5 důvodů, proč byste měli na poli střídat plodiny a dodržovat osevní postupy

Správné střídání plodin a dodržování předepsaných osevních postupů patří mezi nejefektivnější zemědělské techniky, které ve výsledku zvyšují úrodu pěstovaných plodin. Bohužel tlak trhu je mnohdy silnější a farmáři tak bojují s tím, zda raději pěstovat ekonomicky výhodnou plodinu anebo zkrachovat.

A tím pádem negativní dopady na krajinu a půdu na sebe nenechají dlouho čekat a kolotoč se roztáčí.

Chci vyzkoušet eAgronom

Negativní dopady jsou zejména tyto:

  • Soustavně klesá úrodnost půdy. Klesá podíl humusu v půdě a celkově se půda zakyseluje.
  • Půda soustavně eroduje a je zhutnělá
  • Jednostranně zaměřené intenzivní zemědělství je jednou z příčin rychlého rozšíření různých nemocí a škůdců

Agronom by měl být osobou, která dokáže zhodnotit možnosti pole a podle současného trhu i podmínek na poli určit nejvhodnější plodinu. Cílem správného osevního postupu je maximalizace zisku, ale s přihlédnutím k vyváženosti ke krajině a stavu půdy.

Osevní postup a střídání plodin s eAgronomem

V současné době je často u zemědělců osevní postup omezen pouze na obilniny (který převažují) a tím pádem vzniká pěstování monokulturní, který přináší rizika a negativa. Z dlouhodobého hlediska je podobný druh pěstování možný, ale zejména pokud do půdy nepřidáváte organické hnojivo, tak v řádu let dochází jejímu znehodnocení, hnojiva potřebujete stále více a ekonomicky je takovéto hospodaření rok od roku méně výnosné.

V tomto článku jsme pro vás připravili souhrn výhod, které vám střídání plodin přinese.

1. Škůdci, plevel a choroby vás minou obloukem

Pokud se rozhodnete střídat plodiny a dodržovat správné osevní postupy, tak máte velkou pravděpodobnost, že vás různé choroby a škůdci minou obloukem. Vytvoříte pro ně totiž přirozené prostředí bránící jejich hromadnému výskytu. Vybalancovaná struktura osevních postupů přirozeně chrání půdu a ovlivňuje její kvalitu. Nejen z hlediska hnojiv a stopových prvků, ale i celkově pro správný další vývoj pěstovaných plodin.

2. Zlepšíte kvalitu půdy a zabráníte její erozi

Kvalitní půda není samozřejmost. Sami určitě víte, jak na tom vaše pole jsou. Čím dřív začnete kvalitu půdy řešit, tím rychleji pocítíte i ekonomické benefity, které kvalitní půda přináší. Díky správným osevním postupům zabráníte erozi půdy. Pokud budete vysévat hluboce a mělce kořenící rostliny, tak budete soustavně pracovat na jejímu zlepšení. Některé rostlin vhodné jako podesev zase půdu chrání před vnějšími vlivy jako je přílišné vysychání či eroze způsobená větrem. Kromě toho všeho vaše pole bude dobře zadržovat vláhu, které je v posledních letech nedostatek.

Chci vyzkoušet eAgronom

3. Nebudete muset používat tak velké množství průmyslové chemie

Zdá se vám, že kvalitní půda plná živin je jen utopie českých polí? V případě střídání vhodných plodin tomu nemusí tak být. Střídání plodin snižuje celkovou závislost a především spotřebu množství průmyslových hnojiv. Dobře naplánované osevní postupy vám v dlouhodobém horizontu ušetří nemalé peníze za prostředky určené ke hnojení. Velkým benefitem je také citlivý přístup k životnímu prostředí.

Osevní postup a střídání plodin s eAgronomem

4. Pojistka proti špatnému počasí

Počasí si nenaplánujete. Můžete si plánovat všechny aktivit dopředu jak chcete, ale pokud je počasí proti, tak nic nezmůžete. Jak alespoň minimalizovat škody? Ano, tušíte správně. Pokud zasejete různé plodiny na různých polích, tak minimalizujete ztráty. Kromě toho pěstování více druhů plodin snižuje riziko šíření nemocí a škůdců a škod, které způsobilo intenzivní zemědělství a průmyslové hnojení.

5. Větší výnos a produktivita

Jak jsme ji zmínili, tak pokud se rozhodnete dodržovat střídání plodin, tak vaše pole budou mít ve výsledku lepší hospodářské výsledky. Používání správných osevních postupů zlepšuje kvalitu půdy, která má na množství výnosů významný vliv. Jako vedlejší efekt je samozřejmě vliv podobného hospodářství na celkové životní prostředí a farmářovi peněženky v dlouhodobém horizontu.

Pokud náš blog sledujete, tak jste si již možná přečetli článek o Robertu Saluoksovi, otcovi našeho zakladatele. Robert díky správnému střídání plodin a používání eAgronomu zvýšil svoji produkci o 338 %.

Pokud jako hospodář nebudete osevní postupy dodržovat, vaše situace se bude pomalu zhoršovat. Možná si teď říkáte, proč ale?

Osevní postup a střídání plodin s eAgronomem

Zejména proto, že nedodržování osevních postupů má za následek zvyšování ekonomických nákladů pro hospodáře a zhoršování kvality půdy. Pokud tyto postupy nebudete dodržovat, tak budete muset do půdy externě přidávat jednostranné dávky průmyslových hnojiv.

Chci vyzkoušet eAgronom

V eAgronomu si uvědomujeme, jak je náročné dodržovat osevní postupy, a zvláště pokud máte větší množství polí. Někteří naši uživatelé jich mají stovky a potom je dobré mít v osevních postupech přehled. Dejte eAgronomu šanci a vyzkoušejte ho. Jednoduše si do něj nahrajete vaše pole a pro každé z nich budete moci nastavit správný osevní postup.