Kasutajatingimused

Viimati uuendatud 23.07.2020

Tere tulemast lehele www.eagronom.com. Käesolevad kasutajatingimused koostoimes meie Privaatsustingimustega reguleerivad meie Platvormi, teenuste ja meie Platvormilt kättesaadava sisu ja teenuste igasugust kasutamist (üheskoos eAgronomi Teenus või Teenused).

OÜ E-Agronom on Eesti äriühing (edaspidi ühiselt koos tütarettevõtetega „eAgronom“), reg. koodiga 14092394, mis juhib põllupidamisettevõtte igapäevaseks juhtimiseks mõeldud Platvormi, st varasemate põllumajanduslike tegevuste salvestamiseks, uute tegevuste planeerimiseks, varude haldamiseks, toodete tellimiseks, kulude arvestamiseks, ilmastikutingimuste kohta teabe saamiseks ja teiste Platvormi abil kättesaadavate teenuste kasutamiseks.

Me teame, et kasutajatingimused on pikk ja igav lugemine ja oluline info läheb tihti juriidilises sõnavaras kaduma. Seega anname siin lühida ülevaate sellest, mis meie arvates Sind kõige enam huvitab:

  • Sinu Andmed. eAgronom on pühendunud tegutsemisele oma Klientide parimates huvides. Seega me tahame Sulle kinnitada, et ilma Sinu sõnaselge loata, me ei jaga Sinu andmeid (see hõlmab äriandmeid ja isikuandmeid) mitte mingil muul juhul, kui ainult -eesmärgiga parendada Sinu jaoks eAgronomi teenuseid või tootearenduseks ühiselt teiste ettevõtetega.
  • Konto. Konto luuakse sisse-logimise lehe täitmisel https://farm.eagronom.com/users/new. Kliendil võib olla mitu Kasutajat sama Konto all, kui Klient annab neile Autorisatsiooni tema nimel tegutseda.
  • Litsents. eAgronom annab Kliendile ja tema Kasutajatele edasiandmatu eAgronomi Teenuste kasutusõiguse üheks aastaks (vaata lähemalt peatükist eAgronomi Teenuste kasutamine).
  • Erinevad Lepingud. Kui Sa oled sõlminud meiega teise lepingu, mille tingimused erinevad käesolevatest Tingimustest, siis lähtutakse sellest teisest lepingust (vaata Eritingimused allpool).
  • Tasu. eAgronomi Teenuse kasutamine on tasuline. Klienti informeeritakse Tasu suurusest enne Teenuse osutamist. Tasu küsitakse Kliendilt arve alusel kord aastas ettemaksuna järgmise litsentsiperioodi eest. Litsentsiperiood on üks kalendriaasta. Kui Klient ei teavita meid enne oma kehtiva litsentsiperioodi lõppu soovist lõpetada meie teenuste või Platvormi kasutamine, siis pikendatakse Litsentsi automaatselt järgmiseks kalendriaastaks (rohkem infot leiab altpoolt peatükkidest Hind ja Tasumine).
  • Vastutus. eAgronom ei vastuta Sinu ettevõtte käekäigu või äriliste otsuste eest, mida Sa vastu võtad.
  • Lõpetamine. Kui Sa soovid lõpetada meie teenuse kasutamise, siis pead Sa sellest meile teada andma vähemalt 3 kuud enne oma litsentsiperioodi lõppu, vastasel juhul saadetakse Sulle automaatselt arve järgmise litsentsiperioodi kohta.
  • Andmete säilitamine. Lepingu lõpetamisel suletakse Sinu konto, kuid eAgronom säilitab Sinu andmeid veel 3 aastat juhuks kui soovid neile hiljem ligi pääseda. Kui Sa ei soovi, et me Sinu andmeid pärast konto sulgemist säilitaks, siis tuleb sellest teada anda [email protected] ja me kustutame kõik Sinu andmed.

Palun arvesta, et detailsem informatsioon kõikidest Sinu õigustest ja kohustustest meie Teenuste kasutamisel on toodud allpool. Me soovitame Sul neid aeg-ajalt vaadata, et oleksid kursis võimalike muudatustega. Klikkides registreerimise lehel kastis “Nõustun Kasutajatingimustega” ja “Olen lugenud Privaatsustingimusi” või mõne muu sarnase tekstiga kastis, nõustud olema seotud käesolevate Tingimustega ja kinnitad, et oled Tingimused allpool läbi lugenud.

eAgronom on Tingimuste tähenduses teenuse pakkuja. eAgronom omab ja hoiab käigus mobiilirakendust (edaspidi Rakendus) ja veebilehte www.eagronom.com ja selle alamdomeene (edaspidi Veebileht), sealhulgas tarkvara, andmebaasid, kasutajaliidesed, seotud meedia, dokumentatsioon, uuendused ja teised sellega integreeritud osised või materjalid (edaspidi Platvorm).

eAgronomi teenust ja Platvormi pakutakse Sulle tingimusel, et nõustud ilma muudatusteta (v.a Eritingimused) kõigi käesolevate Tingimustega siin ja meie Veebilehel, kõigi teiste poliitikatega (sh meie Privaatsustingimustega https://eagronom.com/et/privacy-policy/) ja informatsiooniga Tasu osas, olenemata sellest, kas pakkumine on tehtud personaalselt või on Tasu info meie Veebilehel; ja kõigi tulevaste muudatustega, mida võidakse aeg-ajalt avaldada Platvormil või teha kättesaadavaks Sulle läbi eAgronomi Teenuse (üheskoos Tingimused). Sinu nõusolekuga moodustavad need Tingimused juriidiliselt siduva Lepingu Sinu ja eAgronomi vahel. Kui Sa sõlmid käesoleva Lepingu äriühingu nimel, nagu Sinu tööandja või ettevõte mille heaks Sa töötad, siis Sa kinnitad et Sul on kõik õigused seda äriühingut lepinguliselt kohustustega siduda.

