Ozeleňování aneb na co si dát pozor v případě greeningu

V jednom z minulých článků jsme psali o tzv. greeningových dotacích. Určitě jste o nich už také slyšeli. A protože je to téma stále aktuální, tak se dnes dozvíte, na co byste si měli dát v případě žádosti o tuto dotaci pozor. V článku budeme vycházet z dokumentu, který na toto téma publikoval SZIF a dalších zdrojů na webu. Pojďme se společně podívat na otázky, které vás mohou ohledně dotací napadnout.

Kompostování meziplodin

Možná by vás mohlo zajímat, zda je možné kompostovat při greeningové dotaci meziplodiny a bohužel vám musíme říci, že toto možné není (v rámci ploch v ekologickém zájmu – tzv. EFA). Už od roku 2015 patří meziplodiny mezi jednu z možností, jak splnit greening. Zemědělci si mohou vybírat a pěstovat různé druhy meziplodin, ale často neví, jaké zvolit. Tipy pro výsev od odborníků z Farmet.cz … “Na Polní pokusné stanici v Žabčicích v letech 2006-2018 byly zkoušeny některé druhy z uvedeného seznamu. Podle našich výsledků v suchých podmínkách je vhodné vybírat hořčici bílou, ředkev olejnou, svazenku vratičolistou, pohanku obecnou, pelušku a méně známou krambe habešskou.

Chci vyzkoušet eAgronom

greening dotace a SAPS

Na Farmet.cz dále píšou: …“Vposledních dvou letech byly meziplodiny vysévány dříve, již na konci července. V letošním roce, po období prakticky bez srážek v srpnu, přišly až v září vydatnější srážky, a přesto byla produkce biomasy svazenky vratičolisté, hořčice bílé a pohanky obecné v průměru víc jak 3 t/ha v suchém stavu.“

Dodržujte správné termíny

Abyste na dotace dosáhli, tak musíte dodržovat termíny výsevů a následné údržby. Vše záleží na době, kdy se rozhodnete meziplodiny na poli mít. A samozřejmě také na druhu, které zvolíte. Vždy myslete, že hlavním cílem meziplodin je především obohatit půdu a dle její struktury a stavu vybírejte vhodné rostliny. Například u sušších půd bude skladba rostlin jiná než na půdách s dostatečným množstvím vody.

Jste “aktivní zemědělec”?

Od roku 2018 prošla tato dotace změnami a byla vypuštěna podmínka tzv. “aktivního zemědělce”, která zemědělce strašila od roku 2015. Co to přesně znamená? Především to, že po žadatelích o tuto dotace nikdo nebude požadovat prokazování příjmu ze zemědělské a nezemědělské činnosti. Stejně tak se nebude brát zřetel na posuzování, zda zemědělec provozuje tzv. “negativní” činnosti. Více se o tzv. „aktivním zemědělci“ můžete najít zde.

greening dotace a SAPS

Při podávání žádosti pozor – chyby jsou drahé

Při podávání žádosti si dejte velký pozor co vyplňujete a zda vše vyplňujete správně. Určitě se soustřeďte na správnou deklaraci veškeré půdy, kterou obhospodařujete. Může se vám stát, že například obhospodařujete zemědělskou půdu, ale nemáte k ní PDÚ, tak ji určitě uveďte jako zbytkovou plochu. V případě chybných údajů vás totiž mohou čekat sankce v podobě škrtů z plošných dotací. Velikosti sankce záleží na tom o kolik se seknete. Pokud je to mezi 3 – 4 %, tak vás SZIF připraví o 1% ze všech plošných dotací. Pokud je rozdíl 4 – 5 %, tak 2 % sankcí ze všech plošných dotací. U více jak 5 % rozdílu vás chyba přijde na 3 % součtu všech dotací. Čím větší rozdíl, tím větší sankce.

Chci vyzkoušet eAgronom

Chcete SAPS? Pak je greening povinnost!

Možná si říkáte, že s tím greeningem to tak jednoduché není – a máte pravdu. Nicméně pokud chcete žádat o dotace SAPS, tak potom se z greeningu nevyvléknete. I když by žadatel nemusel plnit podmínky diverzifikace nebo EFA, stále je platná podmínka zachování stávajících TTP.