Osevní postupy v ekologickém zemědělství

Rozhodli jste se začít s ekologickým zemědělstvím?

Pokud ano, tak dnes pro vás máme připravený článek týkající se přípravy osevních postupů v této formě hospodaření. Někteří z vás možná teprve s EZ začínají, takže informace z tohoto textu vám přijdou vhod. Na začátek nám dovolte krátké opakování, co jsme už na toto téma v našem zemědělském blogu napsali.

Co jsme již v eAgronomu napsali na téma osevních postupů

V předchozích blozích jsme například psali, proč byste vlastně měli osevní postupy připravovat. Jaké důvody k tomu jsou a proč je to dobré. A protože dle reakcí na sociálních sítí jsme viděli, jak vás toto téma zajímá, tak jsme neváhali a připravili další text, kde jsme popsali 5 základních a jednoduchých kroků ke správnému osevnímu postupu. Jak se říká, a i v zemědělství to platí, opakování je matka moudrosti, takže v dnešním článku si opět zopakujeme vše, co byste měli vědět, a navíc přidáme informace vhodné pro ekologické zemědělce.

Chci vyzkoušet eAgronom

Jak tedy začít?

Budeme-li se dnes zabývat především ekologickým hospodařením, tak je třeba nejprve říct, ze osevní postup je pro něj zcela zásadní. Proč? U ekologického zemědělství záleží mnohem více na přirozených a citlivých postupech a to, co intenzivní farmaření “dohání” chemickými přípravky, tak EZ naopak staví na chytrém osevním postupu. Nejprve je třeba zmínit, že neexistuje konkrétní návod na úspěšný osevní postup. Ten je třeba připravit na míru konkrétnímu poli. Nicméně pokud se vám to podaří, tak díky němu udržíte úrodnost půdy, zemina zůstane bohatá na minerály a humus a celkově se zvýší a zlepší využitelnost vody. To ale není všechno. Zní to jako sen?

osevní postupy

Kromě kvalitnější a lepší půdy budou rostliny lépe přijímat dusík a zvýší se ochrana rostlin proti napadení různými chorobami. Všechny tyto pozitivní změny v dlouhodobém měřítku vedou k lepší stabilitě agro ekosystému, větší biodiverzitě a v konečném důsledky ke kvalitnější zemědělské produkci.

Pro ekologické zemědělství je osevní postup stěžejním systémovým opatřením. S trochou nadsázky bychom mohli říct, že správný osevní postup je pro vaše pole jako soukromý výživový poradce.

Díky němu budou vaše půda i plodiny dlouhodobě prosperovat. Nicméně i zákon o ekologickém zemědělství nad osevní postup myslel. A proto je třeba jej dodržovat. Mnoho zemědělců stále váhá, ale budoucnost je jednoznačně pro používání osevních postupů.

Na co si dát při EZ pozor

Nyní si přečtěte jednotlivé tipy pro tvorbu správného osevního postupu v ekologickém zemědělství.

 • Měli byste zařazovat přednostně jeteloviny a luskoviny – případně jejich směsi
 • Nezapomínejte, že byste měli využívat zeleného hnojení, podsevů a meziplodin. Zároveň by měl správný osevní postup zvyšovat (ideálně) úrodnost půdy, měl by sloužit jako vegetační kryt a to pokud možno i přes zimu.

Chci vyzkoušet eAgronom

osevní postupy

Jaké zásady je třeba dodržovat

Kromě výše zmíněných pravidel je třeba dodržovat i další zásady resp. pravidla.

 • Snažte omezit pěstování stejných druhů. Střídejte vše, co je možné střídat. Náročné a nenáročně – jarní i ozimé odrůdy atd.
 • Vše střídejte tak, aby před pěstováním následné plodiny bylo dostatek času pro odpočinek půdy po sklizni předplodiny.
 • Organizujte váš osevní postup tak, aby co nejdelší část roku byla plocha pole pokrytá zelenými rostlinami.
 • Vybírejte plodiny rezistentní vůči různým chorobám a střídejte je.
 • Velice důležitou veličinou je akceptovat geografické podmínky konkrétního pole
 • Výběr plodin přímo ovlivní půdu a obsah živin v ní. Střídejte plodiny, které vaši půdu obohatí o živiny s těmi, které je především čerpají.
 • Stejně tak střídejte ty, které strukturu půdy kořeny provzdušňují s těmi, co naopak půdě příliš nepomáhají.
 • Nezapomeňte zohlednit vliv rostlin z hlediska čerpání množství vláhy
 • Snažte se o maximální druhovou pestrost. Zařazujte meziplodiny, směsi a rozšiřte vaše osevní postupy. Cílem je diverzita a omezení škodlivých činitelů.

Chci vyzkoušet eAgronom

Pomůže vám eAgronom při tvorbě?

V dnešní době pro tvorbu osevních postupů existují vhodné nástroje. Jedním z takových je eAgronom. Osevní postupy je velice snadné pro každé pole naplánovat. Pomůže vám k tomu také rozdělení polí dle toho, co na nich pěstujete za plodiny a grafické znázornění všeho na mapě. Díky eAgronomu budete mít “ideální” velký obrázek toho, co kde pěstujete a budete ve vašem zemědělském podnikání mnohem efektivnější.