Západ slunce nad polem

Příčiny degradace zemědělské půdy

V dnešním článku vám představíme různé příčiny degradace půdy. Předně bychom ale chtěli říci, že na toto téma jsme už dva články napsali. Pokud vás zajímá, určitě si je přečtěte. V prvním jsme se zmiňovali o erozi půdy podrobně. Pokud náš blog sledujete déle, tak víte, že udržitelné zemědělství budoucnosti je pro nás velice důležité téma, kterému se pravidelně věnujeme a také jsme již o něm psali.

Abychom dokázali naší půdě ještě lépe porozumět, tak potřebujeme znát příčiny problémů, které ji postihují. Hlavním problémem je v současné době eroze půdy, ale výstižnější by bylo napsat celý cyklus degradací, který vám v tomto textu popíšeme. Začneme-li například u vodní eroze, tak následující degradační “položkou” cyklu bude ztráta organické hmoty v půdě tzv. dehumifikace a dále to pokračuje zhoršením celkové půdní struktury, která má za příčinu utužení půdy a následně špatné hydro-absorpční vlastnosti půdy. Díky tomu voda odtéká po povrchu a jsem opět na začátku našeho “degradačního” cyklu.

Chci vyzkoušet eAgronom

Nicméně základních “erozí” máme více druhů. Můžeme je dělit na tyto:

  • erozi půdy – vodní i větrnou
  • utužení půdy
  • acidifikace půdy
  • dehumifikace půdy

Nyní vám v krátkosti představíme všechny čtyři zmíněné příčiny.

1. Eroze půdy

Eroze půdy je hlavní problémem nejenom českým, ale v celoevropském měřítku. Ročně postihuje každý kousek zemědělské půdy a díky jejímu působení přicházíme o naše bohatství. Příčinou eroze půdy je mechanické působení okolí. V případě eroze půdy se jedná zejména o vítr či vodu, které naši půdu neustále narušují a často její nejúrodnějšího vrstvu odnáší z polí nenávratně pryč.

2. Utužení půdy

Utužení neboli “zhutnění” půdy je dalším problémem, kterému musí česká půda čelit. Díky utužení se zhoršují vlastnosti půdy. Není provzdušněná, voda se do ní dostane jen těžko a s humusem odtéká po povrchu. Co je příčinou utužení půdy?  Tento problém má více příčin, ale hlavním je používání těžké mechanizace s enormní zátěží pro naši půdu. V dnešní době do boje s utužením vyrazilo precizní zemědělství, které je založené na minifikaci přejezdů, šetření pohonných hmot a přesných agrotechnických operacích. Díky rozvoji internetu a satelitní navigace mnoho českých zemědělců tento druh hospodaření již aplikuje a využívá jeho benefity naplno.

Chci vyzkoušet eAgronom

3. Acidifikace půdy

K acidifkaci tzv. zakyselování dochází díky působení přirozených půdních procesů. Nicméně my – jako lidé dokážeme mnohé urychlit a často bohužel přirozený proces i zhoršit. Zakyselování půdy je dnes problémem především díky průmyslovému zemědělství, které používá mnohé kysele-působící hnojiva, ale zakyselit půdu můžete klidně i “normální” kejdou.  Dále k acidifikaci přispívají kyselé deště, odebírání vápníku z půdy plodinami, intenzivními závlahami či pěstováním monokultur.

4. Dehumifikace půdy

Příčin ztráty živin v půdě je celá řada. Mezi hlavní příčiny počítáme:

  • zvýšenou mineralizaci po odvodnění či závlahy
  • zvýšená aerace po rozorání luk a pastvin
  • nedodávání organické hmoty do půdy při intenzivním hospodaření
  • nevyvážené osevní postupy, bez víceletých pícnin apod.
  • výrazný pokles živočišné produkce – nedostatek statkových hnojiv

Díky všem těmto faktorům můžete z vaší půdy časem úplně odčerpat důležitý humus.

V dnešním článku jsme vám představili 4 hlavní příčiny degradace české půdy. Pokud se o své pole staráte, tak pravděpodobně bojujete proti degradaci půdy různými způsoby. Budeme rádi, když nám napíšete vaše zkušenosti do komentáře pod článek na našem Facebooku.


Přihlásit se do newsletteru