Kdy se obrátit na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) je česká vládní organizace, jejíž cílem je pomáhat českým zemědělcům. V dnešním článku vám tuto organizaci představíme. Dozvíte se, jaké jsou její činnosti. V čem všem vám může pomoci a kde její pracoviště najdete.

Co to je ÚKZÚZ a k čemu slouží

ÚKZÚZ má na starosti kontrolu a kompletní agendu zkušebnictví v oblasti zemědělství. Mimo jiné je také správním úřadem. Za jeho zřízením stojí Ministerstvo zemědělství ČR a patří mezi základní organizační složky státu.

Chci vyzkoušet eAgronom

ÚKZÚZ provádí všechny odborné činnosti související s výše uvedenou agendou. Jedná se konkrétně například o:

  • správní činnosti
  • zkušební úkony s vysokou odborností a přesností
  • kontrolní činnosti
  • dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví
  • kontrola agrochemie, osiv, sadby i trvalých kultur
  • spadá pod ně také ochrana rostlin a vše související s používáním přípravků na ochranu rostlin.

Hlavním předmětem ÚKZÚZ je dodržování jednotlivých předepsaných zákonů týkající se zemědělství jak českých, tak těch pocházejících z EU.

ÚKZÚZ má celou řadu zahraničních spoluprací. Nejčastěji s orgány EU. Kromě toho spolupracuje s řadou dalších organizací jako jsou: European food safety authority, Community plant variety office, Organization for economic co-operation and development, WTO a další.

kombajn v noci sklizeń

Kde je hlavní sídlo a co dále úřad dělá

Hlavní sídlo tohoto úřadu se nachází v Brně. Další oblastní pracoviště jsou rozsety po celé České republice. Kromě zmíněného Brna tu máme 26 dalších úřadů spadajících pod ÚKZÚZ. V případě potřeby návštěvy zajeďte na ten nejbližší k vám. Otevírací hodiny jsou na webu případně po domluvě.

Jednou z hlavních činností úřadu ÚKZÚZ je zemědělská inspekce. Úřad má na starosti kontrolu krmiv, hnojiv a půdy – sběr půdních vzorků, kontrolu procesů v ekologickém zemědělství, kontrolu a odbornou způsobilost pro nákládání s přípravky. Další sekcí, kterou tento úřad spravuje je dovoz a vývoz rostlin.

Chci vyzkoušet eAgronom

Hledáte informace o dovozu či vývozu rostli do třetích zemí? Pokud se dostanete na web eagri.cz/public/web/ukzuz/ tak máte vyhráno.

Poradenství v oblasti odrůd, sadby a osiv

Z hlediska odrůd a osiva vám ÚKZÚZ může dát cenné informace. Poskytuje například seznamy doporučených odrůd a informace, které podávají jsou nezávislé a objektivní. Dále například provádějí testy a zkoušky nových odrůd. To jsou všechno informace, které se zemědělcům mohou hodit a hodí.

digitální zemědělství

Jedním z velký problémů, které ÚKZÚZ řeší je nová sadba a také osivo. Pomáhají českým sedlákům s jejich výběrem, certifikací českou i mezinárodní, udělují výjimky v případě použití konvenčního osiva v ekologickém zemědělství, kontrolují osiva v oběhu a registrují nové dodavatele.

Chci vyzkoušet eAgronom

Ekologické zemědělství a ÚKZÚZ

Od roku 2010 je ÚKZÚZ pověřen kontrolovat veškeré směrnice, zákony a pravidla, která z hlediska požadavků EU vzešla pro segment ekologického zemědělství. Zároveň jsou tyto kontroly důležité pro vyplácení peněžních prostředků z příslušných dotací.

Kde tyto úřady najdete?

Pokud hledáte informaci o konkrétních odděleních, tak nejvíce najdete na webu eAgri.cz v příslušných sekcích. Dále existují jednotlivá územní pracoviště nacházející se ve větších českých městech. Tam vám konkrétně poradí s čímkoli budete potřebovat a doporučujeme vám tyto úřady v případě jakýchkoliv nejasností navštívit. Čeští sedláci bohužel často čelí zbytečným sankcím kvůli nedodržení předpisů a vždy je lepší se předem informovat.