Süsinikukrediidid põllumeestele – teeni lisatulu ja muuda oma mullad viljakamaks

Süsiniku mulda sidumine on ilmselt selle kümnendi suurim võimalus põllumeestele.

Osaledes eAgronomi süsinikuprogrammis:

 • Parandad muldade viljakust – rohkem toitaineid mullas ja väiksem kulu väetistele.
 • Aitad eemaldada CO2 atmosfäärist ning peata kliima soojenemist.
 • Teenid tulu loodud süsinikukrediidist.

Arvuta, kui palju lisa võid teenida

carbon negative farming

Põllumajandusel on suur potentsiaal vähendada emissioone ja siduda süsinikku.

 • Põllumajandusest (v.a loomad) tuleb 15% kogu maailma kasvuhoonegaasidest, aga seda on võimalik vähendada läbi taastavate põllumajanduspraktikate.
 • Muld on suurim “süsinikupank” peale ookeani.
 • Süsiniku sidumine on olulise tähtsusega kliimakatastroofi ja sellega kaasneva majanduskahju vältimiseks.

eAgronomi süsinikuprogramm on loodud põllumeestele

Me mõistame, et põllumajandus on keeruline ja ettearvamatu. Raske on vastu võtta pikaajalisi kohustusi, kui tulevik tundub ebakindel. Selle tõttu oleme loonud võimalikult paindliku programmi põllumeestele, mis arvestab just teraviljatootjate vajadusi.

Pikaajaline võimalus ettevõtte tulude suurendamiseks

 

 • Suurenda mulla viljakust, vähenda materjalidele minevaid kulusid ning teeni lisasissetulekut.
 • Mida kauem programmis osaled, seda rohkem kasu Sa saad

Paindlik süsnikuprogramm

 

 • Põlde saad juurde lisada igal ajal
 • Paindlik programmist põldude ja ettevõtete eemaldamine
 • Kui ettevõte ei tooda süsinikukrediite, ei lisandu  mingisuguseid piiranguid ega kohustusi.

Teadusel põhinev

 

Meie metoodika on välja töötatud koostöös maailma parimate mulla- ja süsinikuteadlaste ning põllumajandusülikoolidega.

Verifitseeritud krediit

 

 • eAgronom kaasab välisaudiitori, et kontrollida süsiniku eemaldamise ühikuid (CRU) vastavalt nõuetele.
 • Sertifitseerimine on töös
 • Põllumehel on võimalus toodetud krediite müüa igal ajal. Vajadusel aitab eAgronom leida ostja.

Süsiniku sidumist toetav agroäriline nõustamine

 

 • eAgronomi süsinikuprogrammis osaledes
  • saad tervikliku auditi oma ettevõtte hetkeseisust ning arenguvõimalustest.
  • Töötada koos meie nõustajatega, et siduda rohkem süsinikku ning vähendada heitkoguseid (soovituslik)

Tehnoloogia aitab maksimaalse tulemuse saavutada

 

 • Süsiniku jalajälje jälgimine eAgronomiga on lihtne ja läbipaistev
 • Toetavad integreeritud satelliitkaardid
 • Tehisintellekti kaasabil toimiv külvikordade planeerimine aitab luua kõige efektiivsema külvikorra.

Põllumehed saavad luua süsinikukrediite suurendades orgaanilise süsiniku salvestamist mulda ja vähendades emissioone.

Orgaanilise süsiniku sidumine mulda

 • Optimaalne külvikord
 • Allakülvid ja vahekultuurid
 • Põhu ja/või sõnniku jätmine põllule

Emissioonide ja mullaerosiooni vähendamine

 • Minimeeritud harimine
 • Mulla struktuuri parandamine
 • Optimeeritud ja täppisväetamine
 • Vähendatud kütusekulu

Rakenda taastavaid praktikaid, et siduda süsinikku

Sinu ettevõte saab kasu mulla orgaanilise aine kasvust:

 • Rohkem toitaineid mullas, et toetada taime arengut
 • Võimalus vähendada mineraalväetiste kasutamist ja sellega kaasnevat kulu
 • Suureneb mullas niiskuse salvestamise võime (kasulik nii liigniiskel kui ka põuasel ajal)
 • Mulla struktuur paraneb ja tihes väheneb
 • Süsinikukrediit ja sellega kaasnev tulu aitab need positiivsed muudatused ellu viia!

Kuidas eAgronomi süsinikuprogramm töötab?

