Od návrhu k nové funkci

V dnešním článku bychom vám rádi představili postup, jak v eAgronomu pracujeme, jak se rodí nové funkce a co ve skutečnosti znamená naše heslo “zemědělci zemědělcům”. Mnoho z vás možná netušilo, že naše motto není pouhá prázdná fráze, takže vám zde představíme postup, jak vznikají nové funkce našeho programu ze zpětné vazby, kterou nám dáváte.

Zemědělec nejprve předá zpětnou vazbou naší podpoře

Pokud už eAgronom používáte, tak víte, že pečlivě každou zpětnou vazbu evidujeme. Vždy našim uživatelům doporučujeme, aby nám veškeré problémy či návrhy na úpravy nahlásili písemně, telefonicky, nebo jakkoliv jinak kontaktovali zástupce naší firmy. Často se tak může stát klidně během seminářů a individuálních školeních.

Na zpětnou vazbu klademe velký důraz, protože bez ní nejsme schopni udělat kvalifikované rozhodnutí v následném vývoji celého programu.

Náš pracovník klade doplňující otázky

Následně ten, kdo tuto zpětnou vazbu obdrží, klade další otázky. Pro nás je extrémně důležité problém opravdu pochopit do hloubky. Aby nedošlo k žádné mýlce, tak se musíme ptát. Někdy se vám bude možná zdát, že se ptáme moc nebo že naše otázky nedávají smysl, ale buďte s námi, prosím, trpěliví.

Vaše zpětná vazba je předána týmu výzkumníků a programátorů

Vaše doporučení je následně předáno týmu pro vývoj produktu (programátoři a výzkumní pracovníci). Každé doporučení se zaznamenává do zvláštního systému, kde se zadávají informace poskytnuté zemědělcem a doplňkové poznámky od zaměstnance, který s uživatelem mluvil. Tyto položky nazýváme „lístky“ či chcete-li tickets (anglicky).

Plánování na další kvartál

V naší databázi jsou v současnosti tisíce „ticketů” a jejich třídění a stanovení priorit je pro nás velmi obtížný úkol. Při výběru „ticketů“, které v příštím čtvrtletí budeme řešit bereme v potaz dva hlavní faktory: dopad a složitost problému.

Dopad

Před investováním do budoucího vývoje nového řešení se snažíme nejprve zhodnotit, do jaké míry tato funkce usnadní práci zemědělcům. Abychom to zjistili, tým eAgronomu porovná důležitost potenciální funkce s existencí a kvalitou současných řešení. Oba tyto faktory jsou vyhodnoceny na základě zpětné vazby od zemědělců. Preferujeme problémy s vysokým významem a špatnou dostupností v současných řešení.

Složitost

Vždy se snažíme co nejvíce předpovídat, jak obtížné bude integrovat toto řešení do aplikace eAgronom. Zajímá nás, co vše budeme pro novou funkci potřebovat (například jaké poskytovatele mapových podkladů) a jak se liší současná řešení na jiných platformách.

Z předešlých zkušeností můžeme však říci, že tento úkol je vždy mnohem složitější, než se původně očekává. Dobrou zprávou ale je, že během práce na velkých a složitých úkolech je vždy také vyřešeno mnoho menších „ticketů“, pokud jsou nějak spojeny s většími problémy.

Konkrétní – vybraný „ticket“ spadá do rukou vědců, kteří jdou k několika farmářům a diskutují s nimi o problému, aby se ujistili, že „kořen“ problému je správně identifikován. Když je výzkumník přesvědčen, že má všechny potřebné informace, vytvoří se první návrh budoucí funkce. Poté se jede opět k několika zemědělcům a následně obdržíme první zpětnou vazbu.

Následně jsou provedena další vylepšení a uživatelé eAgronomu jsou opět navštíveni, abychom se dozvěděli zpětnou vazbu k nové funkci. Tyto 2 kroky se opakují tak dlouho, dokud není výzkumný pracovník přesvědčen, že bylo vytvořeno nejlepší možné řešení.

Programátoři začínají pracovat a postupně tvoří novou funkci eAgronomu

Jen co je nová funkce k dispozici všem uživatelům nebo alespoň většině našich uživatelů, tak manažeři jednotlivých zemí cíleně získávají další zpětnou vazbu.

Analýza nových doporučení

Zpětná vazba obdržená po vytvoření nové funkce může jít dvěma směry.

  1. a) Pokud jsou u nově vytvořené funkce zjištěny kritické nedostatky, musí být neprodleně odstraněny.
  2. b) Pokud se zpětná vazba přijatá po vytvoření funkce kvalifikuje jako budoucí doplněk funkce, pak tato informace přejde zpět ke kroku 1 a znovu projde celým procesem.

Jak se dozvíte o nových funkcích?

Zaměstnanci eAgronomu oznamují novou funkci všem registrovaným uživatelům eAgronomu. V případě velkých změn se vytvoří článek na blogu.

Sbírka návrhů

Pokaždé, když je představeno nové vylepšení nebo funkce, tým eAgronomu okamžitě začne dostávat ještě další návrhy pro budoucí vývoj této funkce. Každé doporučení je znovu zaznamenáno a vydává se na dlouhou cestu k začlenění do systému eAgronom.

Někdy může být tento proces velmi rychlý, ale často je spíše časově velmi náročný. Naši výzkumníci žijí heslem „Správné řešení, správným způsobem“ a jejich práce musí splňovat požadavky téměř každého zemědělce, který náš program využívá.

Existují situace, kdy je budoucí funkce testována na 6 farmářích a 3 z nich jsou nadšení, ale zbylým třem třeba funkce nevyhovuje. V těchto případech musíte začít znovu a hledat lepší způsob, jak pomoci co největšímu počtu zemědělců.

Berte na vědomí, prosím, že tento proces nemůže začít, pokud uživatel eAgronomu s námi nebude sdílet své nápady. Vždy se budeme maximálně snažit, abychom z eAgronom udělali nejlepšího možného pomocníka pro vaši práci a vždy se budeme při vývoji držet hesla:

Zemědělci zemědělcům.


Přihlásit se do newsletteru