Vaše údaje jsou u společnosti eAgronom v bezpečí

Nezveřejňujeme ani nesdílíme vaše osobní údaje s třetími stranami mimo skupinu eAgronom, a to včetně státních úřadů, pokud si to sami nevyžádáte, nebo pokud to není nezbytné pro to, abychom vám mohli poskytovat ty nejlepší služby. Společnost eAgronom nezpřístupní vaše údaje třetím stranám pro účely reklamy nebo marketingu. Ochrana vašich osobních uživatelských údajů je pro nás důležitá a při shromažďování nebo přenosu informací používáme bezpečnostní technologie a procesy, které chrání vaše osobní informace před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním.

Děláme vše co můžeme, abychom neustále účinně chránili své klienty a uživatele, stejně jako společnou komunikaci před neoprávněným přístupem. Údaje, které nám poskytujete, jsou ve společnosti eAgronom používány pouze proto, abychom vám poskytli lepší služby prostřednictvím odpovědí na vaše otázky, dodávání informací, zlepšování služeb a spolupráce s dalšími společnostmi na společných projektech. Pokud společnost eAgronom používá služby třetích stran nezbytné k plnění smluv s našimi klienty, jsou tyto třetí strany vázány dodržovat stejnou úroveň standardů ochrany údajů jako společnost eAgronom. Abychom zajistili našim klientům vysokou úroveň ochrany, podepsala společnost eAgronom Dohody o zpracování údajů se všemi našimi poskytovateli služeb z třetích stran.

Pro detailnější přehled o tom, jak chráníme a používáme vaše osobní údaje, si prosím přečtěte níže uvedené Zásady na ochranu soukromí. Všimněte si, prosím, že tyto Zásady čas od času měníme, a veškeré změny těchto Zásad na ochranu soukromí nabývají účinnosti v den zveřejnění revidovaných Zásad.

Toto je Dohoda mezi společností eAgronom (OÜ e-Agronom) a vámi („vy“, „klient“ nebo „uživatel/-é“) jako uživatelem naší webové stránky nebo Služeb. „My“ v této Dohodě odkazuje na skupinu společností eAgronom, majitele a provozovatele www.eagronom.com, softwaru pro řízení farem. Tato Dohoda je právně závazná a řídí používání naší Stránky a Služeb. Používáním naší Stránky nebo Služeb nebo přístupem k nim souhlasíte s tím, že budete vázáni našimi Všeobecnými obchodními podmínkami a Zásadami na ochranu soukromí. Uživatelé našich Služeb musí být starší 16 let. Pokud Vám ještě nebylo 16 let, přestaňte prosím okamžitě používat naši webovou stránku a Služby a neposkytujte nám žádné informace, pokud jste nás nekontaktovali na [email protected]  a nebyla Vám udělena výjimka.

 1. Obecné

  1. Tyto podmínky pro zpracování údajů (dále jen Zásady na ochranu soukromí) řídí zpracování osobních údajů společností OÜ E-Agronom, s identifikačním číslem právnické osoby 14092394, se sídlem Järvekalda road 10, obec Veibri, okres Tartu, 62220, Estonsko (dále jen eAgronom, společně se všemi dalšími společnostmi v rámci Skupiny). EAgronom přebírá odpovědnost za zákonné zpracování údajů Klientů.
  2. Zásady na ochranu soukromí platí pro společnost eAgronom a pro každou osobu, která využívá služby společnosti eAgronom. Zásady na ochranu soukromí platí pro zpracování osobních údajů zaměstnanci společnosti eAgronom a třetími stranami, jednajícími jménem společnosti eAgronom nebo jakékoli jiné společnosti v rámci Skupiny. Tyto Zásady pokrývají soubory osobních údajů v držení společnosti eAgronom a/nebo křížové využití souborů údajů obsahujících osobní údaje jinými institucemi a společnostmi.
  3. Tyto Zásady na ochranu soukromí tvoří nedílnou součást Obchodních podmínek a společnost eAgronom má právo se domnívat, že si Klient Zásady na ochranu soukromí přečetl. Společnost eAgronom odkazuje na Zásady na ochranu soukromí při uzavírání smlouvy s Klientem a při nabízení služeb Klientovi. Zásady na ochranu soukromí se nevztahují na služby nabízené jinými společnostmi, včetně případů, kdy jsou tyto služby dostupné prostřednictvím služeb společnosti eAgronom.
  4. Jako společnost přísně dodržujeme zákonná ustanovení právních předpisů, zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 2. Definice