 

1.  Põllumees liitub programmiga ja tasub süsinikuauditi tasu

2.  Plaan kasumlikuks süsiniku krediidi loomiseks koostatakse eAgronomi nõustamistiimi poolt personaalselt põllumehe huve ja olukorda silmas pidades (näiteks vahekultuuri lisamine)

 • Plaani koostamisel võetakse arvesse põllumehe eelnevaid tegevusi ja tulevikuvisiooni.
 • Plaani tulemusena saab põllumees selge ja personaalse ülevaate süsinikusidumise agronoomilisest ja finantsilisest potentsiaalist.
 • Põllumees otsustab, kas soovib koostatud plaaniga edasi minna ja programmiga jätkata või mitte.

3.  Põllumees viib uued praktikad (nt vahekultuuri lisamine) ellu ja peab tegevuste kohta ülevaadet eAgronomi tarkvaras.

4.  eAgronomi programm arvutab välja põllumehe loodavad süsinikukrediidid ja jälgib automaatselt tegevuste elluviimist satelliitide ja teiste uuenduslike tehnoloogiatega.

5.  Põllumees teenib tulu – põllumehel on võimalus krediidid kohe peale loomist müüa eAgronomi partneritele. Alternatiivina on võimalik krediidid ka eAgronomi virtuaalses laos salvestada ning seeläbi tulevasele hinnakasvule panustada.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Mis on süsiniku eemaldamine?

Ühe tonni süsiniku eemaldamine vastab ühele tonnile süsihappegaasile (CO2), mis on eemaldatud atmosfäärist minimaalselt 10 aastaks.

Mis on süsinikukrediit?

Süsinikukrediit on hüvitus, mis on ostetud ettevõtete poolt, et vähendada oma tegevuse mõju keskkonnale. Mitmed suurettevõtted on andnud lubaduse jalajälje kiireks vähendamiseks. Esimese sammuna vähendatakse oma tegevuse emissioone (nt päikesepaneelide paigaldamine büroohoonele). Allesjäänud emissioon on võimalik hüvitada ostes süsnikukrediiti, ehk kellegi teise poolt loodud süsiniku eemaldamist.

Kellel on kasulik liituda eAgronomi süsinikuprogrammiga?

 • Kas oled huvitatud ehitama jätkusuutliku ja kasumlikku põllumajandusettevõtet?
 • Kas töötad, et säilitada ja arendada oma ettevõtet järgnevatele generatsioonidele?
 • Kas oled mõelnud uute praktikate (nt vahekulutuur) rakendamisele, aga puudu on jäänud teadmistest või ressurssidest?

Kui nii, siis on eAgronomi süsinikuprogramm väga sobilik Sinu ettevõttele.

Mida ma pean tegema, et saada osa süsinikukrediidi maksetest?

Ühe tonni süsiniku eemaldamine vastab ühele tonnile süsihappegaasile (CO2), mis on eemaldatud atmosfäärist minimaalselt 10 aastaks.

Milliseid praktikaid peaksin oma ettevõttes muutma?

Lisa oma tegevustesse vähemalt üks uus süsinikku siduv praktika: vahekultuurid, allakülvid, liblikõielised külvikorras, minimeeritud harimine ja/või täppisviljelus.

Suurenda oma ettevõttes süsiniku sidumist ja/või vähenda kasvuhoonegaaside emiteerimist vastavalt eAgronomi poolt kinnitatud metoodikale.

Milliseid praktikaid peaksin oma ettevõttes muutma?

 • Vahekultuuri lisamine (esimest korda, pikendama perioodi või muutma kooslust suuremaks C-sidumiseks)
 • Liblikõieliste lisamine külvikorda
 • Minimeeritud harimine või otsekülv
 • Väetamise vähendamine läbi täppisviljeluse või muu meetodi

Millist informatsiooni pean ma eAgronomile edastama?

Süsinikukrediidi jaoks vajatavad andmed on enam-vähem kattuvad põlluraamatu vajadustega. Praktikate ja kultuuride väljavõte koos 3-5 aasta ajalooga. Lisaks veel täpsustav info külvi ja koristus aegade kohta koos, kasutatud väetised ning kogused.

Kes eAgronomi süsinikukrediiti ostavad?

Krediidi ostjate seas on nii Eesti kui ka rahvusvahelisi ettevõtteid, kes on võtnud eesmärgiks vähendada oma tegevuse mõju keskkonnale.