Saa juurdepääs parematele laenutingimustele

Hakake eAgronomi sertifikaadiga kliimasõbralikuks põllumajandustootjaks ja saate laenu parematel tingimustel.

 • ELi taksonoomia ühtlustati, tuginedes 2020. aasta märtsi taksonoomiaaruandele
 • Põllumajandustootjatele, kes järgivad või hakkavad järgima kliimasõbraliku põllumajandustootmise põhimõtteid
 • Kontrollib ja väljastab eAgronom

Registreeruge

„Eesmärk 55“ ja ELi taksonoomia

Komisjon esitles 11. detsembril 2019 Euroopa rohelist kokkulepet – majanduskasvu strateegiat, mille eesmärk on muuta Euroopa 2050. aastaks esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks. „Eesmärk 55“ viitab ELi järgmisele suurele eesmärgile vähendada kasvuhoonegaaside netoheidet 1990. aastaga võrreldes vähemalt 55% võrra.

ELi taksonoomia annab ettevõtetele, investoritele ja poliitikakujundajatele asjakohased määratlused selle kohta, milliseid majandustegevusi võib pidada keskkonnasäästlikuks.

Põllumajandus ei kuulu veel taksonoomiamääruse alla, kuid seda käsitleti 2020. aasta märtsi taksonoomiaaruandes. Käesolevas aruandes kirjeldatakse põllumajandustavasid, mis aitavad oluliselt kaasa kliimamuutuste leevendamisele. Neid tavasid järgivaid põllumajandustootjaid loeb eAgronom kliimasõbralikeks tootjateks.

Jätkusuutliku põllumajandustootja põhimõtted

Põllumajandustootja peaks oma tootmises leiduvate heiteallikate ja süsiniku sidujate hindamiseks kasutama eAgronomi kasvuhoonegaaside hindamise vahendit. eAgronomi tarkvarasse tuleb sisestada korrektsed andmed, misjärel arvutab see välja põllumajandustootmise vastavad emissioonid ja süsiniku sidumised.

 • Mitmeaastane külvikord ja iga-aastane mullakate
 • Hoolikas mullaharimine
 • Toitainete täpne majandamine ja taimekaitse
 • Muud kliimasõbralikud tavad

Kliimasõbralike põllumajandustootjate põhimõtete üksikasjalik kirjeldus.

Kontrollib ja väljastab eAgronom

 • eAgronomi põllupäevik ülesannete üles märkimiseks
 • Satelliitseire külvikorra ja mullakatte kontrollimiseks
 • Integreerimine masinate telemaatikaga, et kontrollida põllumajandustavasid
 • Vajaduse korral füüsilised kohapealsed külastused
 • Kord aastas väljastatav sertifikaat
 • Sertifitseerimiskulud 0,5 € hektari kohta aastas (minimaalselt 350 € aastas) – 50% soodustus eAgronomi tarkvara klientidele

Kliimasõbralike põllumajandustootjate sertifitseerimisprotsessi üksikasjalik kirjeldus.

Registreeruge