Přehled zemědělských živností

V dnešním článku vám představíme výčet zemědělských činností, které mohou spadat pod zemědělské podnikání.

Mnoho začínajících zemědělců denně bojuje s přebujelou byrokracií státu a to často ještě mnohem dříve, než se samotným podnikáním začnou. Cílem dnešního blogu je vám práci trochu usnadnit, když se se zemědělstvím rozhodnete začít.

Co vše tedy spadá pod zemědělské činnosti?

1) Jedněmi z rozšiřujících zemědělských činností jsou například chmelařství, ovocnářství či vinohradnictví. Do dalších činností také patří pěstování zeleniny, hub, okrasných, léčivých a aromatických rostlin. Pozor – výjimku mají pěstitelé konopí po léčebné a vědecké účely. Následně mají také výjimku pěstitelé rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých či provozovaných bez pozemků.

Chci vyzkoušet eAgronom

2) Další významnou zemědělskou činností je rostlinná výroba. Tento druh zemědělské činnosti zahrnuje chov hospodářských či jiných zvířat za účelem získávání a tvorby různých živočišných produktů. Dále do této kategorie patří zemědělci, kteří chovají sportovní a dostihové koně či jiná zvířata určená k tahu.

3) Nesmíme zapomenout na ty zemědělce, kteří chovají různá zvířata za účelem jejich genetického materiálu a zejména zpracování a získávání zárodečných produktů.

4) Další kategorií jsou zemědělci zabývající se výrobou osiv, sadby, výpěstků po lesní školy a obecně produkcí genetického materiálu rostlin.

5) Speciální kategorií jsou zemědělci, kteří upravují, zpracovávají a prodávají vlastní produkci zemědělské výroby, pokud je konečným produktem zemědělský produkt uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie.

6) Do našeho výčtu zemědělských činností nesmí chybět rybáři a chovatele vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu.

7) Dále musíme zmínit hospodaření v lese na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu.

8) Hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

Jak začít se zemědělským podnikáním

Nejprve je třeba uvést, že podnikání se v zemědělství řídí zákonem o zemědělství a stejně tak je nutné uvést, že na některé zemědělské činnosti není vůbec potřeba zařizovat živnostenský list (oprávnění). Často vám bude pouze stačí zápis do Evidence zemědělského podnikatele u Ministerstva zemědělství.

V zemědělském podnikání se můžete setkat s různými obory zemědělské činnosti, které jsme popsali výše. Pokud se rozhodnete pouze pro rostlinnou výrobu, tak můžete zažádat o zápis do Evidence zemědělského podnikatele. Musíte ale k tomu také odebírat vzorky, pomáhat v ochraně rostlin nebo například dělat reprodukci materiálu dřevin z lesa. Zařazení do Evidence není složité a zvládne ho každý. Tato evidence je dostupná na internetu. Hlavní podmínkou pro zařazení je odborná způsobilost pro danou oblast. Například vzdělání v příslušném oboru či kurz, který trval minimálně 150 hodin. Toto vzdělání je také možné nahradit zemědělskou praxí trvající minimálně 5 let.

Jak se zařadit do Evidence zemědělského podnikatele

Pokud nyní chcete začít podnikat v zemědělství, tak nejprve navštivte příslušný úřad v místě vašeho bydliště. Budou po vás chtít vyplněnou žádost a doložení všech dokumentů. Určitě tento krok – zápis – nevynechejte. Pokuty jsou vysoké.

Chci vyzkoušet eAgronom

Zemědělská činnost je částečně upravena i živnostenským zákonem. Na její provozování je pak potřeba zařídit si živnostenské oprávnění, což se přece jen o něco komplikovanější než zařazení do Evidence.


Přihlásit se do newsletteru