Nejčastější problémy a choroby při pěstování pšenice

V minulém článku jsme pro vás sepsali tipy na hnojení pšenice. V dnešní článku téma pšenice ještě rozšíříme a podíváme se na něj z dalšího pohledu.

Choroby a problémy pšenice jsou do značné míry ovlivněné několika faktory. Tím nejvýznamnějším je v posledních letech počasí. Posledních několik let máme v Česku nadprůměrné sucho a teplo. Tyto dva faktory ovlivňují jednak růst, ale také výskyt škůdců a různých chorob. Zůstaňme dnes u chorob. V posledních letech se čeští farmáři musí nejvíce potýkat s braničnatkami, rzí a skvrnitostí.

Chci vyzkoušet eAgronom

Braničnatky jsou velice nepříjemné a plíživě rostliny likvidují. Požírají listovou plochu, čímž významně snižují výnos. Než si stačíte všimnout, že jsou vaše rostliny napadené, tak je často pozdě. Jejich inkubační doba je dlouhá. Některé zdroje uvádějí, že inkubační doba braničnatek je až jeden měsíc. Nejvíce jejich výskyt ovlivňuje špatně zvolená předplodina (často je to právě obilnina). V celkovém výsledku jsou o něco méně škodlivé než rzi, ale zase je jejich výskyt častější. Nachází se na většině porostů pšenic již od podzimu. Pokud pšenici pěstujete, tak jste se s nimi pravděpodobně setkali.

Další nepříjemnou chorobou jsou již zmíněné rzi. Ty působí trochu jinak než braničnatky. Nemají tak dlouhou inkubační dobu, ale zase způsobují mnohem větší škody. Tzv. světle-hnědá skvrnitost u nás se vyskytuje nejčastěji. A příčinou je bohužel často zemědělec sám kvůli nedodržování vhodných zemědělských postupů jako je střídání plodin, zaorávání posklizňových zbytků apod.

Choroby pšenice

Počasí a choroby pšenice

Většina porostu pšenice je silně ovlivněna počasím. Například v roce 2018 na jaře bylo Česko sužováno suchem a výskyt chorob byl v průběhu května a června u pšenice velmi rozdílný. Přibližně jedna pětina plochy pěstované pšenice byla abnormálně suchá. Rostliny byly nízké a řídké, ale na druhou stranu se na těchto suchých polích nevyskytovaly skoro žádné choroby pšenice.

Jak jsme již uvedli v předchozí části článku, tak prvními chorobami pšenice je nejčastěji braničnatka a v dalších měsících se začínají objevovat různé druhy rzí. Od dubna do května se v určitých oblastech na pšenici objevuje také padlí travní. Většina zmíněných chorob je pouze listového charakteru. V případě vyšší vzdušné vlhkosti či srážek existují také choroby, které napadají přímo klasy pšenice. S těmi se ale čeští zemědělci nemusí příliš potýkat, protože naši zemi sužují v posledních letech spíše sucha.

Chci vyzkoušet eAgronom

Jak se chorobám bránit?

V první řadě doporučujeme chorobám předcházet. Je to stejné jako s chorobami u lidí. Prevence je základ. V případě pšenice to znamená dodržování správných agro-technických postupů, dodržování osevních postupů, vysévání takových odrůd, které jsou odolné vůči chorobám. Divili byste se, ale všechny tyto metody udělají hodně pro to, aby vaše pšenice měla vysoký výnos a byla odolná vůči chorobám. Stejně tak je vhodný fungicidní postřik ve vhodnou dobu (na počátku metání, sloupkování) nebo správné moření osiva. Dva poslední zmíněné postupy ochrany fungují dobře zejména na braničnatku.

Pokud se některá ze zmíněných chorob objeví na podzim, tak je často opět doporučován použít fungicidní postřik. V případě ochrany proti padlí travní se doporučuje nepřehnojování dusíkem a celkově vyrovnané minerální hnojení. U všech chorob zdroje doporučují důsledné zaorávání zbytků. Mnoho českých zemědělců toto nedodržuje a následně se diví, že jsou jejich pole samá choroba.

Choroby pšenice

U některých plodin je správné zařazení v osevním postupu velice důležité. Stejně tak správné založení porostu. Například vhodný termín výsevu, správné seťové lůžko a dostatečná hloubka setí často určují náchylnost k různým chorobám.

Chci vyzkoušet eAgronom


Přihlásit se do newsletteru