Kui Sa registreerud eAgronomi Teenuse tasuta katseperioodiks, siis rakenduvad sellele tasuta perioodile käesolevate Tingimuste asjakohased sätted.


1. DEFINITSIOONID

Konto – peamine vahend eAgronomi Teeusele ligipääsuks ja kasutamiseks, mis on tasuline vastavalt valitud Paketile.
Autorisatsioon – õiguste ja privileegide kogum Veebilehel, mis on antud Kasutajale või Kliendile.
Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes on nõustunud käesolevate eAgronomi Tingimustega.
Kliendi Andmed – kindlad andmed ja teave, mis on seotud konkreetse Kliendiga, sealhulgas tekst, pildid, fonogrammid, videod, esitlused, tabelid, skeemid, kommentaarid, lingid, statistika ja muu materjal, mida eAgronom või Kliendid võivad lisada.
Sisu – igasugused andmed ja teave, mis on kättesaadav läbi eAgronomi Teenuse või sisaldub Süsteemi struktuuris, artiklites, dokumentides, esitlustes, andmebaasides, piltides, audiotöödes ja teistes informatiivsetes materjalides ja kommentaarides, mis ei ole Kliendi Andmed.
Tasuta Katseperiood – ajutine ligipääs eesmärgiga katsetada Veebilehte ja eAgronomi Teenuseid vastavalt valitud maksepaketile ilma kohustuseta selle eest tasuda;
eAgronomi Materjalid – visuaalsed liidesed, graafika, disain, süsteemid, meetodid, informatsioon, arvutikood, tarkvara, teenused, organisatsioon, sisu kogum, andmebaasid, kood, andmed ja kõik teised eAgronomi Teenuse ja Platvormi elemendid;
eAgronomi Teenused – Veebileht, Süsteem, Sisu, Platvorm ja kogu sisu, Platvormilt kättesaadavad teenused ja/või tooted;
Pakett – erinevad kriteeriumid eAgronomi Teenuse kasutamisele või funktsionaalsusele, millel põhineb teenuse tasu;
Edasimüüja – kolmas isik, kes (i) ostab eAgronomilt eAgronomi Teenust ja müüb need teenused edasi Klientidele ja (ii) saadab arved otse Klientidele.
Eritingimused – igasugused üksikasjad, täpsustused ja tingimused, milles pooled on kirjalikult kokku leppinud ja mis lahknevad käesolevatest Tingimustest.
Süsteem – integreeritud pilvandmetöötluse lahendus pakkumaks eAgronomi Teenuseid, sealhulgas rakendused, tarkvara, andmebaas, liidesed, seotud meedia, dokumentatsioon, uuendused ja selles sisalduvaid või seda täiendavaid muud komponendid või materjalid;
Kasutaja – füüsiline isik, kellele on antud Autorisatsioon kasutada Kontot Kliendi nimel;
Veebileht – kogum kõikidest veebi dokumentidest (sealhulgas pildid, php ja html failid), mis on tehtud kättesaadavaks www.eagronom.com kaudu või selle alamdomeenide või teiste eAgronomi omandis  identsete nimedega tipp-domeenide kaudu.

2. ÕIGUS AKTSEPTEERIDA KÄESOLEVAD EAGRONOMI TINGIMUSED

2.1 eAgronomi Teenuste kasutamine eeldab käesolevate Tingimustega nõustumist. Lepingu sõlmimiseks peate olema vähemalt 18-aastane või omama kehtivat luba oma seaduslikult esindajalt või eeskostjalt. Juriidilise isiku puhul peab ettevõte olema nõuetekohaselt registreeritud ja omama täielikku õigusvõimet.

2.2 Tingimustega on nõustutud kohe, kui esineb üks järgnevatest:
a) isik on saanud eAgronomilt kinnituse Konto loomise kohta ja vajalikud andmed oma Kontole sisse logimiseks; või
b) alates eAgronomi Teenuste ja Veebilehe osadele ligipääsu hetkest, mille kasutamine ei sõltu Konto olemasolust.

2.3 Te ei või ilma eAgronomi eelneva kirjaliku nõusolekuta kasutada eAgronomi Teenuseid (i) oma toote arendamise eesmärgil (ii) kui te olete eAgronomi konkurent või tegutsete konkurendi nimel, (iii) monitoorida eAgronomi Teenuste kättesaadavust, sooritust või funktsionaalsust (iv) kasutada Konto abil kättesaadavat Sisu eAgronomi vastu esitatud nõude tugevdamiseks või (v) kasutada Sisu teistel võrdlemise või konkureerimise eesmärkidel.

