Jak na rozpočtový plán od A do Z: Víte, jaké budete mít zisky v sezóně 2020?

Další zemědělská sezóna 2020 se kvapem blíží. Už víte, jaké budete mít největší náklady, a které stojí za to se snažit snížit? Určili jste, které plodiny jsou pro vás nejvíce výnosné a jaké se Vám naopak nevyplatí moc pěstovat? Pokud se o rozpočet vašeho zemědělského podniku zajímáte či ho dokonce řídíte, čtěte dál. 

Mnoho našich uživatelů mělo v minulých letech vyšší zisky pouze díky tomu, že používají náš software pro řízení zemědělského podniku. Dokonce i bez dotací z EU jsou rok od roku ziskovější. Čím to? Podívali jsme se blíže na ty, kterým se dařilo nejvíce, abychom zjistili, jak pomoci i ostatním..

Zjistili jsme, že ti, kteří dokázali mít jasný přehled o jejich agronomických výsledcích a mají pořádek v celkovém finančním plánování, tak patřili mezi ty nejúspěšnější a nejziskovější uživatele.

Jak jistě víte, tak ta nejdůležitější zemědělská rozhodnutí jsou dělána díky analýze předchozí zemědělské sezóny. A proto je důležité mít perfektní přehled a solidní rozpočtový plán.

Prosím potlesk, spustili jsme nedávno nový modul eAgronomu – rozpočtový plán!

Při spouštění každé nové funkce se řídíme jednoduchým cílem. Využíváme data, která už máme k dispozici, abychom zemědělcům usnadnili co nejvíce práce. Takže pokud eAgronom už nějakou dobu používáte, tak vám tato nová funkce usnadní mnoho plánování.

A víte, co je hlavní výhodou pro vás – naše uživatele? Většinu dat jsme pro vás již předvyplnili ze sezóny minulé, abyste se sezónou 2020 měli co nejméně práce.

Poté co vše konkrétně naplánujete a doplníte, tak přehledně uvidíte, kolik přibližně vyděláte v sezóně 2020, jaké budou náklady a další hodnotné informace. V následují části tohoto článku se dozvíte, co to vlastně rozpočet z pohledu farmáře je a jaké metriky byste měli sledovat, abyste byli ziskoví.

Chci vyzkoušet eAgronom

Co to vlastně je ten rozpočet

Rozpočet je podnikatelský finanční plán pro omezenou časovou dobu. Nejčastěji je za něj zodpovědný manažer zemědělského podniku. Často mu s ním pomáhá finanční ředitel, ale také další odborníci jako jsou agronomové, správci techniky a další odborníci na jednotlivé úseky.

Pokud se budeme bavit o rozpočtu v kontextu pěstování zemědělských plodin, tak si musíme uvědomit, že tento rozpočtový plán je přímo úměrný předchozí sklizni resp. celé předchozí zemědělské sezóně, ze které vychází.

Jak už možná víte, tak v eAgronomu vždy před vývojem a spuštěním nového modulu dotazujeme desítky zemědělců, abychom lépe pochopili, jak vám pomoci. V případě tvorby tohoto modulu jsme postupovali stejně. Zkombinovali jsme vaše doporučení z praxe s tipy od odborníků a výsledkem je nový modul, který je jednoduše pochopitelný a široce použitelný pro všechny.

Díky rozhovorům se zemědělci jsme zjistili, že každý z nich dělá rozpočet odlišně. A proto jsme dali hlavy dohromady a rozhodli jsme se vytvořit takové finanční plánování, které bude vhodné jak pro malé, tak i velké zemědělce. Chtěli jsme vytvořit zkrátka takový modul, který využijí všichni.

Nejjednodušší verze našeho rozpočtového plánu se skládá z nákladů vstupních (osivo, hnojiva, chemie) a nepřímých nákladů v závislosti na událostech konkrétní sezóny. Díky tomuto způsobu je rozpočtový plán plně propojen s reálnými daty z eAgronomu, a proto odráží skutečnou ziskovost sklizně. A co je ještě důležitější, tak máte díky němu celkový přehled o cash flow vašeho zemědělského podniku.

