Jak připravit plán hnojení jednoduše a bez starostí

Plán hnojení je jednoduše návod pro správné použití hnojiv na vašich polích. Díky němu využijete to, co máte v nejlepší možné míře. Plán hnojení bere v potaz kvalitu půdy, umístění pole, potřeby pěstovaných plodin a samozřejmě druh a množství samotných hnojiv. Budete-li plán hnojení používat a dodržovat, tak ušetříte vaší peněžence, pomůžete polím, podpoříte životní prostředí a neposlední řadě budou vaše výnosy vyšší. Zní to dobře? Pojďme se nyní společně podívat, co by měl plán hnojení obsahovat, aby vám přinášel užitek.

Co přesně by měl plán hnojení obsahovat

Co zemědělec, to jiný přístup. Každý plán hnojení může být jinak detailní a hlavním rozdílem bude podrobnost/detailnost bilance vstupů a výstupů v systému půdarostliny. Obecně je dobré se držet pravidla – čím jednodušší a použitelnější v praxi, tím lepší. Plán hnojení by tedy měl obsahovat:

Chci vyzkoušet eAgronom

  • Plán vápnění
  • Bilanci organických látek
  • Odpočty účinných živin z aplikovaných organických hnojiv
  • Bilanci hlavních živin N, P, K a mG
  • Seznam všech použitých hnojiv a v případně minerálních další makroprvky

Možná si teď říkáte, že všechny tyto informace jsou vám zkrátka k ničemu, že přece hnojíte každý rok konkrétní pole stejně či od oka. Ale to je právě ta chyba…

Plán hnojení eAgronom

Výhody a význam tvorby hnojivového plánu

Všechny plodiny, které pěstujete, potřebují živiny pro harmonický růst. Každá plodina ale jiné množství a očekáváme-li kvalitní výnos, tak bychom všem rostlinám tyto živiny měli dopřát v ideálním množství. Plán hnojení tedy slouží k výpočtu správné bilance hnojení a také díky němu budete udržovat vaši půdu dlouhodobě úrodnou.

Výchozí údaje pro tvorbu plánu hnojení

Co byste měli vědět, než s tvorbou začnete. V první řadě musíte znát základní informace o konkrétním poli, pro který plán hnojení připravujete. Neméně důležité jsou informace o plánovaných plodinách. Pokud používáte osevní postupy, tak můžete díky nim naplánovat i kvalitnější plán hnojení, a dokonce ve správný čas, kdy je potřeba hnojiva nakoupit.

Informace, které určitě potřebujete znát:

  • Klimatické a výrobní podmínky konkrétního pole
  • Informace o honech a půdních druzích
  • Jaké máte k dispozici minerální a organická hnojiva a v jakém množství

Plán hnojení eAgronom

První odrážka – klimatické a výrobní podmínky jsou důležité, protože určují volbu plodin a jejich zařazení do osevních plánů/postupů. Chytré osevní plány a postupy jsou pro správnou tvorbu plánu hnojení naprosto zásadní. eAgronom je pro tvorbu osevních postupů a následných správných plánů hnojení ideálním pomocníkem. I proto tyto dvě funkce má většina našich uživatelů v oblibě.

Chci si přečíst článek o osevním postupu

Rozdíly v aplikaci hnojiv v precizním zemědělství

Moderní sedlák by měl mít přehled o moderních trendech v zemědělství jako jsou například precizní zemědělství, digitální zemědělství či ještě jinak – zemědělství 4.0.

Všechny tyto hospodářské přístupy spojuje myšlenka efektivního hospodaření. V případě spojení precizního zemědělství a tvorby chytrých plánů hnojení se efektivita vašeho zemědělského podniku dostane na novou úroveň. Precizní zemědělství je kouzelné v tom, že pro každý hektar vašeho pole můžete aplikovat jinou (přesnější) dávku hnojiv. Výnos pak může být mnohem vyšší!

Podle potřeby a stavu vaší půdy můžete ušetřit, ale například i utratit mnohem více. Vyšší náklady by se ale v případě precizního zemědělství měly úměrně promítnout do výnosu a zisku konkrétního pole. Možná si teď říkáte, že to vše zní krásně, ale že ani teď pořádně nevíte, jaké pole a kolik vám vydělává.

Pokud je tato situace váš případ, tak zpozorněte, protože to je přesně ta funkce eAgronomu, která vám dokáže vydělat více peněz. Pokud budete do eAgronomu celý rok vše pečlivě zaznamenávat, tak vám na konci roku povíme spoustu zajímavých informací. Namátkou všechny náklady, výnosy a například i to, jak si které pole vedlo. Oblíbená je funkce porovnání polí, abyste dokázali zjistit, proč pole A má mnohem lepší výnosy než pole B. Nemusíte si pamatovat, co jste na něm dělali za činnosti oproti poli A – eAgronom si vše pamatuje za vás a pouze vám všechny informace důležité pro kvalitní rozhodování představí v jednoduchém výstupu.

Chci vyzkoušet eAgronom na 14 dní zdarma

Ekonomika hnojení v zemědělském podniku

Náklady na hnojení a samozřejmě náklady na prostředky pro ochranu rostlin patří mezi největší náklady každého zemědělského podniku. Představte si, že díky organizaci a přesnému plánování byste mohli ušetřit ročně velkou sumu peněz. U drobných zemědělců, kteří obhospodařují několik hektarů polí tato částka pravděpodobně nebude zas až tak veliká, ale u zemědělských podniků, kteří se starají o stovky a někdy i tisíce hektarů bude v případě tvorby správného plánu hnojení mnohem vyšší, a proto by každý moderní zemědělský podnik měl plán hnojení vytvářet.