3. KONTO

3.1 eAgronomi Teenuste teatud funktsioone või elemente saab kasutada või neile ligi pääseda ainult Konto omanikud. Isik, kes soovib Kontot avada peab:
a) täitma registreerimise vormi Veebilehel ja
b) nõustuma käesolevate Tingimustega klikkides kastides „Nõustun Kasutajatingimustega” ja “Olen lugenud Privaatsustingimusi“ või sarnase tekstiga kastis.

3.2 Kui mitmel isikul on vaja Kliendi nimel Kontot kasutada, peab Klient määrama need isikud Kasutajateks. Igale Kliendi määratud Kasutajale kehtivad Tingimustes toodud piirangud.

3.3 Kui Klient on määranud Kasutajaid ja andnud neile Autorisatsiooni, siis sellised Kasutajad loetakse õigustatuks tegutsema Kontol Kliendi nimel. eAgronom ei ole vastutav Kasutajate Autorisatsiooni kehtivuse tuvastamise eest. Sellegipoolest võib eAgronom oma äranägemisel küsida lisainformatsiooni tõendamaks isiku volitusi. Kui eAgronom ei ole kindel, kas teatud Kasutajale on antud Autorisatsioon, siis võib eAgronom oma äranägemisel keelduda sellisele Kasutajale Konto ligipääsu andmisest.

4.3 Kasutaja võib olla seotud mitme Kliendi ja Kontoga. Kasutaja kustutamine ühelt Kontolt ei eemalda Kasutajat Platvormilt kui ta on seotud mitme Kontoga.

4. HIND

4.1 Konto kasutamine on tasuline. Klient tasub hinna ettemaksuna kord aastas arve alusel järgmise litsentsiperioodi eest. Tasu käimasoleva Litsentsiperioodi eest jääb muutumatuks. Kui Klient jätkab eAgronomi Teenuste kasutamist peale aasta möödumist, milleks litsents anti ja Klient ei ole lõpetanud Teenuse lepingut hiljemalt 3 kuud enne litsentsiperioodi lõppu, uuendatakse tema litsentsi automaatselt järgnevaks Litsentsiperioodiks ja selle eest tuleb tasuda.

4.2 Hinna arvutamise aluseks on eAgronomi poolt määratud hind ajal, kui Klient registreerus eAgronomi Teenuse kasutajaks, või kui Klient uuendab litsentsi, kumbiganes on hilisem. Minimaalne hind võib varieeruda sõltuvalt Kliendi asukoha riigist. Hinna arvutamise põhimõtted erinevate Pakettide lõikes edastatakse Kliendile enne arve esitamist või litsentsi uuendamist.

4.3 eAgronomil on õigus tõsta Teenuste hindasid üksikutele või kõikidele komponentidele igal ajal, teavitades sellest ette neli nädalat enne Litsentsiperioodi uuendamist. Hinnatõus ei ületa Pakettil toodud piirmäära, kui selline piirmäär on seatud.

4.4 Kui Kliendiga on sõlmitud Eritingimused, siis on need Eritingimused ülimuslikud käesolevate Tingimuste suhtes osas, milles need lahknevad, nt hinna arvutamise põhimõtted.

5. TASUMINE

5.1 Klient kohustub vastava hinna maksma arve alusel sõltuvalt sellest, milline makseviis on Kliendi Kontol määratud.

5.1.1 Elektrooniline arve. Enne iga litsentsiperioodi lõppu väljastatakse Kliendile elektrooniline arve järgmise litsentsiperioodi kohta. Klient peab tasuma arve sellel märgitud tähtajaks.
5.1.2 Krediitkaardi maksed. Krediitkaardiga maksmisel võib eAgronom taotleda enne Teile eAgronomi Teenuste osutamist Teie krediitkaardi konto kinnitust, et kontrollida krediitkaardi kehtivust ja kulu katmiseks vajalike vahendite olemasolu. Klient autoriseerib selle krediitkaardi, et tasuda käesolevaga kirjeldatud summasid, ja annab eAgronomile õiguse nõuda selle krediitkaardi pealt sisse kõik Tingimustes kirjeldatud summad. Kui Klient ei kinnita makset krediitkaardiga või kui sellel puuduvad vajalikud vahendid või kui ilmnevad muud asjaolud, mille tõttu ei saa makset krediitkaardiga teostada, võidakse Kliendi Konto külmutada.
5.1.3 Otsekorraldusega maksmine. Kui Klient seda soovib, võib eAgronom ka kasutada otsekorraldusega maksmist. Sellistel juhtudel kohustub eAgronom olema kooskõlas kõikide otsekorraldusega makse siseriiklike seaduste ja nõuetega.
5.1.4 Kaardimakseterminal.

5.2 Tasuta Katseperiood. Uus Klient võib olla õigustatud Tasuta Katseperioodile. Klient ei ole kohustatud esitama krediitkaardi või arvelduse informatsiooni Tasuta Katseperioodi ajal. Kui Tasuta Katseperiood on lõppenud, viiakse Konto automaatselt üle Platvormi tasuta versiooni. Selleks, et ennetada Konto tasuta versiooni viimist või uuesti Konto aktiveerimist, peab Klient valima sobiva Paketi ja tasuma esimese litsentsiperioodi eest.

5.3 Lisaks praegustele Pakettidele, võib eAgronom pakkuda teatud allahindlusi ja motivatsioonipakette (näiteks soovituste eest tasu jms.).

