Korva enda ettevõtte süsiniku jalajälg toetades kodumaist põllumajandust

Ostes süsinikukrediiti läbi eAgronomi süsinikuprogrammi toetad Eesti põllumajanduse ja toidutootmise jätkusuutlikkust. Praktikad, mis aitavad põllumehel süsinikku mulda siduda, parandavad ka muldade kvaliteeti ning võimaldavad tulevikus väetise kasutamist vähendada.

Ostes süsinikukrediite läbi eAgronomi:

  • Toetad kohaliku põllumajanduse arengut.
  • Toetad terve ökosüsteemi arengut ning aitad vähedada kemikaalide kasutust.
  • Korvad enda ettevõtte süsiniku jalajälje.
  • Osaled teaduslikult tõestatud ning toimivas süsinikuprogrammis.

Põllumajandusel on suur potentsiaal vähendada emissioone ja siduda süsinikku.

Põllumajandusest tuleb 15% kogu maailma kasvuhoonegaasidest, aga seda on võimalik vähendada läbi taastavate põllumajanduspraktikate.

Muld on suurim “süsinikupank” peale ookeani ja süsiniku sidumine mulda on olulise tähtsusega kliimakatastroofi ja sellega kaasneva majanduskahju vältimiseks.

Aitad kaasa teraviljatootmise jätkusuutlikkusele

eAgronomi süsinikuprogrammi kaudu süsiniku jalajälge korvates toetab ettevõte lisaks kliimasoojenemise pidurdamisele ka kogu toidutootmise jätksuutlikumaks muutmist.

  • Sidudes mulda rohkem süsinikku, areneb mulla huumusekiht, mille tagajärjel muutuvad mullad viljakamaks ning taimed kasvavad paremini.
  • See omakorda annab võimaluse vähendada mineraalväetiste kasutamist ja kokku hoida sellega kaasnevat kulu.
  • Tänu suuremale huumuskihile kasvab ka mulla niiskuse salvestamise võime, mis aitab ära hoida erosiooni ning taimedel põua ajal paremini toime tulla.

Süsinikuprogramm annab põllumehele vajaliku lisaressursi

Muldade kvaliteeti aitavad parandada näiteks allakülvi ja kattekultuuri kasutamine ning põhu põllule jätmine. Paljud põllumehed aga ei kasuta täna mulda parandavaid ning süsinikku siduvaid praktikaid, kuna lühikeses plaanis on selleks vajalikud tööd lisakulu ning investeering toob tagasi pika aja jooksul. Põllumajanduses aga enamasti vaba raha napib ning elatakse üks hooaeg korraga.

Siinkohal tulebki appi eAgronomi süsinikuprogramm, mis pakub põllumehele toetusmehhanismi, mille abil parandada oma muldade kvaliteeti.

Ettevõtted saavad ühelt poolt muuta oma tegevuse kliimaneutraalseks (või -positiivseks) korvates oma süsinikujalajälje siinsamas kodumaal ning samal ajal toetada kohaliku toidutootmise jätkusuutlikkust.