Uvidí data z eAgronomu Váš soused?

Čas od času dostáváme otázku ohledně zpracování dat, které naši uživatelé zadávají do eAgronomu. Naši klienti – zemědělci a farmáři se často strachují o bezpečnost svých dat a logicky se zajímají o to, jak jsou tato data zpracovávána, jak se o ně staráme a zda vše pečlivě zálohujeme. Kromě toho se nás občas ptají, zda data dále nepřeprodáváme a nesdílíme je s třetími stranami. Všechny tyto otázky by šly shrnout jednou otázkou “Jsou moje data v bezpečí?“.

V tomto článku se pokusíme vaše jakékoliv pochybnosti vyvrátit. Vysvětlíme vám, jak data shromažďujeme a z jakých důvodů. V článku se také dozvíte, jaká data sbíráme a zejména proč. Dále se dozvíte, kdo má k vašim datům přístup a jak a kde jsou tyto informace uloženy.

Chci vyzkoušet eAgronom

Kde jsou vaše data uložena?

Když jste král, který se snaží chránit své království, tak nejprve postavíte hradby, které vás v případě nesnází ochrání. Seženete si vojáky, kteří budou za vás v případě nutnosti bojovat a budou vás chránit v případě, že se objeví nepřítel. Dále vykopete hluboké příkopy, které znesnadní útočníkům útok na váš hrad. A úplně stejným způsobem se i my v eAgronomu snažíme chránit vaše data.

Ochrana zemědělských dat s Eagronomem

V letošním roce jsme zavedli různá bezpečnostní opatření pro udržení soudružnosti všech systémů. Stejně tak dostupnost eAgronomu kdekoliv a kdykoliv včetně 100% důvěrnosti všech dat je pro nás hlavní prioritou. Hezkým příkladem velice důležitého opatření je zavedení šifrování všech dat. To znamená, že vaše data jsou uložená ve speciálním formátu, který není čitelný nikomu jinému než Vám.

Mezi další ochranné prvky patří například ochrana zařízení našich zaměstnanců a dalších zařízení naší infrastruktury. Dále dbáme na ochranu přenosu informací a celé naší IT infrastruktury. Hlavním cílem našich aktivit je zabezpečit všechna data a samozřejmě předcházet všem možným rizikům.

Další naší výhodou je celková ochrana před ztrátou či znehodnocením vašich dat. Všechna vaše data jsou uložena v cloudu. Co přesně tento termín znamená jsme popisovali v tomto článku.

Ve stručnosti – i když vaše papírové poznámky zmizí, ztratí se nebo se jinak poškodí. Případně se vám rozbije počítač s excelovským souborem, tak vaše data budete mít stále k dispozici. V případě, že budete používat eAgronom, budou data uložená v cloudu a budete mít k nim přístup kdekoliv a kdykoliv.

Používáme cloudovou technologii poskytovanou od Amazonu tzv. Amazon Web Service zkráceně AWS. Nejenom že tento cloud je považován za jeden z nejbezpečnějších na světě, ale používají ho takové společnosti, jakými jsou například NASA či Evropská vesmírná agentura. Představte si bezpečnostní standardy, které tyto společnosti potřebují. A stejné máte nyní k dispozici vy, jako zákazník eAgronomu.

Ochrana zemědělských dat před hackery

Jaká data sbíráme a proč

Abyste mohli úspěšně řídit farmu pomocí eAgronomu, tak potřebujeme kontaktní a platební údaje všech společností, které budete pomocí eAgronomu řídit. To nám umožní vám poskytnou jedinečný software pro řízení zemědělské farmy online.

Výše uvedené údaje jsou pro nás nezbytné, abychom vám mohli poskytnout vaše oblíbené nástroje. Například přehled farmy, půdní deník – plánování v kontextu polí, ale také jejich historii, analýzu a reporting.

Chci vyzkoušet eAgronom

Pro zlepšování a rozvoj našich služeb analyzujeme chování a preference uživatelů. Chceme, aby eAgronom byl uživatelsky přívětivější, a proto ho neustále zlepšujeme. Pozorně sledujeme chyby, které se objeví na našich stránkách, a zaznamenáváme údaje pro jejich opravu. Díky této činnosti můžeme také zjistit, zda v eAgronomu opravdu najdete to, co potřebujete najít. Pokud zjistíme, že nějakou informaci nemůžete dobře najít, ihned hledáme lepší řešení. V řeči praxe. Všimli jsme si například, že import dat do eAgronomu dělal některým uživatelům potíže, a proto jsme natočili video, které tento proces podrobně popisuje.

