Povinnosti zemědělského podnikatele

Čeští zemědělci to nemají jednoduché v žádné době.

Zvlášť ti, kteří se zemědělstvím začínají se musí otáčet – a bohužel ne jenom na poli. Tento článek si neklade za cíl popsat kompletní výčet povinností českého zemědělce. Nebylo by to ani možné, protože každý ze zemědělců je unikátní případ. Rádi bychom tímto článkem spíše upozornili na fakt, co všechno musí čeští sedláci dodržovat a také na to, že to v žádném případně nemají se státem jednoduché.

Základních “zemědělských” zákonů, které je třeba dodržovat je zhruba dvacet. Dále je třeba se samozřejmě řídit dalšími zákony jako je třeba zákon o účetnictví, zákoníkem práce atd. Těm “ostatním” se dnes věnovat nebudeme. Do této kategorie obecných zákonů patří například zákony o sociálním zabezpečení, registrace z hlediska podnikání, daňové povinnosti atd. Daňové povinnosti samozřejmě platí pro všechny a zemědělci nejsou výjimkou.  Do této kategorie zákonů spadají platby všech možných daní. Od přihlášky k registraci po přiznání dani z nemovitostí, silniční, DPH atd.

Co už je ale specifické pro zemědělce je zákon o zemědělství. Tento zákon najdete pod číslem 252/1997 Sb., o zemědělství. Pod jeho zněním je třeba se zaregistrovat/zaevidovat u příslušných úřadů.

Dále zemědělci musí dodržovat zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných látkách, pomocných rostlinných přípravcích. Tento zákon ukládá povinnost označovat hnojiva ve skladu, evidovat příjem a výdej hnojiv, evidovat použité kaly a vše dlouhodobě archivovat.

Pokud pracujete s krmivy, tak musíte také dodržovat zákon o krmivech č. 91/1996 Sb., o krmivech ve znění pozdějších předpisů.

Velice významný zákon pro zemědělce je zákon č. 408/2000 Sb.,  o ochraně práv k odrůdám rostlin. Do tohoto zákona spadá například poskytnutí informací o rozsahu použití osiv a sadby. Stejně tak evidence a doklady o nákupu konkrétního osiva.

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči ukládá například odbornou způsobilost pro práci, nutnost vést evidenci přípravků pro ochranu rostlin atd. Skoro každý zemědělec, který s přípravky pro ochranu rostlin pracuje, opravdu musí tento zákon dodržovat.

Chystáte se podnikat v potravinářství? Provozovat potravinářský podnik? Pokud jste alespoň jednou odpověděli ano, tak vězte, že vás nemine dodržování zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích.

Dále je třeba připomenou pro všechny zákon č. 256/2000 Sb. o Státní zemědělském intervenčním fondu.

Stejně tak “veterinární zákon“. Ten se nachází pod číslem 166/1999 Sb.,  a dle něj je třeba dodržovat množství příkazů. Chovatelé hospodářských zvířat to opravdu nemají jednoduché. Od evidence po označování zvířat až kompletní monitoring podaných léčiv. Při přemísťování zvířat je třeba dodržet mnohá další opatření. Další zákon týkající se zvířat je například 154/2000 Sb., o šlechtění, plenitbě a evidenci.

Dále existují doplňující zákony například pro vlastníky lesa jako je zákon č. 289/1995 o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. Pro prodejce dřeva se používá opět další zákon.

Jestliže spadáte do producentů chmele, tak budete muset dodržovat zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele ve znění pozdějších předpisů.

Stejně tak existuje zákon pro pěstitele vinné révy a také pro výrobce produktů z hroznů. V našem výčtu zákonů nesmíme zapomenout na ekologické zemědělce, kteří mají svůj vlastní zákon pod číslem 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.

Stačí vám to? Pokud ne, tak doporučujeme prostudovat jednotlivé zákony a vrhnout se do zemědělského podnikání po hlavě. Na první pohled to může vypadat děsivě, ale není to tak hrozné. Držíme vám palce.

 

Zdroj informací v článku: Vycházíme z dokumentů MZ, ASZ a článku na webu Měšec


Přihlásit se do newsletteru