5.4 eAgronomil on õigus külmutada Kliendi või Kasutaja Konto Platvormil kui esineb viivitusi või puudujääke tasu maksmises. Külmutamise tulemusena võidakse piirata juurdepääsu kogu Platvormile või selle osadele või teatud funktsionaalsusi ei ole enam võimalik olemasoleva ligipääsuga kasutada. Külmutamine ei mõjuta kohustust maksta kasutamise eest tasu.

6. EAGRONOMI TEENUSTE KASUTAMINE

6.1 Käesolevate Tingimustega nõustudes ja Teenuste eest tasumisel, annab eAgronom Kliendile ja tema autoriseeritud Kasutajatele mitte eksklusiivse, edasiandmatu, all-litsentsimatu litsentsi kasutada eAgronomi Teenust eesmärgiga:

a) koguda, säilitada ja struktureerida Kliendi Andmeid, nagu uued Kasutajad ja organisatsioonid, finantsplaanid, riigi toetused, tegevused põllul, määrata töid töötajatele, jälgida oma töötajate tegevusi, jaotada ressursse, vaadata ilmastiku tingimusi, arvutada kulusid ja kasutada teisi Platvormi kaudu kättesaadavaid teenuseid;
b) muuta ja kustutada Kliendi Andmed;
c) saada mõistlikus määras tasuta abi ja juhiseid eAgronomilt kuidas kasutada eAgronomi Teenust.

6.2 Muudatused teenuses. eAgronom jätab omale õiguse muuta aeg-ajalt eAgronomi Teenust või mõnda selle osa või komponenti ilma eelneva teavituseta, sealhulgas:

a) oma äranägemisel kujundada ümber eAgronomi Teenuse brändi;
b) peatada mõne eAgronomi Teenuse funktsiooni või Platvormi elemendi kättesaadavuse või edasiarendamise ajutiselt või püsivalt;
c) oma äranägemisel võtta vajalikke samme eAgronomi õiguste kaitseks iga kord kui on mõistlikult arusaadav, et eAgronomi Teenuse kasutamisel rikutakse eAgronomi intellektuaalset omandit või toimub illegaalne tegevus.

6.3 Kui on kohane, teavitatakse Klienti muudatustest e-kirja teel või Kontole sisse logides.

6.4 Kui Klient ei nõustu muudatustega, teavitab Klient eAgronomi või Edasimüüjat enne muudatuste jõustumise tähtaega ja Leping lõpetatakse. Kui Klient jätkab eAgronomi teenuse või mõne selle osa kasutamist peale muudatuste jõustumist, loetakse see muudatuste suhtes nõusolekuks.

7. EAGRONOMI KOHUSTUSED

7.1 eAgronomi Teenuste pakkumiseks eAgronom:

a) teeb Teenuse, Süsteemi, Sisu ja Kliendi Andmed Kliendile kättesaadavaks vastavalt käesolevatele Tingimustele;
b) pakub Kliendile ja Autoriseeringuga Kasutajale ilma lisatasuta mõistlikku tehnilist tuge eAgronomi Teenuste osas. eAgronom vastab Kliendi küsimustele mõistliku aja jooksul kasutades Süsteemist saadaolevaid kontakte.
c) kasutab äris kättesaadavaid vahendeid, et teha eAgronomi Teenused kättesaadavaks 24 tundi päevas 7 päeva nädalas, välja arvatud (i) planeeritud maas olek (millest eAgronom annab elektrooniliselt ette teada) ja (ii) igasugune teenuse kättesaamatus, mis on põhjustatud eAgronomi mõistlikust mõjualast väljaspool esinevatest asjaoludest, nagu Interneti teenuse pakkuja viga või viivitus, või teenusetõkestamise rünne.

7.2 eAgronom kohustub tegema Platvormi oluliste uuenduste puhul Kliendile kättesaadavaks videoõppe ja pakub Teenuste koolitusi vähemalt 2 korda aastas.

7.3 Kliendi Andmete kaitse. eAgronom kasutab organisatsioonilisi, füüsilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta Kliendi Andmete turvalisust, konfidentsiaalsust ja terviklikkust. Need meetmed sisaldavad eAgronomi personali poolt Kliendi Andmetele ligipääsu, kasutamise, muutmise või avaldamise ennetamist, välja arvatud selleks, et (i) pakkuda eAgronomi Teenuseid ja ennetada või lahendada tehnilisi probleeme, (ii) kui see on seadusega nõutud, või (iii) kui Klient või Kasutaja annab selleks loa. Näiteks näeb Sinu andmeid meie klienditugi, kui neil on vaja Sulle abi pakkuda või arendaja, kes parandab mõnd tehnilist viga Sinu Kontol. Kõik meie töötajad ja alltöövõtjad on sõlminud konfidentsiaalsuskokkulepped. Samuti hoitakse kõiki Kliendi Andmeid meie Süsteemis krüpteeritud kujul, mis tähendab et need ei ole loetavad ilma vastava loata.

7.4 Käesolevate Tingimustega nõustudes, annab Klient eAgronomile üldise loa Määruse (EL) 2016/679 Artikkel 28 (2) mõttes kasutada eAgronomi Teenuse pakkumise ja edasiarendamise eesmärgil volitatud töötlejaid. Kliendil on igal ajal õigus küsida eAgronomilt volitatud töötlejate andmeid.

