Jaké škody letos postihly české zemědělce

Zemědělství je citlivé na vnější elementy. Přírodu zkrátka nenaplánujete. V dnešním článku vám popíšeme největší “problémy”, kterým letos zemědělci museli čelit. Pokud také spravujete zemědělský podnik nebo máte alespoň pár hektarů vlastních polí, tak jste se pravděpodobně s některými z nich také setkali.

Chci vyzkoušet eAgronom

Sucho – nedostatek vody a zemědělství

Začneme tím nejpalčivějším, co letos zemědělce trápilo a tím bylo opět sucho. V letošním roce sice nebylo tak hrozné jako v roce minulém, ale rozmary počasí nás bohužel opět zasáhly. Během léta jsme na téma sucho napsali docela úspěšný článek. Pokud vás letošní sucho zasáhlo nebo vás pouze zajímá více informací o suchu v zemědělství, tak čtěte. Dozvíte se například, jak český ministr zemědělství Toman vymyslel, jak bude Česku suchu čelit. Co by čeští zemědělci měli dělat a jak by je rád naučil s vodou šetřit. Co se týče situace v Česku, tak můžeme být alespoň klidní, že v tom nejsme sami. Počasí je v posledních letech jako na houpačce všude ve světě. To, co se letos a loni dělo v Evropě se v bleděmodrém (ale často i v mnohem větším rozsahu) opakovalo někde jinde ve světě. Už v květnu jsme po písečné bouři v Polsku napsali na téma počasí článek. Je pojetý spíš jako vhled do počasí a jeho vliv na zemědělství v mezinárodním měřítku.

kombajn škody zemědělci

Přemnožili se hraboši

V Česku letos během léta vypukla kauza hraboši. Ve zkratce tomu bylo tak. Protože minulá zima byla neobvykle teplá, tak se hraboši přemnožili. Měli dostatečný přísun potravy. Hraboši si rádi pochutnávají například na řepce obilí či kukuřici. Není neobvyklé, že se přesouvají z pole na pole a likvidují vše na co narazí. Někteří také tvrdí, že hraboši jsou tam, kde vystříleli dravce – tzn. především na jižní Moravě. Četli jste náš článek o hraboších? Pokud ne, můžete tak učinit nyní. Dozvíte se například, co je na přemnožených hraboších pozitivního. Předem prozradíme, že pro zemědělce toho moc není…

Chci vyzkoušet eAgronom

Nová vládní nařízení pro vlastníky či správce polí nad 30 ha

Poslední “pohroma” se netýká fauny či flory, ale je z trochu jiného soudku. Mnoho zemědělců v Česku má pole nad 30 ha. Tento fakt je pro Česko známý. Jsme vyhlášená velmoc velkých polí, které jsou u nás pozůstatkem z dob komunismu. Kromě toho, že tyto pole nejsou často nejšetrnější vůči naší přírodě, tak jejich plocha a intenzivní zemědělství jsou jedny z hlavních příčin eroze půdy. Nyní mají s těmito poli čeští sedláci problém další a tím je nové státní zařízení, které ukládá všechna velká pole nad 30 ha rozdělit (velmi zjednodušeně řečeno). Mnohem podrobněji jsme o tomto novém nařízení psali v článku zde.

traktor škody a zemědělci

Co závěrem?

Cílem tohoto článku bylo upozornit, že i čeští zemědělci se musejí potýkat s různými obtížemi. Mohli bychom říci, že podobné problémy z okruhů škůdci, počasí či stát znesnadňují život sedlákům od nepaměti. Někdy jsou to místo sucha povodně a někdy zase vláda zařízne dotace nebo připraví takovou novelu zákona, kterou každý musí rychle následovat. Často úředníci vymyslí něco, co zemědělcům zkrátka ztíží život. V eAgronomu se naopak snažíme zemědělcům pomáhat a šetřit čas, aby výnosy byly vyšší a zemědělci trávili méně času vyplňováním formulářů a excelovských tabulek. Vyzkoušejte náš program pro řízení zemědělského podniku ještě dnes.