V novém modulu pro rozpočtový plán se automaticky promítnou hlavní příjmy podniku (prodeje sklizně, dotace) a také různé náklady (úroky, odpisy, osivo atd.). Dále musí manažer zemědělského statku zadat nepřímé provozní náklady (odhad pro mzdy), které může obvykle určit dle předchozích let. Vždy by měl zadávat ceny bez DPH. Celkově můžeme říct, že zisk a přímé náklady počítáme pro konkrétní zemědělskou sezónu. Což znamená od zasetí po sklizeň. Nepřímé náklady poté rozdělujeme spíše dle celých kalendářních roků.

Ukázkový příklad jednoduchého rozpočtového plánu:

 • Příjem z prodeje části sklizně a dotací: 21000 Kč / ha
 • Cena osiva, hnojiv a chemie: 6000 Kč / ha
 • Cena za naftu, mzdy, služby administrativu, operativu atd: 6000 Kč / ha
 • Odpisy zemědělských strojů: 2500 Kč / ha
 • Platby úroků za úvěry: 250 Kč / ha

Chci vyzkoušet eAgronom

Čistý zisk: = 21000 – 6000 – 6000 – 2500 – 250 = 6250 Kč / ha

Kdy bych měl začít tvořit rozpočet?

Zatímco náš průzkum ukazuje, že zemědělci používající eAgronom tvoří rozpočet od října do ledna, tak předběžný rozpočtový plán musí být hotový před první sklizní tzn. v květnu/červnu vše naplánovat pro další sezónu. Upřesnit vše můžete až v listopadu, protože to už budete mít více podkladů pro přesnější plánování. V listopadu jsou také již známé výsledky z předchozí sezóny. Tyto přesná data vám významně pomohou při tvorbě rozpočtového plánu pro následující sezónu.

Počkat, ale proč bych měl rozpočet plánovat takhle dopředu?

Obecně víme, že zemědělci, kteří začali rozpočtový plán řešit, jsou mnohem úspěšnější a ziskovější. Přečtěte si ještě vyjádření v několika bodech od našich poradců a zkušených agronomů co si ti myslí o rozpočtovém plánu:

 • Rozpočtový plán vám pomůže určit, zda konkrétní plodina bude zisková či nikoliv. Také vám pomůže si hrát s různých scénáři a možnostmi. Následně například určíte konkrétní plodinu, která je nejvíce zisková a dlouhodobě udržitelná.
 • Díky vedení rozpočtových plánů pro jednotlivé úseky vašeho podniku (budete mít přehled jak o skutečném stavu na poli, tak i o financích) budete mít zkrátka o všm perfektní přehled.
 • Rozpočet vám jasně určí, co vašemu statku nejvíc vydělává peníze a kde lze naopak ušetřit.
 • Rozpočtový plán vám pomůže vytvářet lepší předpovědi pro nadcházející sezónu, ale můžete ho jednoduše upravovat v závislosti na proměnných (ceny, počasí atd.)
 • Umožní vám přesně plánovat všechny náklady vedoucí k úspěšné, bohaté sklizni a je neocenitelným pomocníkem při tvrobě objednávek.
 • Dobře strukturovaný rozpočet vždy potěší banky, protože jim poskytne potřebný a detailní pohled na vaše podnikaní. Například pokud byste žádali o půjčku. A obecně je tento dokument zkrátka dobrým pomocníkem při jakékoliv smlouvání týkající se finanční stránky, nákupů, půjček pro váš zemědělský statek.

Co vše byste měli vědět o plánování rozpočtu

Majitelé či manažeři zemědělských podniků mají obvykle stejný cíl jako jakýkoliv jiný podnikatel  – být co nejvíce ziskoví. S větší snahou o zisk přichází i více informací, které vám případná rizika a ztráty pomohou v těžkých chvílích minimalizovat. V následující části článku vám vysvětlíme resp. představíme pojmy, které byste měli znát a sledovat.

Hrubá marže

První ukazatel, který byste při plánování rozpočtu měli mít na paměti, je hrubá marže. Díky této metrice budete například moci porovnat výkonnost dvou podniků, které mají podobné náklady na práci.

Hrubá marže odkazuje na celkový příjem beroucí v potaz především vstupní náklady. Většinou se počítá na každou plodinu zvlášť. Díky hrubé marži můžete například vcelku úspěšně porovnávat ziskovost jednotlivých polí. Víte nyní, která pole / plodiny vám nyní vydělávají nejvíce?

