Pěstování travních osiv – vyplatí se?

Travní semenářství je významnou součástí českého zemědělství. Na první pohled to tak ale nevypadá, že? Dalo by se říct, že konvenční plodiny jako jsou obiloviny či pícniny jiné zemědělské obory minimálně z pohledu většiny převálcovaly. Pěstování travních semen je tak trochu na okraji české zemědělské produkce, ale to neznamená, že není důležité. Naopak. Je důležité velice. Vypěstovat kvalitní osivo není jen tak a travní plochy zkrátka potřebujeme čím dál tím víc. Pojďme si nejprve říct, jaké má pěstování travních osiv pro české zemědělce výhody.

Výhody pěstování travních směsí pro zemědělství

V první řadě to většinou jsou výhody finanční. Můžete tímto způsobem kvalitně diverzifikovat vaše portfolio rostlin. Pěstování travních osiv není snadné, ale pokud se vám podaří ho technicky zvládnout, tak kromě zajímavého příjmu zlepšíte kvalitu vaší zemědělské půdy. A to je často ta výhody největší 😊

Chci vyzkoušet eAgronom

Trávy mají výborný kořenový systém a vaše pole budou mít možnost načerpat důležitou energii pro následné plodiny. Trávy jsou vhodné například pro pole, na kterých plánujete pěstovat obilí či brambory. Díky tomu, že osejete pole travní směsí, vaše půda získá mnohem větší podíl humusu a pole budou pro následné plodiny úrodnější.

Pokud se rozhodnete pěstovat travní osiva sami, tak můžete jednoduše zakládat různé travní porosty dle potřeby. Podle typu travní směsi to mohou být pastviny, louky či trvalé travní porosty. Stejně tak je možné pěstovat trávy pro výrobu siláže, senáže atd. Možností a výhod je mnoho. Nesmíme zapomenout zmínit, že důležitou rolí travních porostů v zemědělství jsou krmné účely. Nicméně díky klesajícím počtům zemědělských zvířat (hlavně skotu) se význam této jejich funkce zmenšuje. Naopak se zvyšují nároky na jejich kvalitu, které jsou důležité především pro odběratele z řad chovatelů koní.

travní směsi

Mnoho vás si teď jistě klade otázku, proč byste měli pěstovat trávu na orné půdě, když tam můžete dát kukuřici. Kromě toho, že na zatravňování orné půdy jsou poskytovány dotace, tak musíme myslet na přínosy pro naše pole z dlouhodobého hlediska, protože je obecně známý fakt, že zatravňování pole chrání jeho nejúrodnější vrstvu půdy proti erozi.

Chci vyzkoušet eAgronom

Hlavní výhody pěstování trav mimo zemědělství

V předchozím bodě jsme si vysvětlili hlavní výhody vyplývající z pěstování trav pro samotné zemědělství. Z našeho pohledu je právě poslední zmiňovaný odstavec z hlediska ekologie a rozumného přístupu ke krajině ten nejdůležitější. Kromě zpevnění svažitých pozemků je tu ještě aspekt druhý a tím je fakt, že travní porosty jsou hlavním elementem, který určují vzhled české krajiny.

Pěstování trav je vhodné a stále častější i jako doplněk při výstavbě dálnic v jejich okolí atd.

Trávy výborně zadržují a odvádí vodu, prohlubují celkové zásoby spodních vod. Nesmíme také zapomenout zmínit jejich funkci zlepšování a zachování druhové diverzity. Dále se trávy mohou využívat pro energetické využití. Vyrábí se z nich travní peletky  – stále oblíbenější forma paliva podobného známějším dřevěným peletkám. Zkušenosti z Německa a Rakouska ukazují, že jejich využití je možné i pro tvorbu bioplynu. U nás však tento způsob využití příliš oblíbený není.

Shrnutí, proč byste měli o travních osivech uvažovat

Možná jsme vás již nalomili, že zkusit pěstovat trávu na osiva a zařadit je do vašich osevních plánů není marné. Pokud se naučíte v tomto segmentu pracovat, tak zjistíte, jak výnosné travní semenářství může být. Ano, je potřeba specifických strojů, agrotechniky a zejména se věnovat péči ošetření po sklizní. Nároky jsou ale vyváženy vyššími tržbami.

Kromě tržeb mohou být lákadlem úrodnější a kvalitnější pole. Trávy mají bohatý kořenový systém, jak jsme již psali v jednom z předchozích odstavců. Tato pole mohou patřit mezi vaše nejlepší. Dejte trávám jednu sezónu šanci a následně zkuste pole osít obilninou. Uvidíte sami, zda se vám to vyplácí.

Další výhodou, která hraje do karet trávám, je možnost využití vybavení a lidských zdrojů mimo špičku sezóny. Jarní práce začínají brzy, hnojí se co nejdříve. Stejně tak zrání začíná koncem června a počátkem července. Trávy mohou být zajímavým doplňkem k vašimi hlavním plodinám. A rozhodnete-li se pěstovat víceleté trávy, tak v dlouhodobém horizontu nebudete muset provádět spoustu činností. Návratnost bude rok od roku vyšší.

Na co si dát pozor

Abychom zde vše uvedli vyváženě, tak je třeba zmínit i možná rizika.

Chci vyzkoušet eAgronom

  • U vytrvalých travních porostů to je zejména pomalejší návratnost finančních prostředků.
  • Kolísající výkupní ceny semen trav nedovedete ovlivnit.
  • Náročná a specifická technika pro jejich pěstování
  • Náročné posklizňové opatření. Je třeba konat rychle a bezpečně, aby se zachovala klíčivost a celková kvalita produkce.
  • Nemožnost pojistit všechna rizika (deště, sucho, škůdci atd.) a nepříznivé vlivy počasí. Například jarní sucha.