Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově

Zúčastnili jsme se zajímavé akce pro mladé zemědělce v Kostelci nad Černými lesy, která se konala 2 – 3. 12. 2019. Akci pořádala Společnost mladých agrárníků České republiky, se kterou naše společnost eAgronom dlouhodobě spolupracuje. Letos tato konference zaznamenala již 5. ročník a byla neméně oblíbená jako její minulé ročníky.

Letošní téma bylo “Podpora mladých zemědělců v rámci Programu rozvoje venkova 2014–2020″.

Program akce začínal 2. 12 od rána a anoncovaní účastníci vystoupili se zajímavými přednáškami. Celou akci zaštiťoval ministr zemědělství Miroslav Tomana.

Akce začala v 8:30 ráno a po ranní kávě a registraci účastníků začalo slavnostní zahájení, které měli na starosti Pavel Veselý (náměstek ministra zemědělství), Petr Sklenička (rektor České zemědělské univerzity) a David Brož (prezident Společnosti mladých agrárníků ČR, z. s.). Slovo si vzal také Doris Letina (viceprezident organizace CEJA).

eAgronom Robin Saluoks a konference v Kostelci

V prvním bloku přednášejících měl také prezentaci náš CEO Robin Saluoks s tématem “Moderní přístupy ve správně zemědělské farmy”. Před ním měl prezentaci Josef Tabery na téma – aktuální stav příprav SZP 2021–2027 (ředitel odboru Řídicí orgán PRV, Ministerstvo zemědělství). Společně s ním v prvním bloku vystoupila také Kateřina Vrublová – SZP 2020+ (Copa-Cogeca) a dále Zdeněk Žalud – Intersucho (Mendelova univerzita) a na závěr Petr Kopeček – Financování mladých zemědělců (ředitel zemědělského financování ČSOB).

Mezi první blokem a druhým blokem proběhla krátká diskuze a oběd účastníků. V odpoledním bloku se probírala zejména produkce a efektivita produkce vepřového masa.

Po krátké odpolední pauze mezi 14:15 – 14:30 začal 3. blok ve kterém vystoupili například Wim Heijman – Biopaliva v Evropě, Milan Douša – Projekt FOX – budoucnost zpracování faremní produkce (viceprezident SMA), Marian Urban – Aktuální aktivity VUPP (Výzkumný ústav potravinářský Praha).

eAgronom Robin Saluoks a konference v Kostelci

Poslední blok začínal v 16.15 a své vědomosti prezentoval Václav Zámečník – Agroenvironmentálně-klimatická opatření jako nástroj podpory v zemědělství, dále například Milan Velner – Moderní způsoby obchodování zemědělských komodit (Pawlica Group) ale také zástupce společnosti Manetech – Využití moderních přípravků ke stabilizaci zemědělského podnikání.

Ve večerním bloku od 17:30 se prezentovalo „Ohlédnutí“ za uplynulými 20 lety Společnosti mladých agrárníků a předávali se ceny za přínos Společnosti mladých agrárníků.

eAgronom Robin Saluoks a konference v Kostelci

Konference probíhala i další den v úterý 3. prosince 2019 a my už jsme se pomalu chystali na cestu zpět do Estonska. Úterní program navazoval na pondělní. Od rána probíhala exkurze do zemědělských podniků – ukázka vybraných projektů z Programu rozvoje venkova. Navštívili jsme:

  • Bohemia Apple, družstvo, Tuchoraz 1, 282 01 Český Brod (sady – protikroupové systémy, sklady a zpracování ovoce )
  • Kostelec nad Černými lesy, Školní lesní podnik, V lánech 214, 281 66
  • Jevany (okrasná lesní školka, pila, zpracování dřeva)
  • AGRO Bohouňovice II, spol. s r.o., 281 46 Horní Kruty 41 (farma, návštěva
    provozů živočišné a rostlinné výroby)

Rádi bychom touto cestou poděkovali celému organizačnímu týmu za zajímavou akci a přikládáme pár fotografií z naší účasti.

Pokud jste akci také navšívili a náš program vás zaujal, tak se můžete přihlásit ke 14 denní zkušební verzi zde.