Abyste zjistili hrubou marži, musíte vědět náklady vstupní i variabilní. Pro uživatele eAgronomu jsou všechna data, která ukazují hrubou marži, již předvyplněna (osiva, postřiky, hnojiva). Všechny tyto částky víme, pokud jste pečlivě plánovali předchozí sezónu.

Příjem podniku

Hlavní zdroj příjmů je prodej sklizně (nebo její části) a různé dotace od státu a EU. Dotace je příjem, který je nejistý z dlouhodobého hlediska. Legislativa se mění a s ní i výše a doba zemědělských dotací. Cílem zemědělce by tedy mělo být v zisku i kdyby konkrétní dotace skončily.

Popravdě řečeno, tak někteří naši uživatelé tohoto cíle již dosáhli. Zisk mají každým rokem lepší a jejich růst pokračuje.

V eAgronomu se vám budou zisky počítat dle jednotlivých plodin. A stejně tak přehledně uvidíte předpokládané výnosy a očekávané příjmy. Během našeho výzkumu jsme si všimli, že mnozí námi sledovaní zemědělci jsou příliš optimističtí co se týče plánovaných výnosů. Rádi bychom zde uvedli, že plánování v zemědělství nese a pracuje s určitou mírou rizika a profesionální zemědělec se vždy snaží dopídit při plánování rozpočtu co nejpřesnějších čísel, aby se na konci sezóny vyhnul nepříjemným překvapením.

Víme, že prodejní cena je velmi závislá na tržní ceně. Mnoho zemědělců si proto smluvně domlouvá s odběrateli ceny vlastní – například klidně rok dopředu a cenu si domluví dle očekávaného / plánovaného výnosu. Čím lépe je ze strany zemědělce produkce naplánována, tím lepší a preciznější je většinou rozpočet. Navíc jsme často svědky toho, že banky se snaží farmářům dávat lepší úrokové sazby, pokud prokážou, že mají smlouvy na rok dopředu s konkrétními odběrateli jejich plodin.

Víme také, že ne všechny vypěstované plodiny jsou prodávány na trhu. Některé mohou být použity jako osivo pro příští sezóny nebo jako vlastní krmivo pro hospodářská zvířata. Přesto doporučujeme je ohodnotit tržní cenou, protože ve výsledku jsou důležitou součástí vašeho ročního výkonu. Zda   tyto plodiny prodáte nebo je použijete pro vlastní potřebu je jedno. Díky tomu budete přesně vědět hrubou marži. Nezapomeňte, že váš příjem z hospodaření nezahrnuje peníze získané jako půjčky od bank nebo jiné finanční nástroje.

Vstupní náklady

Patří mezi ně zejména osivo, hnojiva a chemie, které budete v konkrétní sezóně používat. Nejdříve je nutné je mít rozděleny dle jednotlivých plodin v systému eAgronom. Pokud eAgronom používáte komplexně, tak se vám jejich spotřeba bude počítat na základě úkolů, které v systému nastavíte pro konkrétní/následující zemědělskou sezónu. Předpokládané nákupní ceny mohou být převzaty z ceníků místní prodejců. A opět zde platí, že se může často vyplatit, si smluvně cenu zajistit například rok dopředu. Tento krok vás ochrání před nenadálými výkyvy cen těchto produktů na trhu a sníží to riziko vašeho podnikání.

Hrubá marže  = Příjem – Vstupní náklady

Hrubá marže

EBITDA = Hrubá marže – Nepřímé náklady

Ebitda je mezinárodně uznávaný ukazatel ziskovosti podnikání. Zkratka EBITDA znamená Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (Zisk před odečtením zdanění, úroků, odpisů a amortizací). Je to indikátor, který ukazuje provozní výkonnost společnosti. Abyste určili EBITDU, tak musíte znát hrubou marži a nepřímé náklady.

