Proč eAgronom? Rychlejší a přehlednější plánování všech činností v zemědělském podniku!

Každý zemědělec v průběhu roku dělá celou řadu různých úkolů či operací. Ať už se jedná o činnosti související s obděláváním půdy, hnojením či aplikací ochranných prostředků, tak se zvětšujícím se množstvím různých polí nastává mnohdy zmatek v organizaci. Některé činnosti navíc přichází zcela nahodile v závislosti na počasí, konkrétním poli či plodině. V tom případě je nutné mít ve věcech přehled. Přemýšlíte nad tím, co by vám mohlo usnadnit práci? Chcete mít kompletní přehled o všech činnostech a úkolech na všech polích které spravujete? Pokud ano, tak čtěte dál!

zemědělec

Bez plánu to nejde

Všichni zemědělci musí plánovat. I když si to někteří nechtějí přiznat, tak bez plánování, alespoň rámcového, to příliš nejde. Je pravda, že první plán je často založen na instinktu, protože nikdo nedokáže věštit z křišťálové koule, jak bude následující zemědělská sezóna vypadat. Nicméně něco se naplánovat musí, abychom měli alespoň hrubou představu o rozpočtu a následné úpravy plánu jsou žádoucí. Během zemědělské sezóny se může změnit mnoho věcí. Od cen produktů po náhlé změny počasí. V této fázi již zemědělci mají něco naplánované a snaží se své naplánované činnosti upravit tak, aby ve výsledku měli co největší výnos a zisk.

Chci vyzkoušet eAgronom

Jak vidíte, plánování je zásadní činností pro každého zemědělce a v úkolech či provedených činnostech je dobré udržovat pořádek. Do určitého množství to jde vcelku snadno. S přibývajícími zaměstnanci a poli, ale počet úkolů a změn v již připravených plánech strmě roste a v tento okamžik přichází na řadu eAgronom, který je pro snadné a chytré plánování stvořený.

Zaměstnanci můžou mít přístup do eAgronom mobilní aplikace a v případě vykonání úkolu jej pouze zaznamenají několika kliknutím do aplikace. Agronom poté snadno vidí, co je třeba ještě udělat a má zkrátka o všem perfektní přehled. Ušetří desítky minut telefonování a mnohdy i ježdění na vzdálená pole, aby zkontroloval, zda vše bylo provedeno včas a správně. Jasně, osobní komunikaci se vyhnout nelze, ale to ani není naším cílem. Naším cílem je zemědělcům pomoci ušetřit čas strávený zbytečnými činnostmi.

Pracovník se tedy může jednoduše soustředit na práci, kterou má vykonat a agronom také. Náš software pouze pomůže tam, kde je potřeba – jeho silnou stránku je především přehled ve všech polích, dostupnost všech informací v kapse v mobilu i v terénu (ať už pro vaše vlastní účely či pro účely kontrol ze stran úřadů), ale také přehled o všech činnostech – hotových i nehotových na každém poli pro každou plodinu.

Plánování a provádění agrotechnických operací je hlavní činností každého zemědělského podniku, a proto je také jednou z nejdůležitějších funkcí našeho programu pro řízení zemědělského podniku.

eagronom pro centrální plánování

Stav skladu se aktualizuje automaticky

Aplikace hnojiv či ochranných postřiků se v eAgronomu řadí dle typu nebo plodiny (odrůdy) zaseté na daném poli. Tato funkce je navíc úzce spojena se skladem. Chemické látky a další produkty přidávané do skladu jsou automaticky „odebírány“ ze skladu poté, co byl naplánovaný úkol (ve kterém jsou použity) označen jako „hotový“. Opět –  toto všem krásně šetří práci a čas. Přehled množství všech prostředků ve skladu je důležitý.

eAgronom lze snadno použít v terénu

Mobilní aplikace eAgronom vám umožňuje provádět a „odškrtávat“ úkoly přímo v terénu. Zaměstnanci, co jsou přímo na polích, mohou používat eAgronom ve svém telefonu i v případě, že jsou mimo dosah internetu, protože aplikace funguje i bez internetu a všechny hotové úkoly se přidají do programu poté, co je telefon opět v dosahu Internetu.

Chci vyzkoušet eAgronom

To opět šetří spoustu času – mnohokrát spoustu hodin, které majitelé farem dříve museli trávit zápisem dat do sešitů nebo excelovských tabulek po návratu z pole do kanceláře. Během inspekcí ze stran úřadů se zemědělci navíc vyhnou stresu spojeném s nedbalostí v dokumentaci a záznamech o prováděných činnostech na polích. Vše budete mít připravené v kapse v mobilu.

Dusík – kolik ho mám na poli?

Při plánování agrotechnických operací můžete vidět rozložení všech minerálů v půdě a i to, zda byla překročena maximální přípustná dávka dusíku. Údaje o hnojení, plánovaném výnosu a typu půdy budou automaticky přeneseny z eAgronomu do finálního reportu. Momentálně jsou dostupné informace o tom, kolik která plodina “spotřebovává”. Časem bychom rádi tyto výpočty ještě upřesnili pomocí přesných vzorků půdy, které půjdou do eAgronomu zadávat.

Víte, že …?

V eAgronomu jsme vytvořili znalostní základnu pro naše klienty. Zemědělci mohou u nás najít spoustu návodů a naučit se, jak používat konkrétní modul systémů.

Vyzkoušejte eAgronom na 14 dní zdarma a rozhodněte se, zda se vám u nás líbí. 

eAgronom je užitečný zejména těm zemědělcům, kteří rádi hledají řešení problémů, kteří chtějí obhospodařovat pole lépe, efektivněji a s moderními technologiemi v kapse. Pokud máte dotazy, kontaktujte nás zde či na chatu. Případně náš zákaznický servis je připravený na vaše dotazy na telefonním čísle uvedeném v sekci kontakty.

Chci vyzkoušet eAgronom