Precizní zemědělství

Precizní či přesné zemědělství navazuje na sérii článků, ve které popisujeme moderní trendy v hospodaření a precizní forma hospodaření do nich bezesporu patří. Pokud se o novinky v zemědělství zajímáte a uvažujete, jak vaše podnikání posunout o krok dál, tak čtěte tento článek.

Co to je precizní zemědělství

Budeme-li popisovat precizní hospodaření, tak nejprve musíme vyjasnit, co to přesně je. Precizní zemědělství bere v hlavní potaz různorodost pozemků a polí. Jeho hlavním cílem je podrobně zmonitorovat/zanalyzovat pozemek jako celek a následně použít takové technologie, které zajistí precizní aplikaci všech potřebných postupů. Naprosto zásadní je získání co největšího množství informací o konkrétním pozemku. Při precizním zemědělství vás například zajímá:

  • Jaké je složení půdy
  • Mocnost orniční vrstvy
  • Jaké živiny půda obsahuje

A dále nám chytré technologie prozradí, v jaké části pozemku je třeba více hnojit či v jakém stavu se zkrátka půda nachází. V zásadě můžeme říci, že precizní zemědělství se dělí do pěti po sobě jdoucích kroků:

Chci vyzkoušet eAgronom

  • Sběr dat (vzorkování půdy, zjišťování stavu porostu)
  • Diagnostika
  • Analýza dat (mapování, naplánování)
  • Provedení příslušné pěstební operace
  • Zhodnocení

Pokud váš zemědělský podnik již na precizní hospodaření přešel, tak máte napůl vyhráno a znáte hlavní výhody, které vám precizní zemědělství poskytne.

eAgronom a precizní zemědělství

Hlavní výhody precizního zemědělství

Hlavní výhoda precizního zemědělství je v použitých technologiích. Od té doby, co světlo světa spatřila technologie GPS se v zemědělství mnohé změnilo. Dále se v precizním zemědělství používají technologie GIZ, měří se například odrazivost a vytváří se topografická mapa polí. Hlavní výhody precizního zemědělství jsou samozřejmě vyšší efektivita a nižší náklady. Díky tomu, že technologie a zemědělské stroje dokážou pracovat mnohem přesněji, tak i výsledky této práce jsou mnohem kvalitnější.

Nesmíme zapomenout také zmínit, že zmíněné postupy jsou mnohem citlivější a ekologičtější k naší planetě.

Chci vyzkoušet eAgronom

Eroze půdy – jak může precizní zemědělství pomoci?

Eroze půdy je v české republice jedním z největších zemědělských problémů. Dokonce jsme o ní psali v jednom z minulých článků. Najdete ho zde. Jedním z možných řešení, jak erozi půdy předcházet, je využití správných zemědělských postupů. Ochrana půdy je jedním z hlavních cílů společné evropské zemědělské politiky od roku 2020. Nabízí se tedy otázka, jak může precizní zemědělství půdě pomoci?

Vzhledem k vyšší efektivitě všech činností je půda u precizního zemědělství mnohem méně utužována. A utužení je jedním z hlavních problémů, které zapříčiňuje erozi půdy. Výnosy z pěstovaných plodiny jsou mnohem stabilnější a odolnost vůči prudkým dešťům či naopak suchům vyšší, pokud je půda méně utužená. Důležité je do precizního zemědělství a digitalizace zapojit také stát. Mnozí zemědělci na zapojení nových technologií do svého podnikání nestačí, takže základem je nejprve edukace a pomoc ze strany autorit či poradenských služeb.

eAgronom a precizní zemědělství

Centrum precizního zemědělství

Centrum precizního zemědělství nebo také zkratkovitě CPZ je organizace vzniklá v roce 2017 a stojí při ČZU. Jak na svých webových stránkách sami popisují, tak precizní zemědělství není technologie nová a její nástup je mnohem pomalejší, než se původně předpokládalo. Cílem tohoto centra je celkově osvěta a pomoc všem subjektům, kteří se rozhodnout tento druh hospodaření zkusit a pokračovat v něm. CPZ se například účastnilo zemědělské výstavy “Naše pole”, která proběhla v červnu letošního roku v Nabočanech, kde prezentovali problematiku využití pomocných plodin při pěstování pšenice ozimé. Vše ilustrovali na použití 7 technologických postupů. Pokud máte vážný zájem o více informací o precizním zemědělství, tak právě na jejich stránkách najdete mnoho informací o aktuálních akcích, které podporují.