Orná a úrodná půda, živná půda

Kvalitní orná půda je základním předpokladem pro úspěch každého zemědělce. Někdy se také setkáváme spíše s termíny úrodná půda či živná půda. Všechny termíny mají společné, že ať už tuto půdu pojmenujeme jakkoliv, tak by měla být kvalitní a plná živin. Díky označení orná půda na ni dostávají firmy dotace, a protože je jí v Česku máme docela velké množství, tak dotací není málo. Zemědělskou půdou jsou převážně pole (orná půda), louky, případně pastviny, ovocné sady a vinice. Zemědělská půda je charakterizována určitou vrstvou úrodné půdy na polích zvané ornice.

V dnešním článku vám představíme jednotlivé nejznámějších typů půd. Pojďme se nejprve podívat na ornici a dva typy půd, které se pod ní nacházejí.

Co to je ornice?

Tenká a úrodná vrstva půdy na polích je tzv. ornice. Tato vrstva je výsledkem zemědělské činnosti člověka, protože bez obdělávání této půdy bychom byli na kvalitní půdě závislí. Zemědělci díky cílenému zapravování organických a minerálních hnojiv dokáží i méně “úrodnou” půdu zkultivovat. Dále ornici také utváří působení klimatických, biologických a chemických činitelů.

Dalším typem půdy může být například podloží.

Podloží

Ihned pod ornicí se nachází “podloží. Vzhledem k tomu, že zemědělské stroje se k této půdě již nedostanou, tak se k ní těžko dostává kyslík. Tato půda je neprovzdušněná, hutná. Díky tomu, že je v hlubší vrstvě než ornice tak se utužuje. Často tato vrstva půdy zcela ztratila schopnost vodní propustnosti.

Spodina

Spodina je ještě v hlubší vrstvě a je chudší na humus. Pokud ale má ideální vlastnosti, tak je dobrou zásobárnou podzemní vody. Nejlepší vlastnosti má u půd s minimálním podložím a dostatečně a pravidelně provzdušňované. Opakem úrodné a dobře strukturované půdy je kyselá půda. V následujícím odstavci si představíme ji.

Kyselá půda v Česku

Znalost hodnoty pH půdy je pro farmáře důležitá veličina o její kvalitě, ale také o procesech, které v ní probíhají. Kyselost půdy ovlivňuje skoro vše, co se v půdě děje.

Kromě chemicko-biologických procesů také ovlivňuje výskyt mikrobů, které se významně podílí na rozkladu organické hmoty a tím i na dostupnosti živin v půdě. Kyselá půda není v Česku žádnou výjimkou. K okyselování půd dochází při intenzivní biologické činnosti v půdě, při snížení množství podílu alkalických sloučenin v půdě, při procesech nitrifikace, při hnojení fyziologicky kyselými hnojivy a také imisemi okyselujících látek. Tím, že se o zemědělskou půdu na polích budeme dobře starat správným směrem dokážeme ovlivnit i její kyselost.

Možná si teď říkáte, že pokud je půda na vašich polích kyselá, tak jste zcela v koncích. Není tomu tak. Není tomu tak dlouho, kdy jsme na toto téma připravili celý článek.  Vyšel u nás na podzim a týkal jsem konkrétně pouze vápnění.

V eAgronomu je naším cílem všem zemědělcům pomáhat zlepšovat kvalitu jejich půdy. Na toto téma jsme již připravili množství článků a pokud se o toto téma zajímáte, tak doporučuji prohlédnout náš blog. Začít můžete se třemi články zde dole pod textem.


Přihlásit se do newsletteru