Zemědělství, sucho a možná řešení

V posledních několika dnech a týdnech jsme mohli v českých médiích zaznamenat mnoho zmínek o suchu, které v Česku trvá již delší dobu. V dnešním článku shrneme dostupné respektive.aktuální informace a řešení na úrovni vládní a společné zemědělské politiky evropské. Zmíníme také několik praktických rad, které můžete sami aplikovat a proti suchu tak vzdorovat.

Ministr Toman jedná v Evropě i doma

Český ministr zemědělství se v červenci zúčastnil několika jednání. O prioritách společné zemědělské politiky jednal s finským ministrem zemědělství Jarim Leppou. Hlavními tématy bylo jednání o společném evropském rozpočtu na několik příštích let. Jednou z hlavních priorit budoucnosti evropského zemědělství je důraz na životní prostředí a rozvoj a podporu venkova. Velmi podobné cíle má i česká asociace zemědělců, která zastupuje nemalé množství českých sedláků.

Chci vyzkoušet eAgronom

Ministr Toman konkrétně uvedl: “Dlouhodobě jsme pro dobrovolný charakter zastropování přímých plateb, stejně jako Finsko pak podporujeme případné zavedení tohoto režimu pouze u základní platby. Shodli jsme se rovněž na tom, že je třeba aktivně řešit podmínky přechodného období, protože nová pravidla se pravděpodobně nestihnou schválit včas”. 

Hlavními pilíři rozvoje českého směru zemědělství je kromě nastavených podmínek uvedených výše politika hospodaření s vodou a půdou, dvojí kvalita potravin a lesnictví. Dle vyjádření EU by SZP (společná zemědělská politika) měla všem zemědělcům přinést zjednodušení v často přebujelé administrativě. Zároveň ale by je měla podporovat dostatečnou finanční podporou, protože díky tlakům enviromentalistů a přechodu na ekologické zemědělství jsou na zemědělce kladeny mnohem větší finanční nároky.

Sucho a zemědělství a sklizeň

V projevu, který Toman pronesl na zasedání rady ministrů zemědělství v Bruselu zaznělo, že na zemědělce se tlak neustále zvyšuje. Už prý nejde pouze o produkci kvalitních potravin, ale hlavně o plnění řady dalších enviromentálních cílů jako je:

  • zadržení vody v krajině
  • boj proti erozi
  • zlepšení biodiverzity

Všechny tyto cíle znamenají pro každého zemědělce významné náklady a samozřejmě práci na víc.

Zemědělec je odborníkem na zemědělství

Nenuťme proto zemědělce přebujelé byrokracii řekl Toman. Toman také mluvil spíše o pozitivní motivaci českých sedláků a zrušení nesmyslných sankcí pro zemědělce. Hlavním programovým bodem na bruselském sněmu bylo snížení administrativy pro zemědělce. Tyto zásahy jdou ruku v ruce s efektivitou, kterou by měly podporovat. V České republice mělo dlouhou tradici pěstování cukrové řepy a jiné, podobně významné plodiny. Pokud chceme tyto specifické plodiny pro Česko i nadále udržet, tak bude nutná jejich finanční podpora řekl na závěr Toman.

Vynechme chemii a snižme používání pesticidů

Dalším Tomanovým příspěvkem bylo poukázání na nadužívání chemických přípravků. Informoval, že v ČR již máme připravený program, který nahradí používání chemie a naopak vyzdvihne mechanickou ochranu okopáváním a plečkováním, jako tomu například je u již zmiňované řepy.

Doslova Toman na zasedání řekl: “Česká republika dlouhodobě preferuje spíše zemědělce pozitivně motivovat, než je trestat sankcemi. Chce proto posílit investice do efektivních a úsporných technologií v zemědělství a rovněž podporu hospodaření zaměřeného na prevenci eroze půdy, ochranu kvality vod či biodiverzitu. To může být například agrolesnictví, které kombinuje hospodaření na zemědělské půdě s cíleným pěstováním lesních a ovocných dřevin.”

Jinými slovy efektivitou k ochraně půdy a lepšímu hospodaření. Mimochodem už používáte eAgronom?

Opětovné použití vody a diskuze o recyklované vodě

Nedávno jsme se z webu MŽP dozvěděli, že koncem června dali evropští ministři zelenou zákonné úpravě, která bude požadovat opětovné použití (recyklaci) vody. Dle minimálních požadavků této směrnice je nezbytné, aby se zemědělci naučili s vodou šetřit a využívat ji chytře a i s tou odpadní. Tento návrh nařízení byl EK předložen již loni v květnu. Jeho hlavní snahou je sjednocení různých pravidel, která používání této odpadové vody upravují. Těmito kroky bychom měli přispět k lepšímu zavlažení krajiny a především šetření s vodou, které je nedostatek.

Chci vyzkoušet eAgronom

Co je před použitím recyklované vody nejdůležitější? Především analýza rizikových substancí ve vodě. Měla by se monitorovat mikrobiologická rizika a kvalita vody, protože i když je odpadní voda vyčištěna, tak by se měla pečlivě kontrolovat její kvalita.

„ČR s využitím recyklované odpadní vody na závlahu zemědělských plodin zatím nemá zkušenosti. I proto bychom s dávkou předběžné opatrnosti především kvůli hygieně a ochraně zdraví uvítali, kdyby se minimální požadavky nastavily ještě přísněji a použití vyčištěné odpadní vody na zavlažování v zemědělství mělo své jasné limity. ČR nakonec podpořila kompromisní návrh, který má podporu naprosté většiny států. Klademe však důraz na to, aby byly minimální požadavky výhledově posouzeny a v závislosti na vědeckém poznání případně zpřísněny,“ uvedl náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž, který Českou republiku na jednání zastupoval.

V současné době se v Česku zatím nikde žádná voda k zavlažování nepoužívá. Dále české zemědělství čeká diskuze nad použitím vody dešťové. Jak s ní v rámci zemědělství nejefektivněji pracovat.

Sucho a zemědělství a efektivita

Dešťová voda a její využití v zemědělství

Diskuze o využití dešťové vody a její zachycení momentálně probíhají mezi zemědělci a odborníky na využití tohoto přírodního zdroje. Již v minulosti české MŽP spustilo program “Dešťovka”, který dotačně pomáhal občanům, kteří na svůj pozemek umístili nádrž na dešťovou vodu.  Tento program mezi zájemce pro podzemní nádrž na dešťovou vodou rozdělil celých 200 milionů Kč. Výhoda umístění podzemní nádrže na vodu oproti klasickým sudům je, že voda z nádrže je použitelná i na jiné věci, než zalévání, protože díky chladu se v ní nepřemnožují škodlivé organismy.

Závěrem

Voda je nejdůležitějším elementem, bez kterého není život. V posledních letech je její stav rizikový a musíme hledat alternativy, jak s ní efektivně hospodařit. Jednou z možností je schraňovat dešťovou vodu do podzemních nádrží či se naučit filtrovat odpadní vodu tak, že bude zdravotně nezávadná pro použití v zemědělství. Díky používání programu pro řízení zemědělských statků jako je eAgronom máme perfektní přehled o všem kdykoliv a kdykoliv. Hospodaření tak je šetrnější k přírodě a životnímu prostředí a zároveň výnosnější a ziskovější pro sedláka.

Snažíme se českým zemědělcům usnadnit hospodaření tak, že jejich práce bude efektivnější a díky vyšší efektivitě šetrnější k životnímu prostředí. Vyzkoušejte nyní eAgronom – program pro řízení zemědělského podniku na 14 dní zdarma.