8. PRIVAATSUS

8.1 eAgronom võtab oma Klientide ja Kasutajate privaatsust väga tõsiselt. eAgronomi Privaatsustingimused on käesolevate Tingimuste osa ja kättesaadavad siit https://eagronom.com/et/privacy-policy/. Palun lugege Privaatsustingimusi hoolikalt, kuna need käsitlevad eAgronomi poolt Kliendi või Kasutaja isiklike andmete kogumist, kasutamist ja avaldamist. Palume tähele panna, et käesolevate Tingimustega nõustudes sõlmite eAgronomiga ka andmete töötlemise lepingu peatükk 11 tähenduses.

9. KLIENDI ANDMED

9.1 eAgronom on suures osas teadmatu, milliseid andmeid ja informatsiooni Klient Platvormil või eAgronomi Teenuste kaudu kogub ja eAgronom ei pääse neile otse ligi välja arvatud, kui see on vajalik Kliendile teenuse osutamiseks. Välja arvatud punktis 10.3. kirjeldatud juhul, eAgronom ei kasuta, oma või muud moodi kontrolli Platvormil või läbi eAgronomi Teenuste kogutavat või töödeldavaid Kliendi Andmeid, st ainult Kliendil või Kasutajatel on õigus sellise informatsiooni kasutamist juhendada, sellele ligi pääseda või alla laadida.

9.2 Kui Klient lisab Platvormile või eAgronomi Teenustele Kliendi Andmeid, siis igasugune nende andmete töötlemine peab olema kooskõlas Tingimustega, Platvormi hea tavaga ja kohalduva õigusega. Klient peab tagama, et:

9.2.1 Kliendi Andmed on tõesed, täielikud ja asjakohased;
9.2.2 Klient ja Kontoga seotud Kasutajad ei loo, edasta, esita või muud moodi ei tee avalikuks Kliendi Andmeid, mis rikuvad teiste eAgronomi Klientide või Kasutajate õiguseid, või on kahjulikud (nt viirused, pahavara ja teised hävitavad koodid), solvavad, ähvardavad, invasiivsed teise isiku privaatsusele või muud moodi ebaseaduslikud;
9.2.3 Kliendil ja kõigil Kontoga seotud Kasutajatel on vajalikud õigused kasutada Kliendi Andmeid, sh neid Platvormile või eAgronomi Teenustele lisada ja Konto tarbeks töödelda;
9.2.4 eAgronomil on lubatud edasi töödelda Kliendi Andmeid punkt 10.3. kohaselt või Tingimuste täitmiseks esineda Kliendi Andmete volitatud töötlejana Kliendi nimel.

9.3 Klient säilitab kõik omandiõigused Kliendi Andmetele. eAgronom ei garanteeri Kliendi Andmetes sisalduva teabe täpsust. Klient mõistab, et kogu Kliendi Andmetes sisalduva informatsiooni eest vastutab isik, kellelt Kliendi Andmed pärinevad. See tähendab, et Klient ja mitte eAgronom, on täielikult vastutav kõigi Kliendi Andmete eest, mida ta üles laeb, postitab, edastab või muud moodi avaldab Platvormil või eAgronomi Teenuste kaudu, sh eAgronomi või teiste Klientide või Kasutajate poolt võetavad meetmed, mis tulenevad Kliendi Andmetest.

9.4 eAgronom ei ole kohustatud omaalgatuslikult ennetavalt jälgima või filtreerima Kliendi Andmeid või nende töötlemist Kliendi poolt tuvastamaks midagi ebaseaduslikku. Siiski kui avastatakse või juhitakse eAgronomi tähelepanu ebaseaduslikele Kliendi Andmetele või töötlemisele, on eAgronomil õigus (i) teavitada Klienti sellistest ebaseaduslikest Kliendi Andmetest; (ii) keelduda nende sisestamisest või avaldamisest Platvormil või eAgronomi Teenuste kaudu; (iii) nõuda, et Klient viiks ebaseaduslikud Kliendi Andmed vastavusse Tingimustega, hea tavaga või kohalduva õigusega; (iv) ajutiselt või püsivalt eemaldama ebaseaduslikud Kliendi Andmed Platvormilt või Kontolt, piirata ligipääsu või need kustutada.

9.5 Kui Klient soovib Lepingu lõpetada, sulgeb eAgronom Kliendi Konto 30 päeva pärast lõpetamise avalduse saamist. Kliendi Andmeid säilitatakse veel 3 aastat ja Klient võib neile pärast Konto sulgemist ligipääsu küsida. Klient võib ka küsida andmete kohest kustutamist, millisel juhul mitte anonüümsed Kliendi Andmed kustutatakse mõistliku aja jooksul ja Klienti teavitatakse andmete kustutamisest.

9.6 Pärast konto sulgemist võimaldab eAgronom Kliendi Andmeid alla laadida 3 aasta jooksul. Andmete alla laadimise nõue tuleb esitada [email protected] ja eAgronom saadab Kliendi Andmed mõistliku aja jooksul.

