Süsinikukrediidid põllumeestele – teeni tulu muldade parandamise eest!

Süsiniku mulda sidumine on ilmselt selle kümnendi suurim võimalus põllumeestele.

Osale eAgronomi süsinikuprogrammis ja löö kolm kärbest ühe hoobiga:

 • Paranda muldade viljakust – rohkem toitaineid mullas ja väiksem kulu väetistele.
 • Aita eemaldada CO2 atmosfäärist ning peata kliima soojenemist.
 • Teeni tulu loodud süsinikukrediidist.

Broneeri tasuta konsultatsioon

Põllumajandusel on suur potentsiaal vähendada emissioone ja siduda süsinikku.

 • Põllumajandusest (v.a loomad) tuleb 15% kogu maailma kasvuhoonegaasidest, aga seda on võimalik vähendada läbi taastavate põllumajanduspraktikate.
 • Muld on suurim “süsinikupank” peale ookeani.
 • Süsiniku sidumine on olulise tähtsusega kliimakatastroofi ja sellega kaasneva majanduskahju vältimiseks.

Põllumehed saavad luua süsinikukrediite suurendades orgaanilise süsiniku salvestamist mulda ja vähendades emissioone.

Orgaanilise süsiniku sidumine mulda

 • Optimaalne külvikord
 • Allakülvid ja vahekultuurid
 • Põhu ja/või sõnniku jätmine põllule

Emissioonide ja mullaerosiooni vähendamine

 • Minimeeritud harimine
 • Mulla struktuuri parandamine
 • Optimeeritud ja täppisväetamine
 • Vähendatud kütusekulu

Rakenda taastavaid praktikaid, et siduda süsinikku

Sinu ettevõte saab kasu mulla orgaanilise aine kasvust:

 • Rohkem toitaineid mullas, et toetada taime arengut
 • Võimalus vähendada mineraalväetiste kasutamist ja sellega kaasnevat kulu
 • Suureneb mullas niiskuse salvestamise võime (kasulik nii liigniiskel kui ka põuasel ajal)
 • Mulla struktuur paraneb ja tihes väheneb
 • Süsinikukrediit ja sellega kaasnev tulu aitab need positiivsed muudatused ellu viia!

Kuidas eAgronomi süsinikuprogramm töötab?

 

 

1.  Põllumees liitub programmiga ja tasub süsinikuauditi tasu

2.  Plaan kasumlikuks süsiniku krediidi loomiseks koostatakse eAgronomi nõustamistiimi poolt personaalselt põllumehe huve ja olukorda silmas pidades (näiteks vahekultuuri lisamine)

 • Plaani koostamisel võetakse arvesse põllumehe eelnevaid tegevusi ja tulevikuvisiooni.
 • Plaani tulemusena saab põllumees selge ja personaalse ülevaate süsinikusidumise agronoomilisest ja finantsilisest potentsiaalist.
 • Põllumees otsustab, kas soovib koostatud plaaniga edasi minna ja programmiga jätkata või mitte.

3.  Põllumees viib uued praktikad (nt vahekultuuri lisamine) ellu ja peab tegevuste kohta ülevaadet eAgronomi tarkvaras.

4.  eAgronomi programm arvutab välja põllumehe loodavad süsinikukrediidid ja jälgib automaatselt tegevuste elluviimist satelliitide ja teiste uuenduslike tehnoloogiatega.

5.  Põllumees teenib tulu – põllumehel on võimalus krediidid kohe peale loomist müüa eAgronomi partneritele. Alternatiivina on võimalik krediidid ka eAgronomi virtuaalses laos salvestada ning seeläbi tulevasele hinnakasvule panustada.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

 • Mis on süsiniku eemaldamine?

  • Ühe tonni süsiniku eemaldamine vastab ühele tonnile süsihappegaasile (CO2), mis on eemaldatud atmosfäärist minimaalselt 10 aastaks.

 • Mis on süsinikukrediit?

  • Süsinikukrediit on hüvitus, mis on ostetud ettevõtete poolt, et vähendada oma tegevuse mõju keskkonnale. Mitmed suurettevõtted on andnud lubaduse jalajälje kiireks vähendamiseks. Esimese sammuna vähendatakse oma tegevuse emissioone (nt päikesepaneelide paigaldamine büroohoonele). Allesjäänud emissioon on võimalik hüvitada ostes süsnikukrediiti, ehk kellegi teise poolt loodud süsiniku eemaldamist.

 • Kellel on kasulik liituda eAgronomi süsinikuprogrammiga?

  • Kas oled huvitatud ehitama jätkusuutliku ja kasumlikku põllumajandusettevõtet?

  • Kas töötad, et säilitada ja arendada oma ettevõtet järgnevatele generatsioonidele?

  • Kas oled mõelnud uute praktikate (nt vahekulutuur) rakendamisele, aga puudu on jäänud teadmistest või ressurssidest?

  • Kui nii, siis on eAgronomi süsinikuprogramm väga sobilik Sinu ettevõttele.
 • Mida ma pean tegema, et saada osa süsinikukrediidi maksetest?

  • Lisa oma tegevustesse vähemalt üks uus süsinikku siduv praktika: vahekultuurid, allakülvid, liblikõielised külvikorras, minimeeritud harimine ja/või täppisviljelus.
  • Suurenda oma ettevõttes süsiniku sidumist ja/või vähenda kasvuhoonegaaside emiteerimist vastavalt eAgronomi poolt kinnitatud metoodikale.
 • Milliseid praktikaid peaksin oma ettevõttes muutma?

  • Vahekultuuri lisamine (esimest korda, pikendama perioodi või muutma kooslust suuremaks C-sidumiseks)

  • Liblikõieliste lisamine külvikorda

  • Minimeeritud harimine või otsekülv

  • Väetamise vähendamine läbi täppisviljeluse või muu meetodi

 • Millist informatsiooni pean ma eAgronomile edastama?

  • Süsinikukrediidi jaoks vajatavad andmed on enam-vähem kattuvad põlluraamatu vajadustega. Praktikate ja kultuuride väljavõte koos 3-5 aasta ajalooga. Lisaks veel täpsustav info külvi ja koristus aegade kohta koos, kasutatud väetised ning kogused.

 • Mis on süsinikukrediidi hind?

  • Praegu ostetakse kõrge kvaliteediga süsinikukrediiti peamiselt €10-€30 piires. Sarnaselt viljahinnale sõltub ka süsinikukrediidi hind nõudluse-pakkumise suhtest. eAgronomi eesmärk on leida ostjaid alati parimate krediidihindade juures.

 • Kes eAgronomi süsinikukrediiti ostavad?

  • Krediidi ostjate seas on nii Eesti kui ka rahvusvahelisi ettevõtteid, kes on võtnud eesmärgiks vähendada oma tegevuse mõju keskkonnale.

Ära maga võimalust maha ja tutvu eAgronomi süsinikuprogrammiga

Võta meiega ühendust helistades +372 525 8229 või kirjutades [email protected]