  1. Osobní údaje – osobní údaje, které společnost eAgronom uchovává jako důvěrné, jsou jakékoli informace, které získá při nabízení svých služeb, a které umožňují identifikaci Klienta.
  2. Klient – právnická nebo fyzická osoba, která využívá služby společnosti eAgronom, včetně osob využívajících společnost eAgronom jménem právnické osoby (např. zaměstnanci Klientů).
  3. Zpracování údajů – jakýkoli akt provedený na osobních údajích, včetně shromažďování, záznamu, organizování, ukládání, pozměnění, zveřejnění, udělení přístupu k osobním údajům, konzultace a vyhledávání, používání osobních údajů, sdělování, křížové použití, kombinování, uzavírání, mazaní nebo ničení osobních údajů, nebo několik výše uvedených operací, bez ohledu na způsob provedení těchto operací nebo na použité prostředky.
 3. Údaje Klientů

  1. Pro účely zlepšování našich služeb pro Klienty nebo analýzy marketingových aktivit společnosti eAgronom bychom rádi ještě lépe upravili naši navigaci a informace na míru potřebám našich uživatelů. Proto naše webová stránka využívá různé technologie, které nám umožňují optimalizovat uživatelskou přívětivost naší domovské stránky na základě analýz vzorců chování uživatelů.
  2. Zpracováváme následující osobní údaje: jméno, adresu, e-mail, telefonní číslo, spojení fyzických osob na zemědělské společnosti, chování Klientů při využívání služeb společnosti eAgronom, chyby, které Klienti objeví na naší webové stránce a údaje nezbytné pro jejich nápravu, telefonní hovory na zákaznickou podporu společnosti eAgronom, účtovací údaje, údaje o zařízení, IP adresy, údaje přijaté od třetích stran (informace z poboček naší korporace, od našich partnerů nebo od druhých, které využíváme, aby naše vlastní informace byly lepší nebo užitečnější), údaje o lokalitě, odkazy / odchozí stránky a URL, zprávy z chatu a obsah e-mailů zaslaných společnosti eAgronom, určité informace vztahující se k podniku, který zastupujete, jako např. počet zaměstnanců a typ odvětví.
  3. Když používáte Služby prostřednictvím mobilního zařízení, smíme přistupovat, shromažďovat, monitorovat a/nebo vzdáleně ukládat „údaje o poloze“, které mohou zahrnovat GPS souřadnice (např. zeměpisnou šířku a/nebo délku) nebo podobné informace týkající se polohy vašeho mobilního zařízení. Údaje o poloze mohou být použity ve spojení s informacemi umožňujícími identifikaci osoby. Údaje o poloze v mobilní aplikaci nejsou s nikým sdíleny, s výjimkou zaměstnavatele uživatele, pokud je tento zaměstnavatel smluvním klientem společnosti eAgronom. Údaje o poloze jsou šifrovány a nejsou viditelné pro zaměstnance společnosti eAgronom.
  4. Klient je informován, že zavolá-li na zákaznickou podporu společnosti eAgronom, bude jeho hovor nahráván, za účelem poskytování lepší zákaznické podpory.
 4. Účely zpracování údajů

  1. Osobní informace dodané společnosti eAgronom a shromažďované touto společností budou použity pro účely specifikované v těchto Zásadách na ochranu soukromí. Používáme informace, které shromáždíme prostřednictvím naší webové stránky, k:
   1. poskytování služeb a informací, které požadujete;
   2. reakci na komentáře a otázky a jinak k poskytování podpory uživatelům, včetně zasílání e-mailů. Můžeme zasílat e-maily vztahující se ke službám pro Klienty a administrativní e-maily. Můžeme také Klienta kontaktovat, abychom ho informovali o změnách našich služeb, podmínek použití, modernizaci služeb, nebo abychom klienty pozvali na naše školení. Tyto e-maily a zprávy se považují za součást služeb a Klient se z jejich odběru nemůže odhlásit.
   3. provozování, udržování, podpoře a poskytování všech prvků naší webové stránky. Udržujeme kvalitu služeb společnosti eAgronom a analyzujeme bezpečnostní rizika. Analyzujeme chování a preference uživatelů při používání našich služeb, abychom jim porozuměli a mohli zlepšovat naše služby a vyvíjet nové produkty. Vytváříme také „Souhrnné informace“, což je kombinování a analýza informací z více zdrojů, které pomáhají identifikovat nebo vytvářet trendy, srovnávací testy, souhrnnou metriku nebo prediktivní algoritmy, za předpokladu, že přijímáme přiměřená opatření ke shromažďování informací při zamezení jakéhokoli možného propojení údajů s konkrétním jednotlivcem. Vedle vašich údajů vytváříme Souhrnné informace z informací, které se další klienti rozhodnou s námi sdílet.
   4. Účtování a správa účtů. Můžeme vás také kontaktovat z administrativních důvodů nebo pro získání zpětné vazby k našim produktům.
   5. Marketing. Můžeme používat informace Klientů pro vlastní marketingové nebo reklamní účely společnosti eAgronom. Klienti se z této možnosti mohou kdykoli odhlásit zasláním e-mailu na: [email protected]
   6. Školení zaměstnanců společnosti eAgronom
   7. Tyto Zásady nijak neomezují používání údajů Klientů v anonymizované podobě.
 5. Sdílení a zveřejňování údajů

