Střídání plodin v 5 jednoduchých krocích

Četli jste náš minulý článek, ve kterém jsme zmiňovali výhody střídání plodin a osevních postupů?

Pokud ne, doporučujeme ho přečíst zde. Popisovali jsme v něm, jaké má střídání plodin výhody. Minulý článek měl kladný ohlas na našich sociálních sítích, takže pokud jste ho ještě nečetli, tak ideální chvíle je právě teď a hned poté se pusťte do tohoto článku.

Hlavní výhodou používání osevních postupů je vyšší sklizeň, menší náklady a také lepší podmínky pro krajinu. Abychom dodali našemu tvrzení na důvěře, tak jsme tento pěstební postup konzultovali s Simonem Botonem, který pracuje jako konzultant v oblasti zemědělství a samozřejmě denně komunikujeme s našimi uživateli, kteří střídání plodin ve velké míře využívají.

Chci vyzkoušet eAgronom

1. Nastavte si cíle

Zlepšíte kvalitu půdy, omezíte použití pesticidů, herbicidů a přirozeně snížíte výskyt plevele. Všechny tyto a mnohé další benefity získáte díky zavedení střídání plodin. Nicméně správný osevní postup můžete vytvořit až poté, co si nastavíte správné cíle. Náš konzultant tuto techniku vysvětluje dále:

“Především je důležité, aby zemědělec zvolil dlouhodobě udržitelné řešení. Jak z hlediska agronomického, tak z hlediska finančního. Nesmí ale opomínat i vliv plodin na půdu a životní prostředí celkově. Pokud jedno z výše zmíněných kritérií není dodrženo, tak osevní plán není z dlouhodobého hlediska udržitelný. Správně nastavené střídání plodin podporuje biodiverzitu, zabraňuje erozi půdy a je v neposlední řadě důležitým nástrojem pro snížení finančních rizik

SStřídání plodin - osevní postup

2. Vytvořte si seznam plodin

Nejprve si musíte vytvořit seznam plodin, které budete pěstovat. Nezapomeňte brát v úvahu poptávku trhu, ale také možnosti vašeho statku – jako jsou čas, pracovní síla a stav půdy na vašich polích. Berte prosím vždy na vědomí, že ne vždy je možné 100 % plánu dosáhnout. Nicméně osevní postupy by měly odrážet schopnosti a možnosti vašeho hospodaření.

Náš konzultant Simon zdůraznil především možnost kalkulovat s konkrétním rozpočtem a podle toho usoudit, zda je plánování úspěšné či nikoliv. Kromě toho všeho nezapomeňte počítat s kapacitou skladu a s možností skladovat jednotlivé plodiny odděleně řekl ekologický farmář Janis Sietinsson, který obhospodařuje pole o rozloze 359 ha.

“Pokud chcete změnit/zlepšit vaše hospodaření, tak nemůžete používat stále stejné postupy a chce to neustále inovovat. V současné době je situace na trhu mnohem složitější než v minulosti. Trh se mění, plánovat není jednoduché, ale zemědělec by se měl trhu přizpůsobovat. Nicméně vždy je důležité nezapomínat na všechny další okolnosti a možnosti.”

3. Identifikujte pěstované plodiny dle skupiny

Ujistěte se, že plánované plodiny pro konkrétní sezónu nejsou z jedné pěstební skupiny. Proč? Pokud byste vyseli plodiny ze stejné skupiny, tak riskujete, protože tyto plodiny budou náchylné na stejné nemoci či škůdce, které jsou v půdě či případných reziduích rostlin. Tento risk můžete snížit  pěstováním plodin z různých pěstebních skupin v průběhu několika zemědělských sezón.

Chci vyzkoušet eAgronom

Například pěstování hrášku nebo řepky několik let v řadě povede pravděpodobně k rozšíření škůdců v půdě. Kromě toho bude půda stále v horším stavu, živiny a humus budou ubývat. Ve výsledku budete mít rok od roku nižší výnosy. V dlouhodobém horizontu budete každý rok potřebovat více a více průmyslových hnojiv, což vás bude stát více a více peněz.

SStřídání plodin - osevní postup eAgronom

4. Vytvořte si skupiny vlastní a celkový plán pro vaše pole

Poté, co jste se rozhodli, co budete pěstovat, tak určete, které plodiny zasejte jako první. Již v této době je důležité určit osevní plán na více sezón pro celé vaše hospodářství. Podle čeho se rozhodovat? Sledujte hodnoty půdy a její potřeby, rozložení polí a další důležité aspekty.

Jedno z možných doporučení je pěstovat takové plodiny, které ke svému růstu potřebují velké množství dusíku jako je například pšenice nebo další plodiny. Díky těmto plodinám se vaše půda zbaví přebytečného množství dusíku.

Janis Sietinsson, organický farmář řekl:

“Používáme různé plodiny a situace se liší pole od pole. Nelze nic generalizovat. Držíme se zkrátka základního principu střídání různých plodin, které půdu provzdušňují a obohacují a těch, které z ní dostávají přebytečné živiny pryč. Tento jednoduchý postup udržuje pole v dobré kondici. Obecně můžeme říct, že se snažíme vše testovat a každé pole je naprosto odlišné, takže se plánu držíme, ale v případě potřeby ho pozměníme.”

Vcelku důležitým aspektem při střídání plodin je zabránit, aby stejná plodina byla na příbuzných či blízkých polích, protože pokud by se tak stalo, tak by se snadno mohla narušit přírodní biodiverzita, která v oblastech mezi jednotlivými poli přirozeně vzniká.

V našem programu eAgronom uvidíte na mapě přehledně všechny vaše pole a plodiny, které na nich pěstujete. Osevní postupy se takto budou dělat skvěle. Do vašeho plánu střídání plodin nezapomeňte zařazovat také zelené plodiny, které pomůžou půdě odpočinout. Kromě toho berte v úvahu také škůdce či nemoci, kteří se případně mohou pohybovat mezi poli a podle toho vše dobře rozplánujte.

5. Veďte si o všem pečlivé záznamy

Až budete mít osevní plán připravený, tak se ujistěte, že máte vše uložené a správně popsané pro budoucí použití.

Uvědomte si, že osevní postupy jsou dlouhodobým řešením. Proto jsou pečlivě vedené poznámky naprosto nezbytné.

Chci vyzkoušet eAgronom

Pokud se pro střídání plodin rozhodnete, tak s eAgronomem to bude hračka. Kromě toho všeho budete sledovat změny v agro-chemických ukazatelích půdy pro každou sezónu dle konkrétních polí a plodin.

Náš program je ideálním řešením pro všechny zemědělce, kteří pěstují obilí či zeleninu. Hlavní jeho výhodou je interaktivní mapa všech polí, analýza plodin či tvorba reportů (a mnohem víc).

S eAgronomem budete produktivnější, budete mít přehled o tom, co se kde děje a tyto a mnohé další funkce snadno vyzkoušíte nyní v eAgronomu.