Jak vytvořit osevní postup + protierozní kalkulačka

V dnešním článku navážeme na dva předchozí, ve kterých jsme již o osevních postupech psali. V prvním z nich jsme doporučili, proč je tolik důležité tyto postupy používat a jaké jsou jejich výhody.  V druhém článku jsme psali konkrétně o osevních postupech pro ekologické zemědělství. V dnešním textu opět navážeme na zajímavé téma osevních postupů a představíme si podrobněji nástroj “protierozní kalkulačka” a jeho výhody. V druhé části článku se dozvíte o ústavu, který tento nástroj vytvořil, a proč byste se na ně měli obracet v případě problémů a dotazů týkající se vaší půdy. Na závěr doporučíme náš nástroj eAgronom. Dozvíte se, jaké jsou výhody použití eAgronomu v souvislosti s tvorbou osevních postupů.

Chci vyzkoušet eAgronom

Protierozní kalkulačka a LPIS

Určitě jste se s ní již setkali. Můžete si díky ní snadno spočítat veškeré důležité hodnoty, které potřebujete znát pro kvalitní osevní postup. Kde tento nástroj najdete? Vzhledem k tomu, že ho vytvořili odborníci z VÚMOPu, tak na jejich webu zde.

osevní postupy a protierozní kalkulačka

K čemu vám nástroj pomůže? V základní verzi je to zejména prohlížení tematických vrstev. Je možné si dohledat a zjistit informace pro vaši lokalitu. Zároveň v nástroji uvidíte modelové osevní postupy a jejich vliv a rozsah ochranného účinku. Stejně tak je možné modelový osevní postup rovnou aplikovat na konkrétní pozemek a kalkulačka vám ukáže možná protierozní opatření. Všechny tyto možnosti jsou přístupné všem i neregistrovaným uživatelům. Pokud patříte mezi registrované uživatele, tak máte k dispozici ještě více funkcí, které se týkající více konkrétních řešení přímo na míru konkrétnímu uživateli a samozřejmě s možností vše ukládat.

VÚMOP – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

Kdo je v České republice zodpovědný za řízení všech procesů týkajících se kvality naší půdy? Jsou po především odborníci z VÚMOPu. Pokud máte nějaký dotaz ohledně ochrany půdy, tak se obraťte nejprve na ně.

Jejich hlavní pole působnosti je rozvoj všech poznatků ze souvisejících vědních oborů a následná aplikace těchto poznatků do praxe. Provádí rozbory půdy a vody, provozují geoportály a tvoří mapy. Ústav vznikl před 12 lety a je zapsán a veden pod Ministerstvem školství a zemědělství. Jak jsme již psali, neváhejte se na ně obrátit s jakýmkoliv relevantním dotazem.

Chci vyzkoušet eAgronom

eAgronom a tvorba osevních postupů

V eAgronomu se osevními postupy zabýváme také. Víme, že pokud na základě dat zemědělci zvolí správný osevní postup, tak to bude mít významný vliv na dlouhodobou kvalitu jejich polí. Proto každému zemědělci, který se rozhodnete eAgronom používat, doporučujeme nejprve naplánovat osevní postupy pro každé pole.

osevní postupy a protierozní kalkulačka

Základem eAgronomu je “půdní deník”. Obrazovka, kde přehledně vidíte vaše pole. Každé z nich může být odlišené dle barvy podle zaseté konkrétní plodiny a samozřejmě pro každé pole je možné a je také důležité mít vytvořený vhodný osevní postup. Co to znamená vhodný postup? Je to to takový postup, který bere v potaz současnou kvalitu půdy, ekonomickou atraktivitu plodiny, ale také další podmínky, které jsme například popsali v článku o ekologickém zemědělství a osevních postupech. Pokud vás toto téma zajímá, budeme rádi, pokud náš blog budete i nadále sledovat. Nicméně na vašem osevním postupu můžete začít pracovat už dnes.