  1. Společnost eAgronom nebude sdílet vaše osobní údaje s žádnými třetími stranami bez vašeho souhlasu. Sdílíme vaše osobní údaje pouze s následujícími osobami:
   1. Poskytovatelé služeb a agenti, které využíváme při poskytování našich služeb. Společnost eAgronom zůstává ve vztahu k údajům Klientů kontrolorem údajů. Podepsali jsme Dohody o zpracování údajů se všemi externími poskytovateli služeb. Společnost eAgronom využívá analytické nástroje třetích stran, jako např. Google Analytics nebo Heap Analytics, aby lépe porozuměla využívání Služeb. Mnohé z těchto nástrojů shromažďují informace zaslané vaším prohlížečem v rámci žádosti webové stránky, včetně souborů cookies a vaší IP adresy. Tyto analytické nástroje také informace přijímají a jejich použití se řídí jejich zásadami na ochranu soukromí.
   2. Společnosti v rámci skupiny eAgronom.
   3. Osoby a organizace, kterým se údaje musí zveřejnit, abychom mohli Klientovi poskytnout naše Služby, pokud si to Klient vyžádal (např. Státní zemědělské úřady).
   4. S dalšími subjekty v případě společného projektu spolupráce mezi eAgronom a třetí stranou.
   5. Osoby, u kterých je zveřejnění údajů Klientů požadováno zákonem.
   6. Osoby, u kterých je to nezbytné za účelem ochrany a obrany právních nároků společnosti eAgronom.
 6. Cookies

  1. Cookie je velmi malý soubor, který se stáhne do vašeho zařízení, když navštívíte webovou stránku. Můžeme používat jednorázové i trvalé soubory cookies. Jednorázový soubor cookie zmizí, když zavřete svůj prohlížeč. Trvalý soubor cookie zůstává i po zavření prohlížeče a váš prohlížeč ho může použít při dalších návštěvách našich stránek. Společnost eAgronom používá soubory cookies, aby zaznamenávala přihlašovací údaje a nastavení uživatelů. Při zakázání souborů cookies by se uživatel například musel přihlašovat při každé změně stránky. Používáme soubory cookies také za účelem poskytování zákaznické podpory, aby prostřednictvím chatovacího okna mohl každý klient komunikovat se zákaznickou podporou. Kromě toho shromažďujeme údaje za účelem analýzy chování uživatelů a shromažďování statistik týkajících se návštěvníků našich stránek, díky čemuž můžeme zlepšit uživatelskou přívětivost společnosti eAgronom. Vidíme, například, zda skutečně naleznete, co hledáte, nebo zda máme náš program ještě zlepšit. Bez výslovného souhlasu Klienta nepřistupujeme v klientském zařízení k žádným jiným údajům, než je soubor cookie. V souvislosti s naší webovou stránkou můžeme využívat soubory cookies třetích stran.
  2. Můžete kdykoli odmítnout další používání souborů cookies (takzvané odhlášení) nebo je zablokovat volbou příslušného nastavení ve vašem prohlížeči, ovšem vezměte, prosím, na vědomí, že pokud to uděláte, je možné, že nebudete moci využít plnou funkčnost webové stránky společnosti eAgronom. Více o souborech cookie, které využíváme, si můžete přečíst zde.
 7. Jak dlouho uchovává společnost eAgronom osobní údaje

  1. Pokud nepožádáte o smazání vašich údajů podle postupu v odstavci 10.1.5., budeme vaše osobní údaje uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které jsme tyto údaje shromáždili, nebo pokud je to nezbytné za účelem obrany právních zájmů společnosti eAgronom. Pokud zavřete svůj účet, potom budeme údaje vztahující se k vašemu účtu uchovávat 3 roky, pro případ, že byste se k využívání našich Služeb chtěli vrátit.
  2. Budeme údaje Klientů uchovávat déle než 3 roky v případech, kdy je to vyžadováno zákonem nebo pro potřeby obrany nebo stíhání právních nároků.
  3. Nahrávky telefonátů na zákaznickou podporu se budou uchovávat jeden rok.
 8. Jak chráníme vaše osobní údaje

