanas spēja (augsnē ilgāk paliek mitrums)
 • Veselīga augsne ir mazāk sablīvējusies
 • Oglekļa kredīti ir papildu bonuss

Kā darbojas eAgronom oglekļa programma?

 

1.  Lauksaimnieks apliecina interesi iesaistīties programmā, parakstot iepriekšēju vienošanos.

2.  eAgronom veic sākotnējo saimniecības oglekļa auditu.

3.  Vēsturisko saimniecības datu reģistrēšana un plāna izveide jaunu metožu ieviešanai.

 • eAgronom agronomijas konsultantu komanda kopā ar lauksaimnieku izstrādā visaptverošu plānu ar mērķi sasniegt vislabākos finanšu rezultātus, samazināt oglekļa emisijas un palielināt augsnes oglekļa līmeni.
 • Lauksaimnieks izlemj, vai saimniekot atbilstoši piedāvātajam plānam vai arī pielietot savas metodes.

4.  Saimniecībā tiek ieviestas jaunas saimniekošanas metodes, un tās tiek dokumentētas, izmantojot eAgronom programmu.

5.  Rezultātu izvērtēšana – eAgronom aprēķina Tavā saimniecībā ģenerētos oglekļa kredītus, pamatojoties uz samazinātajām CO2 emisijām un palielināto oglekļa līmeni augsnē.

6.  Lauksaimnieks saņem samaksu – kredīti tiek pārdoti korporatīvajiem pircējiem un citām organizācijām. Lauksaimnieks saņem samaksu par oglekļa kredītiem.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir oglekļa atdalīšana?

Oglekļa atdalīšanas vienība ir viena tonna oglekļa dioksīda (CO2), kas ir atdalīts no atmosfēras vismaz uz 10 gadiem.

Kas ir oglekļa kredīts?

Oglekļa kredīts ir izlīdzināšanas vienība, ko iegādājas uzņēmumi kā vienu no opcijām, kā samazināt savu ietekmi uz vidi. Kad pircēji uzņemas liela apmēra saistības krasi samazināt savu oglekļa pēdu, viņi vēlas iegādāties oglekļa kredītus (atdalītās siltumnīcefekta gāzu emisijas vai emisijas, no kurām izdevies izvairīties), lai īstenotu vides pārmaiņas, kas pārsniedz viņu pašreizējās spēju robežas.

Kā tiek radīti oglekļa kredīti?

Oglekļa kredīti tiek radīti, kad oglekļa projekts var pierādīt, ka ir sasniegti oglekļa ieguvumi salīdzinājumā ar sākotnējo līmeni, un kad rezultāti ir verificēti.

Kas man būs jādara, lai iegūtu tiesības saņemt samaksu par oglekļa kredītiem?

 • Jāīsteno vai jāattīsta vismaz viena jauna oglekļa lauksaimniecības metode: starpkultūru audzēšana, daudzveidīgu starpkultūru audzēšana vai audzēšanas perioda pagarināšana, samazināta augsnes apstrāde vai mēslošanas līdzekļu izmantošana vai arī augu sekas dažādošana.
 • Jāpalielina kopējā piesaistītā oglekļa līmenis un jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas savā saimniecībā, kā to noteicis eAgronom, balstoties uz saimniecības pārvaldības datiem.

Kāda veida saimniekošanas metodes man būtu jāmaina savā saimniecībā?

 • Jāaudzē starpkultūras (vai nu sākot tās audzēt, paildzinot audzēšanas laiku vai arī dažādojot tās)
 • Jāievieš dažādota augu seka
 • Jāsamazina vai jāpārtrauc augsnes apstrāde
 • Jāsamazina mēslošanas līdzekļu izmantošana (samazinot N daudzumu vai veicot tiešo mēslojuma iestrādi augsnē)

Vai manā saimniecībā tiks veikts pilnīgs oglekļa pēdas audits?

Jā, to veiks eAgronom speciālisti, kas ir zinoši oglekļa lauksaimniecības jautājumos.

Kāda informācija man būs jāiesniedz?

Saimniecības pārvaldības metožu vēsturiskā informācija par trīs gadiem, kā arī pašreizējās sezonas dati, kas ietver sēšanas (stādīšanas) un ražas novākšanas datumus, izmantoto mēslošanas līdzekļu veidus, daudzumus un devas, augsnes apstrādes veidus un datumus, kā arī informāciju par starpkultūru veidiem, to sēšanas (stādīšanas) un audzēšanas pārtraukšanas metodēm un attiecīgajām organiskajām izmaiņām.

Kāda ir oglekļa kredīta vērtība?

Oglekļa kredīta cena ir atkarīga no piedāvājuma un pieprasījuma. eAgronom uzrunās potenciālos pircējus un vienosies par cenu. Cena ir atkarīga no tā, cik daudz ir gatavi maksāt pircēji, kā arī no verifikācijas un administrēšanas izmaksām.

Tas, cik daudz CO2 izlīdzināšanas vienību saimniecība var radīt, ir atkarīgs no katras saimniecības. Papildus saimniecības var ietaupīt naudu, optimizējot mēslošanas līdzekļu un degvielas izmantošanu. Precīzus aprēķinus iespējams iegūt audita laikā.

Kas notiks, kad iesaistīšos oglekļa programmā?

 • Tev būs jāizveido augsnes analīžu plāns oglekļa projektam – kuri lauki un cik daudz paraugu – kopā ar uzņēmumu, kas veic augsnes analīzes.
 • Pamata novērtējuma augsnes analīzes tiks veiktas uz laukiem, kas būs iekļauti projektā.
 • Attiecīgie dati un uzdevumi (piemēram, augu sekas informācija, degvielas un mēslošanas līdzekļu izmantošana) būs jāievada eAgronom saimniecības pārvaldības programmā, kas sniegs pārskatu par to, kā Tavā saimniecībā sokas ar oglekļa atdalīšanas vienību (OAV) ģenerēšanu.
 • Tu sāksi īstenot projektu (kā būs izklāstīts oglekļa programmas plānā) atbilstoši savām iespējām. Tu varēsi izlemt, kuras metodes īstenot savā saimniecībā.
 • Tev būs iespēja arī pieteikties oglekļa konsultāciju pakalpojumam, ko piedāvā eAgronom. Tas Tev palīdzēs gūt vislabākos rezultātus attiecībā uz 1) saimniecības ienesīgumu, 2) kultūraugu ražību un 3) ienākumiem, kas gūti no oglekļa kredītiem. Mēs piedāvājam īpaši izdevīgus nosacījumus, ja Tu kļūsi par oglekļa konsultāciju klientu.
 • Oglekļa kredīti var tikt ģenerēti tikai pēc augsnes analīžu veikšanas (ik pa 3–5 gadiem), bet dažiem pircējiem var būt interese kredītus iegādāties jau iepriekš.

Vai man jāizmanto eAgronom programmatūra, ja iesaistos oglekļa programmā?

Attiecīgie dati un uzdevumi (piemēram, augu sekas informācija, degvielas un mēslošanas līdzekļu izmantošana) ir jāievada eAgronom saimniecības pārvaldības programmā, kas sniegs pārskatu par to, kā Tavā saimniecībā sokas ar oglekļa atdalīšanas vienību (OAV) ģenerēšanu.

Lauksaimniekam nav jāizmanto programma pilnībā, lai pārvaldītu savu saimniecību. Tiks izveidots īpašs eAgronom plāns oglekļa lauksaimniekiem, kuri nevēlas iegādāties pilno programmas versiju.