Ülevaade põldude seisust alati käepärast

Põldude ajalugu

Täpsem põldude info lihtsutab otsuste tegemist.

Põldude ajalugu annab sulle põldudest tervikliku ülevaate suurusest ja kultuuridest kuni mulla agrokeemiliste omaduste ja põllul tehtud töödeni.

Saagikuste analüüs

Õpi oma varasemast kogemusest saagikuste analüüsi abil. Põldude ajalugu omavahel võrreldes saad teha järeldusi põldude tootlikkuse kohta – millised tegevused aitasid saagikusele kaasa ja millised mitte. Kuidas eelnev hooaeg mõjutas käesoleva hooaja saagikust.

Tee teadlikke otsuseid ning järgmisel hooajal on su prognoosid täpsemad ja seeläbi ka saagikus kõrgem.

Tööriistad tõhusaks kultuuride planeerimiseks

Viljavaheldus

Viljavahelduse tööriist võimaldab sul näha möödunud hooaegade kultuure ja planeerida tulevikku, tuginedes automaatsetele huumusbilansi kalkulatsioonidele. Nii saad olla kindel, et su plaanid parandavad ka mulla viljakust ja põldude tootlikkust ning vähendavad väetamisele ja taimekaitsele tehtavaid kulusid.

Taimekaitseplaan

Koosta põhjalikke taimekaitseplaane, mis on kohandatud kindlatele kultuuridele. Pane kokku täpne plaan, milliseid tooteid ja milliste normidega tuleks kasutada ning jälgi sealjuures iga plaani kulusid.

Väetusplaan

Mahukas väetiste andmebaas on sinu kasutuses. Plaani ning katseta orgaaniliste ja mineraalsete väetiste kombinatsioone, et leida oma põldude jaoks kulutõhusaim lahendus. Võrdle väetiste hinda N, P, K ja S elementide kaupa. Kui sisestatud kasutusnorm ületab toote soovitusliku normi, siis kuvatakse sulle hoiatus.

Navigeeri mobiilirakenduse abil põldude vahel

Mobiiliäpi abil on sul võimalik näha oma asukohta kaardil ning lisada põllu kohta märkmeid kohapeal.

See võimaldab sul säästa aega ja sa ei unusta antud põllu detaile kui . Nii taime arengu, haiguste ohjamise kui ka mulla olukorra saad kõik kommentaaridesse kirja panna.

 

Kas oled valmsi parimaks põldude ülevaateks, millele oma otsustes tugineda? Säästa aega, planeeri tõhusamalt ja saavuta parimad tulemused eAgronomiga!

 

Alusta 14-päevast tasuta prooviperioodi