  1. Společnost eAgronom považuje soukromí Klientů a ochranu osobních údajů za velmi důležité. Používáme organizační, fyzická a technická bezpečnostní opatření nezbytná pro zajištění celistvosti, dostupnosti a důvěrnosti údajů.
  2. Tato opatření zahrnují dohody se všemi zaměstnanci a poskytovateli služeb, používání šifrování, klidového šifrování, ochrany zařízení zaměstnanců, jiných technických zařízení, informací, IT infrastruktury a interních sítí.
  3. Cílem aktivit zajišťujících bezpečnost je aplikovat vhodné mechanismy pro bezpečnost, zmírnění a prevenci rizik.
 9. Mezinárodní přesun údajů

  1. Všechny naše Služby jsou kontrolovány a provozovány v EU. K vašim údajům lze přistupovat v kterékoli zemi EU, kde máme svá zařízení, nebo kde využíváme poskytovatele služeb. Vezměte však na vědomí, že nesmíme využívat poskytovatele služeb z třetích stran, např. analytické nástroje, které nejsou lokalizovány v rámci EU nebo Evropského hospodářského prostoru, nebo země, pro kterou Evropská komise nevydala rozhodnutí, že tato země zajistí dostatečnou úroveň ochrany údajů. Když přesunujeme jakékoli vaše údaje, děláme to v souladu s platnými zákony na ochranu údajů a v oprávněných případech spoléháme na štít EU-USA pro ochranu soukromí, nebo využíváme schválené Standardní smluvní doložky nebo jiná závazná korporátní pravidla, včetně smluv, interních pravidel a postupů nebo jiných právních mechanismů, kde je to nezbytné pro pomoc při zajištění adekvátní úrovně ochrany. Můžete kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů, jmenovaného výše, pokud chcete kopii dohody o přesunu údajů nebo jakékoli další informace týkající se relevantních bezpečnostních opatření.
 10. Práva Klientů

  1. Klient nám může kdykoli zaslat žádost na e-mail: [email protected] ohledně využití svých práv.
  2. Máte kdykoli právo:
   1. Přistupovat k osobním údajům, které se vás týkají. Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů. Tato žádost musí být písemná. Můžete tohoto svého práva využít tak, že nám napíšete na: [email protected] Vezměte, prosím, na vědomí, že toto právo není absolutní a v některých případech nebudeme schopni vám některé informace poskytnout, pokud by jejich poskytnutí zasáhlo do práv jiné osoby (např. pokud by poskytnutí informací, které o vás máme, odhalilo informace o jiné osobě), nebo tam, kde platí jiná výjimka.
   2. Požadovat nápravu nepřesných osobních údajů bez zbytečného prodlení;
   3. Žádat doplnění neúplných osobních údajů týkajících se účelu zpracování;
   4. Přijímat a přenášet osobní údaje. Pokud o to požádáte, poskytneme vám nebo třetí straně, kterou určíte, kopii vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně využívaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, odešleme vaše údaje přímo třetí straně, kterou si vyžádáte.
   5. Namítat vůči zpracování osobních údajů. Můžete také namítat proti našemu zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu, přičemž v takovém případě předpokládáme, že se odhlásíte z odběru marketingových komunikací.
   6. Požadovat smazání osobních údajů, které se vás týkají, bez zbytečného prodlení.
  3. Vezměte, prosím, na vědomí, že od vás před jakoukoli odezvou na jakoukoli takovou žádost budeme žádat ověření vaší totožnosti.
  4. V případě, kdy Klient věří, že zpracování osobních údajů zasahuje do jeho práv, má Klient právo obrátit se na orgán pro dohled nad ochranou údajů nebo na soud.
  5. Neneseme žádnou odpovědnost za informace, včetně osobních informací, které poskytnete v rámci jakýchkoli služeb uživatelsky generovaného obsahu, např. zveřejněním otázky nebo odpovědi v kterékoli veřejné části platformy.
  6. S výjimkou případů stanovených zákonem neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli postupy třetích stran.
 11. Změny těchto zásad ochrany soukromí

  1. Společnost eAgronom může tyto zásady na ochranu soukromí čas od času změnit prostřednictvím publikování nové verze na naší webové stránce nebo upozorněním klientů e-mailem. Pokud klient nadále používá naše služby po nabytí účinnosti těchto změn, tak klient automaticky souhlasí s revidovanými zásadami.
 12. Kontaktní informace

  1. Bez váhání se na nás obraťte, pokud máte jakékoli otázky ohledně zásad na ochranu soukromí nebo postupů společnosti eAgronom. Můžete nás kontaktovat na adrese [email protected] nebo můžete použít následující kontaktní informace
   Právní oddělení,
   OÜ E-Agronom,
   Kastani 42, 50410 Tartu, Estonsko.