10. INTELLEKTUAALNE OMAND

10.1 Platvorm, eAgronomi Teenused, eAgronomi Materjal ja Sisu (v.a Kliendi Andmed) ja kõik selle osad või elemendid on eksklusiivselt eAgronomi omand ja eAgronomi ja tema poolt kasutatavate edasimüüjate ja partnerite käsutuses. Kõikide intellektuaalomandi õiguste omandiõigus, sealhulgas Sisus (välja arvatud Kliendi Andmed) sisalduvad kaubamärgid, teenusmärgid ja ärinimed, kuulub eAgronomile, tema sidusettevõtetele ja/või kolmandaks pooleks olevatele litsentsiandjatele ning teistele Klientidele ja Kasutajatele. Platvormi või Teenuste kasutamine ei anna Kliendile omandiõigust Platvormi või Teenuste kaudu ligipääsetavale Sisule (välja arvatud Kliendi Andmed) või eAgronomi Materjalile. Sisu turustamine ja reklaamide levitamine, avaldamine või kasutamine on rangelt keelatud, välja arvatud juhul, kui olete saanud selleks selgesõnalise nõusoleku eAgronomilt või muu kehtiva omandiõigusega isikult. eAgronom säilitab kõik õigused Sisule (välja arvatud Kliendi Andmed) ja eAgronomi Materjalile, mida ei ole selgesõnaliselt Tingimustes kirjeldatud. Kliendi ärisaladuseks ei loeta fakti, et Klient kasutab või on varasemalt kasutanud eAgronomi Teenuseid.

10.2 Klient saab selgelt aru, et ei omanda mingeid omandiõigusi või intellektuaalomandi õigusi Sisu või eAgronomi Materjali (välja arvatud Kliendi Andmed) Platvormilt või eAgronomi Teenuste kaudu alla laadides. Kliendil ei ole lubatud kopeerida, levitada või avaldada Sisu, eAgronomi Materjale või neist pärinevat teavet, välja arvatud juhul, kui see on eAgronomi poolt või kohalduva õigusega lubatud.

10.3 Kliendil säilivad oma andmete üle kõik omandiõigused ja intellektuaalomandi õigused. Klient annab eAgronomile ja tema sidusettevõtetele, alltöövõtjatele, partneritele ning määratud isikutele Kliendi Andmete kasutamiseks, taasesitamiseks (kaasa arvatud mehaaniline taasesitamine), levitamiseks, muutmiseks, tuletatud tööde tegemiseks ja tuletatu muul viisil kasutamiseks ülemaailmse, täielikult tasutud, kasutustasuta, tähtajatu, tühistamatu, all-litsentseeritava ja loovutatava lihtlitsentsi mistahes viisil eAgronomi Teenuste parendamiseks ja koostöös teiste ettevõtetega uute teenuste pakkumiseks. Muuhulgas Klient annab eelnimetatud litsentsi (i) nende eAgronomi Teenuste osutamiseks, mille Klient on valinud, (ii) statistika loomiseks Platvormi ja eAgronomi Teenuste kasutamisest, sh erinevatest põllumajandusnäitajatest ja Klientide läbiviidud põllumajandustegevustest, (iii) Kliendi Andmete analüüsimiseks ja jagamiseks koostööprojektide läbiviimiseks (iv) anonüümsel kujul eAgronomi Teenuste (ja tuletatud tööde) või nende osa turustamiseks ja reklaamimiseks.

10.4 Klient vastutab ainuisikuliselt oma Kliendi Andmete ning nende avaldamise tagajärgede eest. Kliendi Andmetega seoses Klient kinnitab ja tagab, et: (i) Kliendi Andmed kuuluvad Kliendile või Kliendil on olemas vajalikud litsentsid, õigused, nõusolekud ja load nende kasutamiseks. Samuti Klient volitab eAgronomi Kliendi Andmeid nägema ja neid muul viisil kasutama kõikide patentide, kaubamärkide, autoriõiguste ja muude varaliste õiguste alusel ja viisil, mis on kooskõlas kokkusobivate Platvormi ja eAgronomi Teenuste funktsioonidega ning nende Tingimustega. Klient kinnitab, et saab anda õigusi ja litsentse tulenevalt punktist 10.3, (ii) Klient kinnitab ja tagab, et Kliendi Andmete kasutamine on kooskõlas Tingimustega ja eAgronomi või tema litsentsisaaja poolne punktis 10.3 määratud litsentsiõiguste rakendamine ei riku ega hakka: (a) rikkuma või ebaseaduslikult omastama kolmanda poole õigusi, sealhulgas autoriõigusi, kaubamärke, patente, ärisaladust, mittevaralisi õigusi, privaatsusõigusi, avaldamisõigusi või muid intellektuaalomandi õigusi või varalisi õigusi; (b) rikkuma kohaldatavaid seadusi või õigusakte; (c) nõudma eAgronomilt litsentsi saamist.

10.5 Tagasiside. Kui Klient või Kasutaja edastab eAgronomile kommentaare, veateateid, tagasiside või muudatusi eAgronomi Teenustele („Tagasiside“), siis on eAgronomil õigus kasutada seda Tagasiside oma äranägemisel, sh lisada soovitatud muudatused eAgronomi Teenustesse. Klient või Kasutaja (kuidas kohane) käesolevaga annab eAgronomile igavese, tagasivõetamatu, tasuta lihtlitsentsi, millega ühendada, taastoota, muuta, kohandada, luua tuletatud teoseid ja kasutada teie Tagasiside ükskõik mis eesmärgil. Tagasiside avalikult esitamiseks mitte anonüümsel kujul küsib eAgronom Kliendilt nõusoleku.

