Portál pro farmáře eAgri a co to jsou zkratky LPIS a SZIF

V dnešním článku představíme všem začínajícím zemědělcům český portál farmáře eAgri.cz. Kromě toho se dozvíte, co znamenají zkratky LPIS, SZIF, BPEJ a také to, kde a jak se do tohoto zemědělského portálu zaregistrovat a co vám tato registrace přinese. Pokud už jste zkušený zemědělec, tak to pro vás pravděpodobně nebude nic nového, ale začátečníka tento článek může potěšit, protože tyto informace zde najde přehledně v kostce.

Portál pro farmáře a zemědělce eAgri.cz – aneb česká klasika

Specifikum českého zemědělského trhu v kontextu Evropy je všem českým sedlákům známý portál pro farmáře a zemědělce tzv. eAgri.cz. Pokud s hospodařením třeba začínáte, tak možná netušíte, k čemu tento portál slouží. Proto jsme se rozhodli sepsat článek, který stručně shrnuje vše, k čemu eAgri slouží. Jeho hlavní funkce pro české zemědělce je zpřístupnění zemědělských informací pro přihlášené i neregistrované uživatele. Jedná se zejména o funkce pod správou Ministerstva zemědělství a dalších podřízených organizačních složek státu.

Pokud jste začínající zemědělec, tak vězte, že se tomuto portálu pravděpodobně nevyhnete.

Chci vyzkoušet eAgronom

Jak se zaregistrovat a přihlásit na portál farmáře

V zásadě máte několik možností, jak registraci provést. Není to nic složitého, ale je dobré si nejprve ujasnit, co po vás stát bude chtít a jakými způsoby lze registraci udělat.

 1. Elektronické podání EPO – prostřednictvím datové schránky nebo e-podatelny s elektronickým podpisem
 2. Regionální odbory SZIF a centrály SZIF

Nezapomeňte, že je vždy nutné nějakým způsobem žádost elektronicky podepsat, pokud ji budete podávat online.

Více informací o registracích na portálu eAgri nejdete zde

Portál farmáře LPIS

Co to je LPIS a dotace SZIF na portálu farmáře

LPIS je český geografický systém a registr půdy pro farmáře sloužící k evidenci zemědělské půdy.

Jeho první spuštění proběhlo před 15 lety – v roce 2004. Proč vůbec něco takového vzniklo? Stát potřeboval ověřovat a zjišťovat údaje o zemědělské půdě – nejčastěji pro účely domácích či evropských dotací.

Kromě toho se LPIS dnes často také používá pro vedení zákonné evidence hnojení, pastvy a  použití přípravků na ochranu rostlin.

Stát LPIS využívá také ke kontrole a represivním opatřením z hlediska nitrátové směrnice, erozní ohroženosti a dalších důležitých ukazatelů o stavu půdy. Od roku 2009 se působnost LPISu rozšířila o evidenci krajinných prvků, evidenci umístění  hospodářských objektů a evidenci obnovy travních porostů.

Chci vyzkoušet eAgronom

Veřejnost může dnes využívat tři hlavní moduly:

   • Registr půdy pro farmáře
   • Veřejný registr půdy
   • WMS/WFS služby

První zmiňovaný modul je nejstarší a nejčastěji používaný. Farmáři ho často používají i k vedení osevních postupů.

Další modul je veřejný registr půdy. Široká veřejnost má od roku 2009 přístup ke spoustě zemědělských dat.

Posledním modulem jsou WMS/WFS služby. Díky těmto službám můžete jednoduše všechna data exportovat do externích aplikací – jako je třeba eAgronom.

Druhou známou zkratkou se kterou se zemědělci setkávají je Portál farmáře SZIF. Tato část poskytuje kompletní informace o dotacích. Eviduje žádosti o dotace, poskytuje informace o nich, lze prohlížet stav a vyplácení jednotlivých podaných dotací.

Výhoda portálu SZIF je jeho propojení s portálem eAgri. Pokud jste už přihlášení na eAgri, tak můžete stejné přihlášení využít pro SZIF.

Portál farmáře SZIF

Mapy BPEJ a k čemu slouží

Poslední termínem, který se často skloňuje v souvislosti s eAgri, je tzv. celostátní databáze BPEJ. Co přesně tato zkratka znamená?

Bonitovaná půdně ekologická jednotka je pětimístní číselný kód pomocí kterého se určují odlišné charakteristiky zemědělské půdy. Hlavními body jsou tato hlediska:

   • půdně-genetické
   • půdně-ekologické
   • geologické
   • geomorfologické
   • klimatické
   • hydrologické

Pomocí BPEJ se také určuje ekonomická hodnota půdy, její zákoné opatření, slouží pro různé vyhlášky a mnohá další opatření. BPEJ není žádnou novinkou. V České republice se jeho používání datuje do 70. let. Databáze BPEJ map se neustále aktualizuje a její podobu používáme do dnes. Zajímavé informace o české půdě naleznete v přehledných mapách zde.

Chci vyzkoušet eAgronom

Proč vám eAgronom usnadní práci

Pokud se rozhodnete používat eAgronom, tak nejprve je nutné do našeho systému nahrát mapové podklady právě ze LPISu o kterém jsme psali na začátku tohoto článku. Jak na to? Je to jednoduché a zvládne to každý. V první řadě ale musíte mít zařízení přístup do portálu farmáře.

Portál farmáře eAgri registrace

   1. Jděte na portálu farmáře do LPISu zde
   2. Najděte záložku “Datawell”
   3. Vyberte souřadný systém S-JTSKII.kv
   4. Stáhněte soubor kliknutím na Choose File níže
   5. Vyberte z disku stažený soubor s koncovkou zip a naimportujte ho do eAgronomu

Pokud eAgronom ještě nemáte, tak neváhejte a zaregistrujte se zde. Máte od nás 14 denní zkušební verzi zdarma a česká podpora na telefonu vám vždy s čímkoliv pomůže.

Na co ještě čekáte?