Všechna shromážděná data jsou potřebná k tomu, abychom vám ještě více usnadnili používání eAgronomu. Naším dlouhodobým cílem je vám zkrátka poskytnout ty nejlepší služby a maximální bezpečnost všech dat a některá data je proto nutné sbírat pro postupné zlepšování eAgronomu.

Kdo má přístup k vašim datům?

V první řadě samozřejmě vy. Vy jste vlastník všech dat. V druhé řadě můžete přiřadit uživatelům, kteří budou používat eAgronom, různé role a omezovat jim přístup k určitým datům. Například pracovník v terénu uvidí pouze ta data, která potřebuje ke své práci. Účetní uvidí pouze finanční plánování a skladování. A vy uvidíte seznam všech zaměstnanců a jejich rolí v přehledné tabulce.

Podobná pravidla k přístupu k vašim datům mají i naši zaměstnanci. Vaše data vidí pouze ti zaměstnanci, kteří s nimi musí pracovat. Jedním z příkladů je například naše zákaznická podpora. Tento pracovník či pracovnice musí mít přístup k vašim datům, aby vám mohl v případě jakýchkoliv dotazů rychle pomoci.

Zemědělská farma

Všichni naši zaměstnanci, kteří jsou vystaveni klientským datům, jsou zavázání mlčenlivostí a důvěryhodností a podléhají zákonům o zpracování dat a osobních údajů. Kromě toho žádný z dalších zaměstnanců nemá přístup k vašim osobním údajům, ale někteří zaměstnanci eAgronomu využívají pouze souhrnná data. Například je zajímá doba strávená na webu nebo průměrná rozloha farmy klienta eAgronomu. Tato data jsou sbírána a pak anonymizována, zprůměrována. Zpětné dohledání konkrétního uživatele je pak nemožné.

Nemáme v žádném případě úmysl a ani zákon nám to nedovoluje vaše data sdílet s jinými osobami, než jsou naši zaměstnanci. Jiné osoby nemají k těmto datům přístup. Údaje, které jste poskytli, jsou používané společností eAgronom a jejími přidruženými společnostmi, abychom pro vás mohli tvořit stále lepší produkt.

Sdílíme data s třetími stranami?

Bezpečnost dat a vaše soukromí bereme vážně. Nesdělujeme, nesdílíme a ani neprodáváme vaše data třetím stranám včetně vašeho souseda, státních orgánů nebo agentur, prodejců hnojiv, prodejců zemědělských strojů a zemědělských produktů. Data neposkytujeme ani bankám, prodejcům osiva nebo překupníkům s půdou. Zkrátka nikomu.

Jediná možnost, kdy můžeme vaše data sdílet je na váš výslovný souhlas. Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá a když shromažďujeme, zpracováváme nebo přenášíme informace, tak používáme vždy bezpečné technologie a postupy, které plně chrání vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním.

Chci vyzkoušet eAgronom

Jediné třetí strany, s nimiž tyto údaje sdílíme, jsou poskytovatelé služeb, kteří jsou důležití pro poskytování našich služeb (poboček, sublicencí, partnerů, zástupců a překupníků eAgronomu). Pro zajištění vysoké úrovně ochrany našich klientů podepsala společnost eAgronom smlouvy o zpracování dat se všemi našimi třetími poskytovateli služeb. Všichni poskytovatelé služeb třetích stran jsou pečlivě vybráni a jejich bezpečnostními standardy jsou tak vysoké jako naše vlastní.

S eAgronomem jsou vaše data bezpečně uložena a pečlivě zpracována. Nikdo mimo společnost není schopen číst a přistupovat k vašim informacím. Jediným důvodem, proč vaše data máme, je usnadnit vám jako zemědělci život – poskytnout vám informace, které naše analytické nástroje vytvářejí z údajů, které nám poskytnete vy, a pomoci vám s každodenním řízením zemědělských podniků. Vy jako farmář jste pro nás tím nejdůležitějším a bezpečnost vašich dat je vždy na nejvyšší úrovni.