KULTŪRAUGU APDROŠINĀŠANA

Dabas apstākļi ir arvien pārsteidzošāki. Mūsu klimats kļūst karstāks un sausāks, ziemas – siltākas, bet sals pārsteidz tieši tad, kad pavasarī būtu jāatsākas augu veģetācijai. Ik gadu arvien biežāk sastopamas ir arī vētras, tāpēc kultūraugu apdrošināšana daudziem lauksaimniekiem ir kļuvusi par pieprasītu apdrošināšanas veidu.

Saņem valsts atbalstu līdz pat 70 % apmērā no polises cenas! Atbalsta apmērs ir atkarīgs no izvēlētajiem apdrošināšanas riskiem.

 

Aprēķini savas apdrošināšanas izmaksas ↓ 

Kādus kultūraugus var apdrošināt?

Galvenokārt tiek apdrošināti sējumi – gan ziemāji, gan vasarāji.

Dažādas apdrošināšanas sabiedrības atbilstoši saviem noteikumiem apdrošina:

1. Rapsi un ripsi
2. Kviešus
3. Miežus
4. Tritikāli
5. Griķus
6. Zirņus
7. Kukurūzu
8. Lauka pupas
9. Auzas
10. Soju
11. Rudzus
12. Zālājus

Pret kādiem riskiem tiek apdrošināti kultūraugi?

Kultūraugi tiek apdrošināti galvenokārt pret dabas riskiem:

1. Ziemas riski – izsalšana, izsušana, nosmakšana
2. Vasaras riski – krusa, lietus, vētra, veldre
3. Sausums un pārmērīgs mitrums

 • Kultūraugus apdrošina arī pret putnu un dzīvnieku nodarītajiem postījumiem
 • Uguns riski ietver gan zibens, gan lauksaimniecības tehnikas aizdegšanās risku

 

Izņēmuma gadījumi, kuros apdrošināšanas sabiedrība neatlīdzina zaudējumus:

 • Kad netiek ievēroti pareizi agrotehniskie nosacījumi un laba lauksaimniecības prakse
 • Augu slimības un kukaiņu nodarīti bojājumi,  kurus iespējams novērst, pareizi lietojot augu aizsardzības līdzekļus
 • Ražas cenas izmaiņas
 • Politiskie un tirgus riski

eAgronom sadarbības partneris un kultūraugu apdrošināšanas brokeris ir SIA EURORISK

EURORISK ir viena no lielākajām apdrošināšanas brokeru kompānijām Latvijā.

EURORISK AGRO ir pirmā apdrošināšanas brokeru sabiedrība Baltijā, kas piedāvā uz satelīta mērījumiem balstītu sausuma apdrošināšanas produktu. Pateicoties šim produktam, Latvijas lauksaimnieki ir saņēmuši atlīdzību izmaksās vairāk nekā 1,5 miljonu EUR.

Saņem valsts atbalstu, apdrošinot sējumus pret vasaras riskiem

Apdrošinot sējumus, saimniecība var izvēlēties, kā kombinēt apdrošināšanas riskus pa kultūraugiem, un tādējādi izveidot sev piemērotāko un jēgpilnāko apdrošināšanu. EURORISK SIA, kā Tavs apdrošināšanas brokeris, sagatavos visus pieteikumus apdrošināšanai un iesniegs Lauku atbalsta dienestā.

Lai saņemtu valsts atbalstu:

 • Apdrošinātajiem laukiem jābūt deklarētiem Lauku atbalsta dienestā – VPM
 • Saimniecībai jābūt bez nodokļu parādiem VID

Kalkulators

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā saņemt apdrošināšanas piedāvājumu?

 • Aprēķini savas apdrošināšanas izmaksas, izmantojot kalkulatoru
 • Nosūti apdrošināšanas piedāvājuma pieprasījumu
 • Apdrošināšanas brokeris* ar Tevi sazināsies

*Brokera pakalpojumus nodrošina SIA EURORISK

Kā var noslēgt apdrošināšanas līgumu?

Vispareizāk būtu pirms līguma slēgšanas konsultēties ar savu apdrošināšanas brokeri, kas veiks visu piedāvājumu analīzi un palīdzēs izvēlēties labāko un piemērotāko piedāvājumu.

Uz kādu termiņu var noslēgt līgumu?

Parasti līgums tiek slēgts uz ražas gadu, bet iespējams noslēgt apdrošināšanas līgumu arī uz vairākiem gadiem.

Par kādu summu var apdrošināt sējumus?

Apdrošinot sējumus, parasti tiek apdrošināta raža, ko novāc no lauka. Gan prēmija, gan atlīdzības tiek aprēķinātas, ņemot vērā hektāra vērtību: hektāra vērtība tiek rēķināta, reizinot ražību ar graudu cenu.

Kā tiek aprēķināta apdrošināšanas prēmija un kāda ir tās samaksas kārtība?

Apdrošināšanas prēmija tiek aprēķināta atsevišķi katram kultūraugam, un tās apmērs ir atkarīgs no hektāra vērtības, izvēlētajiem apdrošināšanas riskiem, kultūrauga veida, līguma darbības perioda un zaudējumu statistikas.

Kādi ir apdrošinājuma ņēmēja pienākumi?

Sniegt patiesu informāciju par apdrošināmajiem kultūraugiem un ievērot labu lauksaimniecības praksi.

Kad tiek aprēķināta un izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība?

 • Ja radušies ražas zaudējumi
 • Ja kultūraugs cietis no riska, pret kuru tas ticis apdrošināts
 • Ja cietusī platība pārsniedz minimālo cietušo platību

Kā tiek aprēķināta un izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība?

 • Iestājoties ziemas riskiem, tiek aprēķināti un izmaksāti pārsēšanas izdevumi
 • Iestājoties vasaras riskiem, tiek izmaksāti ražas zaudējumi, un tie tiek aprēķināti no hektāra vērtības saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu
 • Iestājoties riskiem, kuri samazina ražu, bet neiznīcina apdrošināto kultūraugu, tiek izmaksāta kompensācija
 • Izmaksājamā apdrošināšanas atlīdzība nedrīkst pārsniegt Apdrošinātā ciesto zaudējumu summu, kā arī apdrošinājuma summu