Jak současné počasí ovlivňuje zemědělství ve světě?

Extrémní sucho a celkové změny počasí v posledních letech vidí snad každý. Mírné a teplé zimy a léta s tropickými teplotami se pomalu ale jistě stávají novým standardem. Tyto klimatické změny ruku v ruce vyžadují nové přístupy jak k celkové ekonomické politice států, tak k zemědělství. A o tom bude řeč v dnešním článku.

To, co z hlediska počasí platilo před 50 lety, a co jste se naučili od svých rodičů a prarodičů už dnes neplatí, a je třeba vytvořit normy nové.

Chci vyzkoušet eAgronom

Zásadní otázky týkající se počasí a zemědělství jsou “Jak se změny v klimatu promítají do zemědělství?” nebo “Budou se muset zemědělské farmy změnit v závislosti na nové klimatické podmínky?

Celkové změny v našem odvětví budou muset být radikálnější a někde na světě již jsou. Zemědělci věnují pěstování rostlin stále více úsilí a peněz a v některých částech světa jsou změny počasí pro místní farmáře opravdu nepříjemné. Někde bojují s šílenými vedry a suchem a jinde je zase trápí záplavy a nikdy nekončící deště. A nejvíce znepokojivý fakt je, že tyto změny nastaly velice rychle během posledních dvou či tří dekád. To, co vědci předpovídali pro rok 2050 nastalo o třicet let dříve.

Vědci na klimatické změny upozorňují již léta

V roce 2004 byla publikována v časopise Climate Research studie týkající se Etiopie. Její autorka Elizabeth Meze-Hausken popisuje problém změn počasí v tamním zemědělství. Terénní průzkumy ukázaly, že místní autority a zemědělci zaznamenaly velké změny v počasí v posledních několika dekádách.

Etiopští farmáři v této studii vědeckému světu objasnili, že byli nuceni zcela změnit jejich pěstební techniky. Museli začít používat osivo, které bylo více odolnější vůči suchu a začali používat kratší zemědělský kalendář. Všechny tyto změny aplikovali v důsledku ztráty jarních dešťů, na které byli zvyklí od svých rodičů (před 20 – 30 lety), ale také v důsledku kratší zemědělské letní sezóny.

Nejen déšť nás trápí

Nicméně prosté měření dešťových srážek neukazuje celkový meteorologický trend v řádu let a už vůbec nezohledňuje silné větry, sucho a písečné bouře, kterým zemědělci také musí čelit. Dobrým a aktuálním příkladem může například být písečná bouře, která nedávno zasáhla severní Polsko, kde silné větry způsobují erozi půdy, které vede k jejímu dalšímu znehodnocení.

Chci vyzkoušet eAgronom

Situace je dokonce mnohem horší než se na první pohled může zdát, protože letošní silná vichřice  zasáhla pole s rostlinami, které ještě nebyly dostatečně vzrostlé, čímž by se uchránila alespoň půda před ztrátou cenných živin. Silné větry totiž vždy seberou s sebou i částice půdy a písku, které takto mohou cestovat na dlouhé vzdálenosti. Stejně jako se to teď stalo v Polsku, kam se dostal až písek ze Sahary. Tento zážitek nebyl pro polské farmáře nic příjemného, ale ještě více zarážející byl fakt, že nedávné dešťové srážky trvaly pouze jeden den a tato písečná bouře sužovala sever Polska po několik dní.

Hladina spodní vody a související ztráty

Hlavním problémem současnosti v celé střední Evropě je nízká hladina podzemní vody. Dešťové srážky jsou ale pouze jedním faktorem, který ji ovlivňuje. Druhým a také velice důležitým je teplota vzduchu. Teplé zimy, které v posledních letech panují, znamenají také mnohem menší sněhovou pokrývku, což vede ke stále tenčícím se zásobám podzemní vody. Minulé léto bylo extrémně suché, takže situaci ještě zhoršilo. Výsledkem byly velké ztráty při sklizni. U mnoha farem to bylo až 70 % úrody na hektar.

Někteří farmáři se tyto ztráty snažili zachránit různými způsoby. Například dřívější setbou nebo pronájmem speciálních strojů, se kterými bylo možné obdělávat i zhutněnou a vysušenou půdu. Nyní skupina polských zemědělců hledá alternativní možnosti nápravy, aby se škody způsobené suchem v roce 2018 minimalizovaly a pole se letošní sezónu nachystala v lepší kondici.

Na druhém konci světa jsou záplavy

Můžeme uvést ještě jeden příklad z USA. Letos v březnu zasáhly USA velké záplavy. Ve více než čtyřech státech byla zaplavena zemědělská půda v okolí řeky Missouri. Meteorologové tvrdí, že tato situace je výsledkem několika extrémních meteorologických úkazů, které v minulosti zaznamenali, jakými byly například vytrvalé deště či třeskuté mrazy.

Chci vyzkoušet eAgronom

Díky těmto událostem musela být setba zcela zrušená nebo  přesunutá a to zejména u těch farmářů, které tato katastrofa přímo postihla. Protržená vodní hráz, mnoho zatopených skladů obilí a tonoucí zvířata byly jen nejvýraznější následky této katastrofy. Předpokládané celkové ztráty v zemědělství se USA pohybují kolem 1 bilionu dolarů. A krize pokračuje celosvětově.