Zelené hnojení v zemědělství

Díky politicko-ekonomické situaci se zemědělství mění. Na polích dnes najdeme především plodiny určené pro největší poptávku současnosti jako jsou obilniny a olejniny a kvalita půdy soustavně klesá. Nejvíce to pociťují ti zemědělci, kteří nemají možnost využití hnoje a jetelovin jako prostředku ke hnojení. Půdě se nedostává dostatečné množství organických látek, ale jejich spotřeba roste. Jaký je výsledek? Vzniká dluh neboli deficit a kvalita půdy je rok od roku horší. Kromě stále nižší úrodnosti půda také ztrácí schopnost živiny zadržovat a zhoršují se její celkové vlastnosti, a proto přichází zelené hnojení, o kterém je tento článek. Pokud vás tento druh hnojení zajímá, čtěte dál.

Chci vyzkoušet eAgronom

Pěstování a setí meziplodin – jak na to a kdy zasít

Obecně se dnes ví, že dlouhodobé pěstování stále stejné plodiny na stejném místě není pro půdu prospěšné. Zelené hnojení lze využít kdekoliv a obecně lze říci, že záhony či pole v době před sázením a po sklizni osejete jinými, nepříbuznými plodinami, tak vám vaše půda poděkujete. Hlavní výhoda tohoto typu hnojení je, že plevel nedostane šanci, a navíc půdu těmito rostlinami zakryjete – ochráníte před vnějšími vlivy.

kvalitní obilí v bio kvalitě a ruka

Kdy toto hnojení použít? Základní poučka říká, že by tyto rostliny pro zelené hnojení měly na poli zůstat alespoň 6 týdnů. Jde o to, že potřebují mít dostatek času vyrůst. Vhodné jsou také rostliny, které dobře snáší mrazíky. U podzimního zeleného hnojení je důležité včas do půdy zaorat zelenou hmotu rostlin, aby započal proces přeměny organické hmoty.

Chci vyzkoušet eAgronom

Jaké meziplodiny jsou nejvhodnější na zelené hnojení

Plodiny, které se používají pro zelené hnojení, slouží jako hnojivo. Především to jsou letní strniskové meziplodiny a používají se, jak již bylo řečeno, pro obohacovaní půd. Kořeny i nadzemní části těchto rostlin zlepšují celkové vlastnosti půdy. Některé z použitých rostlin pro toto hnojení dokážou na sebe dobře vázat vzdušný dusík, který násadně přesunou díky kořenům zpět do půdy. Vy díky tomuto přírodnímu hnojení hnojíte podobně jako byste používali umělá hnojiva. Jaké meziplodiny tedy pro tento typ pěstování je vhodné použít? Především takové, které na sebe dobře vážou dusík. Je to například vikev, jetel či pelušky ze skupiny bobovitých. Další dobrou skupinou pro tento druh zeleného hnojení jsou brukvovité  – zejména hořčice.

Základním pravidlem je, že byste měli vždy “zeleně hnojit” jiným druhem. Například na poli, kde jste pěstovali jetel byste neměli pěstovat fazole.

Výhody zeleného hnojení pro půdu

  • Organická hmota z těchto rostlin zlepšuje celkové vlastnosti půdy
  • Rostliny pomáhají před zaoráním půdě před erozí
  • Zlepšují využití vody, kterou v půdě zadržují
  • V ochranných pásmech vodních zdrojů zabraňují vyplavování do spodních vod
  • Snadnější rozklad slámy při zaorávce
  • Jejich využití jako přerušovač v obilných sledech  (potlačování chorob, škůdců, plevelů)
  • Mnoho rostlin pro zelené hnojení působí medonosně – přilákáte tak spoustu včel a čmeláků

eAgronom pomůže evidovat, co jste na poli zaseli

V eAgronomu si uvědomujeme, že pro úspěch zemědělce je důležité mít přehled, jaká plodina či meziplodina je na konkrétním poli. Dávno již odzvonilo tabulkám a Excelu. Pokud dnes chcete mít přehled i na poli a stejný přehled potřebují mít všichni pracovníci vaší farmy, tak vyzkoušejte eAgronom – online program pro řízení farmy. Prvních 14 dní ho máte zdarma a po uplynutí této doby se váš profil pouze “zmrazí” nemusíte nic platit, pokud zjistíte, že se vám náš program nehodí.