Nepřímé náklady

Tyto náklady jsou obecně ceny, které se promítnou do vašeho hospodaření za celý kalendářní rok. Obsahují náklady na mzdy, naftu, údržbu strojů, pozemků a budov, administrace, smlouvy a ceny za pronájmy orné půdy. Tyto náklady jsou nepřímé, protože není jednoduché je rozpočítat na konkrétní pole či plodinu. Také je velice těžké měřit tyto náklady do detailů. Výjimkou můžou být náklady na naftu, které se někdy počítají jako přímé náklady. Takže je vcelku běžná praxe, že všechny tyto náklady se rozprostřou na celý zemědělský podnik. Jak tyto náklady zjistit?

Náklady mohou být jednoduše spočítány díky tomu, že se podíváme na výsledky předchozího roku. Například, že náklady na mzdy byli v loňském roce 2 500 000 Kč plus/minus nějaký rozdíl závisející na počtu pracovníků. Nicméně tyto náklady také můžou být mnohem detailnější, pokud je začnete počítat přesně od znova. Pokud je přesně spočítáte alespoň první rok používání eAgronomu, tak další roky budete vycházet z mnohem přesnějších čísel. Doporučujeme vám to spočítat přesně.

Provozní náklady

Hospodářský výsledek (EBIT) = EBITDA – DA

EBIT znamená zisk před úroky a zdaněním. Jeden z největších nákladů zemědělských podniků jsou odpisy mechanizace. Metrika EBIT slouží k analýze výkonnosti společnosti – zejména její provozní části a nákladů.

Abyste dokázali vypočítat EBIT, tak musíte znát náklady na amortizaci a výši odpisů. Pro uživatele eAgronomu jsou tyto náklady automaticky vypočítávány ze seznamu strojů/mechanizace v příslušné části eAgronomu.

Odpisy a amortizace

Velkým nepeněžním nákladem pro zemědělské podniky jsou odpisy strojů a opravy zemědělských budov či jiné výdaje souvisejí se stárnutím dlouhodobého hmotného majetku. Traktory, kombajny i nářadí (i když jsou dobře udržované) jsou po několika letech natolik staré, že jejich používání je pro podnik rizikové. Obvykle se v tomto okamžiku stroj mění za nový. Většina zemědělců obměňuje stroje po 7 letech. Vzhledem k tomu, že jejich hodnota stále klesá, je to v účetní rozvaze započítáváno jako nepeněžní náklad.

Odpisy strojů

Čistý zisk = EBIT – náklady na náklady na úroky

Hlavním ukazatelem, který by většina z vás by měla sledovat je samozřejmě čistý zisk.

Čistý zisk je metrikou ziskovosti podniku po započtení všech nákladů, daní atd. Abyste dokázali spočítat čistý ZISK, tak nejprve musíte spočítat všechny náklady na úvěry, co budete platit v následujícím roce.

Náklady na úvěry

Máme tři hlavní druhy bankovních úvěrů. Dlouhodobé půjčky, krátkodobé půjčky a půjčky kapitálové. Dlouhodobé úvěry se většinou využívají pro nákup zemědělské půdy nebo budov. Krátkodobé půjčky zachraňují zemědělce v případě špatného cashflow když nemají prostředky zejména nárazově při sklizni. Ty kapitálové většinou banky půjčují na nákup traktorů či jiných drahých zemědělských strojů.

Zde je nutné poznamenat, že nákupy strojů na leasing jsou považovány za provozní náklady a nepromítají se do účtu nákladů na úvěr. Vzhledem k tomu, že úvěry nejsou zahrnuty do výnosů, nejsou splátky jistiny úvěru zahrnuty jako náklady. Jedinými finančními náklady v rozpočtu jsou platby úroků, a při získání úvěrů, tak při splácení úvěrů ovlivňují cashflow podniku. Tyto úroky se poté do finančních nákladů promítají a ovlivňují zisk či ztrátu zemědělského podniku.

Daně

Daňová část rozpočtu je silně závislá na lokálních daňových pravidlech. V mnoha zemích EU neexistuje dnes ani daň z příjmu (nebo daň z příjmu právnických osob) z podnikatelského zisku, rozhodli jsme se proto vyloučit daň z příjmů právnických osob z plánování rozpočtu, abychom ho udrželi jednoduchý a použitelný pro všechny

Daně čistý zisk

Náklady na produkci zemědělských plodin (COP/t)

Náklady na produkci plodin dají zemědělci přehled výdajů na tunu sklizně a v zemědělství jsou označované jako COP/T (Cost of Production per tonne). Připočteme-li k rovnici očekávanou prodejní cenu, tak budeme moci jednoduše porovnat ziskovost jednotlivých plodin. Například pokud vaše  COP na tunu je 3800 Kč a prodejní cena 4100 Kč na tunu, tak zisk bude 300 Kč na tunu. Tyto jednoduché počty dělá eAgronom automaticky.

