Jak na udržitelné zemědělství budoucnosti

Diskuze nad udržitelným zemědělstvím budoucnosti probíhají v českých zemědělských kruzích již léta. V poslední době jsou však mnohem intenzivnější. V dnešním článku jsme pro vás shrnuli diskuze posledních několika měsíců, které by českému zemědělství měly pomoci k lepší budoucnosti.

Země živitelka radí a informuje o současných výzvách českého zemědělství

Pokud se o hospodaření zajímáte nebo jste zemědělec, tak určitě znáte zemědělskou akci zvanou “Země živitelka”. O ní, ale i jiných akcích konaných v Česku s tematikou zemědělství, jsme psali v tomto článku. Od 22. srpna v Českých Budějovicích budou v rámci konání této výstavy probíhat i diskuze na téma enviromentální zemědělství. Letošním podtitulem celé zemědělské přehlídky jsou “Výzvy českého zemědělství”.

Chci vyzkoušet eAgronom

Co je touto větou myšleno? Zejména to jsou vztahy zemědělců k půdě, krajině, vodě a lesům. O těchto tematických celcích jsou také koncipované přednášky a doprovodný program, který na festivale budete mít možnost zhlédnout. Součástí proto budou i přednášky s názvy “České zemědělství pro roce 2020” nebo konference s názvem “Voda ve 21. století“, která bude hostit i odborníky z Izraele, kteří jsou považování za světové experty na hospodaření s vodou. Prezident agrární komory pro web Ekolist.cz pouze dodal “Chceme mluvit o péči o krajinu, vodní zdroje, o půdu. Jsou tady obrovská témata, třeba jak zajistit vodu v půdě, když je sucho.” My jsme o těchto tématech již také psali – například v tomto článku.

Abychom zde Zemi živitelku shrnuli – nejedná se pouze o zábavu či prodej výrobků pro sedláky a jejich rodiny. Cílem akce je i edukace návštěvníků. Vše každým rokem směřuje k posilování odborné stránky celé akce. Agrosalon v Českých Budějovicích každoročně navštíví mnoho návštěvníků. Návštěvnost se pohybuje přes 100 000, protože akce patří mezi nejstarší a nejznámější zemědělské výstavy v Česku.

Integrované zemědělství

Hospodaření a jeho inspirace dávnověkem – možná budoucnost, která nás čeká

Klimatické problémy a stále se zvyšující poptávka nejsou nové pojmy. Naopak. Zemědělství čelilo podobným výzvám i v minulosti a naše společnost je překonala. Podaří se to nám i nyní? Často hledáme složitá řešení, která zatím nikdo neotestoval, ale dle webu TheConversation bychom se měli inspirovat i v naší minulosti. Starověké systémy již v minulosti vymysleli mnoho zlepšováků, jak hospodaření zefektivnit s citlivým vlivem na okolní životní prostředí.

V dnešním světě jsou “oblíbené” monokultury. Nemusíme je hledat daleko. Stačí se podívat po české agrární krajině nebo jak vypadají české lesy. Kukuřice, pšenice, řepka, smrky a takto bychom mohli pokračovat. Je to logické, protože tyto kultury lze obdělávat hromadně a efektivně. Je snadné je hromadně přihnojovat, aplikovat postřiky, sklízet. Výsledkem jsou často vysoké výnosy, ale uvědomujeme si i rizika? Znehodnocování půdy, stále se snižující odolnost rostlin vůči nemocem, ale také zvyšující se poptávka po agrochemikáliích, které nám pomáhají tento nepřirozený stav udržovat funkční. Lze, ale takto drancovat přírodu do nekonečna?

Zemědělství je v současné době odpovědné za produkci jedné čtvrtiny všech produkovaných emisí. Tento stav je nutné co nejdříve změnit a jedním z možných řešení je dle Kelly Reedové, britské archeobotaničky, hledat inspiraci dávnými kulturami.

Reedová ve svém články zmínila například předincké kultury, které pěstovali různé druhy zemědělských plodin na tzv. waru waru – půdních vyvýšeninách mezi vodními kanály. Tento systém v jižní Americe fungoval až do počátku 15. století a jeho hlavní výhody? Rostliny díky vodním kanálům nepoznaly sucho a celý systém nesl spoustu dalších výhod.

Chci vyzkoušet eAgronom

Velmi podobné jsou africké fishponds (rybí nádrže) či asijská obdoba zkoušená během dynastie Chan v Číně, kde využívali hnojivo z trusu ryb, kterým hnojí zároveň plodiny poblíž nádrží či kanálů s rybami. Nevýhody podobných systémů jsou jasné – těžká práce, přístup i mechanizace a automatizace skoro nemožná. Výhody jsou jasné také – žádná chemie a citlivý přístup k životnímu prostředí.

Naše civilizace by si měla dát za cíl zmodernizovat zemědělství a inspirace dávnými kulturami může být jedním z možných směrů. Není to ale jediná možnost. Jak bychom mohli pomoci zemědělství nyní i my?

Udržitelné zemědělství

Zemědělství – dvě strany jedné mince

V nedávné době byla publikována nová rozsáhlá klimatická zpráva od IPCC, kde bylo jasně stanoveno, že udržitelnější přístup k půdě a potravinám přispěje k záchraně planety. Evropská unie musí do ruku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality a bohužel nestačí pouze snížit spalování fosilních paliv v dopravě či energetice. Je třeba mnohem rozsáhlejších opatření. jedním z takových je úprava zemědělství, které se, jak již bylo řečeno, podílí na tvorbě skleníkových plynů asi 23 %. Zemědělství může krajinu a životní prostřední buďto decimovat a zhoršovat nebo naopak (pokud je děláno správně) zlepšovat a uzdravovat. Záleží na přístupu.

Odlesňování a intenzivní zemědělství zapříčiňují degradaci půdy. Naopak zlepšování kvality půdy, zalesňování, ochrana rašelinišť a mokřadů a změna zemědělských praktik může naši planetu zachránit.

Tato zpráva byla publikována 8. srpna v Ženevě a analyzovala ryze praktické dopady změny klimatu pro člověka. Zároveň nám radí, jak by se měl člověk chovat, abychom zde mohli žít dlouhodobě.

Chci vyzkoušet eAgronom

Témata pro udržitelné zemědělství zaznívala například: precizní zemědělství, agrolesnictví či integrované zemědělství zaměřené na živočišnou i rostlinnou výrobu. Do půdy by se takto měla vracet pravidelně i organická složka a humus, což zlepší její úrodnost/kvalitu a schopnost zadržovat vláhu v půdě a pohlcovat až pětinu škodlivých emisí.