11. ANDMETÖÖTLUSE LEPING

11.1 Määruse (EL) 2016/679 Artikkel 28 mõttes moodustavad käesolevad Tingimused andmete töötlemise lepingu Kliendi, kui vastutava töötleja ja eAgronomi kui volitatud töötleja, vahel. Klient käesolevaga volitab eAgronomi töötlema andmeid Tingimustes kirjeldatud viisil. eAgronom võimaldab Kliendile ka allkirjastatud andmete töötlemise lepingu koopiate vahetust.

11.2 Töötlemise olemus. eAgronom pakub Platvormi, kus Klient vastutava töötlejana saab koguda, säilitada ja struktureerida Kliendi poolt määratud andmesubjektide isikuandmeid. eAgronomi poolt töödeldavate andmete tüübid on loetletud Privaatsustingimustes, sh Kliendi töötajate asukoha töötlemine. Platvorm on kujundatud toimima põllumajandusettevõtte juhtimise abivahendina, kuid Tingimustes reguleerimata ulatuses, otsustab Klient kuidas ta Platvormi kasutab.

11.3 Kestvus. eAgronom töötleb andmeid Kliendi nimel kuni käesolevate Tingimustega kooskõlas eAgronomi Teenuste osutamise lõpetamiseni. Lepingu lõpetamisel säilitab eAgronom Kliendi andmeid 3 aastat juhuks kui Klient soovib taasavada Konto, et jätkata eAgronomi Teenuste kasutamist või andmeid eksportida, v.a kui Klient on soovinud teistmoodi. eAgronom kustutab või tagastab kõik isikuandmed vastutavale töötlejale pärast töötlemisega seotud teenuste pakkumise lõppu ja kustutab kõik olemasolevad koopiad kui liikmesriigi õigus ei nõua andmete säilitamist.

11.4 Poolte õigused ja kohustused. Kliendi õigused ja kohustused Kliendi Andmetega seoses on toodud Tingimuste peatükkides 4 kuni 10. eAgronom kindlustab, et isikud, kes töötlevad isikuandmeid alluvad konfidentsiaalsuskohustusele. eAgronom rakendab kõiki meetmeid vastavalt Määruse (EL) 2016/679 artiklile 32. eAgronom teeb vastutavale töötlejale kättesaadavaks kogu informatsiooni, mis on vajalik näitamaks oma kohustuste täitmist ja lubab auditeid, sh inspektsiooni, mis on Kliendi kui vastutava töötleja poolt tellitud või läbi viidud.

12. VASTUTUS

12.1 eAgronom ei ole vastutav Kliendi või Kasutaja ees tagajärgede eest, mis tulenevad:

a) Tingimuste, eAgronomi Teenuste või ühegi selle osa või elemendi (sh Konto) muutmisest, sh igasugune viga, püsiv või ajutine katkestus, lõpetamine, seiskamine või muud viisi eAgronomi Teenuste kättesaamatus;
b) Olemasoleva Paketi muutmisest;
c) Kliendi või Autorisatsiooniga Kasutaja sisselogimise andmete kaotsiminekust, vigasest või lubamatust kasutamisest, mis tuleneb Kliendi võimetusest hoida neid andmeid konfidentsiaalsena;
d) Viisist, kuidas Klient või Kasutaja kogub, käsitleb, avaldab, jagab või muud moodi töötleb Kliendi Andmeid, sh selles sisalduvaid isikuandmeid;
e) eAgronomi poolt kaitsevahendite rakendamisest Kliendi või Kasutaja vastu, nt kui Klient või Kasutaja on toime pannud kuriteo või rikkunud kohalduvat õigust kasutades eAgronomi Teenuseid või mõnda selle osa või rikkunud eAgronomi intellektuaalse omandi õiguseid;
f) tehnoloogia suutmatusest pääseda ligi eAgronomi Teenustele või Platvormile, nt kui eAgronomi Teenuste teatud funktsioonid, võimalused või osad on disainitud töötama sülearvutis ja ei toimi mobiili platvormil või tahvelarvutil.
g) Kliendi Andmete all-litsentsimisest, kui tegemist oli anonüümsete andmetega ja tagajärg on ainult kaudselt seostatav all-litsentsimisega.

12.2 eAgronom ja tema tütarettevõtted ei ole vastutavad Kliendi ees ka nõuete eest, mis on esitatud Kasutajate, organisatsioonide või kolmandate isikute poolt Kliendi vastu ja tulenevad Kliendi võimetusest:

a) anda eAgronomile täpset informatsiooni Kliendi, Kasutajate või Konto kohta;
b) teavitada eAgronomi kõikidest asjaoludest, miks Kasutajal ei ole õigus kasutada Kontot Kliendi nimel;
c) tarnida tooteid isikutele või organisatsioonidele, kellele ta on lubanud tooteid tarnida;
d) tagada Kliendi Andmete seaduslikkus;
e) kuuletuda käesolevates Tingimustes toodud piirangutele.

12.3 Vastutuse piiramine. eAgronomi vastutus või liidetud vastutus mõne tema tütarettevõttega, mis tuleneb käesolevatest Tingimustest, ei ületa ühelgi juhul Kliendi poolt makstud kogusummat eAgronomi Teenuste eest. Nimetatud piirang kehtib nii juhul kui vastutus tuleneb lepingust või lepinguvälisest suhtest sõltumata vastutuse põhimõtetest.