Takto vypadá nový přehled a rozpočtový plán (červen 2019)

Rozpočtový plán zemědělský

Bude se vám hodit, pokud žádáte o úvěr

Mnoho zemědělců banky žádá o krátkodobé (roční) půjčky, aby měli dostatek finančních zdrojů pro výplaty mezd a řízení statku během sezóny, když nemají příjmy. Někteří také žádají o dlouhodobé půjčky (dělší než jeden rok), které slouží nejčastěji k nákupu traktorů, strojů, polí či zkrátka k rozvoji podnikání. Navštívili jsme několik bank a ptali jsme se, co nejčastěji po zemědělcích požadují.

Kromě toho, že chtějí vidět finanční výsledky za posledních 5 let, tak ocení plánovaný rozpočet na následující sezónu.

Občas chtějí i několik metriky, o kterých mnoho zemědělců ani neví, že existují. Následující metriky budete mít k dispozici v našem novém modulu také:

Dluh – Celkové množství půjčených finančních prostředků.

Dluh/EBITDA – Tento koeficient vám pomůže určit, kolik let ještě budete půjčku z předpokládaného zisku ještě splácet.

TDS (Total Debt Service) – Součet jistin úvěrů a úroků placených během rozpočtového roku bez zaplacení jistiny krátkodobých úvěrů.

DSCR = EBITDA/TDS – Ukazatel krytí dluhové služby (DSCR) je jedním z ukazatelů finanční struktury a zadluženosti. Ukazuje, jaký je podíl cash-flow (vypočteného zjednodušeně ze zisku po zdanění) sledovaného období na všech budoucích splátkách úvěrů a půjček včetně úrokových plateb.

Se správně vyplněným rozpočtovým plánem se zkrátí úvěrový proces v bance z měsíců na týdny. Farmáři s pevným finančním plánem  také obvykle dostávají nižší úrokové sazby a různé jiné výhody od bank.

Nejenom pro pěstitele zemědělských plodin

Nový modul rozpočtového plánování přichází s možností snadného exportu do Excelu. Tímto způsobem bude práce s rozpočtovým plánem vhodná pro kohokoliv, protože můžete snadno dokument rozšířit o vámi požadované sloupce či řádky.

Export do Excelu se provádí pomocí vzorců, takže je jednoduché přidat další náklady a příjmy (například při vlastní produkci mléka). Proto je doporučeno nejprve vyplnit všechna potřebná data o produkci zemědělských plodin v eAgronomu, zkontrolovat je a poté stáhnout Excel jako vstup pro kombinovaný celý rozpočet rozšířený o specifické části, které vám eAgronom v základu nenabídl.

Budoucnost eAgronomu?

Rozpočtový plán je první vlaštovkou ze série vylepšení, které pro vás připravujeme v oblasti finančního plánování. V blízké budoucnosti bychom rádi spustili:

 • Porovnávání plánu s realitou
 • Cash flow – Abyste jednoduše zjistili, kolik financí budete potřebovat a vyhli jste se nepříjemným překvapením.
 • Lepší analýza jednotlivých polí – které pole by se vyplatilo spíše prodat, a které je dlouhodobě perfektní
 • Podrobná analýza mechanizace – jaké stroje jsou pro vás nejdražší? Nevyplatí se je již raději prodat?

Chci vyzkoušet eAgronom

Ve zkratce – všichni uživatelé eAgronomu budou mít brzy k dispozici arzenál silných nástrojů pro ještě lepší a výnosnější podnikání v zemědělství.

Začněte plánovat vaši sezónu 2020 nyní – kdo dřív začne, tak si práci usnadní při následující bohaté sklizni 🙂

Autoři:

Kristjan-Julius Laak (produktový manažer eAgronomu)
Simon Boughton (Agronom – poradce)