Nejoblíbenější zemědělské plodiny v ČR

Zemědělství jako takové je na českém území už tisíce let. Některé zdroje uvádí, že první zemědělské zmínky zde byli již před devíti tisíci lety. Vývoj zemědělství je jasný. Stejně tak jako se zde měnil politický systém, tak se s ním měnilo i zemědělství. Doba před 50 lety byla velmi rozdílná. Byly jiné požadavky na kvalitu i typ polí. Pěstovali se jiné rostliny. V dnešním článku vám představíme nejčastěji zmiňované plodiny v Česku v současnosti, ale než se začneme věnovat jednotlivým plodinám, tak nám dovolte krátké okénko do moderní historie českého zemědělství. Přeneste se s námi do doby zhruba 100 let zpátky.

Chci vyzkoušet eAgronom

V rané historii a také v době, kdy české zemědělství zažívalo nejvyšší rozkvět bylo v Česku o 1,3 milionu hektarů polí více. To už je slušný rozdíl, že? Dnes více jak polovinu obhospodařovaných polí zabírá pšenice a ječmen, těsně v závěsu za nimi je kukuřice.

Dokážete si tipnout, jaké plodiny to byly před 100 lety?

Zemědělské plodiny v ČR kukuřice

V prvé řadě to bylo žito a oves. Extrémní pokles zaznamenaly za posledních 100 let brambory, které se dříve pěstovaly na více než půl milionu hektarů! Dnes je to pouhých 40 tisíc hektarů. Podobný příběh můžeme pozorovat u polí s cukrovkou. Dříve díky českému cukrovarnictví byla tato zemědělská plodina na českých polích široce zastoupena. Dnes je jí oproti dobám před druhou světovou válkou pouze zhruba třetina. Naprosto obdobný osud postihl len a sním spojený český textilní průmysl, který v tehdejším Československu v 50. letech dominoval. U zemědělských plodin platí jednoduché pravidlo. Pěstuje se to, co se dobře prodává.

O tom, která plodina naopak začala českým polím dominovat, nemusíme dlouho přemýšlet. Ano je to řepka, žlutý postrach Česka. V minulosti se pěstovala pouze na 1000 ha. V dnešní době je její plocha zhruba 400 x taková.

Čím vším jsou tyto počty způsobené? Jak jsme již naznačovali, tak především ekonomickou situací na zemědělském trhu. Nyní již máme představu, jaké se u nás pěstovali plodiny v blízké minulosti a které je vystřídaly nyní. Můžete se tedy podrobněji podívat na jednotlivé plodiny pěstované v současné době v Česku.

1. Pšenice

Nejčastějším druhem pšenice v Česku je tzv. pšenice ozimá či pšenice jarní. V současnosti její plocha zabírá skoro čtvrtinu české orné půdy a pomyslný statistický žebříček vede. Její hlavní výhoda je, že její pěstování je vesměs rentabilní – její výnosy jsou téměř jisté. I přesto, že se pěstuje na různých půdách a typech zemědělských oblastí, tak díky silné poptávce zemědělci nepřijdou zkrátka. Dle statistik webu Uroda.cz se v roce 2016 vyprodukovalo 516 tun pšenice ozimé a 139 tun pšenice jarní.

Chci vyzkoušet eAgronom

2. Ječmen (cena ječmene a jeho prodej)

Ječmen jarní a ječmen ozimý se drží hned za pšenicí na další příčce v rozšířenosti pěstování v České republice. Jeho jarní varianta je trochu oblíbenější a pěstuje se přibližně na půl milionu hektarů. Je možné ho pěstovat v různých oblastech, ale pro produkci kvalitního sladovnického ječmene je nejlepší například polabská nížina a jí podobné oblasti. Jeho hlavní využití je pro výrobu sladu. Případně se také používá v potravinářství. V současnosti se jeho cena a prodej pohybuje kolem 400 Kč – 450 Kč za 100 kg.

Zemědělské plodiny pšenice ječmen

3. Kukuřice setá

I když kukuřice je původně teplomilná rostlin, tak díky vědeckému výzkumu a jejímu rozšíření patří mezi české nejvýznamnější zemědělské plodiny. Lidem poskytuje mnoho zajímavých produktů a stejně tak to je se zvířaty. V průběhu minulého desetiletí její pěstební plocha trochu poklesla, ale i tak zabírá velkou rozlohu orné půdy.

4. Brukev řepka olejka či ozimá

Významnou plodinu pro Česko je také řepka, která se nyní pěstuje přibližně na 17 % plochy asi 412 000 hektarech v roce 2018. Hlavní její využití je v kosmetice a potravinářství. Dále se využívá jako biopalivo. V současné době je nadměrné pěstování řepky často kritizováno. Od roku 2007 sněmovna na popud EU schválila povinné přimíchávání biosložek do paliv a od roku 2010 díky lobbingu českých zemědělců a další se procentu přimíchávání ještě zvýšilo.

Pěstujete některé z výše uvedených plodin a chcete mít lepší přehled o výnosech vašich polí? Hodila by se vám podrobná mapa polí a další skvělé funkce?

Vyzkoušejte nyní eAgronom na 14 dní zdarma. Získáte skvělý nástroj pro řízení zemědělského podniku a skvělé funkce pro vyšší efektivitu vašeho hospodaření.