12.4 Kahju piiramine. Ühelgi juhul ei teki kummalgi poolel või mõnel nende tütarettevõttel vastutust saamata jäänud tulu, tekkinud tulu, ettevõtte väärtuse, kaudse, juhusliku, äritegevuse peatamisest tekkinud või karistusliku kahju üle, sõltumata kas tegu tuleneb lepingust või lepinguvälisest suhtest ja sõltumata kahju põhimõtetest, isegi kui poolt või tema tütarettevõtteid on teavitatud sellise kahju võimalikkusest. Eelnimetatud piirang ei kehti ulatuses, mis on keelatud seadusega.

13. EDASIMÜÜJAD

13.1 eAgronom võib kasutada kolmandatest isikutest teenusepakkujaid, et reklaamida eAgronomi Teenuseid ja Platvormi, koguda tasusid ja lihtsustada kommunikatsiooni Kliendi ja eAgronomi vahel (edaspidi „Edasimüüja“).

13.2 Kliendil on õigus valida omale sobiv Edasimüüja Kliendi territooriumil kättesaadavatest Edasimüüjatest ja maksta tasu otse Edasimüüjale, kes seejärel korraldab makse eAgronomiga. Kõik nõuded tagasimakseks ja hüvitiseks Edasimüüjale, lahendab Edasimüüja.

13.3 Edasimüüja ei ole vastutav Kliendi ees eAgronomi kohustuste täitmise eest, sh hoidmaks Platvormi ja eAgronomi Teenuste funktsionaalsuse kättesaadavana.

14. LEPINGU LÕPETAMINE

14.1 Klient võib käesoleva Lepingu ja Litsentsi kasutamise lõpetada igal ajal saates vastava teate meie klienditoe kontaktidele. Lepingu lõpetades ei saa Klient tagasi raha, mis ta on juba maksnud vastava kalendriaasta Litsentsi (Litsentsiperioodi) eest. Klient peab Lepingu lõpetama 3 kuud enne litsentsiperioodi lõppu, kui ta ei soovi, et Litsentsi ja Lepingut pikendataks automaatselt aasta võrra.

14.2 Lepingu võib lõpetada
(i) koheselt kummagi Poole poolt, kui teine Pool rikub oma kohustusi tulenevalt Tingimuste peatükkidest 2, 4 ja 7 – 10;
(ii) koheselt kummagi Poole poolt, kui teise Poole suhtes on algatatud likvideerimise või maksevõimetuse menetlus või on sõlmitud kokkulepe teise Poole võlausaldajatega või teise Poole poolt on tehtud loovutus võlausaldajate huvides;
(iii) vääramatu jõu olukorras avalduse tegemisega kummagi Poole poolt kui on teada, et vääramatu jõud kestab rohkem kui 90 päeva.

15. KOHALDUV ÕIGUS JA JURISDIKTSIOON

15.1 Kõik Tingimustega seotud küsimused, mis ei ole selgelt või kaudselt lahendatavad Tingimustes sisalduvate sätetega, alluvad Eesti Vabariigi seadustele.

15.2 Kõik käesolevatest Tingimustest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel või, kui see ei ole võimalik, siis Tartu Maakohtus, Eesti Vabariigis.

16. LÕPPSÄTTED

16.1 Poolte õigussuhe. eAgronom ja Klient on iseseisvad lepingupooled. Tingimused ei loo agendisuhet, partnerlust, konsortsiumi või muus vormis õiguslikku assotsiatsiooni Kliendi ja eAgronomi vahel. Tingimustes ei ole kokkulepitud ühegi kolmanda isiku kasuks.

16.2 Lahutamispõhimõte. Kui Tingimuste mõni punkt või osa loetakse tühiseks, mitte rakendatavaks või ebaseaduslikuks tervenisti või osaliselt ükskõik millisel põhjusel, siis kohaldatakse seda sätet suurimas võimalikus ulatuses arvestades Poolte tahet. Ülejäänud tingimuste või sätete kehtivust ega kohaldatavust tühine Tingimuste punkt või osa ei mõjuta.

16.3 eAgronom võib muuta või parandada käesolevaid Tingimusi. Muudatused kehtivad edasiulatuvalt. Klienti teavitatakse muudatustest elektrooniliselt enne muudatuste jõustumist. Kui Klient või Kasutaja ei anna eAgronomile kirjalikult teada kahe nädala jooksul, et ta on muudatuste vastu, siis loetakse et Klient või Kasutaja on uuendatud Tingimustega nõus. Kui Klient/Kasutaja on muudatuste vastu, siis eAgronom oma äranägemisel lubab Kliendil kasutada Teenust vanade Tingimuste kohaselt või lõpetab Kliendiga Lepingu.

17. KELLEGA LEPINGU SÕLMITE

17.1 Teenuse osutaja, kellega Klient lepingu sõlmib, sõltub Kliendi asukohast. eAgronom määrab kindlaks Kliendi asukoha riigi põhjal, mis on näidatud Kliendi arveldusaadressil või Kasutaja IP- aadressi järgi, kes sõlmib käesolevad Tingimused Kliendi nimel. Nõustudes Tingimustega, sõlmib Klient lepingu teenuse pakkujaga, kes on näidatud Kliendile saadetud arvel.