Precizní zemědělství krok za krokem – jak začít?

V rychle se měnícím zemědělském segmentu je dávno zřejmé, že zisk je jedním z hlavních ukazatelů úspěchu. Nemáte-li zisk, tak vaše podnikání brzy skončí. Pokud je zemědělství závislé na ziskovosti produkce, tak nejistý výnos znamená problém a mnoho omezení. Naši sousedé v Polsku, ale i mnozí čeští zemědělci se proto obrací na nové metody hospodaření, díky kterým jsou jejich farmy ziskové. My už jsme o těchto druzích hospodaření psali. A v dnešním článku budeme psát opět. Řeč bude o precizním zemědělství či zemědělstvím 4.0.

Doba datová (a informační) v době digitálního zemědělství

Internet postupně mění i více tradiční obory jako je například zemědělství. Dnes již existují takové technologie, že data z terénu se v reálném čase zobrazují v dalších centrálně řízených aplikacích.

Chci vyzkoušet eAgronom

Díky tomu můžete zjistit informace z terénu takřka kdykoliv a kdekoliv a vaše fyzická přítomnost není nutná. Nicméně informace nejsou pouze jediné, co vám tyto technologie umožňují. Můžete díky nim plánovat i další věci a úkoly, které se budou na poli provádět.

Především budete mít přehled o mapách všech polí a díky tomu využijete všechny shromážděné informace k rozumným rozhodnutím. Výhod, které precizní způsob hospodaření poskytuje, je opravdu velké množství.

traktor-a-zemedelec

Chcete zjistit kvalitu půdy? Nikdy to nebylo snazší!

Struktura a agrochemické složení vaší půdy je zásadní informací pro každého moderního zemědělce. Stále se všichni pídí za tím, jak vlastně ušetřit a díky podrobné znalosti polí je to možné. Dnešní zemědělec může ušetřit zejména tam, kde nejvíce utrácí. A to jsou většinou hnojiva, nákup osiva ale také prostředků na ochranu rostlin.

Jak tedy začít? Nejprve je nutné provést analýzu půdy. Poté pole rozdělit na jednotlivé části, ze kterých jsme brali vzorky půd a následně dokážeme spočítat, kde a kolik budeme potřebovat chemie, aby půda byla dlouhodobě úrodná. Z dlouhodobého hlediska víme, že informace, které získáme nám pomůžou nejen v konkrétním roce, ale například také v osevním plánu na několik dalších budoucích let.

Pokud se pro precizní zemědělství rozhodnete, tak všechny informace vám pomohou jednak k větším zisku, ale ruku v ruce budete zlepšovat i kvalitu vaší zemědělské půdy. To, že podpoříte myšlenku dlouhodobého, udržitelného zemědělství, kam celá EU směřuje je pouze sladká tečka na vrch všech benefitů.

Chci vyzkoušet eAgronom

Počasí pod kontrolou

Počasí je jedna věcí, které nemůžeme ovlivnit, ale závisí na něm výnosnost našich polí. V době měnících se klimatických podmínek se meteorologické stanice stávají nezbytným zařízením moderních zemědělských podniků.

Co ale dál s nasbíranými daty? Pokud byste dokázali s informacemi dále pracovat, tak dokážete vaše hospodaření povznést na další úroveň. Díky znalostem historických údajů a osobní zkušenosti si může zemědělec vybrat ten pravý okamžik k provedení plánovaného ošetření prostředků pro ochranu rostlin nebo aplikaci přesné dávky hnojiv. dobu postřiku mají rozhodující vliv také povětrnostní podmínky. Je třeba poznamenat, že atmosférické parametry, jako je teplota a vlhkost, jsou faktorem přispívajícím k rozvoji chorob rostlin. Sledování počasí je důležitou činností na zemědělských farmách a zejména těch, které používají zavlažování rostlin. Volba data a času zavlažování a dávky vody je dána povětrnostními podmínkami. Je třeba zdůraznit, že díky znalosti počasí má závlahová farma velké příležitosti k dosažení úspor vody a energie nezbytných pro provoz zavlažovacího systému.

pole-tablet-zemedelstvi

Satelitní technologie a zemědělství

Poslední dnešní nízkonákladovou aplikací, která zapadá do koncepce přesného zemědělství, je dálkové snímkování polí. Za touto koncepcí leží řada řešení nabízených komerčními webovými stránkami, které se zaměřují na jejich nabídku zejména středním a velkým farmám. Jedná se o službu sledování plodin, ve které zemědělský podnikatel obdrží balíček satelitních snímků. Odrážejí index vegetace rostlin (NDVI) určující stav plodiny, jinak známý jako faktor intenzity vegetace. Na jeho základě můžete přesně posoudit stav vašich polí, aniž byste opustili práh domova.

V souvislosti se všemi možnými regulacemi a limity můžeme díky chytrým satelitním snímkům optimalizovat hnojení – zvýšit výnosový potenciál či zvýšit parametry kvality sklizně menší dávkou hnojiva. Kromě toho lze metodu dálkového průzkumu také úspěšně použít pro postřik pomocnými látkami a regulátory růstu.